Siły zbrojne

Kłopoty z zakupem środków ochrony dla CRE SZ

Fot. MON via Twitter
Fot. MON via Twitter

Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej poinformował o częściowym wyborze oferty w postępowaniu na środki ochrony osobistej dla Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych. Jednak, nie udało się pozyskać kluczowego asortymentu.

O nowym postępowaniu na zakup środków ochrony osobistej dla CRE SZ, prowadzonym przez WOFiTM, pisaliśmy już wcześniej. Oferty zbierano do 6 kwietnia. W ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka znajdujemy informację o częściowym wyborze najkorzystniejszej oferty.

Co zakupiono?

Za najkorzystniejszą ofertę uznano oferty spółek BIONOVO, „CTS” Ł. Walkowiak Sp. J. i TRAMCO Sp. z o.o. Oferta spółki BIONOVO okazała się najlepszą w zakresie dostawy końcówki z filtrem dedykowane do pipet automatycznych, worków na odpady medyczne oraz statywów na probówki.

Natomiast oferta „CTS” Ł. Walkowiak Sp. J. została wybrana w zakresie dostawy półmasek filtrujących klasy FFP3. Z kolei firma TRAMCO Sp. z o.o. została wytypowana jako dostawca przyłbic ochronnych.

Wpłynęły także oferty na kombinezony ochronne lecz jedynie w rozmiarach XL i L. Przy czym, w opinii WOFiTM zaproponowana cena za wskazany asortyment była zbyt wysoka.

W zawiadomieniu podpisanym przez, pełniącego obowiązki Komendanta WOFiTM, ppłk Grzegorza Mosiądzą wskazano, że oferty ww. spełniają wymagania zamawiającego zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Komendant dokonał unieważnienia 13 z 23 pozycji z pierwotnego zamówienia.

Czego nie zakupiono?

O wiele bardziej interesujące jest jednak to, czego nie udało się kupić w ramach calego postępowania. Żaden z potencjalnych dostawców nie złożył oferty na dostawę:

  • kombinezony ochronne w rozmiarach S, M, XXL (oferty na rozmiary L i XL były zbyt wysokie);
  • fartuchy jednorazowe z włókniny;
  • czepki ochronne z włókniny;
  • filtry przeciwpyłowe PF 10 P3;
  • wymazówki;
  • chusteczki alkoholowe z dozownikiem;
  • sól fizjologiczną;
  • opakowania foliowe Wirlpack;
  • pojemniki na odpady medyczne;
  • pojemniki na odpady zakaźne.

Podsumowanie

Tym samym, pozostaje otwartym zatem pytanie, czy i w jakim zakresie WOFiTM zabezpieczy zapotrzebowanie ze strony CRE SZ na środki ochrony indywidualnej, a zwłaszcza na kombinezony ochronne.

Dodatkowo 27 marca Ośrodek wystosował zapytanie ofertowe na usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów powstałych na terenie WOFiTM i CRESZ. Postępowanie prowadzone jest w trybie określonym w przepisach prawa zamówień publicznych do równowartości 30 tys. euro oraz wewnętrznego regulaminu WOFiTM.

Usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów mają być świadczone do końca 2020 roku. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Zamawiający zaprasza do składania ofert drogą elektroniczną do 8 kwietnia (do godz. 12:00). Przewidziano możliwość zadawania pytań związanych z ofertą. Termin zadawania pytań określono do 6 kwietnia (do godz. 10:00).

Szczegółowe informacje nt. zakresu usług znajdują się w załącznikach do zapytania nr 53/2020.

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.