Reklama

Polityka obronna

Policja testuje kamery nasobne na ŚDM

Podczas Światowych Dni Młodzieży funkcjonariusze policji z Małopolski testują kamery nasobne produkowane przez koncern TASER, służące do rejestrowania przebiegu interwencji.

Małopolska policja w trakcie Światowych Dni Młodzieży prowadzi próby kamer służących do rejestracji interwencji funkcjonariuszy. Testowane są dwa rodzaje kamer: Axon Flex i Axon Body 2. Obydwa systemy rejestrują obraz widziany z perspektywy policjanta, który bierze udział w działaniach. 

Zastosowanie podobnych kamer ma w założeniu zwiększyć ochronę funkcjonariuszy oraz osób, wobec których podejmowana jest interwencja. Zapewniają one bowiem możliwość rejestracji przebiegu czynności, co pozwala na przykład na zaprezentowanie materiału dowodowego w postępowaniu sądowym, jeżeli takie będzie mieć miejsce.

Rejestracja przebiegu interwencji może wpłynąć pozytywnie zarówno na zachowanie policjantów, jak i osób które są zatrzymywane czy legitymowane. W obydwu wypadkach daje bowiem możliwość odtworzenia przebiegu interwencji, co daje podstawę do stwierdzenia, czy w jej trakcie doszło do naruszenia prawa i  kto jest jego sprawcą.

Dzięki temu zmniejsza się tendencja do składania bezzasadnych skarg przez funkcjonariuszy, a oni sami są mniej skłonni do nadużywania siły, gdyż ich ewentualne, bezprawne działania również zostaną zarejestrowane. Także osoby, które są legitymowane czy zatrzymywane przez funkcjonariuszy mają świadomość, że ich potencjalne agresywne działania zostaną zarejestrowane, co ułatwia późniejsze pociągnięcie ich do odpowiedzialności. 

W polskiej policji rozwiązania zapewniające rejestrację przebiegu interwencji były na szerszą skalę stosowane przede wszystkim w pododdziałach antyterrorystycznych czy CBŚ. Funkcjonariusze jednostek patrolowych, którzy często podejmują działania jako pierwsi, również często spotykają się z koniecznością przeciwdziałania użyciu siły przez osoby naruszające prawo. 

Kamera Axon Flex może być montowana na przykład na okularach, kołnierzu koszuli czy czapce funkcjonariusza. Może rejestrować obraz również w trudnych warunkach atmosferycznych. Czas nagrywania wynosi od 4 do 13 godzin, w zależności od poziomu kompresji. Z kolei kamera Axon Body 2 jest montowana za pomocą uchwytów montażowych Rapidlock, na przykład na kamizelce taktycznej czy mundurze funkcjonariusza. Jest zdolna do rejestrowania obrazu w jakości HD, w różnych warunkach atmosferycznych – również przy niskim poziomie oświetlenia. Czas nagrywania wynosi do 70 godzin, zależnie od poziomu kompresji.

Axon Body 2
Kamera Axon Body 2 na mundurze funkcjonariusza z Ameryki Północnej. Fot. TASER via Stephen Tuttle.

Reklama

Komentarze (4)

 1. Władimir Kolnikow

  Każdy obiekt publiczny, oraz każdy funkcjonariusz publiczny powinien mieć zainstalowane kamery.

 2. co tam się dzieje...

  Takie kamery są niezbędne w aresztach i na komendach. Ale zapewne nie da się....

 3. aQa

  Najpierw należy stworzyć jasne uregulowania prawne do stosowania przez funkcjonariuszy kamer nasobnych, w chwili obecnej takowych nie ma.

 4. xxz

  Moim zdaniem absolutnie każdy policjant działający "w terenie" powinien być zaopatrzony w taką kamerę. W końcu skończyłyby się prowokacje, bezkarność i nadużywanie siły przez funkcjonariuszy, co w Polsce jak i zresztą wielu innych krajach ma miejsce nagminnie. Z kolei osoby trzecie również zachowywałyby się w bardziej racjonalny sposób, wiedząc, że ich działania są nagrywane. Takie kamery to jest przyszłość bezpośredniej administracji państwowej.

Reklama