Reklama

Polityka obronna

Podkomisja o Służbie Ochrony Państwa

Fot. BOR
Fot. BOR

Po raz pierwszy zebrała się dziś nadzwyczajna podkomisja do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Służbie Ochrony Państwa oraz komisyjnych projektów ustaw: o Straży Marszałkowskiej i Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej. Posiedzenie poświęcone było Służbie Ochrony Państwa, która zgodnie z projektem, powstać ma w miejsce Biura Ochrony Rządu.

W skład, powołanej 21 listopada, podkomisji weszli: Arkadiusz Czartoryski (PiS), Andrzej Melak (PiS), Edward Siarka (PiS), Marta Kubiak (PiS), Józefa Hryniewicz (PiS), Marek Biernacki (PO), Tomasz Szymański (PO), Jerzy Meysztowicz (.N) oraz Bartosz Jóźwiak (K'15). Do podkomisji swojego przedstawiciela nie zgłosił klub parlamentarny PSL. 

Czytaj więcej: Biuro Nadzoru Wewnętrznego z szerokimi uprawnieniami

Zarówno strona rządowa jak i członkowie komisji zgłosili szereg poprawek w większości o charakterze legislacyjnym i porządkującym. Ożywiona dyskusja toczyła się wokół kontrowersji jakie, zdaniem opozycji, budzą niektóre zapisy projektu ustawy o SOP. Chodzi głównie o kwestie związane z uprawnieniami jakie uzyskać ma Służba Ochrony Państwa a jakich do tej pory nie posiadało Biuro Ochrony Rządu.

Czytaj więcej: Sejm rozpoczął prace nad ustawą powołującą Służbę Ochrony Państwa w miejsce BOR 

Do pytań i posłów odnosił się, obecny na posiedzeniu, wiceminister SWiA Jarosław Zieliński. Podkreślał, że otrzymanie przez SOP uprawnień do prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych jest kluczowe i determinuje skuteczność wykonywania przez tą służbę zadań.

Wyraźnie widać, że ustawa o SOP bardzo mocno wiąże się nie tylko z procedowaną przez tą samą podkomisję ustawą o Straży Marszałkowskiej czy przegłosowaną niedawno ustawą powołującą do życia Biuro Nadzoru Wewnętrznego, ale też wieloma innymi przepisami dot. m.in Policji czy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Bez wątpienia konieczne jest ujednolicenie przepisów ustaw nie tylko tych istniejących, ale też obecnie rozpatrywanych w taki sposób, by były ze sobą spójne. Jednak z uwagi na zmiany jakie wprowadzane są obecnie w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, nadające nowy kształt istniejącym już formacjom i powołujące do życia nowe, może być to zadanie bardzo wymagające. Kolejne posiedzenie podkomisji zaplanowano na 28 listopada.

Czytaj więcej: Sejmowa służba specjalna? Pierwsze czytanie ustawy o Straży Marszałkowskiej

 

 

Reklama

Komentarze

    Reklama