Siły zbrojne

Czy w Krzesinach powstanie ośrodek szkolenia naziemnego?

Fot. 6. BPD
Fot. 6. BPD

Wojskowy Zarząd Infrastruktury zamieścił ogłoszenie związane z rozbudową bazy lotniczej w Krzesinach. Jednostka, w której stacjonują polskie F-16, zgodnie z planami resortu obrony narodowej zyska ośrodek szkolenia naziemnego.

W biuletynie informacji publicznej zarządu udostępniono ogłoszenie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego celem jest wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej oraz podmiotu odpowiedzialnego za nadzór autorski w ramach procedury przetargowej na realizację robót budowlanych.

Termin składania ofert wyznaczono do 27 maja, a samo postępowanie prowadzone jest w ramach przepisów dotyczących zamówień o wartości poniżej 30 tysięcy euro.

image
Fot. 25. BKPow

 

Zamawiający wskazał, że kryterium wyboru wykonawcy będzie kombinacja ceny usługi oraz terminuj jej realizacji – waga 80 i 20 procent. Jednym z załączników do ogłoszenia jest zatwierdzony 15 stycznia 2020 roku program inwestycji, w którym określono m.in. lokalizację, zakres prac, przyszłego użytkownika i administratora oraz harmonogram.

Obiekt zgodnie z tym planem zlokalizowany zostanie na terenie Ośrodka Szkolenia Wysokościowo-Ratowniczego i Spadochronowego w kompleksie 6035 (Poznań-Krzesiny, ul. Silniki 1), a jego przyszłym administratorem będzie 31. Baza Lotnictwa Taktycznego. Użytkownikiem ośrodka ma być zgodnie z dokumentacją Ośrodek Szkolenia Wysokościowo-Ratowniczego i Spadochronowego.

Zakres robót budowlano-montażowych obejmuje:

 • wykonanie zadaszenia ośrodka szkolenia naziemnego;
 • wykonanie zasilania energetycznego wraz z oświetleniem ośrodka;
 • wykonanie urządzeń treningowych;
 • wykonanie nawierzchni (nawierzchnia darniowa oraz tzw. „piaskownice”) wraz z chodnikiem.
image
Fot. 25. BKPow

Ośrodek według zapisów zawartych w programie ma być obiektem otwartym, przystosowanym do jednoczesnego szkolenia na wszystkich makietach i przyrządach.

Na terenie ośrodka swoje miejsce znajdą m.in. dwa trapezy, makiety statków powietrznych (samolotu M-28 Bryza i śmigłowca W-3 Sokół) oraz skocznia trójstopniowa. Jednocześnie w szkoleniu spadochronowo-desantowym udział będzie mogło brać około 50 żołnierzy. Budowa ośrodka zgodnie z założeniami ma podnieść jakość oraz wydajność szkolenia, a tym samym bezpieczeństwo skoków spadochronowych.

Wstępny planowany czas realizacji inwestycji oszacowano na 22 miesiące.

W ramach przygotowania dokumentacji określone zostały zadania związane z przygotowaniem:

 • aktualizacji mapy do celów projektowych;
 • projektu budowlanego;
 • projektów wykonawczych;
 • kosztorysów;
 • przedmiarów;
 • zestawienia kosztów;
 • specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych
 • harmonogramów rzeczowo-finansowych;
 • informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

 

Harmonogram realizacji inwestycji zakłada następujące etapy:

 • zatwierdzenie programu inwestycji (zrealizowano 15 stycznia 2020 – miesięczne opóźnienie);
 • opracowanie projektu funkcjonalno-użytkowego (planowano do 14 luty 2020);
 • przygotowanie dokumentów przetargowych (planowano do 30 marca 2020);
 • uruchomienie procedury przetargowej (planowano do 30 kwietnia 2020);
 • rozstrzygniecie procedury przetargowej i podpisanie umowy (do 30 czerwca 2020);
 • opracowanie dokumentacji projektowej (do 30 stycznia 2021);
 • zatwierdzenie dokumentacji projektowej (do 20 marca 2021);
 • wykonanie robót budowlano-montażowych (do 31 sierpnia 2021).

 

Zauważyć należy, że realizacja budowy ośrodka jest już na tym etapie opóźniona o kilka miesięcy. Harmonogram przewidywał bowiem uruchomienie z końcem kwietnia procedury przetargowej. Tymczasem jesteśmy dopiero na etapie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej. Niewątpliwie jednym z powodów opóźnienia jest sytuacja związana za pandemią COVID-19.

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.