Reklama

Geopolityka

Szef MSW w Sejmie o reformie ABW i Agencji Wywiadu

Przedstawiony w Sejmie projekt zmian przewiduje między innymi podporządkowanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego szefowi MSW, a także ścisłe określenie zakresu jej odpowiedzialności, także w celu ułatwienia prowadzeń działań informacyjno rozpoznawczych. Fot. MSW RP/flickr
Przedstawiony w Sejmie projekt zmian przewiduje między innymi podporządkowanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego szefowi MSW, a także ścisłe określenie zakresu jej odpowiedzialności, także w celu ułatwienia prowadzeń działań informacyjno rozpoznawczych. Fot. MSW RP/flickr

Na posiedzeniu Sejmu odbyło się pierwsze czytanie projektów nowych ustaw o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. Proponowane zmiany zostały w dużej mierze oparte o wnioski z przebiegu afery Amber Gold.

Zarys projektów nowych ustaw dotyczących funkcjonowania AW i ABW został zaprezentowany przez szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza. Ich zakres obejmuje przede wszystkim ścisłe określenie i rozgraniczenie kompetencji poszczególnych służb, a także zmiany w ich podporządkowaniu, w celu zapewnienia jak najsprawniejszego funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa.

Nowe ustawy o AW i ABW

11 miesięcy prac przyniosły efekt w postaci dwóch projektów. Były one tworzone z myślą o problemach, które wcześniej zostały zidentyfikowane. Najważniejsze to: dublowanie się kompetencji służb, rozproszenie zadań wiodącej służby w kwestiach wewnętrznych, jaką jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, łącznie z zadaniami policyjnymi oraz osłabienie funkcji rozpoznawczych na rzecz śledczych.

szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz

Podczas sejmowego wystąpienia minister Sienkiewicz podkreślił, że zakres obowiązków ABW musi zostać ograniczony do przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa państwa w różnych jego aspektach, wyłączając sprawy o charakterze typowo kryminalnym. Uprawnienia śledcze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zostaną ograniczone do ściśle określonego katalogu przestępstw, zgodnie z wytycznymi Trybunału Konstytucyjnego. Wzrośnie natomiast rola ABW w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi, łącznie z prowadzeniem ewidencji zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Ponadto, wzmocniony zostanie pion informacyjny Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu umożliwienia wczesnego rozpoznawania zagrożeń. Do zadań ABW będzie należało również prowadzenie radiokontrwywiadu i kontrwywiadu elektronicznego, także wobec zagrożeń których źródło znajduje się poza terytorium RP.

Podporządkowanie ABW ministrowi spraw wewnętrznych ma na celu skupienie w ręku MSW wszystkich służb, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. W założeniu ma to pozwolić na usprawnienie współdziałania Agencji z Policją i Strażą Graniczną. Minister Sienkiewicz wspomniał także, że podporządkowanie ABW ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych pozwoli na dokonywanie szybkich przesunięć w obszernym budżecie MSW na korzyść Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w wypadku zaistnienia takiej potrzeby.

Znacznie mniej spektakularne zmiany planowane są w odniesieniu do Agencji Wywiadu. Agencja Wywiadu pozostanie, jak to miało miejsce dotychczas pod nadzorem Premiera. Wynika to z faktu wykonywania przez tę służbę zadań dla różnych instytucji państwowych w sprawach ochrony bezpieczeństwa zewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej. Przewiduje się również uzupełnienie zadań AW o możliwość realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych na terenie kraju także za pośrednictwem Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

W ramach reformy planuje się także stworzenie nowego mechanizmu koordynacji służb specjalnych, opartego o Stały Komitet Prezesa Rady Ministrów do spraw służb specjalnych. Zgodnie z projektem nowej ustawy, przewiduje się natomiast likwidację Kolegium do Spraw Służb Specjalnych oraz urzędu ministra – koordynatora służb specjalnych. Rozszerzeniu ulegną natomiast uprawnienia Prezydenta RP odnośnie uzyskiwania informacji od służb specjalnych, z wyłączeniem źródeł informacji oraz metod pracy operacyjnej.

Zastrzeżenia i uwagi posłów

Członkowie opozycyjnych klubów parlamentarnych wyrazili szereg zastrzeżeń do projektu nowych regulacji, przede wszystkim w części dotyczącej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Antoni Macierewicz z PiS opowiedział się zdecydowanie przeciwko planowanym zmianom, zwłaszcza w zakresie podporządkowania ABW ministrowi spraw wewnętrznych. Jego zdaniem to powrót do wzorców sowieckich. Na te zarzuty odpowiedział szef MSW, który podkreślał, że proponowane rozwiązania są stosowane w Austrii, Francji, Belgii, Holandii i Szwecji. Poseł PiS wskazywał także, że początek reformy i zmiany "wypracowanego przez 16 lat systemu" to błąd w momencie rozpoczęcia kryzysu ukraińskiego. Wątpliwości co do zmiany podporządkowania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wyrazili także Artur Dębski (Twój Ruch) i Stanisław Wziątek (SLD), choć nie sprzeciwili się oni części proponowanych regulacji, zwłaszcza w obszarze uściślenia zakresu odpowiedzialności ABW i rozdzielenia kompetencji poszczególnych służb.

Z kolei Ludwik Dorn (Solidarna Polska) zadeklarował głosowanie za odrzuceniem projektu w pierwszym czytaniu ze względu na nadawanie służbom zbyt szerokich uprawnień w zakresie uzyskiwania informacji od przedsiębiorców. Nie wyraził jednak on sprzeciwu wobec zasadniczej części proponowanych zmian, w tym dotyczących podporządkowania ABW czy dookreślenia zakresu jej odpowiedzialności. Przeciwko odrzuceniu w pierwszym czytaniu głosować będą posłowie obydwu klubów koalicji. 

Co dalej?

Podczas prezentacji projektu zmiany ustaw o AW i ABW szef MSW zaznaczył wyraźnie, że wprowadzenie reform z założenia nie będzie mieć wpływu na stosunki pracy funkcjonariuszy AW i ABW, a decyzje o charakterze personalnym, także te dotyczące wynagrodzeń, pozostają w mocy. Bartłomiej Sienkiewicz zwrócił także uwagę, że obecne wydarzenia na Ukrainie w jego opinii potwierdzają słuszność proponowanych zmian, w tym zwiększenie nacisku na wczesne ostrzeganie o zagrożeniach. Szef MSW zwrócił ponadto uwagę, że kryzys ukraiński pokazał skrócenie dystansu między stanem pokoju a stanem wojny, a znaczenie służb specjalnych wzrosło.

 

Reklama

Komentarze (2)

 1. qwerty

  I dobrze, bo od kryminału jest Policja i CBŚ. Nie ma też potrzeby utrzymywania oddzielnej jednostki specjalnej. Powinni ją włączyć do CBŚ.

  1. m

   CBŚ to po pierwsze Policja,po drugie nie jest jednostką specjalną....

 2. say69mat

  Czy to jest 'Polish rule' czy raczej 'Polish joke', aby w momentach napięć i kryzysów. Dokonywać istotnych przekształceń w zasadach funkcjonowania służb specjalnych???

Reklama