Geopolityka

„Pejzaże Radziejowickie” - warsztaty dla weteranów i ich rodzin

Fot. Nikt nie zostaje
Fot. Nikt nie zostaje

Warsztaty Malarsko - Fotograficzne „Pejzaże Radziejowickie” są kolejnym projektem Fundacji „Nikt Nie Zostaje”, przygotowanym w celu wsparcia weteranów, weteranów poszkodowanych w misjach wojskowych poza granicami kraju, uczestników misji zagranicznych, oraz ich rodzin.

Warsztaty, w których przewiduje się udział 30 beneficjentów zostaną przeprowadzone w terminie 05.06 – 14.06.2016 r., w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach, miejscu niezwykle ważnym dla polskiej kultury, którego rezydentami było wiele zasłużonych dla narodowej kultury postaci, m.in. Jerzy Waldorff. Informacje o warsztatach i dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie www.niktniezostaje.net.pl.

W pałacowych wnętrzach, mieszczących największą w Polsce ekspozycję obrazów Józefa Chełmońskiego oraz parkowych plenerach będą organizowane zajęcia dwóch grup warsztatowych: malarskiej i fotograficznej. Krajobrazy Radziejowickie będą stanowiły źródło inspiracji i artystycznych poszukiwań uczestników warsztatów.

O jak najlepszy poziom zajęć edukacyjnych i artystycznych zadba dobrana ze szczególną pieczołowitością kadra instruktorska, osoby legitymujące się znakomitą znajomością warsztatu malarskiego i fotograficznego, posiadające na swoim koncie liczne osiągnięcia artystyczne.

Pod ich kierunkiem uczestnicy warsztatów będą brali udział w zajęciach edukacyjnych tworząc obrazy i zdjęcia. Pozwoli to zrozumieć siebie oraz naturę swoich problemów i trudności, tworząc warunki do trwałej pozytywnej zmiany w postrzeganiu własnej osoby i swojego funkcjonowania w środowisku społecznym i relacjach interpersonalnych.

Tematyka zajęć grupy malarskiej będzie dotyczyła głównie pejzażu, a poszukiwania twórcze będą zorientowane na miejsca i krajobrazy związane z Radziejowicami.

Program grupy fotograficznej skupiać się będzie na "szukaniu" harmonii i porządku w krajobrazie i przedmiotach występujących wokół człowieka. Zajęcia z cyfrowej obróbki zdjęć przewidziano w siedzibie Akademii Fotografii w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Szczegółowy program warsztatów będzie uwzględniał poziom wiedzy i umiejętności artystycznych, określony przez beneficjentów w formularzach zgłoszeniowych.

Uzupełnieniem programu edukacyjno - artystycznego warsztatów malarsko - fotograficznych będzie poszukiwanie inspiracji twórczych w „skarbnicach” polskiej kultury – np. wnętrzach i ekspozycji Zamku Królewskiego w Warszawie. Uczestnicy warsztatów zwiedzą Centrum Weterana Misji Poza Granicami Kraju w Warszawie oraz Dworek Józefa Chełmońskiego.

Zgodnie z założeniami warsztatów, niezależnie od ich walorów edukacyjnych i artystycznych uczestnicy warsztatów będą mieli również możliwość udziału w konsultacjach psychologicznych, doradztwa pedagogicznego oraz zajęciach relaksacyjnych prowadzonych przez psychologów.

Warsztaty, organizowane po raz drugi w tak interesującej formule dla weteranów poza środowiskiem wojska, przewidziano do realizacji przy wykorzystaniu metod arteterapii.

Projekt jest realizowany przy wsparciu Fundacji Lotto „Milion Marzeń”, PIT RADWAR S.A., PCO S.A., AIRBUS DEFENCE & SPACE, WB Electronics S.A., SINEVIA Sp. z o.o., ITWL oraz naszych partnerów tj. Akademii Fotografii w Warszawie Departamentów i Instytucji Ministerstwa Obrony Narodowej właściwych w sprawach wsparcia weteranów oraz kultury, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowództwa Garnizonu Warszawa, oraz Centrum Weterana.

Informacje o Warsztatach malarsko - fotograficznych „Pejzaże Radziejowickie” i dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie www.niktniezostaje.net.pl.

Defence24.pl objął wydarzenie patronatem medialnym.

Załączniki

Komentarze