Kolejna partia radiostacji M3SR dla Marynarki Wojennej

20 kwietnia 2018, 10:19
Zrzut ekranu 2018-04-20 o 11.20.39
Szafy montażowe zintegrowanego systemu łączności z wbudowanymi m.in. dwoma komutatorami KSR 16x20, blokiem interfejsów radiowych, interfejsem VTS 20 (firmy KenBIT), urządzeniem łączności podwodnej UT 2200 (firmy ELAC) i radiostacjami ROHDE&SCHWARZ. Fot. M.Dura
Reklama

Inspektorat Uzbrojenia opublikował informacje o rozpoczęciu negocjacji w sprawie dostawy, montażu, uruchomienia i integracji radiostacji HF M3SR serii 4100, a także radiostacji VHF/UHF M3SR serii 4400. 

W obu przypadkach resort wybrał opcje prowadzenia zamówienia w ramach procedury negocjacyjnej bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Rodzina radiostacji M3SR przeznaczona jest do obrony powietrznej, cywilnych i wojskowych systemów kontroli lotów oraz systemów komunikacji morskiej.

Jak wskazuje IU, pierwsze negocjacje dotyczą wznowienia dostaw Radiostacji HF M3SR serii 4100 firmy Rohde & Schwarz (R&S) w wersji okrętowej. Wskazane Radiostacje HF typu M3SR serii 4100 R&S są eksploatowane w SZ RP od 2012 r. "Uruchomienie wnioskowanej procedury o udzielenia zamówienia na dostawę kolejnych radiostacji, ma wpływ na stworzenie jednolitej platformy, w oparciu o którą budowany jest system dowodzenia i łączności Marynarki Wojennej RP (MW RP) - podkreśla resort. Dodaje również, że wznowienie dostaw zagwarantuje również bezpieczeństwo i sprawność eksploatacyjną radiostacji będących już na stanie, których docelowy resurs eksploatacyjny wynosi 20 lat. 

Pozyskanie innego typu radiostacji spowodowałoby brak możliwości pełnej współpracy w zakresie transmisji danych oraz wymiany informacji pomiędzy pozyskaną radiostacją a Radiostacjami HF typu M3SR serii 4100, wykorzystywanymi w systemach dowodzenia MW RP (...) 

fragment ogłoszenia

Co więcej, pozyskanie innego typu sprzętu wiązałoby się z pojawieniem się trudności w użytkowaniu i utrzymaniu:

  • w celu zapewnienia pełniej kompatybilności z eksploatowanymi radiostacjami HF typu M3SR serii 4100, inne radiostacje należałoby zaopatrzyć w dodatkowe elementy wyposażenia (o ile jest ono dostępne, ponieważ nie każdy producent oferuje takie wyposażenie), co wiąże się z dodatkowymi kosztami,
  • w przypadku braku możliwości wyposażenia innych radiostacji w osprzęt umożliwiający pełną współpracę z radiostacjami HF typu M3SR serii 4100, brak będzie możliwości ich wykorzystania w aktualnie eksploatowanych systemach dowodzenia wykorzystujących ww. radiostację,
  • konieczność zapewnienia obsługi serwisowej dla innego typu radiostacji,
  • konieczność realizacji szkoleń dla personelu zajmującego się obsługą oraz serwisowaniem innego typu radiostacji, 
  • konieczność stworzenia bazy szkoleniowej dla innego typu radiostacji (m.in. pozyskanie pomocy szkoleniowych, wyposażenia, przeszkolenie instruktorów, itp.),
  • konieczność pozyskiwania oraz utrzymywania zapasów różnych technicznych środków materiałowych (dla różnych radiostacji), bez możliwości ich ujednolicenia.

