Reklama

Geopolityka

Asymetryczny sojusz Chin i Rosji [OPINIA]

Autor. mil.ru.

W bipolarnym świecie miejsce Chin nie jest w wolnym świecie, a to w sposób naturalny determinuje istnienie sojuszu między Pekinem a m.in. Moskwą. Nie będzie to jednak układ równorzędnych partnerów, a Chiny starają się wykorzystać osłabienie i izolację Rosji, tak jak wcześniej zrobiły to z np. Iranem. Tymczasem Rosja stoi przed brakiem politycznej alternatywy.

Reklama

Wojna na Ukrainie - raport specjalny Defence24.pl

Reklama

Wypowiedzi przedstawicieli chińskich władz na temat wojny na Ukrainie nie pozostawiają wątpliwości po czyjej stronie opowiadają się Chiny. Choć Pekin nie poparł rosyjskiej inwazji i formalnie opowiada się za poszanowaniem integralności terytorialnej Ukrainy, to nie robi jednak nic by wywrzeć na Rosji presję. Co więcej, Chiny ostro krytykują presję wywieraną przez Zachód na Rosję, a za inwazję winią USA i NATO, forsując absurdalną (i charakterystyczną dla wszystkich wrogów wolnego świata) narrację, że powodem inwazji były „uzasadnione obawy bezpieczeństwa" Rosji, związane z ekspansją NATO na wschód, co jakoby miałoby być zagrożeniem dla Rosji.

Czytaj też

Takie podejście Chin wynika jednak nie tylko z oczywistej skłonności do atakowania arcyrywala tj. USA, którego wpływy  Pekin od dawna stara się wypierać na całym świecie, zastępując je swoimi, a także wspierania potencjalnego wasala (Moskwy), lecz jest też rezultatem starcia dwóch wizji systemu międzynarodowego. Z jednej strony Chiny, podobnie zresztą jak Rosja, odwołują się do westfaliańskiego paradygmatu klasycznego realizmu, w którym anarchia systemu porządkowana jest przez siłę. Innymi słowy, kto ma więcej siły, ten może więcej, a pokój determinuje równowaga miedzy mocarstwami w multipolarnym świecie. Państwa, które nie są mocarstwami, nie mają suwerennych praw do wchodzenia w sojusze, lecz powinny podporządkować się ustalonej przez mocarstwa równowadze. W tej wizji nie ma też miejsca na jakąkolwiek aksjologię, a w szczególności odwoływanie się do takich wartości jak wolność czy demokracja, a stymulowanie prodemokratycznych przemian ustrojowych w państwie uznawanym za część obozu innego mocarstwa jest zbrodnią przeciwko równowadze, a zatem również przeciwko pokojowi.

Reklama

Stosując takie podejście, wniosek, że to USA i NATO odpowiadają za wojnę na Ukrainie staje się logiczny. Tyle, że z perspektywy wolnego świata takie podejście jest niedopuszczalne. Warto przy tym zwrócić uwagę, że takie państwa jak Chiny, Rosja i wszelkiego rodzaju inne reżimy autorytarne, a także ich sieć dezinformacyjna, działająca w wolnym świecie, a złożona ze świadomych agentów oraz pożytecznych idiotów, ze szczególną zajadłością zwalcza pojęcie wolnego świata. Nic dziwnego, bo liberalny paradygmat systemu międzynarodowego, zwłaszcza w wersji neotrumanowskiej, zagraża ich porządkowi i wizji świata.

