Soloch dla Defence24.pl: Budujemy coraz silniejsze partnerstwo strategiczne z USA

24 czerwca 2020, 05:47
1-21214
Fot. BBN.
Reklama

Prezydent zabiegał na forum NATO o wzmocnienie wschodniej flanki oraz pogłębiał dwustronną współpracę obronną z USA. Po pięciu latach możemy podsumować i ocenić rezultaty tej polityki - mówi w rozmowie z Defence24.pl Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Szef BBN podkreśla, że współpraca obronna będzie jednym z tematów rozmów Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem podczas rozpoczynającej się wizyty w Waszyngtonie.

Jędrzej Graf: Mija pięć lat kadencji prezydenta Andrzeja Dudy. Jak z tej perspektywy ocenia Pan działania prezydenta jeśli chodzi o polską międzynarodową współpracę obronną, współpracę z USA i NATO? Jakie były najważniejsze osiągnięcia, a które obszary wymagają korekty i większego zaangażowania?

Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego: W tym czasie bezpieczeństwo było jednym z najważniejszych pól aktywności Prezydenta. Jego prezydentura przypadła na okres zmagania się z konsekwencjami destabilizacji wywołanej rosyjską agresją względem Ukrainy. W tych warunkach Prezydent zabiegał na forum NATO o wzmocnienie wschodniej flanki oraz pogłębiał dwustronną współpracę obronną z USA. Po pięciu latach możemy podsumować i ocenić rezultaty tej polityki. NATO sukcesywnie wzmacnia swoje zdolności do prowadzenia operacji obrony kolektywnej. Na szczytach w Warszawie, Brukseli i Londynie proces tzw. adaptacji strategicznej postępował i przynosił nam rozliczne korzyści, z których obecność sił Wzmocnionej Wysuniętej Obecności jest jednym z kluczowych osiągnięć.

Myślę, że dziś Polska jest jednym z aktywniejszych członków Sojuszu. Jesteśmy w grupie państw przeznaczających rekomendowane 2 proc. PKB na obronność, polskie kontyngenty wojskowe wchodzą w skład sojuszniczych sił na wschodniej flance: na Łotwie i Rumunii. Na ostatnim szczycie NATO w Londynie zadeklarowaliśmy, że wniesiemy istotny wkład do Inicjatywy Gotowości NATO, jako jedno z sześciu głównych państw. W tym roku dowodzimy także sojuszniczymi wojskami specjalnymi oraz siłami lądowymi w ramach sił szybkiego reagowania NATO.

W wymiarze dwustronnej współpracy polsko-amerykańskiej budujemy coraz silniejsze partnerstwo strategiczne, o czym świadczy nie tylko częstotliwość wzajemnych wizyt, spotkań i konsultacji na najwyższym szczeblu, ale przede wszystkim praktyczny wymiar współpracy obronnej i rosnącej amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce.

Ostatnie pięć lat to także okres realizacji Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych. Polska realizuje programy m.in. z obszaru obrony powietrznej, lotnictwa, artylerii czy wojsk pancernych. Jednak wiele z założonych celów modernizacji nie została osiągnięta, są znaczne opóźnienia. Jakie są powody tej sytuacji? Czy Pana zdaniem – w związku ze spowolnieniem gospodarczym wywołanym przez pandemię koronawirusa postawione priorytety należy zrewidować, tak aby utrzymać zamówienia dla krajowego przemysłu zbrojeniowego?

Przytoczone programy są największymi na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat wyzwaniami, przed którymi stoi resort obrony narodowej i całe Siły Zbrojne. Zarówno jeżeli chodzi o poziom nowoczesności uzbrojenia, ale i wysokość nakładów finansowych, które należy ponieść na ich pozyskanie i eksploatację. Bo należy mieć na względzie nakłady w całym zakładanym cyklu życia produktu. Do tego produkty końcowe często dedykowane są pod nasze zdefiniowane zamówienie. Taki sprzęt „szyty na miarę” wymaga często dodatkowych badań i testów i wówczas należy liczyć się z pewnymi opóźnieniami w dostawach.

Odnosząc się do spowolnienia gospodarczego i jego ewentualnego wpływu na dalszy proces modernizacji technicznej, to w chwili obecnej możemy mówić wyłącznie o prognozach przyszłego PKB, a co za tym idzie wielkości budżetu na obronność. Nie oznacza to jednak, że nie powinniśmy prowadzić analiz co do kierunków rozwoju Sił Zbrojnych w sytuacji, w której przyjdzie nam gospodarować mniejszymi, niż zakładane fundusze. Wówczas w pierwszej kolejności trzeba będzie dokończyć projekty już zakontraktowane, z podpisanymi stosownymi umowami i wydatkowanymi nierzadko środkami w postaci zaliczek. Zgadzam się, że w przypadku pandemii, z którą mamy do czynienia obecnie należałoby przejrzeć zapisy PMT i być może przyspieszyć realizację programów, które mogłyby być dedykowane polskim przedsiębiorstwom. Mimo, że odbyłoby się to kosztem innych projektów, czyli mniej pilnych, ale takie działanie bez wątpienia przełoży się na stymulację ekonomiczną nie tylko podmiotów polskiego przemysłu obronnego, ale całej gospodarki narodowej.

Największe opóźnienia w zakresie modernizacji dotyczą Marynarki Wojennej.  W ostatnich latach anulowano kolejne programy budowy okrętów dotyczące jednostek Miecznik, Orka, czy okrętów pomocniczych. Ostatnio prezydent Andrzej Duda zadeklarował, że chce by w budżecie obronnym znalazła się część pieniędzy zagwarantowanych na modernizację Marynarki Wojennej. W jaki sposób ten postulat miałby zostać zrealizowany? Czy Prezydent przedstawi w tej sprawie inicjatywę ustawodawczą? 

Gwoli ścisłości, nie jest prawdą, że anulowano programy Miecznik, Orka czy okrętów pomocniczych. Do dnia 1 lipca br. rozstrzygnięta zostanie w Inspektoracie Uzbrojenia Faza Analityczno-Koncepcyjna programu Miecznik będąca podstawą do dalszej procedury pozyskania tych jednostek. Również w trakcie procedowania lub realizacji przez Inspektorat są programy okrętów pomocniczych czy pomocniczych jednostek pływających. Decyzje odnośnie projektu jak i wykonawcy mogą być realizowane, zgodnie z procedurami po zakończeniu prowadzonej fazy. Nie ma mowy o rezygnacji z programu, a żadne zmiany w „Programie Modernizacji Technicznej SZ na lata 2021-2035” nie zostały w tym zakresie wprowadzone. 

