Reklama

Geopolityka

Ustawa o służbie wojskowej przegłosowana: co ulegnie zmianie?

Żołnierze ŻW - fot. Sylwia Guzowska/KGŻW
Żołnierze ŻW - fot. Sylwia Guzowska/KGŻW

Senat przyjął przygotowaną przez MON nowelizację ustawy o służbie wojskowej. Senatorowie dodali też dwie ważne poprawki. Jeśli zmiany zostaną potwierdzone przez Sejm i podpisana przez Prezydenta, to nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2014 roku. 

Pierwsza z poprawek Senatu pozwala na wypłatę ekwiwalentu za całość niewykorzystanych urlopów żołnierzom odchodzącym z wojska. Dotychczas wypłata mogła dotyczyć ostatnich 3 lat służby, jednak takie rozwiązanie zakwestionował Trybunał Konstytucyjny.

Druga poprawka wprowadzona przez senatorów dotyczy byłych wojskowych, którzy ulegli wypadkowi lub zachorowali podczas misji zagranicznej. Senat przedłużył okres w którym poszkodowani posiadający kategorię „zdolny z ograniczeniami” mogli ubiegać się o powrót do armii do 31 grudnia 2014 roku.

Przyjęta nowelizacja ustawy o służbie wojskowej obejmuje w sumie ponad 70 zmian w ustawie. Wśród najważniejszych warto wymieć następujące:

 • Przedłużone zostanie czas najkrótszego kontraktu z 1,5 do 2 lat.
 • Ocena żołnierzy będzie miała miejsce corocznie, a nie raz na 3 lata, jak dotychczas. Do przedłużenia kontraktu będzie wymagana co najmniej ocena dobra.
 • Wprowadzono dodatki motywacyjne dla podoficerów.
 • Minister obrony narodowej będzie miał prawo awansowania na wyższe stopnie żołnierzy, którzy z narażeniem życia i zdrowia dokonali czynów bohaterskich. Obecnie może to zrobić wyłącznie pośmiertnie.
 • Warunkiem otrzymania stopnia oficerskiego będzie wykształcenie na poziomie co najmniej magistra. Aktualni oficerowie, którzy zgodnie z dotychczasowymi zasadami posiadali jedynie stopień licencjata, nie będą mogli awansować powyżej stopnia kapitana.
 • Możliwe będzie przeniesienie żołnierza na niższe stanowisko etatowe w sytuacji, gdy zajmowane przez niego dotychczas ulega likwidacji. Taki ruch możliwy będzie także wtedy, gdy żołnierz jest przeniesiony do rezerwy kadrowej i czeka na etat zgodny z jego stopniem wojskowym. W obu przypadkach wymagana będzie zgoda żołnierza.
 • Zniesiono kadencyjność stanowisk podoficerów i oficerów. Kadencyjność będzie obowiązywała w przypadku najwyższych oficerów, mianowanych przez prezydenta, czyli szefa Sztabu Generalnego WP, dowódców generalnego oraz operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
 • Szeregowy, który chce przejść do korpusu podoficerów będzie musiał mieć wykształcenie średnie oraz uzyskać z opiniowania ocenę bardzo dobrą. Szeregowy zawodowy, który otrzyma ocenę co najmniej bardzo dobrą z ostatniej opinii służbowej, będzie miał pierwszeństwo w przyjęciu do szkół podoficerskich. 
 • Niezłożenie oświadczenia majątkowego nie będzie kończyło się obligatoryjnym wyrzuceniem z wojska. Zamiast tego, wszczynane będzie postępowanie dyscyplinarne, które może, lecz nie musi, zakończyć się wydaleniem ze służby. 
Reklama

Komentarze (1)

 1. Mr Pickwick

  Wojsku potrzebna jest prawdziwa reforma, odbudowa bazy mobilizacyjnej, podniesienie opinii o wojsku w spoleczenstwie itd. Nowoczesny sprzet to nie wszystko, morale i szacunek spoleczny to podstwa!

Reklama