Skupieni wokół Harry'ego Trumana liberałowie zimnowojenni stworzyli koncepcję „żywotnego centrum", którym było USA. To „żywotne centrum" było jądrem wolnego świata budowanego na ideowym fundamencie wolności i demokracji. Było to jednocześnie rozwinięcie wilsoniańskiego liberalizmu tj. wizji systemu międzynarodowego opartego na liberalnych wartościach tj. w szczególności demokracji, wolnym handlu i instytucjonalizacji współpracy międzynarodowej. Ta wizja ostatecznie poniosła klęskę, gdyż była za bardzo idealistyczna. Zimnowojenni liberałowie ją „uzbroili". Odrzucili założenie, że demokracje nie powinny być agresywne w ogóle i powinny wciągać państwa na niższym poziomie rozwoju ustrojowego do współpracy, pokazując w ten sposób korzyści z funkcjonowania w liberalnym systemie międzynarodowym. Zamiast tego zimnowojenni liberałowie wskazali wroga: Imperium Zła, czyli ZSRR oraz komunistyczną ideologię jako główne zagrożenie dla wolnego świata. Zadaniem „żywotnego centrum" była z jednej strony nieustanna ekspansja (rozumiana nie jako podbój, lecz wciąganie do wolnego świata kolejnych państw poprzez inicjowanie w nich transformacji ustrojowej), a z drugiej strony powstrzymywanie ekspansji Imperium Zła. Warto dodać, że częścią tej doktryny była zasada stosowania podwójnych standardów i to w dwojakim znaczeniu. Z jednej strony chodziło o rewizjonistyczne podejście do teorii demokratycznego pokoju, poprzez wprowadzenie zasady, że państwa demokratyczne inne standardy stosują między sobą (w szczególności nie odwołują się do przemocy), a inne wobec państw niedemokratycznych (wobec których mogą, a nawet powinny być agresywne). Z drugiej strony chodziło o dopuszczalność współpracy z niektórymi reżimami autorytarnymi o ile służyło to powstrzymywaniu komunizmu, uznawanego za główne zagrożenie dla wolnego świata.

Powyższe uwagi dotyczące sytuacji sprzed niemal 80 lat pozwalają zrozumieć obecną rzeczywistość, gdyż historia zakręciła koło. Warto przy tym pamiętać, że doktryna Trumana była fundamentem długotrwałej walki, która ostatecznie zakończyła się zwycięstwem wolnego świata. Nie było ono jednak trwałe i obecnie wróciliśmy do punktu wyjścia. Obecny prezydent USA Joe Biden jeszcze w czasie kampanii wyborczej nakreślił neotrumanowską wizję systemu międzynarodowego w głośnym, choć w Polsce niedocenionym, artykule w Foreign Affairs. Została ona potwierdzona przez Bidena w czasie jego wizyty w Warszawie i w tym właśnie kontekście należy rozumieć jego słowa o  tym, że czeka nas długa walka. Nie chodzi bowiem tylko o wojnę na Ukrainie, która jest tylko bitwą w tej walce, ale o nową zimną wojnę, której celem jest zniszczenie nowego Imperium Zła. Warto przy tym pamiętać, że gdy 2 lata temu Biden pisał swój artykuł, to jako jądro tego nowego Imperium Zła postrzegany był Pekin i choć obecnie Rosja upomniała się o prymat w hierarchii wrogów wolnego świata, to w długiej perspektywie Moskwa i tak zostanie sprowadzona do roli chińskiego wasala.

Czytaj też

Percepcja Chin była do niedawna jednym z kluczowych punktów spornych między USA a jego europejskimi sojusznikami, w tym również w Europie Środkowo-Wschodniej (format 16+1). O ile USA od dawna postrzegają chińską ekspansję jako wyzwanie, o ile nie zagrożenie, to Europę, z Niemcami na czele, kusiła wizja handlowych korzyści wynikających z chińskiego projektu Pasa i Szlaku. Efektem tego było zawarcie w końcu 2020 r. umowy inwestycyjnej między UE a Chinami, która kilka miesięcy później została zamrożona za cenę amerykańskiej zgody na Nord Stream 2. Wbrew niektórym opiniom nie było to wówczas ustępstwo czy oznaka słabości administracji Bidena wobec Rosji, lecz ustępstwo wobec Niemiec w celu nie dopuszczenia do kolejnego wzmocnienia pozycji Chin. W tym kontekście, warto też pamiętać, że w czasie kadencji Trumpa, USA postrzegały Chiny jako swojego głównego rywala, a Rosję jako potencjalnego sojusznika w konfrontacji z Pekinem. Rosja, choć również odczuwała presję Pekinu, nie zdecydowała się na taki krok, gdyż po pierwsze obawiała się konsekwencji ze strony Chin, a po drugie wiedziała, że nie będzie równorzędnym partnerem ani w relacji z USA ani nawet z UE, ze względu na swoją ekonomiczną słabość. Wołała po prostu dalej udawać, że gra w tej samej lidze co Chiny i USA, choć od dawna jest jasne, że tak nie jest.

