Reklama

Polityka obronna

Amunicja, IFF i Rosomaki. Co MON kupi w 2020 roku?

Fot. ppor. Krzysztof SZADZIŃSKI
Fot. ppor. Krzysztof SZADZIŃSKI

Przy okazji tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego warto dokonać podsumowania zakupów nowego sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych RP, które były dokonywane w roku 2020 i tych które są planowane na jego ostatnie miesiące. Defence24.pl otrzymał w tej sprawie odpowiedzi od Inspektoratu Uzbrojenia. Wynika z nich, że ten rok był szczególny. Nie tylko ze względu na światową pandemię i związaną z nią sytuacją gospodarczą.

>>> MIĘDZYNARODOWY SALON PRZEMYSŁU OBRONNEGO MSPO 2020 - SERWIS SPECJALNY DEFENCE24.PL <<<

Rok 2020 zostanie zapamiętany przede wszystkim z uwagi na pandemię wirusa SARS-COV-2 i zaistniały w jej następstwie kryzys gospodarczego na świecie. W efekcie tych wydarzeń wystąpiła konieczność opanowania, w pierwszej kolejności, kryzysu zdrowotnego, a następnie pojawiła się pilna potrzeba podjęcia działań mających na celu ograniczenie szkód gospodarczych. Nie jest tajemnicą, że w trudnej sytuacji znalazły się praktycznie wszystkie jej sektory, w tym również przemysł zbrojeniowy.

„Zgodnie z intencją polskiego rządu i Ministerstwa Obrony Narodowej podjęte zostały starania mające na celu maksymalne ograniczenie negatywnych skutków ekonomicznych dla polskich podmiotów branży zbrojeniowej. W związku z powyższym główny wysiłek Inspektoratu Uzbrojenia wiązał się z wprowadzeniem zmian w zakresie harmonogramów realizacji zawartych umów oraz udzieleniem nowych zamówień skierowanych do podmiotów krajowego przemysłu obronnego.” – informuje Defence24 major Krzysztof Płatek, rzecznik Inspektoratu Uzbrojenia.

Jak informuje do najważniejszych zamówień należy zaliczyć kontrakty zawarte ze spółkami wchodzącymi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, w tym trzecią umowę na dostawy wybranych elementów składowych na potrzeby pięciu kompanijnych modułów ogniowych 120 mm moździerzy samobieżnych Rak oraz kolejną umowę na dostawy karabinków MSBS. Pierwsza z nich została zawarta z konsorcjum utworzonego przez Hutę Stalowa Wola S.A i Rosomak S.A. W jej efekcie dostarczonych zostanie w latach 2022-2024 kolejne 40 egz. 120 mm samobieżnych moździerzy Rak oraz 20 artyleryjskich wozów dowodzenia na podwoziu KTO Rosomak. Natomiast zgodnie z umową zawartą z Fabryką Broni „Łucznik” z Radomia zakupionych zostało za kwotę około 177 mln złotych brutto ponad 18 tys. karabinków MSBS „Grot” przeznaczonych dla wojsk operacyjnych oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. Ich dostawy  rozpoczną się w bieżącym roku, a ostatnie partie mają trafić do Sił Zbrojnych RP w 2026 roku.

Zakontraktowana została też dostawa interrogatorów krótkiego zasięgu systemu IFF standardu Mark XIIA (Mode 5) w wersji platformowej, przewidzianych do zintegrowania z systemami obrony przeciwlotniczej krótkiego zasiegu SPZR Poprad i PSRA Pilica. Wykonawca umowy, PIT-Radwar S.A., dostarczy je  do końca stycznia 2024 roku.

Inspektorat Uzbrojenia zawarł również umowy z innymi krajowymi podmiotami, w tym na dostawy kontenerowych zestawów do odkażania ludzi APIS-2 (konsorcjum Janusz Kania Agregaty PEX-POOL PLUS oraz Lubawa S.A), zestawów samozaładowczych do przewozu kontenerów na samochodzie Jelcz 862 i przyczepie (Cargotec), czy na dostawy kolejnych radiostacji plecakowych UKF RRC-9211 (produkcji Radmor należącego do Grupy WB).  

W 2020 roku zawarte zostały również umowy z partnerami zagranicznymi. Na początku roku, przed wystąpieniem kryzysu gospodarczego, sfinalizowane zostały negocjacje prowadzone ze stroną amerykańską w sprawie zakupu samolotów wielozadaniowych F-35A Lightning II wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym. W ramach tej umowy Siły Powietrzne RP otrzymają 32 samoloty. Pierwsze z nich zostaną dostarczone do Polski na przełomie 2025 i 2026 roku.

W Stanach Zjednoczonych w ramach FMS zakontraktowano również dostawę 60 wyrzutni oraz 180 przeciwpancernych pocisków kierowanych FGM-148F Javelin wraz z pakietem szkoleniowym i logistycznym. Warto wyróżnić także umowę na dostawy radarów rozpoznania pola walki, w ramach której węgierska firma Pro Patria Elektronics Kft dostarczy radary PGSR-3i Beagle wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym.  

Co jeszcze w tym roku?

To stan na początek września bieżącego roku a w czasie ostatnich czterech miesięcy MON planuje prowadzenie dalszych zakupów.