Zgodnie z podpisanymi umowami trwa np. realizacja zamówionych jednostek pomocniczych. Niedawno w Gdańsku odbyła się uroczystość chrztu holownika H3 typu B860. Była to już piąta taka uroczystość wynikająca z realizacji umowy na dostawy 6 holowników dla Marynarki Wojennej. W  2019 r. wodowaliśmy okręt ORP Albatros - drugiego z serii trzech nowoczesnych niszczycieli min, który trafi do 13. Dywizjonu Trałowców. W tym samym czasie położono także stępkę pod budowę trzeciej tego typu jednostki - ORP Mewa.  

Jeżeli chodzi o program Orka, to przypomnę, ze minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak stwierdził niedawno, że wśród priorytetów resortu na ten rok jest stworzenie zdolności pomostowej jeśli chodzi o pozyskanie okrętów podwodnych. Rozmawiałem o tym z ministrem obrony. Tak samo rozmawialiśmy na temat prezydenckiej propozycji zagwarantowania części budżetu na modernizację Marynarki Wojennej. Przypomnę, że niedawno Prezydent stwierdził, że w wydatkach obronnych, które zgodnie z ustawą mają rosnąć do poziomu 2,5 proc. PKB, powinna być dedykowana część, zapisana na Marynarkę Wojenną. W obu tych tematach byłbym dobrej myśli i spodziewałbym się decyzji.

Minęło półtora roku od pierwszego etapu reformy Systemu Dowodzenia i Kierowania Siłami Zbrojnymi, podporządkowującego Dowódców Operacyjnego i Generalnego RSZ Szefowi Sztabu Generalnego. Jakie są wnioski? W wywiadzie dla Defence24.pl przy okazji rozpoczęcia reformy zapowiadał Pan, że będzie drugi etap reformy. Czy są prowadzone prace nad drugim etapem reformy? Jaki może być jego zakres - czy może on obejmować np. przywrócenie dowództw poszczególnych Rodzajów Sił Zbrojnych? I kiedy możemy się spodziewać konkretnych decyzji ws. II etapu reformy SKiD?

W 2018 r. wdrożyliśmy w Siłach Zbrojnych RP cześć rozwiązań w tym zakresie. Między innymi Szef Sztabu Generalnego WP został najwyższym dowódcą i określiliśmy, że ma się przygotowywać do roli naczelnego dowódcy na czas wojny. W konsekwencji Szefowi SG WP podlegają dziś dowódca generalny, operacyjny, a także szef Inspektoratu Wsparcia. Przyjęliśmy również, że w bliskiej perspektywie dalszą adaptacją zostaną objęte m.in. Wojska Obrony Terytorialnej. A zatem po osiągnięciu pełnej gotowości operacyjnej zostaną one wyłączone z podporządkowania ministra obrony i podporządkowane Szefowi Sztabu Generalnego WP.

Ważne jest dla mnie także to, że proces adaptacji struktur dowodzenia armią trwa i jednocześnie współgra z doskonaleniem struktur organizacyjnych wyższego rzędu odpowiedzialnych za kierowanie bezpieczeństwem i obroną państwa. Temu służyła chociażby organizacja ćwiczenia KRAJ-19 przy udziale najwyższych władz państwowych. Była to największa, strategiczna gra decyzyjna przeprowadzona w Polsce od 2004 r., ukierunkowana na sprawdzenie mechanizmów i struktur reagowania państwa w przypadku wystąpienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa. Wnioski z ćwiczenia znalazły swoje odzwierciedlenie chociażby w zapisach nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP, jak również w rekomendacjach, jakie BBN przygotowało w kontekście trwających dziś prac nad ustawą o zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym. Rekomendacje przekazaliśmy kilka tygodni temu stronie rządowej.

Także w ubiegłym roku, w grudniu, Prezydent Andrzej Duda wydał postanowienie zatwierdzające organizację i zasady funkcjonowania wojennego systemu dowodzenia. W tym roku kolejnych rekomendacji dotyczących m.in. ewaluacji struktur organizacyjnych miał dostarczyć nam II etap ćwiczenia Kraj. Ze względu na epidemię COVID-19 ćwiczenie to chwilowo zostało odsunięte w czasie.

Jeśli chodzi o dalszą reformę SKiD to Biuro opowiadało się za ustanowieniem połączonego dowództwa rodzajów SZ szczebla operacyjnego oraz odtworzeniem dowództw poszczególnych rodzajów sił zbrojnych. Osobiście czekam na wnioski z tegorocznego ćwiczenia ZIMA-20, dedykowanego właśnie sprawdzeniu struktur dowodzenia silami zbrojnymi czasu pokoju i wojny. Powinny dać one na pełny obraz, w którą stronę powinny dalej ewoluować struktury dowodzenia.

Prezydent udał się do Stanów Zjednoczonych, jednym z tematów będzie współpraca wojskowa. Jakie są oczekiwania polskiej strony jeśli chodzi o tę wizytę? Czy należy się spodziewać rozwinięcia, finalizacji porozumienia z czerwca 2019 roku o dodatkowym wzmocnieniu obecności amerykańskiej w Polsce? A może jego rozszerzenia, jak sugerowała ambasador Mosbacher?

Oczywiście sprawa pogłębiania polsko-amerykańskiej współpracy obronnej – obok współpracy gospodarczej - będzie jednym z głównych tematów omawianych w czasie rozmów Prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Donaldem Trumpem. Szczegóły wdrażania wcześniejszych deklaracji Prezydentów z lat 2018–2019 są przedmiotem naszych dwustronnych konsultacji na poziomie resortów obrony. Naszym priorytetem jest sukcesywne zwiększanie amerykańskiego zaangażowania wojskowego w Polsce, a tym samym wzmacnianie bezpieczeństwa całej wschodniej flanki. Ważne jest dla nas prowadzenie tych działań zgodnie z logiką sojuszniczą. Znaczy to, że postrzegamy polsko-amerykańską współpracę na tym polu jako element działań służących wzmacnianiu więzi transatlantyckich.

Wizyta w USA odbywa się tuż po tym, jak prezydent Trump ogłosił zmniejszenie obecności w Niemczech. Czy jest szansa że część jednostek, które są teraz w RFN zostaną przeniesione do Polski? I jak to oceniać, biorąc pod uwagę, że amerykańskie cięcia mogą dotyczyć 9 tys. żołnierzy - a więc prawdopodobnie w dużej mierze jednostek wsparcia logistycznego, zaplecza, używanych też do projekcji siły na wschodnią flankę?

Mamy nadzieję, że decyzja o zmniejszeniu liczebności sił w Niemczech nie wpłynie na ogólny poziom obecności wojskowej USA w Europie. Warto zaznaczyć, że szczegółowe decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Rozumiemy, że jeśli będą wdrażane, to będą one miały charakter procesu, na bieżąco konsultowanego z sojusznikami.

Polska nigdy nie zabiegała o to, aby przenieść wojska amerykańskie z Niemiec do Polski. Ważne jest jednak dla nas utrzymanie zaangażowania wojskowego USA na kontynencie europejskim. Za wcześnie na obecnym etapie jest mówić o konkretnych jednostkach i rodzajach broni, jakie miałyby się ewentualnie znaleźć w Polsce.

Wizyta prezydenta USA w przededniu wyborów w Polsce i w momencie, gdy prezydent Trump zadeklarował wycofanie wojsk z Niemiec, wywołuje obawy o pewien kontekst. Czy nie obawia się Pan, że działania USA i Polski - ściśle współpracującej z obecną administracją - będą postrzegane jako uderzające w spójność Sojuszu Północnoatlantyckiego?

Można mówić o konsensusie politycznym w Polsce co do strategicznego charakteru partnerstwa z USA. Nie jest to novum w polskiej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. Bliskie związki ze Stanami Zjednoczonymi są naszym strategicznym wyborem, co potwierdzały działania każdego z rządów po 1989 r. Zapewniam również, że nasza współpraca z USA służy wzmacnianiu NATO. Swoje wizyty w Waszyngtonie Prezydent Andrzej Duda poprzedza konsultacjami z Sekretarzem Generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Polska polityka ma wymiar sojuszniczy i w tym duchu rozmawiamy z administracją prezydenta Donalda Trumpa.

W bieżącym roku mamy wybory nie tylko w Polsce, ale i w USA. Czy spodziewa się Pan kontynuacji kursu na bliską współpracę obronną z Polską również w wypadku gdyby ster przejął kandydat Partii Demokratycznej? Czy rozmawiali Państwo z Demokratami ws. poparcia dla wzmocnienia obecności w Polsce?

Będzie ona kontynuowana. Podobnie jak w Polsce, także w USA istnieje pewien poziom ponadpartyjnej zgody co do priorytetów polityki bezpieczeństwa i obrony. Współpraca z Polską jest dla USA korzystna, bowiem łączy nas wspólnota interesów. Relacje polsko-amerykańskie miały zawsze charakter wielowymiarowy. Podczas wizyt w USA zarówno ja sam, jak i inni ministrowie, spotykałem się z kongresmenami obu partii i prowadziłem konsultacje w think-tankach o różnym spektrum poglądów politycznych. Podobnie jest z amerykańskimi delegacjami przyjeżdżającymi do Polski. Pragnę zauważyć wyraźną ponadpartyjną zgodę w Kongresie w krytycznym podejściu do polityki Rosji, szczególnie widoczną m.in. w sprawie sankcji względem gazociągu Nord Stream 2.

I ostatnie pytanie - widzimy, że wiele państw europejskich, w tym Niemcy, mimo pandemii coraz mocniej angażuje się w rozbudowę zdolności obronnych, z drugiej strony UE przeznaczyła na fundusz obronny i mobilność wojskową dużo mniej niż planowano. Czy widzą Państwo potrzebę i jakie są możliwości zwiększenia współpracy wojskowej w Europie - w ramach NATO, instrumentów UE, ale i więzi z poszczególnymi państwami europejskimi? 

Polska głośno mówi o tym, że budżety obronne państw NATO i UE nie mogą ucierpieć na skutek obecnego kryzysu wywołanego pandemią. Zagrożenia, z jakimi się mierzymy w Europie, nie zniknęły. Dlatego nie kryjemy rozczarowania zmniejszeniem planowanego finansowania UE zwłaszcza dla Military Mobility, który jest flagowym projektem w ramach współpracy UE i NATO, kluczowym dla bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale całej wschodniej flanki. Inwestycje w infrastrukturę podwójnego, cywilno-wojskowego przeznaczenia oraz dostosowanie procedur do szybkiego przemieszczania wojsk w Europie mają fundamentalne znaczenie dla wiarygodności odstraszania NATO. Przypomnę, że obrona naszej części Europy w dużym stopniu zależy od zdolności Sojuszu do szybkiego wzmocnienia wschodniej flanki. Dlatego tak istotne jest usuwanie obecnych barier, zarówno prawnych jak i infrastrukturalnych. Dla nas kwestia Military Mobility stanowi papierek lakmusowy tego, na ile poważnie my jako Europa traktujemy nasze bezpieczeństwo.

Jeśli pytają Państwo o współpracę wojskową w Europie, to właśnie działania na rzecz mobilności wojskowej uznałbym za priorytetowe z naszego punktu widzenia. Cieszę się, że Polska zwiększa swoje zaangażowanie również w projektach PESCO, a polskie podmioty – w programach pilotażowych Europejskiego Funduszu Obronnego, PADR i EDIDP. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP podpisana przez Prezydenta 12 maja br., potwierdza znaczenie UE dla Polski oraz chęć aktywnego kształtowania jej polityki bezpieczeństwa. Dotyczy to również nowych instrumentów jak PESCO oraz Europejski Fundusz Obronny.

Uważamy, że realizowanie, przynajmniej częściowe, programu modernizacji Sił Zbrojnych w drodze współpracy przemysłowej z największymi państwami europejskimi wpłynęłoby pozytywnie na nasz potencjał obronny, w tym rozwój polskiego przemysłu. Mam nadzieję na jeszcze większe zainteresowanie udziałem w międzynarodowych konsorcjach ubiegających się o fundusze unijne, zarówno ze strony przemysłu obronnego, jak i jednostek badawczo-rozwojowych.

Dziękuję za rozmowę.

Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 110
Reklama
Jabadabadu
wtorek, 14 lipca 2020, 22:21

Skoro znamy już wynik wyborów, to można założyć, że niwy/stary prezydent będzie chciał to i owo zmienić na swoim dworze (pardon, w kancelarii i bbn). Jako pierwszy do "odstrzału" powinien wystąpić ten pan. Kto obstawia?

baryła
piątek, 3 lipca 2020, 13:57

zadłużajcie dalej ten kraj jak złodziej przychodzący nocą

Jato
piątek, 26 czerwca 2020, 23:01

Gdyby nie bylo BBN i samego Solocha, nawet nikt by tego nie zauwazyl.

Ktokolwiek
niedziela, 28 czerwca 2020, 19:10

Nieprawda, byłoby dużo mniej śmiesznie.

Gts
piątek, 26 czerwca 2020, 21:46

Partnerstwo z USA to ma no Wielka Brytania, my jesteśmy frajerami do dojenia z kasy, dzięki pisowi, który jeździ do USA nawet nie po propozycje, ale rozkazy i polecenia.

robol
piątek, 26 czerwca 2020, 18:12

a partnerstwo będzie tym silniejsze, im więcej miliardów dolarów popłynie za ocean.

martin
piątek, 26 czerwca 2020, 10:14

Panstwo w ktorym ktos taki jak soloch jest w bbn nie istnieje

Szept
czwartek, 25 czerwca 2020, 17:21

Tak mi się wydaje że pan minister nie rozumie znaczenia słowa partnerstwo. Kraje które mają partnerstwo strategiczne z USA łatwo rozpoznać bo Amerykanie udzielają im wielomiliardowego wsparcia, oczywiści nie tyczy się to krajów bardzo bogatych ale my do nich się nie zaliczamy. Partnerom Amerykanie za przychylność płacą, a resztę cieniaków doją.

Fantasta
czwartek, 25 czerwca 2020, 17:20

Dlaczego nikt mu nie PODAŁ ręki w Waszyngtonie? A tak wielki spec od GROCHÓWKI

Paranoid
środa, 24 czerwca 2020, 23:50

Nie znam polityki amerykańskiej, ale niestety w necie i na stronach DOD ciężko znaleźć materiały "niepolskie" kt by potwierdzały tezę o partnerstwie z US. Opowieści o partn. przemysłowym to bajki, szkoda że min nie podał, jaka to wartość w tej współpracy, ile to jest pl eksportu do US w ramach kooperacji przemysłowej.To że w PL są inwestycje amerykańskie nie do końca jest zasługą BBN.

Jabadabadu
poniedziałek, 13 lipca 2020, 20:13

Żeby być partnerem dla kogokolwiek, i to nie tylko w tak specyficznym biznesie jak zbrojeniówka, trzeba określić swoje możliwości, siły i środki jakie zamierza się użyć do tego celu i solidnie zabrać się do pracy. To taki niepopularny choć prawdziwy schemat. W tym schemacie nie ma miejsca i czasu na defilady, nagrody, ordery i odznaczenia oraz propagandowy jazgot. Jest miejsce na wykształcenie, fachowość i pracowitość. Wniosek: to się nie przyjmie.

Lach_2017
czwartek, 25 czerwca 2020, 08:55

np. Nitro-Chem....

Paranoid
czwartek, 25 czerwca 2020, 12:38

ok, ale to chyba zostało niejako "wymuszone" offsetem za F16, więc ciężko to nazwać partnerstwem

Solidni
piątek, 26 czerwca 2020, 01:45

Mam dość "medialnych prawd" w tak ważnych tematach.

Tomek
środa, 24 czerwca 2020, 23:27

Co za wyborcze gadanie...

Viggen
środa, 24 czerwca 2020, 17:08

No proszę money donosi, że Google zainwestuje 2mld usd, to się nazywa partnerstwo strategiczne.

Mike Texas, USA
środa, 24 czerwca 2020, 16:30

Zaproszenie do Waszyngtonu przyszło dzień po tym, jak Rafał Trzaskowski przedstawił swoich doradców do spraw bezpieczeństwa, z których większość korzeniami tkwi w Ludowym Wojsku Polskim, a jeden jest oskarżony o współpracę z Rosjanami. Trzaskowski-Byłem na spotkaniu grupy Bildenberg Rafał Trzaskowski zasłużył na uwagę globalistów swoimi komentarzami o tym, że nowe lotnisko koło Warszawy nie jest potrzebne, bo jest już takie pod Berlinem.

Paranoid
środa, 24 czerwca 2020, 23:16

Cóż odnośnie lotniska to ma 100% racji; PiS: Radom dostał kolejne mln PLN a samolot jeszcze żadne nie poleciał; wokół Waw - Okęcie, Modlin, Łódź. Czyli one wszystkie do zaorania? Niestety co brakuje Trzaskowskiemu to pytanie jakie inwestycje musiałby ponieść LOTbudżet na zakup samolotów, aby uruchomić ten pseudohub, bo chyba nikt o zdrowych zmysłach nie wierzy, ze ktoś z dużych przewoźników chciałby przenieść swoje operacje hubowe pod Łódź ...

Jabadabadu
niedziela, 28 czerwca 2020, 19:14

Na razie hubnęło nawet Okęcie. I nic nie wskazuje, żeby się "dohaubnęło" nawet do takiego poziomu jak sprzed Coronav. Zmienia się lotnictwo światowe i plany sprzed roku lub dwu lat są nieaktualne.

Jabadabadu
środa, 15 lipca 2020, 22:27

Uzupełnienie: ruch lotniczy na Okęciu zmalał o 97.8% - według oficjalnych danych. To znaczy, że cofnęliśmy się do początku lat 30-ty ch XX wieku. To zapaść. N i e m a latania!

HeHe
środa, 24 czerwca 2020, 18:05

Poza tym proszę nie opowiadać o "korzeniach" w LWP bo w naszym wojsku nie ma jednego, wysokiego stopniem oficera który korzeniami nie tkwi w Ludowym Wojsku Polskim.

HeHe
środa, 24 czerwca 2020, 17:56

Szanowny Panie. Nowe lotnisko NIE BYŁOBY k. Warszawy tylko kawał drogi od niej. Poza tym, jeżeli chodzi o to "nowe lotnisko" to proponuję zwrócić uwagę na to, że jego budowa to bardzo odległa "pieśń" - ma ruszyć w roku 2025 a w jego miejscu nie ma nawet dziury w ziemi. Natomiast jego zarząd oraz administracyjna "otoczka" już jest i pobiera miesięczne pensje o jakich tylko marzyć mogą prawdopodobnie wszyscy komentujący oraz piszący teksty na niniejszym portalu. To jest proszę Pan typowy przykład "Polski w budowie".

Soki z buraka wszystkich krajów łączcie się
czwartek, 25 czerwca 2020, 13:55

"kawał drogi od Warszawy" czyli ok 38 km od centrum miasta. Dla porównania LHR 24 km, ORD 27, JFK 25, CDG 30 etc. etc.

Jabadabadu
niedziela, 28 czerwca 2020, 19:16

Nie pidównuj LHR do WAW. To tak jakbyś porównał Warszawę do wielkiego Londynu. To różne światy. A ostatnio nawet na LHR wieje pustką i kilka tysięcy pracowników poszło na trawkę.

Jabadabadu
środa, 15 lipca 2020, 22:28

Uzupełbienie: na LHR zamknięto jeden z dwóch pasów startowych. Oowód: brak ruchu lotniczego. Okęcie istnieje tylko na papierze.

Viggen
środa, 24 czerwca 2020, 17:09

Dobra uwaga! oficerowie LWP i WSW siłą NATO ;)

Jan
środa, 24 czerwca 2020, 17:09

Boże, co za brednie! Człowieku o mentalności wasala

Yyyy?
czwartek, 25 czerwca 2020, 08:47

Ciekawe, że PO ze swoim specyficznym podejściem do Niemiec takim jak ty nie przeszkadza.

czwartek, 25 czerwca 2020, 13:39

Nie wiem co przeszkadza czy też nie Janowi ale Niemcy i Francja powinny być nasz

Pobudkaaaa..
środa, 24 czerwca 2020, 15:55

..mamy ponad 10 000 lat ciągłości narodowo państwowej.. obudzcie sie .. z kim o czym gadacie ? My opracowalismu zarówno system polityczny obywatelski jak podstawy elektroniki jak i broń nuklearną.. tysiace Słowian wcześniej jak i Skłodowska, Banach itd..

ursus
środa, 24 czerwca 2020, 14:29

Interesy, interesami, ale czekamy na poważny amerykański plan "Marshalla" dla Trójmorza, bez którego trudno mówić o głębokiej współpracy. Amerykanie powinni umożliwić nam dostęp do ich rynku, nowoczesnch technologii, oraz pozwolić na bogacenie się z dostępu do oceanu światowego. Między zachodem, a naszym regionem Europy jest olbrzymia przepaść infrastrukturalna, bez zasypania której trudno o konkurencyjność. I tu mówimy o kwocie najprawdopodobniej w okolicy 500 mld , której chyba amerykanie nie mają, a którą zaciskając pasa dla własnego dobra/interesu powinni jakoś wyskubać.

xx
piątek, 26 czerwca 2020, 11:43

no to poczekacie, no bo kto?, po co?, za co?, i w czyim interesie?. miałby cokolwiek robić lub wyłożyć centa?

A. Muzykant
środa, 24 czerwca 2020, 19:20

Raczej plan mam-szała

A. Muzykant
środa, 24 czerwca 2020, 14:28

Nie budujmy iluzji. Na Patrioty i Himarsy nie starczyło kasy, na Topaza tymbardziej, wirus przeszkodził skali ćwiczeń. A "oceans matter". No i "homo sum matter". l g b t - e...

Ktokolwiek
środa, 24 czerwca 2020, 22:15

Nie porównuj Himarsa lub systemu Patriot do Topaza. Bomba A i łyżka to nie to samo.

andys
środa, 24 czerwca 2020, 14:05

"Budujemy coraz silniejsze partnerstwo strategiczne z USA" + "Zapewniam również, że nasza współpraca z USA służy wzmacnianiu NATO. " Pierwsze zdanie praktycznie oznacza "gest Kozakiewicza" dla europejskich członków NATO, drugie natomiast to "zaklinanie deszczu". Jesteśmy krajem europejskim. należymy do UE i tutaj sa nasze priorytety. Nie można jechać na 2 koniach - z jednej strony europejska cześć NATO z drugiej , samodzielnie USA. Ciekaw jestem , jak silne, w ideale wg. Dudy, ma być to partnerstwo strategiczne z USA? Kiedyś, pewnie niedługo, powie ktoś, że Polska jest nielojalnym Europejczykiem.

Jabadabadu
sobota, 18 lipca 2020, 16:51

A niby względem kogo Polska ma być lojalna? Jacyż to nadEuropejczycy (może ubermansch?) wzlędem których mamy być lojalni leżąc plackiem i spełniając wszystkie ich wymysły oraz żądania? To nie jest Generalna Gubernia.

Marek
czwartek, 25 czerwca 2020, 08:53

A ci panowie z UE, którzy na obronność wydają coś powyżej 1% PKB to kim niby są? Lojalnymi członkami NATO może? Bo coś mi się nie widzi, żeby nimi byli. I nie trzeba Trumpa, żeby to widzieć. Obama swego czasu także na ten temat mówił to i owo. Poza tym jakie priorytety masz na myśli? Te niemieckie? Dziękuję ci za nie bardzo.

Pobudkaaaa..
środa, 24 czerwca 2020, 15:51

mamy ponad 10 000 lat ciagłości narodowo państwowej.. a piszecie o jakichs koloniach o histori 100 lub 200 lat ja tzw. "kraje zachodnioeuropejskie+ czy klub fanów bankowych z brukselki sprzed kilkunastu lat.. obudżcie sie..

HeHe
środa, 24 czerwca 2020, 15:33

Kiedyś, pewnie niedługo? To jest jasne dla wszystkich krajów NATO w Europie a przede wszystkim oczywiście dla Niemiec i Francji. Nasz brak lojalności wobec Europy zaczął się w 2003 roku, wraz z udziałem w amerykańsko-brytyjskiej agresji na Irak w której udziału odmówili Amerykanom najważniejsi europejscy członkowie NATO.

Marek
czwartek, 25 czerwca 2020, 08:55

Masz na myśli tą samą Francję, która najpierw narozrabiała w Libii a potem kiedy sobie nie radziła poleciała do Wuja Sama prosić o pomoc?

A. Muzykant
środa, 24 czerwca 2020, 14:22

Taka prawda

realista fista
środa, 24 czerwca 2020, 13:29

Partnerstwo oparte na transferze złotówek do amerykańskich producentów broni. Złotówki się skończą- skończy się partnerstwo , tak jak Jałta , czy Teheran. ale plebs lubi bajeczki o super armii i partnerach. Wielka Brytania też była mocarstwem w 39 i wiadomo jak to się skończyło. może jeszcze niech zaczną kupować broń w Chinach i Rosji , to będziemy super bezpieczni i będziemy mieć najwięcej partnerów :)))))

A. Muzykant
środa, 24 czerwca 2020, 14:23

Fakt. A byle wirus ogranicza ćwiczenia. Realia oceanu. Tylko europejska elita a też albo bzikuje albo...

Dem
środa, 24 czerwca 2020, 12:55

Jakże przyjemna woń onuc potarganych wiatrem z zachodu bije z komentarzy. To miód na moje polskie serce, które uderza rytmicznie po prawej stronie. Dawaj, dawaj Wania! Za ruski mir, za wódkę i za wodza Paputina :)))) Twój papa pasał kozy w sowchozie, Ty wklejasz komentarze. Cel ten sam. Świetlana przyszłość i onuca+ dla każdego.

A. Muzykant
środa, 24 czerwca 2020, 19:25

Zmień narrację, bo nie zauważyłeś Muzułman w Moskwie, T-72B3, Jurija Dołgorukiego, batyskafu na dnie Rowu i paru innych. Chyba że akceptujesz słomę zamiast mózg.

:)
środa, 24 czerwca 2020, 14:42

O,znowu Stary Grzyb!Jakaś plaga .

Kiks
środa, 24 czerwca 2020, 14:20

Miód na moje serce to byłby, gdyby zapowiedzieli w końcu program zakupu czterech okrętów podwodnych, a nie hi hi i ha ha , bo sobie 1000 amerykańskich żołnierzy ściągną, których możesz wycofać w każdej chwili.

reas
środa, 24 czerwca 2020, 14:18

Co za debile, jeżeli ktoś napisze inaczej to wyzywają, co dowartościowac się chcecie, że jesteście wasalami, żyjecie pod okupacją i mówiąc ogólnie to już nie istniejecie, jako naród. Kto wam tak mózgi zlasował.

wacek
środa, 24 czerwca 2020, 13:31

tacy filozofowie rządzi w Polsce w 39, potem uciekali przez granice z Rumunią :))))

A. Muzykant
środa, 24 czerwca 2020, 14:24

Wcześniej najechali Czechosłowację. A w Monachium do stołu nikt nie zaprosił i dobrze.

Qwest
czwartek, 25 czerwca 2020, 10:15

Gdy Polacy przepędzali onuce to Czechosłowacja najechała Polskę w 20-tym, odebraliśmy swoje.

A. Muzykant
czwartek, 25 czerwca 2020, 14:19

Tak działa małpa a nie człowiek. Do tego słaba wymowa. I wykorzystywana wpadka.

JF
środa, 24 czerwca 2020, 12:47

I tak trzymać!

reso
środa, 24 czerwca 2020, 12:44

Czym ty się chwalisz, gdybys obwieścił światu i narodowi, że wprowadzono na uzbrojenie nowy czołg, samolot, nowe pojazdy opancerzone, a ty co, chwalisz się tym że Polske oddałeś pod okupację. Hańba.

środa, 24 czerwca 2020, 12:25

Poland lives matter...i can pay i can pay

A. Muzykant
środa, 24 czerwca 2020, 14:25

Key pay

Kiks
środa, 24 czerwca 2020, 12:07

Szkoda, że tyle samo energii nie poświęcają na odbudowę naszych zasobów militarnych. Bo jednynie pieniąze potrafią bezmyślnie wydawać. Tak samo zresztą jak 500+.

mrok
środa, 24 czerwca 2020, 12:03

Ci Amerykanie, których Pan Soloch wychwala pod niebiosa , nawet własnych sojuszników nie szanują ( przypominam niedawną aferę podsłuchiwania i szpiegowania sojuszników z NATO)

Polish Blues
środa, 24 czerwca 2020, 11:18

Ilość żołnierzy jest już znana - 500plus

JF
środa, 24 czerwca 2020, 12:47

nie bierz i narzekaj

Ustawiator
środa, 24 czerwca 2020, 12:09

Dobre Hahahaha Czy pan bbn BIERZE NAS za GŁUPKÓW

Polish Blues
środa, 24 czerwca 2020, 11:17

Ta...i co jeszcze?

środa, 24 czerwca 2020, 11:15

Dostał gorączki. Taka rola wasala...chwalić seniora. Bolanda republic of auxilia banana

Gromik
środa, 24 czerwca 2020, 12:56

Zjadł grochówke w DGRSZ I WYSTARCZY NA MIESIĄC

sża
środa, 24 czerwca 2020, 11:01

Biały Dom właśnie podał, że Polska do tej pory, w ramach 123 zadań, zamówiła w USA broń za 15,6 mld dolarów. To wielka kwota, a efektów jakoś nie widać...

Marek1
środa, 24 czerwca 2020, 13:16

Póki co za w/w kwotę dostaliśmy jedynie w ciągu ost. 6 lat ok 40 rakiet AGM-158 JASSM-A dla F-16 i ........................ no sorry, ale NIE potrafię dodać czegokolwiek jeszcze co JUŻ byłoby na wyposażeniu WP. Ktoś pomoże ?

środa, 24 czerwca 2020, 16:23

Właśnie udowodniłeś że nie masz w temacie naszego uzbrojenia żadnej wiedzy.

Zenek blue
środa, 24 czerwca 2020, 11:58

Polska płaci za broń ciężkie pieniądze a Grecja z nadwyżek gwardii narodowej USA dostaje ponad 1500 transporterów za darmo ot polityka dobrobytu

martin
środa, 24 czerwca 2020, 11:11

bo to 'pewna' splata

say69mat
środa, 24 czerwca 2020, 10:47

Ilustracją do poziomu więzi strategicznych z USA, jest nie tyle liczebność amerykańskich sił zbrojnych stacjonujących na terytorium Polski. Ile poziom inwestycji z zakresu high-tech, realizowanych przez USA na terytorium naszego kraju. A w tej - drażliwej materii - można zauważyć liczne problemy. Począwszy od kompletnego braku zrozumienia, przez nasz narodowy kompleks militarno przemysłowy. Obowiązującego w USA modelu relacji pomiędzy państwem - wojskiem a przemysłem zbrojeniowym. To poziom zaangażowania gospodarczego USA w Polsce determinuje faktyczną skłonność USA do obrony terytorium naszego kraju. Wojsko można zawsze 'zawinąć', infrastrukturę przemysłową jest trochę ... trudniej. Choć można zawsze zniszczyć, aby nie dostała się w niepowołane ręce.

Dark
środa, 24 czerwca 2020, 10:46

Partnerstwo ? Ciekawe pojecie wchodzenia w ... A więc o partnerstwie: 1. Przepłacona Wisła 2. Przepłacony Homar 3. Brak zgody na transfer technologii do Polski 4. Brak offsetu ... ponoć za drogi ... ciekawe dlaczego tak Korea Południowa etc. nie myśli 5. 100% płacenia za pobyt wojsk amerykańskich ... nika tak nie sponsoruje obcych wojsk. Jak tak wygląda wstawanie z kolan to ja chyba dziekuję ...

mc.
środa, 24 czerwca 2020, 11:00

F-35 cena porównywalna z tym ile płaci Belgia. Himars cena porównywalna z tym ile płaci Rumunia. Patriot podobnie. "Utrzymanie" wojsk amerykańskich w Polsce - nie płacimy Amerykanom, sami sobie płacimy za zużyta wodę itd. Ale w zamian na terenie Polski stacjonują jednostki bojowe. Możemy tego nie robić i dokupić sobie pułk F-16, więcej czołgów itd. Tyle tylko że nie mamy na to pieniędzy i dodatkowych chętnych do służenia w armii.

Woola
środa, 24 czerwca 2020, 14:20

Poproszę o źródło tych rewelacji, o cenach porównywalnych z Belgią i Rumunią. Moim zdaniem walisz z sufitu.

mc.
środa, 24 czerwca 2020, 20:58

Przykro mi że na wschód od Polski nie dochodzą JAWNE I GŁOŚNE INFORMACJE

Woola
czwartek, 25 czerwca 2020, 12:51

Czyli jednak walisz z sufitu. Nie masz bladego pojęcia, i jeszcze pyskujesz.

tyu
środa, 24 czerwca 2020, 12:44

W dziesiątkę!!! Troll złapany na gorącym ucznku! Pozwole sobie powtórzyć żeby Pan Dark i inni mu podobni zrozumieli. Za F-35 TYLE SAMO CO Belgia, za Himarsa TYLE SAMO CO Rumunia, a za infrastrukture no dziwne żeby oni mieli płacić jeszcze. Zdaniem co nie których wiecznie nie zadowolonych z poziomu relacji USA-PL to USA powinno chyba nam płacić za sam fakt że chcemy z nimi rozmawiać (a nawet gdyby tak było to ruskie trolle i tak by mówiły że za mało nam płacą - w domyśle - za Sojuza było lepiej).

Autorex
środa, 24 czerwca 2020, 16:26

Na marne idą twoje starania, bo większość głupot na tym forum piszą ci ze wschodu albo ci od tęczowego kandydata totalnych. Obu tych grup prawda nie interesuje, ważne jest tylko hejtowanie.

Marek
czwartek, 25 czerwca 2020, 09:10

Chodzi o to, że jak 1000 razy rzucisz błotem, to coś się przyklei i zostanie.

środa, 24 czerwca 2020, 12:24

120 generalow to 30 samolotów mogą nimi wypełnić lub 30 czołgów. Zresztą oni są tak inteligent i światowi...śmiało wsiadają w myśliwce odpalają rakiety, wyskakują i na spadochronie wpadają do czołgu o ile bębny im pozwolą , wystrzelą amunicję i wskakują do bwp i Moskwa zajęta

Fanklub Daviena
środa, 24 czerwca 2020, 10:40

Neokolonialny wasalizm a partnerstwo strategiczne to dwie różne rzeczy, Soloch.

mc.
środa, 24 czerwca 2020, 09:24

Zanim popłynie jad przeciwko współpracy z USA, zadajcie sobie pytanie: czy można budować bezpieczeństwo na bazie współpracy z Niemcami i Francja ?

Jabadabadu
poniedziałek, 13 lipca 2020, 20:05

Można. Już raz to przerabialiśmy. Skutki odczuwamy do dziś, a minęło jakieś 80 lat. Proponuję nie powtarzać.

Jabadabadu
poniedziałek, 13 lipca 2020, 20:05

Można. Już raz to przerabialiśmy. Skutki odczuwamy do dziś, a minęło jakieś 80 lat. Proponuję nie powtarzać.

andys
środa, 24 czerwca 2020, 14:14

Jaka by nie była odpowiedź na to pytanie, warto zadać sobie kolejne - czy można budować bezpieczeństwo na bazie współpracy z USA ?

Marek
czwartek, 25 czerwca 2020, 09:11

Prędzej jak z wymienionymi.

Marek1
środa, 24 czerwca 2020, 13:26

BEZPIECZEŃSTWO buduje się GŁÓWNIE na własnych zdolnościach bojowych, a nie na mniej lub bardziej wiarygodnych sojuszach. Sojusze to DODATEK, pewna wartość dodana do sił własnych. 300-tysięczne, dobrze wyposażone i wyszkolone WP + dobrze finansowany przem. zbrojeniowy i to DO NAS pchałyby się kraje zainteresowane sojuszami/współpracą. Z USA na czele. Tymczasem to MY musimy żebrać o każdą duperelę, a nasze "elity"(pożal się Boże) wycierają kolanami korytarze w obcych stolicach, by za horrendalne pieniądze KUPOWAĆ ochronę w postaci obcych armii na polskim terytorium. Jeśli podana w poście powyżej kwota ponad 15 mld już wysłanych do USA jest prawdziwa, to przy niemalże ZEROWYM efekcie tych wydatków ludzie za to odpowiedzialni NIE powinni wyjść z wiezienia do końca swego żywota.

rozbawiony
środa, 24 czerwca 2020, 15:18

Jakbyśmy naprawdę zaczęli budować własne poważne zdolności militarne to za co rządzący kupowali by poparcie w wyborach ? Rozdawanie socjalu jest na pierwszym miejscu . Po drugie zakupy tylko w USA nic nie dają naszemu przemysłowi zbrojeniowemu i niewiele armii bo nawet nie stać nas by kupić od razu 8 baterii Patriotów czy 160 Himarsów . Przy takich śladowych zakupach jak obecnie to trzeba kilkudziesięciu lat zanim uzupełnimy braki .