Neotrumanowska wizja systemu międzynarodowego stanowi dodatkowe zagrożenie zarówno dla Chin jak i Rosji, gdyż jest rzeczą naturalną i oczywistą, że oba państwa są poza wolnym światem i wszelkie układy z nimi mogą mieć jedynie charakter taktyczny (przeciwko drugiemu złu, ale nie w rywalizacji wewnętrznej wolnego świata). Do 24 lutego zarówno Moskwa jak i Pekin, choć z różnych perspektyw, mogły mieć jednak nadzieję, że wolny świat (jako nowe „żywotne centrum") pozostanie jedynie koncepcją, której realizację uniemożliwią wewnętrzne podziały oraz pacyfistyczna uległość Zachodu. Reakcja wolnego świata na rosyjską inwazję na Ukrainę negatywnie zaskoczyła jednak zarówno Moskwę jak i Pekin. Zjednoczony wolny świat, odbudowane więzi transatlantyckie i neotrumanowska gotowość do stawienia czoła nowemu Imperium Zła to fatalna wiadomość dla obu państw. Teoretycznie mogłoby to prowadzić do zwarcia szeregów wrogów wolnego świata, czyli do otwartego wsparcia Rosji przez Chiny. Tyle, że o ile wolny świat spaja wspólna idea, to jego wrogów łączy tylko interes. A Chiny wiedzą, że na otwartym wsparciu Rosji mogą stracić i to dużo, natomiast przeczołganie Rosji przez Zachód daje Chinom coraz mocniejszą pozycję w relacji układu Moskwa-Pekin w przyszłości.

Czytaj też

Kwestią otwartą jest to czy Putin poinformował Pekin o swoich planach inwazji w czasie swojego pobytu na olimpiadzie. Wiele na to wskazuje, niemniej Chiny zapewne zostały wprowadzone w błąd przez rosyjskiego zbrodniarza, który prawdopodobnie zapewnił chińskie przywództwo, że będzie to blitzkrieg, a Zachód zostanie upokorzony. Wszystko poszło jednak inaczej i dlatego Chiny zajęły pozornie neutralne stanowisko, wstrzymując się od głosu w Radzie Bezpieczeństwa, a następnie w Zgromadzeniu Ogólnym. Sama wojna ma dla Chin i plusy i minusy. Z jednej strony przedłużająca się wojna stanowi problem dla realizacji projektów Pasa i Szlaku. Z drugiej, izolacja Rosji oznacza, że Chiny nie muszą się już obawiać antychińskiego układu USA-Rosja, a osłabiona Rosja będzie dla Chin łatwiejszym kąskiem. Przypomina to podejście Chin do Iranu, gdzie dzięki trumpowej polityce „maksymalnej presji" doszło do zawarcia asymetrycznej (korzystnej bardziej dla Chin) umowy inwestycyjno-handlowej. Problem w tym, że ze względu na sankcje Chiny nie mogły jej w całości skonsumować, podobnie jak nie wyszły im plany skolonializowania Afganistanu po przejęciu władzy przez talibów.

