Reklama

Wojsko, bezpieczeństwo, geopolityka, wojna na Ukrainie

Czwartkowy przegląd prasy- Radom w centrum Pegaza; Cywil z zacięciem do zagadek; Korekta przywilejów mundurowych na raty

Czwartkowy przegląd prasy pod kątem bezpieczeństwa.

Zbigniew Lentowicz, Rzeczpospolita, Radom w centrum Pegaza- Przemysł Skupiająca państwowe spółki obronne Polska Grupa Zbrojeniowa z centralą w Radomiu ma być gotowa pod koniec trzeciego kwartału 2014 r. - zapowiedział minister skarbu. Rząd próbuje przyspieszyć konsolidację zbrójeniówki, bo w branży ważnej dla bezpieczeństwa państwa w okresie napięcia za wschodnią granicą i rozstrzygania ważnych modernizacyjnych przetargów w armii pojawił się chaos (...) Według ustaleń "Rz" koncepcja reformy sektora obronnego przewiduje ulokowanie spraw handlowych nowej grupy w doświadczonym na tym polu Cenzinie. Resort skarbu przychyla się też do pomysłu, aby spółki włączone do Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PeGaZ) zostały uporządkowane w grupy produktowe, m.in. pancerno-amunicyjną, elektroniczną, lotniczą, a nawet morską, skupiającą resztówkę państwowych spółek stoczniowych i wyspecjalizowane ośrodki rozwojowo-produkcyjne (...) Zbrojeniowy PeGaZ, zdaniem szefa resortu skarbu Włodzimierza Karpińskiego, po integracji będzie liczył 40 podmiotów zatrudniających ok. 14 tys. pracowników. Licząc łącznie z poddostawcami spółek sektora obronnego, skonsolidowana zbrojeniowa branża da pracę 50 tysiącom specjalistów.

Katarzyna Zachariasz, Gazeta Wyborcza, Cywil z zacięciem do zagadek- Politechnika Warszawska jest jedną z uczelni, które mają pomóc Polsce przygotować własny arsenał zbrojeniowy do cyberwojny. Tego samego zadania podjęły się także Uniwersytet Warszawski i Politechnika Wrocławska. Dziś te trzy uczelnie podpisują z Ministerstwem Obrony Narodowej i podległym mu Narodowym Centrum Kryptologii umowę o współpracy naukowej i dydaktycznej. Cywilne uczelnie mają pomóc wykształcić dla wojska specjalistów od pisania nowych szyfrów i od łamania tych starych (...) Od strony resortu obrony z naukowcami współpracować będzie Narodowe Centrum Kryptologii - powołana rok temu jednostka, której celem jest z jednej strony opracowanie krajowych systemów bezpieczeństwa, a z drugiej testowanie tych, z których obecnie korzysta się w Polsce. NCK ma m.in. prowadzić badania z naukowcami i wspólnie kształcić studentów.

Bożena Wiktorowska, Dziennik Gazeta Prawna, Korekta przywilejów mundurowych na raty- Prezydent już podpisał ustawę z 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw. Dokument ten teraz czeka na publikację w Dzienniku Ustaw (...) Na tej podstawie za czas korzystania ze zwolnienia lekarskiego funkcjonariusze i żołnierze co do zasady będą otrzymywać 80 proc. uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym (...) To nie koniec przykrych niespodzianek dla mundurowych. Teraz Senat kończy pracę nad ustawą o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą. Zgodnie z nią mundurowi będą otrzymywać odszkodowania za wypadki na służbie. Ustawa ta jest także podstawą do wydania przez ministra spraw wewnętrznych rozporządzenia wykonawczego określającego choroby zawodowe. Na tej liście znalazły się m.iń. choroby serca, niektóre rodzaje nadciśnienia oraz alergie. Muszą być one spowodowane m.in. przez takie związki chemiczne jak amoniak, chlor, nafta czy mieszaniny węglowodorów (...) Rząd planuje także wprowadzenie dodatkowych ograniczeń. Aby lekarz orzecznik mógł uznać, że takie objawy mają związek ze służbą, muszą się one pojawić w ciągu roku od zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe. Okazuje się jednak, że do tego będzie jeszcze potrzebna nowelizacja ustawy o komisjach lekarskich.

Reklama

Komentarze (1)

  1. ziuta

    Skoro interesy PeGaZa zostaną w "rękach" Cemzinu,możemy spać spokojnie. To firma-przykrywka byłych WSI. Polska przez ich kombinacje straciła miliardy złotych na rynkach zbrojeniowych,np.kontrakty w Iraku. Nic nie wyjdzie z najbardziej ambitnych planów polskiej zbrojeniówki,gdy dowodzi "polskie GRU".Sic!

Reklama