Reklama

Geopolityka

PGZ poszukuje wiceprezesa

Fot. M.Dura
Fot. M.Dura

Polska Grupa Zbrojeniowa opublikowała ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko wiceprezesa zarządu.

Ogłoszenie opublikowano w związku z koniecznością uzupełnienia składu zarządu. W związku z tym Rada Nadzorcza PGZ ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko wiceprezesa zarządu.

Kandydat na to stanowisko powinien spełniać łącznie następujące warunki:
a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w RP;
b) posiadać co najmniej pięcioletni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
c) posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

Dodatkowo, kandydat powinien korzystać z pełni praw publicznych, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, posiadać dostęp do informacji niejawnych z klauzulą co najmniej „tajne”, a w przypadku braku ww. dostępu zobowiązać się do wypełnienia, w terminie 21 dni od powołania, ankiety bezpieczeństwa osobowego, zobowiązać się – o ile to konieczne, w przypadku powołania do Zarządu Spółki – do niezwłocznego zabezpieczenia kwestii związanych z posiadaniem przez Spółkę odpowiednich koncesji.

Kandydatami nie mogą być osoby spełniające pewnych warunków, w pełni wymienionych w ogłoszeniu - chodzi głównie o współpracowników i pracowników biur poselskich, senatorskich, itp, osoby wchodzące w skład organów partii politycznych, wybieralnych członków zakładowych organizacji związkowych z grupy kapitałowej PGZ i skazanych za przestępstwa gospodarcze.

Pełna lista wymagań zawarta jest w ogłoszeniu. Kandydaci mają czas na złożenie zgłoszeń do dnia 26 września 2018 r.

Reklama

Komentarze (9)

 1. Kolejny wiceprezes

  Członek Gazety Polskiej, ślusarz z zawodu. Teraz bijta się o mnie!

 2. andys

  Wymagania nie są duże.

 3. Harry 2

  Jestem zainteresowany tylko... po jakim czasie od momentu podpisania umowy o pracę mogę otrzymać wysoką odprawę? Czy otrzymam ją gdy podam jako przyczynę odejścia \"względy osobiste\"?

 4. czytelnik

  Nie szukają wiceprezesa tylko cudotwórcy ...

 5. handlarz

  Ani słowa o kompetencjach w zbrojeniówce. Mają już zastępcę, teraz będzie teatr z tzw. wyborem najlepszego. Żarty!!!

 6. Burak

  4 było prezesów w PGZ w ciągu 3 lat. To dobrze nie świadczy o naszej zbrojeniówce.

 7. P22

  Haha, takie poważne warunki, że ja spełniam wszystkie formalne kryteria do zostania wiceprezesem PGZ :) Ale poprzeczka tak \'ambitnie\' postawiona zapewne dla tego, że zwycięzca jest już z góry znany, a prawdziwe wymagania merytoryczne by go wykluczyły.

 8. KrzysiekS

  Ryzykowna praca ale dobre odprawy.

 9. Aurora

  Jakby co oddaję sie do dyspozycji.

Reklama