Podobnie jest w przypadku Rosji. Jej izolacja jest korzystna dla Pekinu ale ryzyko dla chińskich firm, iż łamiąc sankcje nałożone na Rosje narażą się na konsekwencje ze strony USA jest zbyt duże. Oznacza to, że Chiny nolens volens są zmuszone do przynajmniej częściowego podporządkowania się sankcjom nałożonym na Rosję. Z całą pewnością chciałyby również uzupełnić rosyjskie straty uzbrojenia, bo są zainteresowane zarówno tym, by wojna się skończyła i tym by Rosja ją wygrała. Nie spowodowałoby to wyjścia Rosji z izolacji, więc nie wzmocniłoby Moskwy w relacji do Pekinu, natomiast osłabiłoby Zachód i podważyłoby jego wiarygodność w zakresie obrony wolnego świata (w rezultacie mogłoby nawet pogrążyć cały neotrumanowski projekt). Z drugiej strony otworzyłoby drogę Chinom do prowadzenia inwestycji odbudowy Ukrainy i dałoby szansę na powrót do polityki „business as usual" z Europą. Tyle, że Chiny dostały wyraźne ostrzeżenie ze strony USA i wszystko wygląda na to, że nie są skłonne podjąć ryzyka. Podobne ostrzeżenie, po wizycie Ławrowa w Pekinie, przekazała Chinom również UE.

Czytaj też

Asymetria relacji Rosja-Chiny wyraża się m.in. tym, że Rosja to zaledwie 2 % chińskiego eksportu i 3 % importu, podczas gdy handel z UE i USA ma dla Chin kluczowe znaczenie. Natomiast dla Rosji Chiny były już przed gospodarczymi efektami wojny na Ukrainie największym odbiorcą (15 % rosyjskiego eksportu) i dostawcą (23 % rosyjskiego importu). Ta nierównowaga już uległa pogłębieniu w wyniku odpływu zachodnich firm z Rosji i nałożonych sankcji, a derusyfikacja importu rosyjskich surowców energetycznych spowoduje, że Chiny będą dowolnie narzucać Rosji ceny, bo przecież rosyjskiego gazu czy ropy nie będzie kupować ani Iran ani Wenezuela. Jeśli wojna na Ukrainie trwać będzie miesiącami lub latami to zwiększa się tez prawdopodobieństwo scenariusza afgańskiego tj. upokarzającej porażki, która doprowadzi do dezintegracji Rosji. To zaś zapewne będzie oznaczało, że Chiny będą chciały sięgnąć po Syberię (niekoniecznie anektować, choć to też możliwe, ale również możliwe jest przekształcenie jej w chiński protektorat). Zresztą, Chiny, korzystając ze słabości Rosji, mogą zmusić ją już niedługo do tego by przekazała im jakąś nieformalną kontrolę nad Syberią.  

Póki co wydaje się, że Chiny będą starały się raczej wykorzystać sytuację i żądać od Europy jakieś formy rekompensaty za swoją formalną neutralność, grożąc w przeciwnym razie poparciem Rosji i/lub wykorzystaniem sytuacji do agresywnej polityki w Azji Południowo-Wschodniej (np. uderzenia na Tajwan). Gdyby Europa na to poszła, byłby to błąd z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, uderzałoby to w spójność polityki transatlantyckiej i neotrumanowski model forsowany przez Bidena. Po drugie, nie ma żadnych powodów by ustępować Chinom, bo nawet jeśli byłyby zdolne do spełnienia swoich gróźb to przede wszystkim one za to zapłacą. Otwarte opowiedzenie się Chin po stronie Rosji  byłoby dla nich szaleństwem ale ponieważ już jedno szaleństwo miało miejsce 24 lutego to i drugiego nie można wykluczyć. Tylko, że można zadać w tym kontekście pytanie, czy wiedząc przed 24 lutego, że Rosja nie blefuje i gotowa jest rozpocząć pełnoskalową wojnę, nie warto było jednak osiągnąć jakieś porozumienie, ustępując jej w niektórych kwestiach? I odpowiedź na to pytanie jest oczywista: nie, nie warto było. I tak samo jest w przypadku Chin.

