Reklama

Geopolityka

Fotonika w polskim przemyśle

Fot. PCO S.A.
Fot. PCO S.A.

Fotonika postrzegana jest ona obecnie jako jeden z najbardziej innowacyjnych obszarów gospodarki w Europie. Znalazła zastosowanie zarówno w systemach energetycznych, jak i precyzyjnych układach robotyki oraz technologii kosmicznych czy przemyśle obronnym. Dlatego też była również głównym tematem konferencji optoelektronicznej, zorganizowanej przez PCO S.A. przy współudziale Wojskowej Akademii Technicznej, Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki oraz Politechniki Warszawskiej.

Spółka PCO S.A. zorganizowała przy współudziale Wojskowej Akademii Technicznej, Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki oraz Politechniki Warszawskiej konferencję optoelektroniczną, której głównym hasłem było "Optoelektronika kluczem do bezpieczeństwa i lepszego życia obywateli". Dało to możliwość do szerszej dyskusji i prezentacji roli technologii fotonicznych w życiu codziennym. Ze względu na rolę i zadania stawiane przed przemysłem optoelektronicznym na potrzeby strategii MON i projekty badawczo-rozwojowe, dominowała sfera wykorzystania tych technologii w działaniach sił zbrojnych.

Jak podkreślają w podsumowaniu przedstawiciele PCO S.A., w trakcie konferencji pojawiło się jednak miejsce na szerszą prezentację potencjału polskich firm przemysłowych wykorzystujących technologie fotoniczne oraz dyskusję o rozwoju prywatnych firm wykorzystujących te technologie. Przytoczono dane dotyczące przyrostu przychodów i produkcji firm bazujących na technologiach fotonicznych, potwierdzając tezę, iż rynek urządzeń optoelektronicznych w Polsce ma duży potencjał.

Wśród prezentowanych obszarów zastosowań pojawił się między innymi przykład wykorzystania analizy termograficznej na potrzeby akcji ratowniczo – gaśniczej omówiony przez przedstawiciela Szkoły Głównej Straży Pożarniczej. Przedstawiciele firmy Airoptic zaprezentowali laserowe systemy GasEye do detekcji substancji niebezpiecznych w procesach przemysłowych i atmosferze. Dzięki wykorzystaniu tych systemów, można efektywnie mierzyć pomiar stężenia substancji, których nawet śladowa obecność stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Na konferencji pojawiła się również prezentacja zagadnień związanych z wykorzystaniem systemów optoelektronicznych w koncepcji inteligentnego rolnictwa, która ze względu na możliwość szerokiego zastosowania technologii jest bardzo złożona. Równie istotna rola fotoniki została zaprezentowana w bezpieczeństwie ruchu drogowego i w koncepcji inteligentnych systemów transportowych.

Prezentacja wyników badań i ciekawych projektów z obszaru optoelektroniki w formie branżowej konferencji, stała się pretekstem do podjęcia tematu praktycznych zastosowań optoelektroniki w takich gałęziach gospodarki jak bezpieczeństwo, leśnictwo, rolnictwo, transport czy przemysł. Polskie osiągnięcia w obszarze fotoniki znajdują uznanie na świecie, dlatego tak istotna jest umiejętność wykorzystania tego potencjału na gruncie rodzimym i efektywna współpraca pomiędzy nauką, wojskiem, a przemysłem w dziedzinie optoelektroniki - powiedział Ryszard Kardasz, prezes PCO S.A.

Fotonika to interdyscyplinarna nauka i dziedzina łącząca dokonania optyki, elektroniki i informatyki. Przedstawione na II Konferencji Optoelektronicznej przykłady zastosowań urządzeń fotonicznych wskazują potrzeby i coraz to nowe obszary ich wykorzystania, inspirując do opracowania nowych urządzeń i projektów. Fotonika znalazła zastosowanie zarówno w systemach energetycznych, jak i precyzyjnych układach robotyki oraz technologii kosmicznych.

Reklama

Komentarze

    Reklama