Siły zbrojne

Armia pancerna u bram wschodniej flanki NATO [ANALIZA]

Fot. mil.ru
Fot. mil.ru

1. Armia Pancerna Gwardii, a w zasadzie jej dowództwo, formowano bez rozgłosu. Pierwsze informacje o tym, że w podmoskiewskim Odincowo (Bakowka) powstaje sztab i jednostki wsparcia szczebla armijnego (60. Brygada Dowodzenia) wypłynęły w 2015 r.

Formowanie armii pancernej nawiązuje do II wojny światowej i jest – w zamyśle władz Rosji – bez wątpienia nie tylko dyktowane potrzebami operacyjno-strategicznymi na kierunku zachodnim (białoruskim), ale także sygnałem dla krajów wschodniej flanki NATO i Sojuszu jako całego. Armia pancerna jak sama nazwa wskazuje jest formacją wybitnie ofensywną z dużą ilością sprzętu pancernego, w tym przede wszytkim czołgów. Wedle szacunków medialnych 1. APanc. Gw dysponuje kilkaset czołgami w regionie – w zachodnich mediach (np. Business Insider) pada liczba czasem nawet liczba 800 czołgów.

Dogłębna analiza tematu wskazuje, że liczba ta może być w pewnym sensie przeszacowana, gdyż zapewne nie ogranicza się wyłącznie do 1. Armii Panc. Gw, ale do ogółu sił rosyjskich w "regionie", nie ma jednak wątpliwości, że tylko 1. Armia Panc. dysponuje ponad 500 czołgami typoszeregu T-80 i T-72 i ponad 550 wozami bojowymi typu BMP-2, BTR-80/82A. Zestawienie tylko samych czołgów, jako głównej broni ofensywnej, wskazuje, że w 4. Kantemirowskiej Dywizji Pancernej jest 220 T-80 (T-80U), a w 2. Tamańskiej Dywizji Zmotoryzowanej kolejnych 160-170 T-72 (T-72B3). Do tego dochodzą jeszcze czołgi trzech batalionów pancernych 6. Brygady Pancernej (T-72B3), czyli kolejnych 90-100 maszyn. Powyższe liczby mogą być nieco większe przy uwzględnieniu jeszcze 27. Brygady Zmotoryzowanej, którą czasami wydziela się jako podległą bezpośrednio dowództwu Zachodniego OW. Jest to nieco sztuczne, gdyż jak można przypuszczać, w przypadku konfliktu dowództwo 1. Armii Panc. Gw. zostanie wzmocnione, a więc z automatu otrzyma także 27. Brygadę. W ten sposób 1. Armia Panc. Gw. będzie w stanie wydzielić siły zarówno do pierwszego rzutu, jak i drugiego rzutu (rezerwy).

Do jednostek 1. APanc. Gw., w ramach modernizacji, przybywa najnowszy sprzęt, w tym zmodernizowane czołgi, np. T-72B3 wz. 2016 z dodatkowym opancerzeniem (T-72B3M). W lutym 2018 r. czołgi T-72B3M z dywizji tamańskiej (prawdopodobnie ze składu 1. Pułku Pancernego Gwardii) uchwycone zostały w trakcie ćwiczeń na poligonie Alabino w Obwodzie Moskiewskim. Póki co czołgami T-72B3M dyspnują dwie jednostki 1. Armii - 2. Dywizja oraz 6. Brygada Pancerna. 4. Dywizja Pancerna miała do niedawna na wyposażeniu wyłącznie wozy T-80U i tutaj także trwa przezbrajanie na wozy zmodernizowane - T-80BW. Czołgi T-80BW batalionu czołgów pułku zmotoryzowanego kantemirowskiej dywizji uchwycone zostały na poligonie Osipowicze w ramach białorusko-rosyjskich ćwiczeń Zapad-2017. Można się spodziewać, że w ramach 1. Armii mogą pojawić się także zmodernizowane T-80BWM z pancerzem reaktywnym Relikt.

Pewnym zaskoczeniem może być to, że typem wozu bojowego piechoty przeważającym w 1. APanc. Gw. jest BMP-2, a nie np. BMP-3, jednakże należy pamiętać o kontrakcie na modernizację BMP-2 do wersji BMP-2M, a więc m.in. z modułem bojowym (wieżą) "Bierieżok". BMP-2M dysponują m.in. czterema pociskami kierowanymi 9M133 Korniet, stąd czasami są określane mianem "przeciwpancernych". Co prawda, pierwsza partia BMP-2M dostarczona została do 74. Brygady Zmot. Centralnego OW, ale niewątpliwie kolejne zasilą doborowe jednostki 1. Armii Panc. Gw. Także pododdziały piechoty na BTR-80 ulegają wzmocnieniu poprzez wymianę starych BTR-ów na wzór BTR-82A.