Jeśli Chiny zdecydują się na konfrontację to całkowity koszt nowej zimnej wojny dla Zachodu się zwiększy ale dla chińskiego rozwoju będzie zabójczy. Ponadto dla Zachodu, w tym dla Polski, na dłuższą metę może okazać się to korzystne. Warto choćby spojrzeć na strukturę naszego handlu z Chinami: eksport do Chin to zaledwie 1,3 proc. naszego eksportu w ogóle, a w przypadku importu to aż 11,8 proc. Można się natomiast spodziewać również, że Chiny w jakiś sposób będą testować na co mogą sobie pozwolić, w tym w odniesieniu do Tajwanu. Muszą dostać wówczas jednoznaczny sygnał, że nie mogą sobie na nic pozwolić. A kluczowe znaczenie w wysłaniu tego sygnału będzie jedność i solidarność wolnego świata.

Reklama

Komentarze (13)

 1. Darek S.

  Dla Chin głównym wrogiem jest Rosja, a USA jest tylko mocarstwem, które tymczasowo utrudnia mu odzyskanie zbuntowanej prowincji Tajwanu. Nie zmieniając swojej polityki Chiny wyprzedzą gospodarczo USA już niedługo i wejdą na Tajwan jak do siebie. Najwięcej ceregieli Chiny spodziewały się mieć z przejęciem Syberii, bez narażania się na wojnę nuklearną z Rosją. Ale dzięki staraniom NATO i Ukrainy, Chiny powolutku realizują swój cel. USA przyglądają się temu i nic nie mogą zrobić. W szachach lepsze okazały się Chiny.

 2. Eee tam

  Dokładnie AZJACI muszą się trezymać RAZEM dlatego Chiny Rosja i Węgry trzymają się razem bo to wszytsko Azjaci są przecież ze wspólnymi wartościami że słabszego się napada grabi i zabija to przecież w Azji od zawsze naturalny porządek świata. Azjatyckiego.

  1. tak

   A to nie Zachod wybil Indian - ok 100 milnow zabitch? Aborygenow? Afryke I Azje skolozniwal? Moze to Rosjanie? Albo Chinczycy? Moze w koncu dosc tej proganadny i jakies logiczne teksty ?

  2. kaczkodan

   @tak Indian wybiły przywiezione z Europy choroby. Tylko w Ameryce łacińskiej straty były mniejsze - w znacznej mierze dzięki "krzyżowaniu" się kolonizatorów którzy dostarczyli ze sobą geny odporności. Przed przybyciem Europejczyków Amerykanie wyrzynali się falami, co ciekawe istnieją ślady po "kaukazoidalnych" mieszkańcach sprzed 7000 lat a Ameryce Południowej. Prekolumbijska Indiańska populacja to była pozostałość najazdu "mongolskiego" który przetoczył się przez kontynent po przejściu Przesmyku Beringa.

 3. RadamelFalcao

  Masa Chinczykow połączona z masą Rosjan, trochę technologii ZSRR i nowej Chinskiej Elektroniki oraz zdolności produkcyjnych. To będzie wyzwanie dla wolnego Świata i to nie łatwe.

  1. Agencja Prasowa Lech Czech Rus

   Poziom "technologii ZSRR" już poznaliśmy ostatnio, a poziom chińskiej elektroniki znamy od lat. Rywalizować to oni mogą z kupą nawozu co najwyżej. Niełatwa to jest pisownia z "nie". Pracowałem z Chińczykami i jedno jest pewne - zostaną przeżuci i wypluci. Choćby najlepszą technologię kosmitów dostali za darmo i tak by to schrzanili. Rosjanie to samo.

