Reklama

Geopolityka

Ryszard Demczuk „Mudżahedini, Talibowie i opium” [RECENZJA]

fot. Maciej Szopa
fot. Maciej Szopa

„Mudżahedini, Talibowie i opium” Ryszarda Demczuka to książka w zrozumiałej i przystępnej formie tłumacząca konflikt w Afganistanie i związane z nim zjawiska. 

Sytuacja w Afganistanie to jeden z najbardziej tajemniczych i niezrozumiałych przez opinię publiczną konfliktów współczesnego świata. Do dzisiaj przeciętnemu zjadaczowi chleba trudno jest powiedzieć, dlaczego prowadzone są tam nadal działania, o co chodzi, ani jakie są cele poszczególnych stron. Jak można wygrać wojnę w Afganistanie i z jakich przyczyn przez niemal dwie dekady nie udało się tego uczynić, pomimo zaangażowania tak wielkich sił i środków? Co będzie świadczyło o tym, że zwycięstwo się wreszcie zbliża?

Na te pytania trudno znaleźć wiarygodne odpowiedzi. Tym cenniejsza jest wydana właśnie książka wiceadm. rez. dr hab. Ryszarda Demczuka zatytułowana „Mudżahedini, Talibowie i opium”, wydana przez wydawnictwo Bellona. Pomimo dość sensacyjnego tytułu mamy tutaj do czynienia nie z żołnierskimi wspomnieniami czy zbiorem reportaży, ale z chłodną analizą sytuacji w Afganistanie przedstawioną na tle geopolitycznym i historycznym

Autor zna tematykę z autopsji – od listopada 2010 do sierpnia 2011 roku był zastępcą dowódcy Amerykańskiej Grupy Zadaniowej CJIATF-SHAFAFIYAT. Jako oficer sztabowy wysokiego szczebla potrafi spojrzeć na problem z różnych punktów widzenia - politycznego, wojskowego, ale też gospodarczego i społecznego. W efekcie otrzymujemy publikację dającą znaczny zasób konkretnych, podpartych naukowo informacji, ujętych w statystyki pozwalające na zrozumienie różnego typu zjawisk. Autor podkreśla np. szczególną rolę handlu opium i związanego z tym narkobiznesu jako jeden z podstawowych czynników uniemożliwiających odniesienie zwycięstwa przez Stany Zjednoczone.

Pomimo naukowego charakteru książka napisana jest zrozumiałym językiem i dobrze ją się czyta. Jest więc szansa na to, że trafi „pod strzechy” i przyczyni się do powszechniejszego zrozumienia w Polsce konfliktu, który odcisnął tak wielkie piętno na naszych czasach.

Defence24.pl objął książkę patronatem medialnym.

Reklama

Komentarze

    Reklama