Reklama

Siły zbrojne

Eksperci OBR CTM na spotkaniach NATO i EDA

  • System S-300W. Fot. Vitaly V. Kuzmin/wikipedia.com/CC BY-SA 4.0
    System S-300W. Fot. Vitaly V. Kuzmin/wikipedia.com/CC BY-SA 4.0

W ostatnim czasie eksperci z gdyńskiego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM) dwukrotnie uczestniczyli w międzynarodowych spotkaniach dotyczących realizowanych z ich udziałem projektów w zakresie ochrony portów i kotwicowisk oraz obrony przeciwminowej. 

Problematyka pierwszego zagadnienia poruszana była podczas odbywających się w dniu 21 listopada 2016 roku warsztatów, podsumowujących działalność państw członkowskich NATO, w ramach programu „Defence Against Terrorism Programme of Work (DAT POW)”. Natomiast drugie spotkanie organizowane przez Dyrektoriat ds. Badań i Technologii, w ramach panelu technologicznego (CAPTECH), miało miejsce w dniach 23-24 listopada 2016 roku w siedzibie Europejskiej Agencji Obrony (EDA) w Brukseli i poświęcone było rozwojowi technologii morskich.

Celem warsztatów było przedstawienie stanu zaawansowania projektów, prowadzonych w ramach DAT POW NATO. Wśród nich znalazł się m.in. projekt ochrony portów i kotwicowisk, w którego realizację od kilku lat bezpośrednio zaangażowany jest CTM. Warto nadmienić, że gdyński Ośrodek zrealizował dotychczas w ramach wspomnianego programu kilka projektów, z których najważniejsze dotyczyły opracowania i budowy demonstratora technologii wielosensorowego systemu detekcji oraz przeciwdziałania zagrożeniom podwodnym. W trakcie tegorocznego spotkania CTM, przedstawił syntezę wyników prac prowadzonych w 2016 roku. Głównym ich celem było zwiększenie obszaru detekcji zagrożeń podwodnych, przy zastosowaniu multistatycznych hydroakustycznych systemów detekcji, które zostały dołączone do opracowanego wcześniej wielosensorowego systemu detekcji magnetyczo-akustycznej. Zaprezentowane wyniki uzyskały dobre oceny i rekomendację dla dalszej kontynuacji, w tym także zdecydowano o przeprowadzeniu stosownych prób w warunkach rzeczywistych. Mają się one odbyć, przy deklarowanym wstępnie wsparciu Marynarki Wojennej, w przyszłym roku w porcie wojennym w Gdyni.

W  trakcie kolejnego, tym razem dwudniowego spotkania, mającego miejsce w siedzibie EDA omówiono m.in. stan aktualnie realizowanych projektów, jak również i przyszłych programów oraz projektów związanych z rozwojem technologii morskich. Wśród nich znalazły się, realizowane z udziałem CTM, projekty dotyczące bezzałogowych platform morskich. Pierwszy z nich p.k. BURMIN ma na celu opracowanie systemów detekcji i neutralizacji min morskich zagrzebanych w osadach dennych. Natomiast drugi p.k. MLM II ma na celu rozwój wielokrotnie nagradzanego, opracowanego przez CTM trału MLM, wynikiem czego ma powstać jego nowa wersja, o zmiennej głębokości holowania pracująca do kilkudziesięciu metrów pod powierzchnią wody. Dodatkowo na wniosek przedstawicieli Europejskiej Agencji Obrony, CTM przedstawił referat p.t: ,,Combined autonomus modular system for search and disposal of sea mines" postulujący pożądane i możliwe kierunki rozwoju innowacyjnych, bezzałogowych systemów poszukiwania i niszczenia/neutralizacji min wspierających działania okrętów OPM.

Reklama

Komentarze

    Reklama