Wymóg kompatybilności/interoperacyjności radiostacji jest bezwzględnie wymagany, ponieważ jego brak wprowadziłby ograniczenia w systemie dowodzenia i łączności MW RP, co miałoby bardzo negatywny wpływ na wykonywanie działań operacyjnych okrętu na morzu, a tym samym spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa pływania okrętu i jego załogi oraz innych jednostek pływających w rejonie działania okrętu.

fragment ogłoszenia

W związaku z powyższym resort rozpoczął negocjacje z austriacką firmą Rodhe&Schwarz Österreich GmbH Technologiestr, która wcześniej została wybrana jako podstawowy dostawca sprzętu łączności dla jednostek pływających Marynarki Wojennej. Ten sam podmiot uczestniczy w negocjacjach dotyczących dostawu, montażu, uruchomienia i integracji "Radiostacji VHF/UHF M3SR serii 4400" w wersji okrętowej w liczbie 15 kompletów. Także w tym wypadku chodzi o wznowienie dostaw sprzętu użytkowanego w Siłach Zbrojnych RP od 2008 r., a wykorzystywanego do zapewnienia łączności w relacjach dowodzenia i kierowania lotnictwem oraz relacjach ziemia/woda – powietrze – ziemia/woda.

Pozyskanie radiostacji VHF/UHF typu M3SR serii 4400 w wersji okrętowej u dotychczasowego Wykonawcy (Rohde & Schwarz Österreich GmbH) pozwoli na ujednolicenie i rozbudowę istniejącej platformy transmisyjnej w paśmie VHF/UHF, w oparciu o którą budowany jest system dowodzenia i łączności Marynarki Wojennej (MW).

fragment ogłoszenia

"Wznowienie dostaw zagwarantuje również bezpieczeństwo i sprawność eksploatacyjną radiostacji będących już na stanie, których docelowy resurs eksploatacyjny wynosi 25 lat" - podkreśla resort obrony. Podkreśla się również, że pozyskanie wskazanych radiostacji w ramach wznowienia dostaw podyktowane jest koniecznością zachowania kompatybilności sprzętowej, a zakup radiostacji u innego wykonawcy mógłby spowodować, że zamawiający pozyskałby radiostacje o innych parametrach technicznych. Oprócz trudności w użytkowaniu i utrzymaniu, które wymienione zostały przy okazji wznowienia dostaw radiostacji HF M3SR serii 4100, wskazano również na ewentualny brak możliwości wykorzystania wiedzy technicznej i umiejętności operatorów sprzętu radiowego, która doprowadziłaby do blokady ewentualnej wymienności załóg z innych jednostek pływających bez konieczności ich dodatkowego przeszkolenia, co miałoby bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo załóg, okrętu oraz innych jednostek pływających.

Defence24
Defence24
Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 5
Reklama
Cynik
piątek, 20 kwietnia 2018, 23:00

Ten sposób postępowania zostanie zaskarżony do sądu bo jest niezgodny z PZP

ROBERT T
poniedziałek, 23 kwietnia 2018, 17:07

Propouje Cynikowi kupić po jednym egzemplarzu buta od dwóch różnych wykonawców i po jednej oponie oraz klocku hamulcowym, w modelu dostaw jak wyżej, do samochodu. Powodzenia

Znający życie
piątek, 20 kwietnia 2018, 16:03

Ten nie zna życia kto nie służył w marynarce... Na holowniku czy pogłębiarce... Już niedługo tak się będzie śpiewać, bo tylko to nam zostanie...

Marek1
sobota, 21 kwietnia 2018, 09:18

Inna zwrotka - ten nie zna życia kto nie służył w marynarce - w butach gumowych, przy betoniarce. Sorry, że wszyscy kpią z żałosnych resztek PMW, ale dzięki (nie)działaniom MON tylko to już pozostało.

WP1
piątek, 20 kwietnia 2018, 12:56

A to my mamy Marynarkę Wojenną?? zamiast budować albo lepiej kupować okręty bojowe to oni budują holowniki,ratowniki i nic nie warte Kormorany a teraz i radiostacje...... A gdzie dobrze uzbrojone okręty które mogłyby podjąć walkę i zapewnić sobie ochronę przeciwlotniczą

Tweets Defence24