Reklama

Siły zbrojne

Zmiany stawek uposażenia w służbie przygotowawczej

Fot. MON
Fot. MON

Ministerstwo Obrony Narodowej skierowało do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą. Jakie zmiany finansowe czekają żołnierzy służby przygotowawczej?

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy służby przygotowawczej przygotowany przez resort obrony narodowej 23 października trafił do uzgodnień międzyresortowych. Projekt rozporządzenia opublikowano w serwisie internetowym Rządowego Centrum Legislacji.

Termin przedstawienia stanowisk określono na 10 dni, a stosowne pismo w tej sprawie skierował Wojciech Skurkiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.


Zaproponowane przez resort obrony zapisy przewidują następujące stawki uposażenia zasadniczego przysługujące żołnierzom służby przygotowawczej kształcącym się na potrzeby poszczególnych korpusów:

  • oficerowie – 2 466 zł miesięcznie;
  • podoficerowie – 1 644 zł miesięcznie;
  • szeregowi – 1 233 zł miesięcznie.

 

Projekt zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia w dzienniku urzędowym MON. Jednocześnie moc straci wówczas obowiązujące aktualnie rozporządzenie MON z 2 marca 2010 roku regulujące kwestię uposażenia zasadniczego żołnierzy służby przygotowawczej.

 

Jak resort uzasadnia potrzebę wprowadzenia zmian w zakresie uposażenia żołnierzy służby przygotowawczej?

Projekt przygotowano na podstawie art. 34a ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2146). Ustawa ta upoważnia Ministra Obrony Narodowej do określenia, w drodze rozporządzenia, stawki uposażenia zasadniczego przysługującego żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą. Aktualnie wysokość stawek uzależniona jest wprost od kwoty najniższego uposażenia żołnierza zawodowego. Podlega więc zmianom, gdy tylko rośnie ta kwota. Co, jak czytamy w uzasadnieniu, powoduje wzrost wydatków finansowych z budżetu resortu. Zaproponowano zatem wprowadzenie stawek kwotowych w wysokości odpowiadającej aktualnie obowiązującym stawkom. W uzasadnieniu podkreślono, że aktualnie najniższa stawka dla żołnierza pełniącego służbę kandydacką jest określona kwotowo, wynosi 1 200 zł i jest niższa od najniższego uposażenia przewidzianego w projekcie o 33 zł.

Konkludując, w najbliższej perspektywie żołnierze służby przygotowawczej zyskają nieznaczną podwyżkę uposażenia. Czy rozwiązanie będzie w dłuższej perspektywie korzystne dla tej grupy żołnierzy? Wszystko zależy od tego jak resort będzie regulował stawki w kolejnych latach. 

Reklama

Komentarze

    Reklama