Geopolityka

Rada Północnoatlantycka wyraża poparcie dla integralności i suwerenności Ukrainy

Autor. Jens Stoltenberg/Twitter

Potwierdzamy nasze poparcie dla integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową - zadeklarowała w czwartek wieczorem Rada Północnoatlantycka (NAC).

"Jesteśmy poważnie zaniepokojeni znacznym, niesprowokowanym i nieuzasadnionym nagromadzeniem rosyjskich sił zbrojnych na granicach z Ukrainą w ostatnich miesiącach i odrzucamy fałszywe rosyjskie oskarżenia dotyczące prowokacji ukraińskich i NATO. Wzywamy Rosję do natychmiastowej deeskalacji, wykorzystania kanałów dyplomatycznych i przestrzegania jej międzynarodowych zobowiązań dotyczących przejrzystości działań wojskowych" - oznajmiła Rada Północnoatlantycka w wydanym oświadczeniu.

NAC jest głównym organem decyzyjnym o charakterze politycznym w strukturze NATO. Każde państwo członkowskie ma swojego reprezentanta w NAC. Rada zbiera się na różnych szczeblach co najmniej raz w tygodniu lub za każdym razem, kiedy zachodzi taka potrzeba.

Czytaj też

"Poważnie oceniamy konsekwencje obecnej sytuacji dla bezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego. (...) NATO podejmie wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i obrony wszystkich członków NATO. Jakakolwiek dalsza agresja na Ukrainę miałaby ogromne konsekwencje i wysoką cenę. NATO będzie nadal ściśle koordynować działania z odpowiednimi zainteresowanymi stronami i innymi organizacjami międzynarodowymi, w tym z UE" - zapowiedziała Rada Północnoatlantycka.

Potwierdziła też, poparcie dla "integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową" i wezwała Rosję do wycofania swoich sił z Ukrainy zgodnie z jej międzynarodowymi zobowiązaniami.

Czytaj też

"Popieramy prawo wszystkich krajów do decydowania o własnej przyszłości i polityce zagranicznej wolnej od ingerencji z zewnątrz. Stosunki NATO z Ukrainą to sprawa wyłącznie Ukrainy i 30 członków NATO. (...) Jesteśmy gotowi do konstruktywnego dialogu z Rosją. Ponawiamy nasze wieloletnie zaproszenie do Rosji na spotkanie Rady NATO-Rosja w najbliższej przyszłości. (...) Jesteśmy pewni, że każdy dialog z Rosją musiałby być prowadzony na zasadzie wzajemności, uwzględniać obawy NATO dotyczące działań Rosji, opierać się na podstawowych zasadach i fundamentalnych dokumentach bezpieczeństwa europejskiego oraz odbywać się w porozumieniu z europejskimi partnerami NATO. Jeśli Rosja podejmie konkretne kroki w celu zmniejszenia napięć, jesteśmy gotowi pracować nad wzmocnieniem środków budowy zaufania" - zadeklarował Sojusz.

Źródło:PAP

Komentarze (2)

  1. Monkey

    Oby jedyną konkluzją tej deklaracji nie było zdjęcie Zełenskiego i Stoltenberga przybijających "żółwika".

  2. Antonioo

    Poparcie jest lepsze niż wysłanie sprzętu wojskowego lepsze niż wsparcie finansowe, albo zapewnienie dostaw gazu Czy to poparcie zmieni nastawienie NIemiec do blokowania dostaw broni dla Ukrainy?