Reklama

Polityka obronna

ANKIETA WYBORCZA: Prawo i Sprawiedliwość

Odpowiedzi Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość na pytania dotyczące obronności w ankiecie Defence24.pl wraz z komentarzami.

1. Czy Polska powinna: 

a.     zwiększyć liczebność armii zawodowej,  

b.     utrzymać ją na obecnym poziomie, 

c.      zmniejszyć liczebność armii zawodowej? 

Komentarz: Potencjał obronny Polski chcemy opierać przede wszystkim na własnych Siłach Zbrojnych. Dlatego jednym z priorytetów Prawa i Sprawiedliwości jest zwiększenie liczebności Wojska Polskiego do co najmniej 150 tys. żołnierzy w przypadku wojsk operacyjnych. Ten proces się już rozpoczął m.in. za sprawą utworzenia 18. Dywizji Zmechanizowanej oraz kampanii rekrutacyjnej „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Zwiększaniu liczebności armii zawodowej musi towarzyszyć przemyślana i skuteczna modernizacja techniczna Wojska Polskiego.  

2. Czy Polska powinna: 

a.     zwiększać wydatki obronne zgodnie z obowiązującą ustawą (2,1 proc. PKB w 2020, 2,5 proc. PKB w 2030),  

b.     przyspieszyć wzrost nakładów na obronę w stosunku do obecnej ustawy,  

c.      utrzymać je na poziomie 2,1 proc. PKB lub mniejszym?  

Komentarz: Rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotował nowelizację ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, która zakłada wzrost nakładów na obronność, aż do 2,5% PKB do 2030 roku. Jednocześnie wypełniamy zobowiązania sojusznicze wydając co najmniej 2% PKB na Siły Zbrojne. Prawo i Sprawiedliwość zwiększa także wydatki na produkty polskiego przemysłu zbrojeniowego. W 2019 roku do polskiej zbrojeniówki wpłynie rekordowe 6,8 mld zł, podczas gdy w czasach rządów PO-PSL skala tych wydatków nie przekraczała 3,7 mld zł. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że przyśpieszenie zwiększania wydatków do 2,5% PKB przed 2030 rokiem powinno zależeć od sytuacji ekonomiczno-gospodarczej.  

3. Czy Polska powinna rozwijać Wojska Obrony Terytorialnej jako osobny rodzaj Sił Zbrojnych i zwiększać ich liczebność? 

a.     Tak 

b.   Nie, a zaoszczędzone środki wydać w stu procentach na modernizację wojsk operacyjnych 

c.      Nie, a zaoszczędzone środki wydać poza resortem obrony 

Komentarz: Będziemy kontynuować proces formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. Docelowo powstanie 17 brygad WOT. Ta formacja odniosła olbrzymi sukces w odbiorze społecznym oraz dowiodła swojej skuteczności podczas walki ze skutkami podtopień oraz podczas poszukiwań zaginionych osób. Sprawdza się także podczas wspólnych ćwiczeń z wojskami operacyjnymi.

4. W jaki sposób Polska powinna rozwijać przemysł zbrojeniowy: 

a.     Koncentrując się na budowie narodowego potencjału z wiodącą rolą spółek państwowych; 

b.     Budować narodowy potencjał z równym traktowaniem podmiotów państwowych i prywatnych; 

c.      Dążyć do włączenia polskiego przemysłu do międzynarodowych grup przemysłowych w ramach konsolidacji; 

Komentarz: Zapleczem dla nowoczesnych Sił Zbrojnych we współczesnym świecie jest nowoczesny przemysł zbrojeniowy. Polska pod rządami Prawa i Sprawiedliwości będzie nadal konsekwentnie realizowała program zwiększania jego potencjału, podniesienia poziomu technologicznego oraz zwiększenia jego konkurencyjności i zdolności eksportowych. W tym celu będziemy wzmacniać Polską Grupę Zbrojeniową. Przemysł zbrojeniowy będzie jednym z czynników rozwoju polskiej gospodarki zaawansowanej technologicznie. Temu będzie służyć realizacja długookresowego planu zakupów dla Sił Zbrojnych, wsparta kooperacją międzynarodową, zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi i partnerami europejskimi.