Z uwagi na stopień złożoności procesów w obszarze pozyskiwania sprzętu wojskowego niezwykle trudno jest przewidzieć czas zawarcia poszczególnych umów. Nie można zapominać również o wpływie pandemii SARS-COV-2, w efekcie której w Polsce i na świecie wprowadzone zostały w pierwszej połowie 2020 roku liczne obostrzenia mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Mimo że nie wpłynęły one w znaczącym stopniu na możliwość realizacji faz analityczno-koncepcyjnych, to przełożyły się na intensywność prowadzonych przez Inspektorat Uzbrojenia postępowań. Nie da się również przewidzieć rozwoju sytuacji epidemiologicznej w najbliższych miesiącach. – zastrzega mjr. Płatek.

Mimo to, jak informuje, planowane są dalsze inwestycje:

Z uwagi na sytuację ekonomiczną sektora zbrojeniowego w Polsce Inspektorat Uzbrojenia planuje w dalszym ciągu priorytetowo traktować zamówienia, które mogą zostać udzielone podmiotom polskiego przemysłu obronnego. Przykładem takich zakupów jest pozyskiwanie amunicji i środków bojowych przeznaczonych zarówno na potrzeby rotacji zapasów wojennych, jak i przewidzianych do zabezpieczenia procesu szkolenia wojsk. W tym zakresie kolejne umowy zostaną zawarte w I połowie września. Kolejnym obszarem, w którym możemy spodziewać się zamówień jest sprzęt wojskowy stanowiący indywidualne uzbrojenie i wyposażenie żołnierzy.

W zakresie pozyskiwania nowego sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych RP prowadzonych jest również szereg postępowań skierowanych bezpośrednio do podmiotów wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Na końcowym etapie znajduje się postępowanie mające na celu pozyskanie kołowych transporterów opancerzonych ROSOMAK-S do przewozu obsług przenośnych zestawów ppk SPIKE. W  bieżącym roku powinny zakończyć się również negocjacje z PIT-Radwar S.A. dotyczące pozyskania interrogatorów średniego i dalekiego zasięgu systemu IFF standardu Mark XIIA, przeznaczonych na wyposażenie stacji radiolokacyjnych i zestawów obrony przeciwlotniczej. Kolejnym zadaniem, które może zakończyć się zawarciem umowy jest pozyskanie Aparatowni Łączności Cyfrowej-Transmisyjnej. W tym zakresie trwają negocjacje z Wojskowymi Zakładami Łączności Nr 1.

Trwają ponadto rozmowy z Polską Grupą Zbrojeniowa S.A. dotyczące przeprowadzenia modernizacji ciągnika pancernego BPz-2 oraz pozyskania okrętu ratowniczego RATOWNIK. Mimo że na obecnym etapie nie można przesądzać terminów zawarcia stosownych umów, nie jest wykluczone, że nastąpi to jeszcze w tym roku.

Jak widać plany te można podzielić na trzy grupy: pewne, których podpisanie nastąpi „na dniach”, być może na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego (indywidualne wyposażenie, amunicja), będące na ukończeniu, których podpisania można się z dużym prawdopodobieństwem spodziewać w tym roku (Rosomak-S, IFF, aparatownie) i takie których podpisanie w 2020 roku jest niewykluczone (BPz-2, Ratownik). Na uwagę zasługuje zakup systemu IFF, co - z opóźnieniem - powinno pozwolić uzyskać interoperacyjność polskich jednostek OPL, wykorzystujących stare zestawy przeciwlotnicze pochodzenia sowieckiego (prawdopodobnie np. typu Osa) z nowym systemem swój-obcy w NATO. 

Aktualnie w resorcie obrony narodowej trwają analizy w zakresie możliwości wydatkowania dodatkowych środków przewidzianych na realizację centralnych planów rzeczowych. Stosowne decyzje zostaną podjęte przez organ planistyczny po zakończeniu procesu legislacyjnego nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 r. z uwzględnieniem możliwości ich wydatkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami. – informuje rzecznik Inspektoratu Uzbrojenia.

Niespodzianki mogą się jednak zdarzyć, bo nie zdecydowano jeszcze na co MON wyda w tym roku dodatkowe 3 mld złotych. Trzeba jednak powiedzieć, że kwota ta została alokowana w Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, a więc w wypadku niewykonania budżetu nie zostanie do niego zwrócona, a pozostanie do dyspozycji MON na rok kolejny.

Niewykluczone są też decyzje jeśli chodzi o używane, "przejściowe" okręty podwodne ze Szwecji, chociaż tutaj także trudno powiedzieć coś na pewno. Z uwagi na wieloaspektowy zakres negocjacji prowadzonych ze stroną szwedzką w sprawie pozyskania dla Sił Zbrojnych RP dwóch używanych okrętów podwodnych typu A17 w ramach zdolności pomostowej, na chwilę obecną nie ma możliwości precyzyjnego wskazania terminu zawarcia stosownej umowy. - poinformował nas rzecznik Inspektoratu Uzbrojenia.

Natomiast inne ważne postępowania, jak np. śmigłowce Mi-24, są jeszcze w fazie analityczno-koncepcyjnej. Wiele wskazuje na to, że 2020 rok upłynie w dużym stopniu pod znakiem kontraktu FMS na myśliwce F-35 i zakupów istniejącego sprzętu w polskim przemyśle (np. Rak, Rosomak, amunicja, wreszcie - bardzo potrzebne systemy IFF). Te ostatnie mogą być uznawane za odpowiedź na potrzeby armii, ale i pewne wsparcie dla przemysłu. Martwi natomiast brak decyzji w sprawie dalszej budowy naziemnej obrony powietrznej, która jest przecież priorytetem rozwoju Sił Zbrojnych.

>>> MIĘDZYNARODOWY SALON PRZEMYSŁU OBRONNEGO MSPO 2020 - SERWIS SPECJALNY DEFENCE24.PL <<<

Reklama

Komentarze

    Reklama