Reklama

Polityka obronna

ANKIETA WYBORCZA: Koalicja Obywatelska

Odpowiedzi Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni na pytania dotyczące obronności w ankiecie Defence24.pl wraz z komentarzami.

1. Czy Polska powinna:

a) zwiększyć liczebność armii zawodowej,

b) utrzymać ją na obecnym poziomie,

c) zmniejszyć liczebność armii zawodowej?

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie zamknięte. W celu rozwinięcia, prosimy również o dodanie komentarza obok odpowiedzi na pytanie zamknięte.

Odpowiedź:

a). Zwiększenie powinno dotyczyć wojsk operacyjnych i powinno być związane z tworzeniem nowych modułów bojowych, np. jednostek związanych z obsługą baterii obrony powietrznej,

2. Czy Polska powinna:

a) zwiększać wydatki obronne zgodnie z obowiązującą ustawą (2,1 proc. PKB w 2020, 2,5 proc. PKB w 2030),

b) przyspieszyć wzrost nakładów na obronę w stosunku do obecnej ustawy,

c) utrzymać je na poziomie 2,1 proc. PKB lub mniejszym?

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie zamknięte. W celu rozwinięcia, prosimy również o dodanie komentarza obok odpowiedzi na pytanie zamknięte.

Odpowiedź: a). Wyzwaniem jest zdolność do racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków przeznaczanych na obronę narodową.

3. Czy Polska powinna rozwijać Wojska Obrony Terytorialnej jako osobny rodzaj Sił Zbrojnych i zwiększać ich liczebność?

a) Tak

b) Nie, a zaoszczędzone środki wydać w stu procentach na modernizację wojsk operacyjnych

c) Nie, a zaoszczędzone środki wydać poza resortem obrony

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie zamknięte. W celu rozwinięcia, prosimy również o dodanie komentarza obok odpowiedzi na pytanie zamknięte.

Odpowiedź: Koncepcję i strukturę Wojsk Obrony Terytorialnej dostosujemy do potrzeb obronnych. WOT nie będzie odrębnym rodzajem sił zbrojnych. Jego pododdziały, bataliony a nie brygady, zostaną włączone w struktury SZ RP, bez odrębnego łańcucha dowodzenia.

4. W jaki sposób Polska powinna rozwijać przemysł zbrojeniowy:

a) Koncentrując się na budowie narodowego potencjału z wiodącą rolą spółek państwowych;

b) Budować narodowy potencjał z równym traktowaniem podmiotów państwowych i prywatnych;

c) Dążyć do włączenia polskiego przemysłu do międzynarodowych grup przemysłowych w ramach konsolidacji;

Odpowiedź: b) i c) Dobrze zorganizowany i funkcjonalny przemysł zbrojeniowy stanowi gwarancję ciągłości dostaw podstawowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego i stanowi naturalne zaplecze remontowe. Polski przemysł powinien mieć udział, stosownie do zdolności, w każdym programie modernizacji technicznej wojska. Zapewnimy i zwiększymy udział polskiego przemysłu w kontraktach MON, także tych realizowanych przez dostawców zagranicznych. Obecnie udział polskiego przemysłu wynosi ok. 30%, a za rządów PO-PSL było to blisko 70%.

5. Czy Polska powinna dążyć do zwiększenia obecności wojsk Stanów Zjednoczonych na swoim terytorium i zmiany charakteru obecności na trwałą/stałą, wraz z rozbudową infrastruktury?

a) Tak

b) Tak, ale Polska nie powinna partycypować finansowo w rozbudowie infrastruktury

c) Nie

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie zamknięte. W celu rozwinięcia, prosimy również o dodanie komentarza obok odpowiedzi na pytanie zamknięte.

Odpowiedź: a) Obecność wojsk amerykańskich rozpoczęła się w 2014 roku. Zwiększanie tej obecności uznajemy za korzystne z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa narodowego. Niepokoić może jedynie fakt, iż partnerstwo i solidarność sojusznicza jest zastępowana relacjami biznesowymi.

6. Jakie powinny być priorytety modernizacji technicznej Sił Zbrojnych? (proszę wybrać priorytety, jakie uznają Państwo za istotne, ze wskazaniem od jednego do trzech najważniejszych)

Budowa obrony powietrznej

Myśliwiec nowej generacji

Zakupy nowych śmigłowców

Pojazdy bojowe dla Wojsk Lądowych

Systemy artylerii dalekiego zasięgu

Wyposażenie indywidualne żołnierzy

Modernizacja Marynarki Wojennej

Uzbrojenie Wojsk Obrony Terytorialnej

Zdolności w cyberprzestrzeni

Systemy rozpoznania, nadzoru i wywiadu

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie zamknięte zgodnie z instrukcją. W celu rozwinięcia, prosimy również o dodanie komentarza obok odpowiedzi na pytanie zamknięte.

Odpowiedź: Wszystkie wymienione programy (zadania) są ważne i są ujęte w planie modernizacji technicznej. Niektóre z nich są w trakcie realizacji (min. obrona powietrzna, artyleria rakietowa). Po 4 latach rządów PiS pilnego uruchomienia programu ratunkowego wymagają Siły Powietrzne i Marynarka Wojenna.

Pytanie 7. Na jakich kierunkach Polska powinna rozwijać międzynarodową współpracę obronną:

a) Utrzymać wiodącą rolę współpracy z USA i w ramach NATO, z uwzględnieniem niektórych inicjatyw obronnych Unii Europejskiej

b) Współpracować równolegle z USA na zasadach bilateralnych, z NATO i z Unią Europejską, traktując te obszary jako jednakowo ważne?

c) Nadać priorytet współpracy w ramach NATO ale i Unii Europejskiej, nawet kosztem ograniczenia perspektyw rozwoju bilateralnej współpracy z USA

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie zamknięte. W celu rozwinięcia, prosimy również o dodanie komentarza obok odpowiedzi na pytanie zamknięte.

Odpowiedź: Filarami naszego bezpieczeństwa pozostaje członkostwo w NATO i w Unii Europejskiej. Utrzymanie strategicznego partnerstwa z USA jest równie ważne.

Reklama

Komentarze (1)

  1. A.

    Jak zwykle - jestem za a nawet przeciw.

Reklama