Reklama

Geopolityka

Filipiny priorytetem dla japońskiej pomocy wojskowej

Fot. Public Information Office, Philippine Coast Guard - Tanod Baybayin, official Facebook page, domena publiczna, commons.wikimedia.org
Fot. Public Information Office, Philippine Coast Guard - Tanod Baybayin, official Facebook page, domena publiczna, commons.wikimedia.org

Filipiny są obecnie jednym z priorytetów w zakresie współpracy polityczno-wojskowej Japonii z państwami w regionie. Do tej pory nie były one bliskimi sojusznikami Tokio. Kolejnym sygnałem nadchodzących zmian jest przekazanie stronie filipińskiej wyposażenia ratowniczego, które znajduje się na wyposażeniu Japońskich Sił Samoobrony. 

Wyposażenie dotychczas użytkowane w ramach Japońskich Sił Samoobrony, po raz pierwszy w historii trafiło, właśnie tym roku do innych sił zbrojnych na świecie. Trzeba zaznaczyć, że w tym przypadku nie ma chodzić o sprzęt stricte bojowy, a o sprzęt dedykowany działaniom ratunkowym. Obecna transza wyposażenia może być użytkowana zarówno przez filipińskich żołnierzy jak i służby cywilne. Japonia przeznaczyła na tego rodzaju pomoc dla Filipin ok. 120 milionów jenów czyli ponad 1,1 mln dolarów w ramach programu ODA, a więc oficjalnej pomocy rozwojowej (ang. Official Development Assistance). Co więcej, to japoński personel ma zapewnić obsługę szkoleniową i wskazuje się, iż będą to instruktorzy z tamtejszej straży wybrzeża lub sił lądowych (istnieją różne doniesienia prasowe w tym aspekcie). W ramach pomocy znalazły się np. młoty pneumatyczne, piły, itp.

Wyposażenie ma stanowić kompleksowe wsparcie na wypadek misji poszukiwawczo-ratowniczych oraz działań podejmowanych z zakresu zarządzania kryzysowego w przypadku katastrof naturalnych oraz tych wywołanych aktywnością człowieka. Nie zmienia to jednak faktu, iż dla Tokio przekazywanie pomocy wojskowej stronie filipińskiej jest jednym z elementów wzmacniania więzów między państwami. Odnosić się to ma również do kwestii polityczno-wojskowych. Możliwość przekazywania tego rodzaju pomocy wojskowej jest pochodną zmian w prawie japońskim, wprowadzonych w 2015 r. na bazie Karty Współpracy na rzecz Rozwoju. Jedynym ograniczeniem jest wskazanie, że Japonia może przekazywać zasoby obcym siłom zbrojnym przeznaczone wyłącznie do celów niewojskowych, takich jak właśnie misje SAR, ratownictwo, wspieranie zarządzania kryzysowego, etc.

Trzeba jednocześnie zaznaczyć, że wcześniej już przekazywano instrumenty muzyczne orkiestrze wojskowej w Papui-Nowej Gwinei. Zaś Japonia miała również dokonać transferu wyposażenia medycznego do nie wskazanego wprost państwa. Aczkolwiek tegoroczna pomoc dla Filipin, z racji wielkości oraz oficjalnego wskazania odbiorcy jest wyjątkowa. Tak samo jak wyjątkowo zgodna jest prasa w regionie, że mamy do czynienia nie tylko z gestem dobrej woli względem podnoszenia możliwości Filipin w zakresie reagowania kryzysowego np. w przypadku katastrof naturalnych. Mowa jest bowiem o wprost zwiększaniu się możliwości w zakresie używania pomocy wojskowej dla innych państw, w kontekście przeciwdziałania rosnącym wpływom Chin.

Reklama
Link: https://sklep.defence24.pl/produkt/polityka-obronna-i-bezpieczenstwa-narodowego-nowej-zelandii-w-xxi-wieku/
Reklama 

Trwa walka o Filipiny, jednakże nie jest ona prowadzona narzędziami stricte militarnymi, a raczej aktywnością polityczno-dyplomatyczną. Po jednej stronie leżą oczywiście rosnące aspiracje regionalne Chin, zaś po drugiej interesy strategiczne Stanów Zjednoczonych oraz ich sojuszników na czele z Japonią. Tym samym Tokio nie ukrywa, że tego rodzaju działania są inwestycją strategiczną, której celem jest wspieranie zdolności państw mogących kooperować wspólnie w obliczu działań strony chińskiej w spornych oraz strategicznych rejonach Indo-Pacyfiku. W najbliższym czasie szykowane są również ważne spotkania władz obu państw, w trakcie wizyty premiera Yoshihide na Filipinach. Co ważne, japoński polityk zamierza później udać się do Indii, które podobnie są traktowane jako ważny element regionalnego układu sił względem polityki Chin.

Oprócz wspomnianej wojskowej pomocy materiałowej i szkoleniowej, japońska firma Mitsubishi Electric Corp. ma możliwość dostarczenia zaawansowanego systemu radarowego dla Filipin. Docelowo ma być on znacznym usprawnieniem systemu kontroli przestrzeni powietrznej nad terytorium oraz akwenami kontrolowanymi przez stronę filipińską i kosztować ok. 100 mln dolarów. Filipiny miały też w latach 2016-18 włączyć do służby 10 ufundowanych przez Japonię (budowane przez Japan Marine United) jednostek patrolowych o długości 44 metrów typu Parola, które zasiliły tamtejszą straż wybrzeża. W 2019 r. Japonia ufundowała, także Filipinom dwie szybkie 12 m łodzie do działań specjalnych (Yamaha High Speed Boat 1202). Do 2022 r. planuje się włączenie do filipińskiej straży wybrzeża dwóch większych jednostek o długości 94 m, które też mają być częścią pomocy ze strony Tokio.

Reklama

Komentarze

    Reklama