Reklama

Geopolityka

Strategiczne znaczenie fotoniki

Fot. PCO S.A.
Fot. PCO S.A.

W październiku br. PCO S.A. zorganizowała, wspólnie z Politechniką Warszawską, WAT oraz Polską Platformą Technologiczną Fotoniki, konferencję pod hasłem „Optoelektronika kluczem do bezpieczeństwa i lepszego życia obywateli”. W większości poświęcona została dziedzinie techniki – fotonice, wykorzystywanej w różnych branżach, począwszy od energetyki, produkcji, aż po przemysł obronny.

Sesje z pierwszego dnia dotyczyły między innymi „Roli i zadań przemysłu optoelektronicznego na potrzeby strategii MON” oraz synergii potrzeb i możliwości między nauką, przemysłem i wojskiem. Odbył się też panel dyskusyjny „Optoelektronika wobec zagrożeń bezpieczeństwa obywateli”. Jego uczestnicy rozważali między innymi odpowiedź na pytanie jak rosnąca rola optoelektroniki jako środka bezpieczeństwa wpłynie na życie społeczeństw i co zrobić, aby nie zagroziło to poczuciu wolności i prywatności.

W drugim dniu Konferencji odbyły się dwa panele: „Projekty badawczo-rozwojowe oraz możliwości ich finansowania” oraz „Optoelektronika kluczem dla lepszego życia”. W ich trakcie zaprezentowano coraz szersze zastosowania optoelektroniki mające zarówno cywilny, jak i wojskowy charakter. Dyskutowano również nad przenikaniem technologii wojskowych do zastosowań cywilnych, a także odwrotnym kierunku, czyli wojskowych zastosowaniach rozwiązań cywilnych. Prelegenci i uczestnicy zastanawiali się również nad tym co jest konieczne, aby skutecznie rozwijać w Polsce badania oraz produkcję związaną z branżą optoelektroniczną.

Tegoroczne, równie liczne spotkanie posłużyło do bogatej wymiany doświadczeń na temat różnych aspektów fotoniki między ekspertami i uczestnikami konferencji. Prezentacja wyników badań i ciekawych projektów z obszaru optoelektroniki, stała się pretekstem do podjęcia  tematu praktycznych zastosowań optoelektroniki w takich gałęziach gospodarki jak bezpieczeństwo, leśnictwo, rolnictwo, transport czy przemysł – skomentował Ryszard Kardasz, Prezes PCO S.A.

Konferencji towarzyszyła wystawa wyrobów spółek branży optoelektronicznej. PCO S.A. zaprezentowało między innymi celownik termowizyjny CTS-2 „DIAMENT” oraz głowicę optoelektroniczną GOD-1 „IRIS”.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Wojska Polskiego, Ministerstwa Obrony Narodowej, instytutów badawczo-naukowych, wyższych uczelni oraz spółek przemysłu obronnego. Patronat nad konferencją objął Sekretarz Stanu w MON Bartosz Kownacki.

Reklama

Komentarze

    Reklama