Reklama

Geopolityka

Macierewicz podsumował sześć miesięcy pracy MON

Fot. Maciej Nędzyński/CO MON
Fot. Maciej Nędzyński/CO MON

W czasie dzisiejszego posiedzenia rządu, minister Obrony Narodowej Antonii Macierewicz przedstawił pani Premier Beacie Szydło podsumowanie pierwszego półrocza rządów Prawa i Sprawiedliwości w resorcie obrony.

Za cel działań Ministerstwa Obrony Narodowej Antoni Macierewicz uznał „wzmocnienie siły zbrojnej polskiej armii, oparcie jej na współdziałaniu z sojusznikami – w tym na trwałej obecności wojsk NATO i Stanów Zjednoczonych na wschodniej flance – zwłaszcza w Polsce”.

Osiągnięcia resortu

Minister Macierewicz zaczął swoje przemówienie od przekazania informacji o przyjęciu (w styczniu tego br.) ustawy eliminującej ograniczenie do dwunastu lat okresu zatrudnienia dla szeregowych żołnierzy zawodowych. Pozwala to według niego na kontynuowanie służby „doświadczonym żołnierzom, zwłaszcza szeregowym” pod warunkiem jednak spełniania przez nich limitów „zdrowotnych i fizycznych”. Resort podjął również decyzję o likwidacji limitów awansowych, które według MON przez lata blokowały awanse młodszych oficerów i podoficerów. Według MON jest to etap porządkowania ścieżek awansu polskich żołnierzy, którzy zdolni są do pełnienia wysokich funkcji. Minister przypomniał także o podwyższeniu wynagrodzenia żołnierzy zawodowych i pracowników cywilnych sił zbrojnych (średnio o odpowiednio 250 i 250-300 złotych).  

Jak poinformował minister, zwiększona zostanie liczebność Sił Zbrojnych (docelowo będzie co najmniej 150 tysięcy żołnierzy). Kolejnym osiągnięciem MON - według ministra - było przygotowanie koncepcji nowego rodzaju Sił Zbrojnych RP - Obrony Terytorialnej. Rozpoczęło się również jej wrażanie. 

Jak zaznaczył szef resortu obrony, najważniejszym, stojących przed MON zadaniem jest naprawa systemu kierowani i dowodzenia siłami zbrojnymi. Zgodnie z zapowiedzią Macierewicza, przywrócona zostanie zasada jednolitego dowództwa Sił Zbrojnych RP. "Uporządkowano" również centrum eksperckie kontrwywiadu NATO w Krakowie. 

Nowe władze MON przygotowały także i uzgodniły z kierownictwem PGZ nowy, realistyczny plan modernizacji technicznej wojska, który - jak wskazał Macierewicz - zapewni mu "zdolność aktywnej obrony polskiego terytorium". Rozpoczęła się też budowa amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej.  

Antoni Macierewicz mówił również o trwających przygotowaniach do szczytu NATO w Warszawie. Według ministra zapewniono już bezpieczeństwo obszaru powietrznego nad Warszawą, w której odbędzie się spotkanie Sojuszu. Ochrona ta będzie miała charakter militarny i teleinformatyczny. Szef resortu obrony wspomniał również o objęciu monitoringiem zarówno terenu, na którym odbędzie się szczyt NATO, jak i Światowe Dni Młodzieży.  

Antoni Macierewicz podsumował sześciomiesięczną pracę swojego resortu w 25 punktach:

