Siły zbrojne

„Powstania Śląskie” – strategiczna gra planszowa Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Fot. Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii
Fot. Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii w ramach obchodów stulecia III Powstania Śląskiego wydała i bezpłatnie rozdystrybuowała planszową grę strategiczną „Powstania Śląskie”. Autorem gry jest Wojciech Zalewski.

Fundacja w 2021 roku wzięła udział w Otwartym Konkursie Ofert ogłoszonym przez Ministra Obrony Narodowej na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowe, obywatelskiej i kulturowej pn. Wdzięczni Bohaterom Powstań Śląskich.” Zaproponowana przez Fundację oferta wydania planszowej gry strategicznej „Powstania Śląskie” otrzymała dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej. Projekt wsparły także: Totalizator Sportowy, ZM Bumar – Łabędy oraz Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

image
Fot. Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Strategiczna gra planszowa „Powstania Śląskie” umożliwia symulację wydarzeń z lat 1919 – 1921 na terenie Górnego Śląska. Gracze mają możliwość wcielić się w obie: polską i niemiecką strony konfliktu. Do dyspozycji znajdują się scenariusze odnoszące się do wszystkich trzech powstań, różnicujące poszczególne starcia i wymagające od obu stron zastosowania odmiennych strategii i taktyk.

Gra w nakładzie 850 egzemplarzy została bezpłatnie dystrybuowana do uczniów certyfikowanych wojskowych klas mundurowych, uczelni realizujących program Legii Akademickiej, weteranów działań poza granicami państwa oraz żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.


Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii jest działającą od 2018 r. organizacją pozarządową skoncentrowaną na identyfikacji, analizie i rekomendowaniu optymalnych rozwiązań najważniejszych problemów bezpieczeństwa Polski. Fundacja realizuje działania edukacyjne i szkoleniowe. Jedną z form jest prowadzenie symulacji w postaci planszowych gier strategicznych.

Komentarze