5.     Czy Polska powinna dążyć do zwiększenia obecności wojsk Stanów Zjednoczonych na swoim terytorium i zmiany charakteru obecności na trwałą/stałą, wraz z rozbudową infrastruktury? 

a.     Tak 

b.     Tak, ale Polska nie powinna partycypować finansowo w rozbudowie infrastruktury 

c.      Nie 

Komentarz: To dzięki staraniom rządu Prawa i Sprawiedliwości, wojska USA wzmocniły swoją obecność w Polsce. Efektem porozumienia, które zostało wynegocjowane przez ministra Mariusza Błaszczaka i podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę jest również zmiana formuły stacjonowania wojsk U.S. Army w naszym kraju na trwałą (enduring presence). Obecnie w Polsce stacjonuje około 4500 żołnierzy Stanów Zjednoczonych. Liczba ta wzrośnie o około 1000.  Dodatkowo na terenie naszego kraju utworzonych zostanie 7 nowych jednostek U.S. Army, m.in. siedziba Wysuniętego Dowództwa Dywizyjnego oraz grupy wsparcia na teatrze Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych w Poznaniu, baza lotnicza załadunkowo-rozładunkowa Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych we Wrocławiu czy siedziba eskadry zdalnie sterowanych statków powietrznych Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Łasku. Prawo i Sprawiedliwość będzie umacniać strategiczne partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi.

6.     Jakie powinny być priorytety modernizacji technicznej Sił Zbrojnych? (proszę wybrać priorytety, jakie uznają Państwo za istotne, ze wskazaniem od jednego do trzech najważniejszych) 

Budowa obrony powietrznej i przeciwrakietowej

Myśliwiec nowej generacji 

Zakupy nowych śmigłowców 

Pojazdy bojowe dla Wojsk Lądowych 

Systemy artylerii dalekiego zasięgu 

Wyposażenie indywidualne żołnierzy 

Modernizacja Marynarki Wojennej 

Uzbrojenie Wojsk Obrony Terytorialnej  

Zdolności w cyberprzestrzeni 

Systemy rozpoznania, nadzoru i wywiadu 

Komentarz: Prawo i Sprawiedliwość priorytetowo traktuje wszystkie wskazane obszary, co znalazło swoje odzwierciedlenie podczas ostatnich 4 lat. Ministrowie rządu PiS doprowadzili do zawarcia kontraktów na zakup systemu obrony przeciwlotniczej Patriot/IBCS, wyrzutni Himars, śmigłowców dla Wojsk Specjalnych i Marynarki Wojennej. Podczas mijającej kadencji utworzono także Wojska Obrony Terytorialnej oraz rozpoczęto formowanie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Na bardzo zaawansowanym etapie są negocjacje w sprawie pozyskania najnowocześniejszych myśliwców 5 generacji F-35. W najnowszym Planie Modernizacji Technicznej, który uwzględnia wydłużoną, 15-letnią perspektywę planistyczną, znajdą się programy dot. modernizacji Marynarki Wojennej, m.in. program Orka dotyczący pozyskania okrętu podwodnego. Plan będzie zawierał również kompleksowy program zwiększenia zdolności rozpoznawczych Wojska Polskiego, programy związane z wyposażeniem żołnierzy oraz dotyczące pojazdów bojowych. Prawo i Sprawiedliwość będzie także kontynuować program śmigłowcowy – pozyskamy nowe śmigłowce uderzeniowe oraz planujemy dalsze zakupy elementów systemu obrony przeciwlotniczej.  

7.     Na jakich kierunkach Polska powinna rozwijać międzynarodową współpracę obronną: 

a.     Utrzymać wiodącą rolę współpracy z USA i w ramach NATO, z uwzględnieniem niektórych inicjatyw obronnych Unii Europejskiej 

b.     Współpracować równolegle z USA na zasadach bilateralnych, z NATO i z Unią Europejską, traktując te obszary jako jednakowo ważne? 

c.      Nadać priorytet współpracy w ramach NATO ale i Unii Europejskiej, nawet kosztem ograniczenia perspektyw rozwoju bilateralnej współpracy z USA 

Komentarz: Prawo i Sprawiedliwość uważa, że Sojusz Północnoatlantycki, z wiodącą rolą Stanów Zjednoczonych jest kluczowym gwarantem globalnego bezpieczeństwa. Jesteśmy zgodni co do tego, że programy unijne, takie jak PESCO, powinny uzupełniać działania w ramach NATO. Zależy nam na tym, żeby możliwości, jakie stwarza Unia Europejska, były wykorzystywane na rzecz wspólnego bezpieczeństwa.

Reklama

Komentarze

    Reklama