 4. tak

  Generalnie sa 4 osrodki wladzy na Swiecie 1) USa- ktore ma co roku jakas wojne 2) UE- wasal Usa bardziej netralny i tonujacy , handuje z Rosja i Chinami 3) Rsoja - handulje glownie ropa i 4) CHiny- na liscie do "wykonczenia przez usa w przszlsoci". Te 4 osorodki wladzy po 24 lutego nastapilo ZJEDNOSCIE 1 i 2 - czyli UE stala sie wasalem USA. Stracila swoja neutralnosc. USa na tym zyska. ma nowego odbiorce i ropy i gazu i uzbroina. UE (2) straci ekonmicznie - stagancja inflacja uchoccy. 3) Rosja straci - wlacznie z mozlwsocia rozbioru 4) Chiny - bez zmian na liscie do wykoczenia . W sumie dla Swiata sytacja NA GORZEJ , dla UE - na gozej (bedzmy mili litr bezny za 10 zl, kupe wojska amrkskego, inflacje i drogie produku od zywnosci (Z Rosji) po przedmioty (z Chin. Podsmwaujac USA wygra - reszta swiaat straci. Dla Chi bez zmian.

  1. Fantasta

   że takie komentarze przepuszczają, a wytykających prawdę oraz ukazujące mocne scenariusze geopolityczne są blokowane.

  2. Ziuta

   szczerze mówiąc, patrząc na twoje wypocone teksty, to Putin powinien jednak przenieść cię z działu trolowania na pierwszą linię frontu np. w Donbasie. Za karę.

  3. Agencja Prasowa Lech Czech Rus

   Ten komentarz jest jak gospodarka Rosji - ruina kompletna.

 5. Sailor

  Dobry artykuł i w końcu ktoś poruszył temat okupowanej przez Rosję części Syberii, która prędzej czy późnej powróci do Chin.

  1. tak

   A myslisz ze Indianie odzskaja USa? I mekstyk kalifonie i kanada swoje ziemie?:) Czy okupacja bedzie trafala.

  2. Sailor

   Nie wiem co to USa i dlaczego Indianie chcą to odzyskać, tak samo nie za bardzo wiem co to mekstyk i co okupacja ma do trafala. Natomiast zgaduję, że w Ołgino macie kiepskie translatory.

  3. Sniper

   tafalala mekstyk, żenua

 6. Antonioo

  Jestem zdania, że jedynie ostry i agreswyny kurs wobec Chin i Rosji jest właściwy. Sprawy należy stawiać na ostrzu noża, bez owijania w bawełnę.

  1. qq22

   Popieram! Jeśli teraz nie ukróci się imperializmu i szowinizmu rosyjskiego to za dekadę na naszej granicy staną moskale z chińczykami.

  2. tak

   Jestem za komprmisem. Tak jak z KUBA - tylko ze wtedy Chruszczow ustapil.Podobie teraz USa pownno ustapic i Ukraina byc neutralna. Ale na Zachdzie jest teraz wiecej jastrzebi niz za czasow Zsrr w KC. Ze tez Chruszczow byl bardziej pokojowy to juz przechdzi ludzie pojecie.

  3. qq22

   Jakim kompromisem? Oddanie części państwa by zaspokoić rosyjski imperializm. To powtórka z Monachium z lat 30- tych. Dla takich państw (a raczej ich ideologii ) jak Rosja czy Chiny kompromis to jak nadstawianie drugiego policzka. Oznaczać będzie słabość zachodu i po kilku latach nie będzie już co nadstawiać do bicia tylko skopią nas po całości w .........

 7. tak

  Chiny sa bardziej za wolnoscia niz USa *(fakty - chiny ostania wojna 60 lat temu- USa - okupacja afgastanu, Irak, libia, teraz proxy war na Ukrainie) Oczywscie na pozimie progadny jest odrwanie. Ale mu tu badamy fakty. Jesli chodzi o konfikt na Uktanie chiny sa neutralne. Autentcznie neutralne z lekkim rzyczniem sukcesu Rosji ale nie zaduzym. Nie dostrczaja broni itp. My z koleii NATO - jest strona konfiktu. Mimo ze sie prezntujemy jako nie zanagzwane naprawde NATO jest strona cos jak Bialorus dla Rosji (dodakowo mnijsza pomoc) Dlatego to Chiny jako neutralne moga byc miejcem rozmow pokojwych . NAto nie powinno.

