Reklama

Legislacja

MON: Trwają uzgodnienia ws. projektu ustawy o Agencji Uzbrojenia

Fot. J.Sabak/Defence24.pl
Fot. J.Sabak/Defence24.pl

Wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz odpowiedział na interpelację posła Polskiego Stronnictwa Ludowego Pawła Bejdy, dotyczący Agencji Uzbrojenia. Sekretarz stanu odparł, że trwają „wewnątrzresortowe uzgodnienia” kształtu projektu ustawy.

Poseł Paweł Bejda (PSL) złożył interpelację do MON z pytaniami dotyczącymi Agencji Uzbrojenia. Parlamentarzysta wyraził wątpliwości co do zgodności z konstytucją uprawnień nowej instytucji, a także co do skuteczności proponowanych rozwiązań w zakresie zwalczania korupcji i ochrony konkurencyjności w przemyśle obronnym. Poseł wskazywał, że Agencja miałaby m.in. przejąć od Inspektoratu Uzbrojenia uprawnienia w zakresie Zamawiającego, wykonywać uprawnienia własnościowe Skarbu Państwa, a także udzielać zamówień z pominięciem ustawy Prawo Zamówień Publicznych czy dokonywać oceny Podstawowego Interesu Bezpieczeństwa Państwa.

Czytaj też: Dobrze skonstruowana Agencja Uzbrojenia rozwiąże problemy [KOMENTARZ]

5 lipca br. sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz napisał w odpowiedzi, że projekt ustawy o Agencji Uzbrojenia nigdy nie został oficjalnie opublikowany.

Jak również dodał, aktualnie trwają uzgodnienia wewnątrzresortowe związane z omawianym projektem i, że jest na ten moment niemożliwe dokładne określenie treści projektu ustawy.

Szanowna Pani Marszałek, odpowiadając, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, na interpelację Pana Posła Pawła Bejdy w sprawie projektu ustawy o Agencji Uzbrojenia (nr 24099), uprzejmie informuję, że projekt ustawy o Agencji Uzbrojenia nigdy nie został opublikowany w oficjalnych źródłach.

Jednocześnie wyjaśniam, że obecnie trwają uzgodnienia wewnątrzresortowe związane z projektem ustawy o Agencji Uzbrojenia. W związku z powyższym, z uwagi na dynamiczny postęp prac nad tym projektem, ustosunkowanie się do wątpliwości Pana Posła Pawła Bejdy byłoby - na tym etapie - przedwczesne. Aktualnie trudno jest, bowiem, wyrokować o ostatecznym kształcie procedowanych aktów normatywnych.

Wojciech Skurkiewicz

Koncepcja Agencji Uzbrojenia została zaprezentowana podczas ubiegłorocznej edycji Defence24 Day. Zakłada ona stworzenie jednej instytucji, która byłaby odpowiedzialna za cały cykl życia sprzętu wojskowego, w tym jego pozyskiwania jak i wycofywania. 

Według przedstawionej jeszcze na konferencji Defence24 Day koncepcji Agencja miałaby przejąć kompetencje Inspektoratu Uzbrojenia, Biura ds. umów offsetowych MON, Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO), Inspektoratu Wsparcia SZ (w zakresie wsparcia eksploatacji sprzętu wojskowego i uzbrojenia), Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON (w zakresie oceny Podstawowego Interesu Bezpieczeństwa Państwa), Wojskowego Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji (w zakresie kontroli nad jakością sprzętu) czy Agencji Mienia Wojskowego (w zakresie wycofywania sprzętu).

Jeszcze w ubiegłym roku w mediach pojawiały się informacje odnośnie projektu ustawy. Jak jednak wynika z odpowiedzi na interpelację, ten jednak nadal jest uzgadniany przez wewnątrz MON. Wiadomo np., że istniały dwie koncepcje nadzoru nad PGZ: w ramach jednej trafiłby on do AU, a w ramach drugiej pozostał tak jak dziś w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Reklama
Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama