Reklama

Geopolityka

Warsztaty terapeutyczne dla Weteranów w Radziejowicach

Po wielomiesięcznych przygotowaniach, 5 czerwca 2016 roku w Kompleksie Pałacowym Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach, prezes Fundacji „Nikt nie zostaje” Jadwiga Zakrzewska, otworzyła II Terapeutyczne Warsztaty Malarsko – Fotograficzne „Pejzaże Radziejowickie”. 

W uroczystości oprócz uczestników warsztatów wzięli udział przedstawiciele Dowództwa Generalnego, Centrum Weterana, mecenasów, sponsorów, mediów wojskowych i cywilnych oraz Zarządu i Rady Fundacji.

Otwierając warsztaty, pani prezes Jadwiga Zakrzewska poinformowała, że ich celem jest stworzenie warunków do psychicznego odpoczynku dla weteranów misji poza granicami Polski, oraz ich rodzin i że będzie on realizowany poprzez rozwój pasji artystycznych – malarskich i fotograficznych. Pani prezes podkreśliła przy tym, że tylko dzięki ludziom wielkiego serca i ich pomocy, warsztaty te mogły zostać zorganizowane.

Jadwiga Zakrzewska złożyła serdeczne podziękowania mecenasowi głównemu, Fundacji „Lotto milion marzeń” reprezentowanej przez jej prezesa Bartosza Mieleckiego oraz innym mecenasom: Firmie Airbus Defence and Space reprezentowanej przez dyr. Adama Zawadzkiego, Firmie PCO, Firmie PIT Radwar, ITWL, Firmie WB Elektronics. Prezes Jadwiga Zakrzewska podziękowała również sponsorom: Firmie Sinevia SA, WSK „PZL Kalisz” SA, WITU, WCBKT, WZE SA, a także patronom medialnym: Defence 24, ZBIAM i Wydawnictwu Parabellum. Specjalne słowa podziękowania za wsparcie i pomoc w organizacji warsztatów pani prezes skierowała pod adresem dyrekcji Domu Prac Twórczej w Radziejowicach.

Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali upominki. W specjalny sposób – hełmem wojskowym - uhonorowany został najmłodszy uczestnik warsztatów Gniewko Kiepura, syn Jana Marcina Kiepury, który poległ 10.06.2013 roku w czasie pełnienia służby podczas misji ISAF w Afganistanie.

W części artystycznej uroczystości wystąpiło dwoje młodych, wyjątkowo utalentowanych pianistów Małgorzata i Marcin Kulesza, którzy zaprezentowali kompozycje Fryderyka Chopina oraz jeden własny skomponowany przez Małgosię.

Warsztaty malarskie prowadził będzie artysta malarz Andrzej Lasek, natomiast fotograficzne wykładowcy z Akademii Fotograficznej w Warszawie Maciej Jancewicz, Rafał Siderski i Dawid Markoff. Kierownikiem warsztatów jest płk rez. Jerzy Szczepańczyk, a jego zastępcą Agnieszka Goździńska.

Reportaż z uroczystości otwarcia warsztatów zarejestrowała i wyemitowała TVP3, za co pani prezes podziękowała kierownictwu tej stacji.

Przez cały czas trwania warsztatów ich uczestnicy objęci będą opieką dwóch psychologów – pań Beaty Pępkowskiej i Marty Czerskiej z Regionalnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Krakowie.

Warsztaty zakończą się 14 czerwca 2016 roku.

Reklama

Komentarze

    Reklama