  1. Falcon

   Wojny USA to wojny z tyranią, która niszczy w i upadła własne społeczeństwo. To wojny o demokratyzację tych krajów, w imię jedynej słusznej idei - tylko w demokracji jednostka ludzka jest naprawdę wolna. Z kolei Chiny są dyktaturą komunistyczną w wymiarze wolnościowym jednostki i społeczeństwa, z dużymi ambicjami na podporządkowanie sobie słabszych państw, dlatego są nowym "Imperium Zła".

  2. Jameson

   Kolejny pro rosyjski, do tego odklejony. Nie pozdrawiam.

  3. RadamelFalcao

   Z grubsza się zgadza, ale trzeba też uczciwie poqiedziec że oprócz wartości to jest też klasyczna walka o prymat nad światem. Chiny w systemie demokratycznym raczej nie miałyby szans na dogonienie USA tak jak ma to miejsce teraz. Wojna o Irak to raczej chodzilo o Ropę, a nie o wartości. Świat nie jest czarnobiały, ale chyba na potrzeby chwili trzeba przyjąć ze jest i pogonić Rosjan na kamczatke.

 8. Fantasta

  od paru lat powtarzam, że Chiny pchają orków do wojny, sprawdzają na ile są silni i zdeterminowani. Za chwilę wykonaja rajd na Tajwan, który jednak ich obnaży i po klęsce z wyjściem na Pacyfik skierują się na zachód, nie na północ, na zachód przez stepy kazaskie do Moskwy, bo ta nagle zmieni front, by ratować cokolwiek i będą błagać NATO o pomoc.

 9. Buczacza

  Trzeba być wyjątkowym człowiekiem żeby z błędem napisać. Państwo któremu się służy... Bezapelacyjnie trolle prezentują poziom godny armii orków...

 10. Buczacza

  Prawdopodobnie powstało jakieś nowe państwo "rsoja"? Ktoś coś słyszał? A na marginesie to faktycznie okurok. Doprowadzi do całkowitego wasalizmu wobec Pekinu...

 11. AdSumus

  A jaki rodzaj sojuszu mamy z USA, Niemcami, Francją, czy WB?

  1. tak

   Wdlog Edwarda Swonedna USa maja 3 kategorie sojusznikow. a) To jest 5 eays - czyli Kanada, Uk, Australia, NZ + super czlonek Izreal - w tej kategorii tearetycznie jest to WYMIANA na ROWNI choc bywa roznie. b) to kategorja sojsuznika zwana "boundless informant" - to kraje ktpre daja USa wszsyscko co sa poproszne w zamian nic nei dostajac lub jakes drobne. W tej kategrii jest POlska. Ok 3 milnow roznow telefncznuch dzinnie podsuchwanych itp.. Byc moze mozna to okreslic jako "Wasal" Napewno relacja CHiny- Rosja , jest bardziej rowna niz USa -POlska

  2. Szczurbojowy

   Wojskowy. Nazywa się NATO. Coś ci się może o uszy obiło?

 12. Prezes Polski

  Jeden w iosek z tego tekstu jest bardzo prawdopodobny - to starcie cywilizacji zakończy się porażka Rosji. To, czy ulegnie ona dezintegracji, czy się obroni przed Chinami jest niewiadomą. Zabrakło mi jednego scenariusza - upadku obecnego reżimu w Rosji i pojawienia się władz, które świadome zagrożenia ze strony Chin, pójdą na współpracę z zachodem. Mało realne? Może i tak, ale ten bajzel może się niepostrzeżenie i bardzo szybko zamienić w rewolucje. Nie w perspektywie miesięcy oczywiście, ale roku, dwóch czy trzech. Kiedy nędza w Rosji naprawdę mocno przyciśnie ludzi i nie będą mieli już nic do stracenia.

 13. viper

  Wzajemnie korzystny, a temat artykułu dotyczy Chin.

Reklama