Reklama

Siły zbrojne

Podchorążowie WAT wspierają sanepid w walce z COVID-19

Fot. Sebastian Jurek WAT
Fot. Sebastian Jurek WAT

Podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej włączyli się w działania sanepidu w walce z koronawirusem. Niemal 250 przeszkolonych studentów wojskowych, w systemie zmianowym, wspiera sanepid od 4 listopada w telefonicznym przeprowadzaniu wywiadów epidemiologicznych. Pomiędzy Uczelnią a Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Warszawie zostało zawarte porozumienie w tej sprawie.

Porozumienie w tej sprawie sygnował rektor-komendant Wojskowej Akademii Technicznej płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak. W imieniu Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego podpisała je Jadwiga Mędelewska. Jednocześnie pomiędzy WAT a Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. Gwarantuje ona zabezpieczenie wszelkich danych personalnych osób zarażonych.

Do realizacji porozumienia wyznaczonych zostało 248 podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej. Jednak w razie potrzeby zaangażowanych może zostać jeszcze więcej. Zadaniem podchorążych jest telefoniczne informowanie o uzyskaniu pozytywnego wyniku badania w kierunku wirusa SARS-CoV‑2, ustalenie bezpośrednich kontaktów osoby z wynikiem pozytywnym, informowanie osób, które miały kontakt z zarażonym o obowiązku odbycia kwarantanny oraz przekazywanie zebranych informacji do systemu teleinformatycznego.

Ewa Jankiewicz, rzecznik prasowy WAT

Powiatowa Stancja Sanitarno-Epidemiologiczna w ramach współpracy przekazała Wojskowej Akademii Technicznej 35 telefonów służbowych do przeprowadzania wywiadów epidemiologicznych przez podchorążych. Studenci będą świadczyć pomoc w systemie zmianowym siedem dni w tygodniu na 20 stanowiskach pracy zorganizowanych w pracowniach komputerowych Wydziału Cybernetyki WAT. Docelowo planowane jest utworzenie 30 takich stanowisk. Zmiana będzie następować co trzy – cztery godziny w przedziale czasowym od 8:00 do 20:00. Dzięki systemowi rotacyjnemu realizowanej pomocy, podchorążowie bez przeszkód będą mogli uczestniczyć we wszystkich zajęciach dydaktycznych, które tak jak w innych uczelniach odbywają się za pomocą technik kształcenia na odległość.

Ewa Jankiewicz podkreśla, że wyznaczeni podchorążowie odbyli odpowiednie szkolenie w zakresie świadczonej pomocy oraz praktycznego sposobu jej realizowania. Ich praca jest nadzorowana przez koordynatorów – pracowników sanepidu.

image
Reklama

 

Reklama

Komentarze

    Reklama