mc.
środa, 24 czerwca 2020, 13:40

300 000 żołnierzy ?! Wybierasz się na wojnę ???

gnago
piątek, 26 czerwca 2020, 19:44

to sensowana ilość w porównaniu do liczby ludności. Zważ ze państwa z armiami zawodowymi zawsze w wojnie opierałuy się w końcu na poborze najperw ochotniczym potem przymusowym

Oleg
środa, 24 czerwca 2020, 12:43

Drogi kolego nie naduzywaj sliwa "wspolpraca" Moze zamiast myslenia jak niewolnik zacznij myslec jak wolny czlowiek ktory nie potrzebuje nad soba zadnych panow czy to z zachodu czy ze wschodu czy z poludnia

Zenek blue
środa, 24 czerwca 2020, 12:03

A dlaczego akurat z Niemcami i Francja co za ograniczona wizja ?? W Szwecji można kupić okręty podwodne i samoloty a w Korei czołgi i jeszcze polska będzie miała offset który się bardzo przyda

Czytelnik
środa, 24 czerwca 2020, 10:11

Bezpieczeństwo tak, jak najbardziej - ale tylko dla interesów Rosji i Niemiec. Ale nie bezpieczeństwo dla Polski.

martin
środa, 24 czerwca 2020, 10:10

Z Niemcami tak bo to jest nasz sasiad

mc.
środa, 24 czerwca 2020, 11:21

Czy działania Niemiec (intensywnie wspierających gospodarczo Rosję) są na nasza korzyść ? Czy działania Francji (sprzedającego Rosji wyposażenie wojskowe) są na nasza korzyść ?

gnago
piątek, 26 czerwca 2020, 19:47

Sa obojętne ale wiem co na na pewno jest nam wrogie . Opieranie się na obcych fabrykach tysiące kilometrów od nas i na obcej armii a nie własnej. A obecnośc obcej armiii na terytorium danego kraju jest zaprzeczeniem niepodległości

martin
środa, 24 czerwca 2020, 13:00

Nie sa. Ale Niemcy i Francja oraz Rosja sa o "rzut kamieniem" do Polski a USA tysiace mil za oceanem z ogromnymi wyzwaniami na swiecie i klopotami finansowymi. Jak myslisz? Kogo bradziej potzrebuje USA Rosji, Niemic, Frnacji czy polski ?

doni
środa, 24 czerwca 2020, 12:47

A kto ci broni sprzedawać produkty do Rosji, matole, lepiej zacieśniać wspólpracę gospodarczą z Rosją, niz być "amerykanskim ratlerkiem", ciągle ujadajacym o "zagrozeniu" Rosji.

mc.
środa, 24 czerwca 2020, 15:38

Czuję powiew wschodu... po pierwsze to Rosja zrezygnowała że współpracy z nami. A w takim razie dlaczego się dziwcie, ze my rezygnujemy że współpracy z Rosja ? Dodatkowo na współpracy z ZSRR i Rosja zawsze wychodziliśmy "jak Zablocki na mydle". Dla nieznajacych polskich przysłow - miał być zysk, była super strata. Na szczęście nam już "nie zależy", Rosja zaczyna dostrzegać znikajace pieniądze (gaz, ropa).

gnago
piątek, 26 czerwca 2020, 19:48

ee mieszkam na tych stratach co to Anglia i inni się Polsce wzbraniali

Jabadabadu
środa, 24 czerwca 2020, 15:22

1) trzeba jeszcze mieć co sprzedać, 2) ktoś musi chcieć to kupić - choćby do muzeum, 3) jak się w końcu komuś znudzi ujadanie ratlerka, to ktoś może w końcu zamknąć ratlerka w klatce lub go obić.

kto to wie
środa, 24 czerwca 2020, 09:52

Typowy w Polsce przejaw dyskusji, operujący argumentami ad absurdum.

mc.
środa, 24 czerwca 2020, 10:15

Tłumacząc Pańskie zdanie na język polski, brzmi ono: jesteś głupi, bo jesteś głupi. A może użyje Pan konkretnych argumentów zamiast tekstu z piaskownicy ?

kto to wie
czwartek, 25 czerwca 2020, 12:46

Nie, nie napisałem tak. To Pan tak napisał. Zwróciłem tylko uwagę, że mc. nie podając argumentów od razu ustawia dyskusję pod tezę, że każdy argument przeciwko zaangażowaniu się we współpracę z USA nie ma sensu, bo z kim innym polska może współpracować?! Chce Pan argumentów? Chociażby wielka odległość z USA do Polski. W przypadku błyskawicznej i nagłej wojny na pełną skalę USA nawet gdyby chciały, nie są w stanie szybko przetransportować potrzebnych ilości sprzętu do Polski.

:)
środa, 24 czerwca 2020, 11:29

U was tam w tym waszym kole wzajemnej adoracji używacie łaciny?Nie,nie tamtej łaciny ...

gnago
piątek, 26 czerwca 2020, 19:49

towarzyszu ta forma: używacie jest już dawno niemodna

klu
środa, 24 czerwca 2020, 09:05

Oj, partnerstwo mamy silne. My kupujemy drogo oni drogo sprzedają. Jakby co to mogą się ewakułować w każdej chwili. Interesy geopolityczne mamy podobne. Muszą nas utrzymać aby nie połczyły się Niemcy z Rosją. Wtedy mieliby pozamiatane w europie. Reszta to słowa słowa słowa.

As
środa, 24 czerwca 2020, 08:45

Po latach w NATO łatwiej zrozumieć tą organizację. Może ona istnieć w czasach pokoju i przeciwstawiać się piratom pływającym na dętkach gdzieś u brzegu Afryki. W konfrontacji z potężnym przeciwnikiem jest w stanie rozpierzchnąć się jak stado kur i indywidualnie próbować coś udziobać jak będzie już po wszystkim na zgliszczach.

Jo
środa, 24 czerwca 2020, 10:59

As jacy to analitycy marnują się na forach....

dim
środa, 24 czerwca 2020, 08:03

Niedawno w Gdańsku odbyła się uroczystość chrztu holownika H3 typu .... - a nowego wózka widłowego gdzieś tam naszej Marynarce Wojennej nie dostarczono ?

Tweets Defence24