 1. Ministerstwo Obrony Narodowej podjęło w ostatnim tygodniu decyzję likwidującą „nieposiadające uzasadnienia limity awansowe, przez lata blokujące awanse - zwłaszcza oficerów młodszych i podoficerów". Jak wskazał minister Macierewicz, "limity te utrzymywano przez lata jako środek oszczędzania na wynagrodzeniach", a ich zniesienie jest "pierwszym etapem porządkowania ścieżek awansów żołnierzy zdolnych do pełnienia funkcji dowódczych". "Bezpośrednio po uporządkowaniu tego fragmentu polityki kadrowej nastąpią dalsze działania zmierzające do podniesienia stanu liczebnego Sił Zbrojnych do co najmniej 150 tysięcy żołnierzy” - dodał szef resortu obrony.
 2. W związku z zaniedbaniami w obszarze wcześniejszych przygotowań do zorganizowania w Warszawie szczytu NATO na wniosek Ministerstwa Obrony Narodowej Sejm Rzeczpospolitej przyjął dwie ustawy specjalne. Jedną – w zakresie możliwości stosowania trybu zakupów zgodnego ze standardami udzielania zamówień publicznych, ale nie powodującego zbędnej zwłoki. Problem polegał na tym, że opóźnienia naszych poprzedników doprowadziły do sytuacji konieczności nadzwyczajnych decyzji. I druga ustawa w zakresie zapewnienia pełnego bezpieczeństwa uczestnikom Szczytu NATO. W tej kwestii, w celu zapewnienia właściwych warunków przebywania na terytorium RP oddziałów uzbrojonych państw sojuszniczych i podejmowania przez nie działań operacyjnych w ramach NATO, Sejm przyjął ustawę o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczpospolitej. Jest oczywiste, że jeżeli będzie stała obecność wojsk NATO w Polsce, to przemieszczanie się tych wojsk musi być ułatwione przy zachowaniu decyzji w rękach Rzeczpospolitej Polskiej, Pana Prezydenta, Pani Premier i ministra Obrony Narodowej”.
 3. Sejm proceduje obecnie ustawę „powołującą nowoczesną Akademię Sztuki Wojennej w miejsce Akademii Obrony Narodowej obciążonej złą tradycją PRL". "Przyjęto także osiem rozporządzeń Rady Ministrów z czego trzy zostały już ogłoszone w Dzienniku Ustaw oraz 46 rozporządzeń ministra Obrony Narodowej", a "26 zostało już ogłoszone w Dzienniku Ustaw” - powiedział Macierewicz.
 4. Przygotowano koncepcję utworzenia nowego Rodzaju Sił Zbrojnych RP – Obrony Terytorialnej oraz rozpoczęto jej wdrażanie poprzez skierowanie do realizacji decyzji o powołaniu trzech sztabów Brygad Obrony Terytorialnej oraz czterech pierwszych batalionów, dyslokowanych w miastach powiatowych na ścianie wschodniej Rzeczpospolitej Polskiej”.
 5. W ramach nowej Komisji Badania Wypadków Lotnictwa Państwowego powołano podkomisje, której powierzono rzetelne zbadanie przyczyn i przebiegu katastrofy smoleńskiej”.
 6. Uporządkowano we współpracy z Ministerstwem Obrony Słowacji Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO sytuowane w Krakowie”.
 7. Przeprowadzono działania antykorupcyjne, w ramach których skierowano do Prokuratury dwanaście zawiadomień o przestępstwie”.
 8. Podwyższono wynagrodzenia żołnierzom zawodowym średnio o 250 zł, a podwyżki dla pracowników cywilnych wojska, które bardzo długo nie były w ogóle podejmowane, sięgną od 250 do 350 zł”;
 9. Zrealizowano przygotowania do przeprowadzenia w Warszawie Szczytu NATO. W płaszczyźnie politycznej uzyskano w lutym br. kierunkową decyzję ministrów obrony państw sojuszu NATO o ustanowieniu na wschodniej flance – w tym w Polsce, trwałej i wysuniętej obecności sił zdolnych do niezwłocznego podejmowania operacji wojskowych. W płaszczyźnie organizacyjnej zapewniono właściwe finansowanie przygotowań. Podpisano umowy gwarantujące, uzgodnione z Kwaterą Główną NATO, terminy realizacji podstawowych przedsięwzięć w tym aranżacji Stadionu Narodowego (…)”.
