Geopolityka

Ustawa o służbie wojskowej przegłosowana: co ulegnie zmianie?

Żołnierze ŻW - fot. Sylwia Guzowska/KGŻW
Żołnierze ŻW - fot. Sylwia Guzowska/KGŻW

Senat przyjął przygotowaną przez MON nowelizację ustawy o służbie wojskowej. Senatorowie dodali też dwie ważne poprawki. Jeśli zmiany zostaną potwierdzone przez Sejm i podpisana przez Prezydenta, to nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2014 roku. 

Pierwsza z poprawek Senatu pozwala na wypłatę ekwiwalentu za całość niewykorzystanych urlopów żołnierzom odchodzącym z wojska. Dotychczas wypłata mogła dotyczyć ostatnich 3 lat służby, jednak takie rozwiązanie zakwestionował Trybunał Konstytucyjny.

Druga poprawka wprowadzona przez senatorów dotyczy byłych wojskowych, którzy ulegli wypadkowi lub zachorowali podczas misji zagranicznej. Senat przedłużył okres w którym poszkodowani posiadający kategorię „zdolny z ograniczeniami” mogli ubiegać się o powrót do armii do 31 grudnia 2014 roku.

Przyjęta nowelizacja ustawy o służbie wojskowej obejmuje w sumie ponad 70 zmian w ustawie. Wśród najważniejszych warto wymieć następujące:

  • Przedłużone zostanie czas najkrótszego kontraktu z 1,5 do 2 lat.
  • Ocena żołnierzy będzie miała miejsce corocznie, a nie raz na 3 lata, jak dotychczas. Do przedłużenia kontraktu będzie wymagana co najmniej ocena dobra.
  • Wprowadzono dodatki motywacyjne dla podoficerów.
  • Minister obrony narodowej będzie miał prawo awansowania na wyższe stopnie żołnierzy, którzy z narażeniem życia i zdrowia dokonali czynów bohaterskich. Obecnie może to zrobić wyłącznie pośmiertnie.
  • Warunkiem otrzymania stopnia oficerskiego będzie wykształcenie na poziomie co najmniej magistra. Aktualni oficerowie, którzy zgodnie z dotychczasowymi zasadami posiadali jedynie stopień licencjata, nie będą mogli awansować powyżej stopnia kapitana.
  • Możliwe będzie przeniesienie żołnierza na niższe stanowisko etatowe w sytuacji, gdy zajmowane przez niego dotychczas ulega likwidacji. Taki ruch możliwy będzie także wtedy, gdy żołnierz jest przeniesiony do rezerwy kadrowej i czeka na etat zgodny z jego stopniem wojskowym. W obu przypadkach wymagana będzie zgoda żołnierza.
  • Zniesiono kadencyjność stanowisk podoficerów i oficerów. Kadencyjność będzie obowiązywała w przypadku najwyższych oficerów, mianowanych przez prezydenta, czyli szefa Sztabu Generalnego WP, dowódców generalnego oraz operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
  • Szeregowy, który chce przejść do korpusu podoficerów będzie musiał mieć wykształcenie średnie oraz uzyskać z opiniowania ocenę bardzo dobrą. Szeregowy zawodowy, który otrzyma ocenę co najmniej bardzo dobrą z ostatniej opinii służbowej, będzie miał pierwszeństwo w przyjęciu do szkół podoficerskich. 
  • Niezłożenie oświadczenia majątkowego nie będzie kończyło się obligatoryjnym wyrzuceniem z wojska. Zamiast tego, wszczynane będzie postępowanie dyscyplinarne, które może, lecz nie musi, zakończyć się wydaleniem ze służby. 

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.