Reklama

Geopolityka

Prezydent podpisał ustawę pragmatyczną w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej.

Fot. mjr Robert Siemaszko/MON
Fot. mjr Robert Siemaszko/MON

Ustawa pozwoli lepiej wykorzystać ludzki potencjał, to też symboliczne rozwiązanie problemów weteranów. To wynik pracy wielu osób, którym dziś dziękuję - powiedział prezydent Bronisław Komorowski, podczas ceremonii podpisania nowelizacji ustawy pragmatycznej. Uroczystość miała miejsce podczas wizyty głowy państwa w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej.

Prezydent Bronisław Komorowski przebywał w środę w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej. Towarzyszył mu minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, szef BBN Stanisław Koziej oraz szef Sztabu Generalnego WP generał broni Mieczysław Gocuł. Obecni byli też dowódcy rodzajów sił zbrojnych, parlamentarzyści i przedstawiciele władz samorządowych.

Podczas wizyty Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych podpisał ustawę z 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Przyjęte zmiany dostosowują treści wojskowej ustawy pragmatycznej do obecnych potrzeb służby wojskowej w warunkach w pełni profesjonalnych sił zbrojnych.

Prezydent Bronisław Komorowski zaznaczył, że wybierając miejsce podpisania ustawy – 25. Brygadę Kawalerii Powietrznej, wybrano jednostkę, w której widać nowoczesność, gdzie połączone zostały dwa komponenty - lądowy i powietrzny.

Podpisana dziś ustawa pokazuje, że połączony zostanie pragmatyzm głębokiej reformy na szczytach armii z praktyką funkcjonowania armii na dole. (...) Chciałem, aby w takiej jednostce podpisać ważną ustawę dla kontynuowania procesu unowocześniania polskich sił zbrojnych. Ta nowoczesność to system szkolenia, struktura armii, to nowoczesne wyposażenie techniczne, ale to także normalna rutynowa służba.

Bronisław Komorowski

Prezydent zaznaczył, że zawarte w nowelizacji zmiany uczynią służbę wojskową bardziej elastyczną,  a wymogi zostaną dostosowane do istniejących potrzeb i możliwości. Podkreślił także, że podpisana dziś ustawa „daje możliwość dłuższego wykorzystania potencjału ludzkiego w siłach zbrojnych”, m.in. poprzez zniesienie kadencyjności (nie będzie to dotyczyło najwyższych dowódców powoływanych przez prezydenta), czy możliwość powrotu do służby żołnierzy, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu podczas pełnienia misji poza granicami kraju.

Także minister Tomasz Siemoniak w swoim wystąpieniu zaznaczył, że podpisana dziś ustawa to trzecia w ostatnim czasie, po ustawie dot. finansowania oraz reformy dowodzenia, bardzo ważna ustawa dotycząca Sił Zbrojnych RP. - Podpisana dziś ustawa realizuje postulaty wielu osób, wprowadza rozwiązania stabilizacyjne. Liczę, że tę garść pozytywnych rozwiązań odczują wkrótce żołnierze - powiedział minister, podkreślając, że ustawa jest wynikiem prac wielu ludzi i efektem uwzględnienia wielu postulatów, jakie były zgłaszane do MON.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2014 roku.

Źródło: MON

Reklama

Komentarze

    Reklama