 10. Zapewniono bezpieczeństwo obszaru powietrznego nad goszczącą Szczyt NATO Warszawą w postaci ochrony militarnej i teleinformatycznej. Zapewniono stałe monitorowanie terenu objętego obradami, a także terenu na którym odbędą się w Krakowie papieskie Dni Młodzieży, z wykorzystaniem bezzałogowych platform lotniczych – dronów, zdolnych do rozpoznawania i kontrolowania niebezpiecznych zdarzeń i osób”;
 11. Podpisano umowę o szczególnie istotnym znaczeniu dla modernizacji technicznej Sił Zbrojnych, mianowicie: umowę na remont i modernizację czołgów Leopard, umowę na dostawę przez Hutę Stalowa Wola samobieżnych moździerzy Rak – łącznie 64 moździerze, umowę przywracającą do życia upadły zakład produkcji pojazdów Autosan w Sanoku. Jeśli chodzi o moździerze Rak - oczywiście po zapewnieniu dostępności dla nich amunicji, której przedtem nie było”;
 12. Przygotowano i uzgodniono z kierownictwem Polskiej Grupy Zbrojeniowej priorytety nowego, realistycznego Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych, które zapewnią im zdolność aktywnej obrony polskiego terytorium przed ewentualną napaścią”;
 13. W Redzikowie koło Słupska rozpoczęto budowę bazy dla amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej, bazy spóźnionej o co najmniej osiem lat. Przypominam, że inicjatyw ta została zapoczątkowana przez świętej pamięci Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego”;
 14. W Bydgoszczy uruchomiono jednostkę grupy integracyjnej sił NATO w Polsce o podstawowym znaczeniu dla zapewnienia i umożliwieniu szybkiego przemieszczania się połączonych Sił Wysokiej Gotowości oraz Sił Odpowiedzi NATO”;
 15. Opracowano program resortu Obrony Narodowej w zakresie wsparcia potencjału naukowego w obszarze obronności państwa. Program pozwoli na pozyskiwanie innowacyjnych rozwiązań technicznych wspierających zdolności bojowe Sił Zbrojnych RP”;
 16. Podpisano pierwszy w historii stosunków polsko – francuskich plan współpracy dwustronnej”;
 17. W ramach aktywnego udziału we wzmacnianiu południowej i wschodniej flanki NATO skierowano siły do wsparcia działań sojuszu w rejonie Morza Egejskiego a także do patrolowo – rozpoznawczych działań w rejonie Bliskiego Wschodu”;
 18. Wzmocniono NATO-wską obecność w powietrznym obszarze krajów południa Europy, w ramach misji Air Policing oraz podjęto decyzję o wydzieleniu kompanii zmechanizowanej do Państw Bałtyckich w 2016 r.”;
 19. Osiągnięto gotowość i certyfikację Dowództwa Wielonarodowego Korpusu „Północ-Wschód” w Szczecinie do realizacji zadań wynikających z planu gotowości NATO”;
 20. Uzyskano status państwa wiodącego grupy państw: Polska, Czechy, Słowacja i Węgry w ramach pełnionego w pierwszej połowie br. dyżuru Grupy Bojowej Unii Europejskiej. Zapewniono przy tym udział sił zbrojnych Ukrainy, jako ważny krok w kierunku zbliżania Kijowa do Unii Europejskiej oraz wspólny wkład w budowę bezpieczeństwa regionalnego;
 21. System obrony powietrznej kraju Dunaj włączono do systemu obrony powietrznej NATO. Umożliwi to bezpieczną wymianę informacji z NATO-wskimi stanowiskami dowodzenia obroną powietrzną
 22. Obecnie trwają intensywne przygotowania do realizacji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej sojuszniczych ćwiczeń „Anakonda 2016” – największych ćwiczeń w dziejach niepodległej Rzeczpospolitej. W ćwiczeniu wojsk sojuszniczych udział weźmie blisko 30 tysięcy żołnierzy”;
 23. Wojsku Polskiemu przywrócono niepodległościową tradycję Żołnierzy Niezłomnych”;
 24. Dokonano wymiany około połowy dowódców jednostek operacyjnych Sił Zbrojnych RP”;
 25. W najbliższym czasie, najważniejszym zadaniem Ministerstwa Obrony Narodowej pozostaje przeprowadzenie naprawy systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczpospolitej przywracając zasadę jednolitego dowództwa Sił Zbrojnych RP”.
Reklama

