Reklama

Siły zbrojne

Mesko dostarczy amunicję ćwiczebną dla F-16

Fot. Alan Wilson/Flickr, CC BY 2.0
Fot. Alan Wilson/Flickr, CC BY 2.0

Spółka Mesko została wybrana przez Inspektorat Uzbrojenia na dostawcę 20 mm nabojów z pociskiem ćwiczebnym TP RRR LD M2 w latach 2017-2019 i 2021, które są wykorzystywane przy szkoleniu pilotów myśliwców F-16.

Zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym przez IU Mesko S.A. ma dostarczyć w latach 2017-2019 i w 2021 roku łącznie 108 tys. sztuk 20 mm nabojów z pociskiem ćwiczebnym TP RRR LD M2. Jest to podstawowy rodzaj amunicji lotniczej używany w procesie szkolenia bojowego pilotów samolotów F-16 użytkowanych w Polskich Siłach Powietrznych.

Czytaj także: 10 lat F-16 w Polsce

Udzielenie zamówienia odbyło się bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, czyli z tzw. wolnej ręki. Jako powód takiej decyzji podano, że MESKO SA jest właścicielem dokumentacji technicznej oraz jedynym i wyłącznym podmiotem uprawnionym do wytwarzania i dystrybucji tej amunicji w Polsce. Wyłączną i wieczystą licencję na produkcję tej amunicji na terenie Polski firma MESKO SA pozyskała od firmy NAMMO w ramach umowy offsetowej na zakup samolotu wielozadaniowego F-16.

Przy czym naboje 20 mm z pociskiem ćwiczebnym TP RRR LD M2 są jedynym typem amunicji ćwiczebnej do działka M61 A1 dopuszczonym do zastosowania na samolotach F-16 C/D Block 52+ eksploatowanych w Polsce. Zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych (parametrach balistycznych) niż odpowiadające balistyce bojowej naboje 20 mm z pociskiem ćwiczebnym MP LD M70 A1), wymagałaby przeprowadzenia procesu certyfikacji do użycia na polskich F-16 przez producenta działka M61 A1, producenta samolotu oraz agendę rządu USA – F-16 System Program Office.

Czytaj także: Kontrakt na JASSM-ER dla Polski jeszcze w tym roku? MON oficjalnie potwierdza negocjacje

Ponadto, zmiana dotychczasowego wykonawcy nabojów mogłaby skutkować wystąpieniem problemów z zachowaniem ciągłości procesu szkolenia personelu latającego oraz osiągnięciem wymaganego poziomu, jak również niosłaby za sobą konieczność generowania subsydialnych, trudnych do oszacowania kosztów związanych z wyposażeniem warsztatów obsługowych jednostek wojskowych w dodatkową specjalistyczną aparaturę kontrolno-pomiarową.

Dodatkowo IU zaznacza, że "naboje 20 mm z pociskiem ćwiczebnym TP RRR LD M2 są jedynymi nabojami stosowanymi na polskich samolotach F-16 i brak jest innych rozsądnych rozwiązań alternatywnych lub zastępczych, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia".

Czytaj także: Przetarg na wsparcie eksploatacji sprzętu do obsługi F-16

Reklama

Komentarze

    Reklama