Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

ITWL w EDA MAWA Forum

Fot. ITWL
Fot. ITWL

Przedstawiciele ITWL od 2012 roku uczestniczą w pracach Zespołów Zadaniowych TF2 oraz TF3 EDA MAWA Forum, tak było też w tym roku. Mgr inż. Leszek Lewsza oraz dr inż. Sławomir Klimaszewski są współautorami wymagań EMAR (tj. dokumentów  regulujących  tematykę zdatności  do  lotu wojskowych statków powietrznych w całej Europie), które zostały opublikowane na stronie Europejskiej Agencji Obrony.

W obszarze europejskiego lotnictwa wojskowego najważniejszym dokumentem opracowanym przez MAWA Forum jest Podstawowy Dokument Ramowy (BFD), który jest europejskim, wojskowym odpowiednikiem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008. Zgodnie z tym dokumentem, wojskowe organy zdatności do lotu EDA pMS zobowiązują się do przyjęcia całego kompletu zharmonizowanych Europejskich Wymagań Zdatności do Lotu Wojskowych Statków Powietrznych (EMAR) jako jedynych regulacji w zakresie zdatności do lotu tak szybko jak to jest możliwe. Strona polska podpisała dokument BFD 18 czerwca 2013 roku.

Harmonizacja wymagań zdatności do lotu wojskowych statków powietrznych EDA pMS była strategiczną decyzją zarówno dla poprawy europejskiej współpracy wojskowej jak i poprawy wzajemnych relacji między europejskimi wymaganiami zdatności do lotu wojskowych i cywilnych statków powietrznych.

Reklama

Komentarze

    Reklama