Legislacja

Długo oczekiwana Strategia Bezpieczeństwa Narodowego podpisana [OPINIA]

Rys. Fibis
Rys. Fibis

Po niemal 6 latach, pełnych dramatycznych i gruntownych przeobrażeń w sytuacji bezpieczeństwa Polski i jej strategicznego otoczenia, doczekaliśmy się wreszcie nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego (SNB2020). To bardzo ważny dokument i jego podpisanie przez Prezydenta RP należy uznać za znaczące wydarzenie - pisze płk Grzegorz Małecki, prezes Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii, były szef Agencji Wywiadu.

Będzie on stanowił fundament działań państwa w sferze bezpieczeństwa i obronności w ciągu najbliższych lat. Należy mieć nadzieję, że stanie się impulsem i bazą do gruntownej modernizacji systemu bezpieczeństwa narodowego na miarę współczesnych wyzwań i potrzeb państwa polskiego. Apele o takie zmiany oraz rekomendacje konkretnych przedsięwzięć kierujemy od początku istnienia Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii. Z satysfakcją przyjmujemy, że szereg z proponowanych przez nas rozwiązań znalazło uznanie twórców Strategii i zostało uwzględnionych w jej postanowieniach. W tym kontekście cieszy nas położenie w dokumencie szczególnego nacisku na konieczność budowy zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem narodowym oraz ponadresortowego mechanizmu koordynacji zarządzania tym systemem podporządkowanego Radzie Ministrów. Postulat ten znajdował się w ciągu ostatnich lat na pierwszym miejscu naszej listy priorytetowych zadań modernizacyjnych do wykonania w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego.

Czytaj też: Płk G. Małecki o kryzysie PL-ISR: „musimy zbudować system strategicznego zarządzania bezpieczeństwem” [WYWIAD]

Bardzo dobrze, że rządzący po wielu latach dostrzegli tą ogromną lukę w naszym systemie bezpieczeństwa i zdecydowali o podjęciu działań mających ją naprawić. Oczywiście Strategia jest fundamentalnym, ale jednak dopiero pierwszym krokiem na drodze do budowy nowoczesnego modelu zarządzania tym kluczowym sektorem działania państwa. Znacznie ważniejsze będą kolejne kroki, służące nadaniu konkretnych kształtów ideom zawartym w Strategii. Jako Instytut Bezpieczeństwa i Strategii deklarujemy gotowość do wsparcia działań państwa poprzez dzielenie się naszą unikatową wiedzą i doświadczeniem oraz bazującymi na nich ekspertyzami i rekomendacjami.

Będziemy na bieżąco monitorować postępy prac wdrażających postanowienia Strategii, poddając je rzetelnym ocenom i fachowym komentarzom. Pierwszym krokiem będzie jednak poddanie wnikliwej analizie całości Strategii w serii komentarzy, jakie planujemy zamieszczać a najbliższych tygodniach. Każdy z nich dokona oceny poszczególnych jej elementów i aspektów z różnych punktów widzenia naszych ekspertów. Liczymy na to, iż okażą się one przydatne przy podejmowaniu działań wdrożeniowych. W tym kontekście, ze szczególną niecierpliwością oczekujemy na projekt ustawy o zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym, która będzie stanowiła faktyczny fundament nowoczesnego systemu. Deklarujemy naszą daleko idącą wolę wsparcia prac przy jej tworzeniu. Uchwalenie ustawy, po raz pierwszy od 1989 roku, będzie prawdziwym przełomem w budowie nowoczesnego i bezpiecznego państwa polskiego, którego znaczenie trudne jest do przecenienia. Wsparcie realizacji tego celu jest misją naszej Fundacji, dlatego ze szczególnym zaangażowaniem będzie sekundować działaniom zmierzającym w kierunkach wyznaczonych w podpisanej właśnie Strategii.

płk Grzegorz Małecki, prezes Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii, były szef Agencji Wywiadu

Komentarze