image
Fot. mil.ru

Zmodernizowany sprzęt dociera sukcesywnie także do innych jednostek. Pododdziały artylerii armii także ulegają wzmocnieniu, przykładowo w marcu 2016 r. do brygady artylerii 1. Armii Panc. Gw. przekazano ponad 30 haubic samobieżnych 2S33 Msta-SM, a więc najnowszej wersji Msty, ze zwiększonym zasięgiem i szybkostrzelnością. W 2016 r. dywizja kantemirowska otrzymała zestawy przeciwlotnicze Tor-M2U, itd.

image
Fot. mil.ru

Przypuszcza się, że czołg T-14 Armata wejdzie na wyposażenie w pierwszej kolejności związku taktycznego właśnie ze składu 1. A Panc. Gw. Wszystko wskazuje jednak na to, że w kolejnych latach będą to śladowe ilości sprzętu tego typu.

W skład armii wchodzą związki taktyczne o wysokiej wartości bojowej - zgrane, ukompletowane, wyszkolone i wyposażone wedle najwyższych rosyjskich standardów. Trzonem armii są więc doborowe dwie dywizje - 4. Pancerna (Kantemirowska) i 2. Zmotoryzowana (Tamańska), a więc znowu formacje o charakterze ofensywnym (zwłaszcza dywizja kantemirowska, będąca de facto pancernym kułakiem armii). Obie dywizje "przystrzyżone" do brygad zgodnie z planem reformy Serdiukow-Makarow, zostały dość szybko przywrócone do szczebla dywizji, a następnie jeszcze dodatkowo wzmocnione kolejnymi pododdziałami, w tym także dywizyjnymi bezzałogowcami i środkami WRE. W chwili obecnej dywizja kantemirowska składa się z dwóch pułków pancernych i jednego zmotoryzowanego (zmechanizowanego), z kolei tamańska z dwóch pułków zmotoryzowanych i jednego pancernego. Podobnie za doborową uchodzi także 6. Brygada Pancerna z Mulino, czy 288. Brygada Artylerii.

1. APanc. Gw. przeznaczona jest do działań strategiczno-operacyjnych na kierunku białoruskim, na zachód, w tym potencjalnie do konfrontacji z krajami NATO. Użycie jednostek armii zależeć będzie od sytuacji militarnej, może zakładać na przykład zajęcie/wsparcie wojsk republiki białoruskiej, co jest ćwiczone w ramach manewrów Zapad. Może, oczywiście, także zakładać uderzenie ofensywne na kraje wschodniej flanki NATO, co jednakże poprzedzone byłoby zapewne masowym przemieszczaniem sił i środków armii. Należy przy tym dodać, że poza związkami taktycznymi, dowództwo 1. Armii może zostać wzmocnione dowolnymi jednostkami z innych armii, czy okręgów. Na jego korzyść działać będą także brygady specjalnego przeznaczenia, czy wojska powietrznodesantowe, oraz inne związki taktyczne Zachodniego OW. Można także dodać przy tej okazji, że sztaby i związki taktyczne 1. Armii Panc. Gw. mają doskonale "przepracowane", sztabowo i praktycznie, przerzucanie sił i środków koleją (załadunek i rozładunek) z pełnym logistycznym zabezpieczeniem takiej operacji.

image
Fot. mil.ru

W chwili obecnej SZ FR dysponują sześcioma armiami ze związkami taktycznymi szczebla dywizji, z tego dwoma na kierunku zachodnim (białoruskim i ukraińskim): 1. Armia Panc. Gw. i 20. Armia w Zachodnim OW, 8. i 58. Armia w Południowym OW, 41. Armia w Centralnym OW i 5. Armia w Wschodnim OW. Z tychże armii najsilniejsza jest właśnie 1. Armia Panc Gw, która stanowi strategiczną rezerwę dowództwa SZ FR z przeznaczeniem na kierunkach: północno-zachodnim, zachodnim, bądź południowo-zachodnim.

Uproszczona struktura 1. Armii Panc. Gw.:

- sztab armii i 60. Brygada Dowodzenia

- 2. Dywizja Zmot. (Tamańska)

- 4. Dywizja Pancerna (Kantemirowska)

- 6. Samodzielna Brygada Panc.

- 27. Samodzielna Brygada Zmot.

- 288. Brygada Artylerii

- 112. Brygada Rakietowa (Iskanderów)

- 49. Brygada Przeciwlotnicza

- 69. Samodzielna Brygada Zabezpieczenia Materiałowo-Technicznego (MTO)

- 20. Pułk Chemiczny

- pułk inżynieryjno-saperski (w trakcie formowania)

Komentarze