Reklama

Geopolityka

Współpraca Politechniki Warszawskiej i Lockheed Martin w sprawie BSL

Fot. MSLGROUP
Fot. MSLGROUP

Zespół badawczy z Zakładu Automatyki i Osprzętu Lotniczego Wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej i koncern Lockheed Martin dokonały demonstracji technologii optymalizacji misji bezzałogowych statków powietrznych (BSP) z wykorzystaniem systemu łączności i zarządzania flotą BSP z samolotu załogowego.

Technologie rozwijane w projekcie mają ogromny potencjał aplikacyjny: komercyjny i wojskowy w związku z coraz częstszym i coraz bardziej różnorodnym wykorzystaniem bezzałogowych systemów powietrznych na świecie” – powiedział prof. Janusz Narkiewicz, kierownik Zakładu Automatyki i Osprzętu Lotniczego PW. – „Opracowanie sposobu współdziałania i komunikacji różnych obiektów latających oraz realizowania przez nie wspólnych misji w sposób optymalny należy do niełatwych zadań wobec stałych postępów w dziedzinie technologii BSP”.

Celem trzeciej fazy projektu prowadzonego przez Politechnikę Warszawską i koncern Lockheed Martin było rozwinięcie dotychczasowych badań optymalizacji wykonywania misji przez użycie zmodyfikowanych metod zarządzania flotą, udoskonalenie oprogramowania i ewaluację nowych metod i algorytmów optymalizacyjnych.

Biorąc pod uwagę obserwowane tendencje do dynamicznego zarządzania flotą BSP, projekt może przyczynić się do integracji systemów załogowych z bezzałogowymi. Badane technologie stanowią krok do stworzenia metod i algorytmów, które umożliwiłyby bardzo szybkie obliczenie optymalnego sposobu wykonania misji i przekazywanie nowych poleceń z naziemnych lub powietrznych stacji dowodzenia.

Program prowadzony jest na podstawie współpracy firmy Lockheed Martin z przedstawicielami przemysłu i środowiskami uniwersyteckimi w Polsce, mającej na celu zachęcenie młodych polskich inżynierów do pracy nad przyszłościowymi rozwiązaniami w zakresie obronności i przemysłu.

Obecnie Politechnika Warszawska i Lockheed Martin poszukują nowych partnerów z Polski do prac badawczo-rozwojowych nad integracją załogowych i bezzałogowych systemów powietrznych.

Reklama

Komentarze (1)

  1. smjw

    No i dlaczego marnować pieniądze podatników. W tym zestawie brak trzeciego czyli PGZ. Takie badania to strata funduszy.

    1. rydwan

      ta? a ktore badania nie sa strata funduszy?

Reklama