Komentarze (7)

 1. niepokorny

  80% tego to bzdury. Jedynie co mi się podoba to przedłużenie służby zawodowej. Macierewicz to może tylko odejść bo nie mam pojęcia co się dzieje w MON. No i oczywiście Smoleńsk i PRL musi się przewijać bo bez tego nie było by Antoniego. Nawet nazwa szkoły mu przeszkadza. Trzeba pamiętać że za czasów PRL byliśmy większą potęgą militarną niż obecnie.

 2. Gość

  Bardzo pozytywnie oceniam kierowanie resortem szefa MON Ministra Macierewicza. Nareszcie ktoś w sposób profesjonalny traktuje obronność naszego państwa.

  1. As

   Łubu dubu, łubu dubu..

 3. okapoka

  No proszę. Wreszcie się ktoś wziął za korpus szeregowych. Co to był za chory pomysl by pozbywac sie najlepszych żołnierzy po 8-12 latach służby. Brawo. Pozwoli to zatrzymać doświadczona kadrę, wzmocnić główny człon armii, militarnie i liczebnie. To samo z awansami. Jeśli człowiek widzi ścieżkę awansu, pracuje lepiej, sprawniej, same pozytywny.

 4. RR

  16 „Podpisano pierwszy w historii stosunków polsko – francuskich plan współpracy dwustronnej”; Coś ktoś wie, coś ogłoszono? Czy to umowy offsetowe około Caracali? Podpisano, czyli dokonało się, brak jednak informacji?

  1. rado

   chodzi o SF

  2. inż.

   Strzelam, że Francja chce nam opchnąć OP, co będzie spoko, jeśli zdecydujemy się teraz, a nie za dekadę.

 5. roman

  6 miesięcy to i w biznesie ciężko coś zmienić, niemniej przynajmniej niektóre informacje należy podawać w sposób prawdziwy - przykład bazy w Redzikowie, że niby opóźniona a teraz przyspieszono. Osobiście śledziłem harmonogram amerykański i większość planowanych przetargów mieści się we wcześniejszym harmonogramie. Byłem też w Min Gosp gdzie Amerykanie informowali polskie firmy o przetargach i nikt nie wspomniał o opóźnieniach - dokumenty są publicznie dostępne. Ostatnia sprawa - to są amerykańskie pieniądze i PL rząd nie ma żadnego wpływu na amerykański kongres, aby przyspieszyć budowę. Chwalenie się współpracą z Czechami, to żart - z rok temu analizowałem przetarg na pełną obsługę logistyczną czeskiej armii, ponieważ jestem amatorem, szukałem informacji o parametrach sprzętu (rozmiary, tonaż, itp.) - w dużej części te informacje udało mi się znaleźć na stronach hobbystów wojskowych, taki to nowoczesny sprzęt. Jedyne co było nowe to wozy Pandur (głośna sprawa korupcyjna). Ciężko też zgodzić się, że Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO uporządkowano razem ze słowackim MON, który nic o akcji Macierewicza nie wiedział. Dziwi mnie też uzgadnianie PMT z firmami zbrojeniowymi, czy to jest praktyka z którą należy się chwalić? Rozumiem konsultować, ale uzgadniać? (=kupcie to co mamy)

 6. krzyhoo1

  Całość tych banialuków pointuje pkt "Uzyskano status państwa wiodącego grupy państw: Polska, Czechy, Słowacja i Węgry w ramach pełnionego w pierwszej połowie br. dyżuru Grupy Bojowej Unii Europejskiej". Pewnie minister nie zameldował pani premier, że ta grupa na 100% nie ma żadnych zdolności użycia poza obszarem Europy (transport, środki rozpoznania, dowodzenia, etc), chyba że do misji niemilitarnych, a od tego mamy bardziej skuteczną PAH. W, planów współpracy dwustronnej opracowuje się i realizjuje (wiodący Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych MON) od ćwierć wieku kilkadziesiąt rocznie, z Francją też, a "pierwszy w historii" to jest plan podpsiany za pana min. Macierewicza, z czym się nie sposób nie zgodzić

 7. tadek

  Ale banały!!! Wartość większości tych punktów kontekście zwiększenia bezpieczeństwa Polski jest znikoma. Dobrze, że nie napisał jeszcze, że posprzątał swoje biurko i psa wyprowadził.

  1. Jasiu

   Banałem jest negowanie tego co jest podstawowe do porządkowania obronności kraju. Naprawiać najpierw trzeba ten zakres spraw od głowy. Ale jak komuś wojsko kojarzy się tylko z żołnierzem biegającym z kałachem po polu - to sorry !

Reklama