Reklama

Polityka obronna

Policja walczy z tzw. "mułami finansowymi"

Fot. Europol - OSeveno, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
Fot. Europol - OSeveno, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

W celu walki z procederem funkcjonowania tzw. mułów finansowych, w listopadzie (20-24/11/17) przeprowadzona została miedzynarodowa operacja służb porządkowych na całym świecie. Działania służb realizowane były by ograniczyć m.in. możliwości „prania pieniędzy” przez grupy przestępcze. 

Europol, Eurojust, Europejska Federacja Banków oraz służby porządkowe 26 państw wzięły udział w szeroko zakrojonej, skoordynowanej, globalnej operacji wymierzonej w przestępczością związaną z tzw. „mułami finansowymi”. Podjęte działania, czyli „European Money Mule Action EMMA3”, były już trzecią tego rodzaju formą walki zarówno z samymi „mułami”, jak również z organizatorami tego typu procederów przestępczych. Ostatecznie przesłuchano ponad 409 osób, a aresztowano 159 osób w całej Europie. Jednocześnie zidentyfikowano 766 tzw. „mułów finansowych” oraz 59 rekrutujących i organizujących tego typu proceder.

Tzw. “muły finansowe” to osoby, które przesyłają nielegalnie zdobyte środki finansowe pomiędzy różnymi kontami bankowymi, często między różnymi krajami oraz w imieniu różnych osób. Są rekrutowani przez przestępców w celu użyczenia swojego konta bankowego do wypłaty, jak również transferu pieniędzy na inne konta bankowe (krajowe lub zagraniczne). Wszystko w zamian za otrzymanie określonej prowizji za świadczone dla organizatorów procederu usługi.

Działania przestępców ułatwiają coraz bardziej rozwijające się technologie teleinformatyczne. Ponad 90% transakcji pieniężnych przy użyciu tzw. „mułów finansowych jest związanych z cyberprzestępczością. Nielegalnie pozyskiwane pieniądze często pochodzą z ataków typu "phishing”, złośliwego oprogramowania, oszustw związanych z zakupami on-line oraz dokonywanymi poprzez płatności z wykorzystaniem bezgotówkowych form np. kart płatniczych.

Zwraca się uwagę, że nawet jeśli poszczególne „muły” nie są osobami bezpośrednio zaangażowanymi w sam proceder generowania pieniędzy poprzez cyberprzestępstwa, oszustwa on-line, handel i dystrybucję narkotyków oraz innych nielegalnych substancji czy też handel żywym towarem, to i tak działają one nielegalnie. Uczestniczą bowiem w kluczowym dla przestępców procederze tzw. „prania pieniędzy”. Pomagając grupom przestępczym rozprowadzać skradzione fundusze na całym świecie, przyczyniają się, że przestępcy anonimowi a ich ujęcie przez organy ścigania jest bardzo trudne.

Polska Policja była jednym z uczestników operacji EMMA3, obok służb porządkowych i policyjnych z Australii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Łotwy, Mołdawii, Niemiec, Grecji, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowenii, Szwecji, Szwajcarii, Węgier, Włoch, Zjednoczonego Królestwa, a także Stanów Zjednoczonych. W Polsce akcję nadzorowało i koordynowało Biuro dw. z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji.

W trakcie akcji EMMA3 policjanci z Biura dw. z Cyberprzestępczością KGP nadzorowali oraz koordynowali działania w całym kraju, podczas których zidentyfikowano 19 osób tzw. "mułów" i 7 osób zajmujących się rekrutacją. W czynnościach prowadzonych na terenie Polski było zaangażowanych 9 banków. Straty oszacowano łącznie na ok. 4,5 mln euro, policjanci zabezpieczyli ok. 52 tyś. euro i zatrzymali  6 osób. Zidentyfikowano również 3 osoby, które padły ofiarą tego rodzaju procederu. Zaangażowani w EMMA3 podkreślili, że doświadczenia operacji tego typu, wskazują na współcześnie kluczową rolę współpracy instytucji państwowych, służb porządkowych oraz prywatnego sektora bankowego.

Europol/Policja/JR

Reklama

Komentarze

    Reklama