Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Wzrost zamówień Leonardo. Kluczowy kontrakt dla Kuwejtu

Fot. Leonardo.
Fot. Leonardo.

Leonardo odnotował pond 60-procentowy wzrost wartości zamówień w 2016 r, co jest związane z umową na dostawę myśliwców Eurofighter dla Kuwejtu. Jednak równocześnie doszło do zmniejszenia przychodów.

Wzrost zamówień to efekt przede wszystkim kontraktu z Kuwejtem na zakup samolotów Eurofighter. Niższe wyniki w sprzedaży helikopterów są efektem m.in. spadków na rynku surowców energetycznych. Z kolei mniejsze przychody z tytułu sprzedaży systemów elektronicznych i obronnych wynikają, według koncernu, między innymi ze spadku wartość funta w stosunku do euro.

Firma zanotowała wzrost wyników w sektorze lotniczym, dzięki zamówieniu na dziewięć samolotów treningowych M346 złożonym przez włoskie Siły Powietrzne oraz większym zamówieniom na samoloty ATR i Boeing 787 (w którym Leonardo jest ważnym dostawcą komponentów). W sektorze lotniczym Leonardo informuje o dostarczeniu siedmiu samolotów treningowych M-346 dla włoskiego lotnictwa, przekazaniu ostatniej partii sześciu Masterów Izraelowi oraz pierwszej transzy morskich samolotów patrolowych ATR 72MP dla włoskich Sił Powietrznych.

Leonardo odnotowało ponad 18% spadek przychodów ze sprzedaży śmigłowców, co miało związek z sytuacją na rynku surowców energetycznych. W raporcie zauważono, że "opóźnienia i trudności komercyjne" wpłynęły na produkcję śmigłowców AW189 i AW139. W tym samym czasie podjęto działania zmierzające do produkcji śmigłowca AW169. Pomimo tych czynników segment śmigłowców utrzymał wysoką zyskowność. Gałęzią firmy, która również zakończyła rok pozytywnym wynikiem, jest kosmonautyka, przede wszystkim dzięki wzrostowi wolumenu produkowanych systemów telekomunikacyjnych i satelitarnych. Pozytywnie oceniono również obszar systemów elektronicznych i bezpieczeństwa - pomimo niewielkiego spadku przychodów zwiększyły się wyniki z działalności operacyjnej, wzrosła więc rentowność.

Przychody Leonardo w 2016 r. wyniosły ponad 12 mld euro i są mniejsze o 913 mln euro w porównaniu z poprzednim okresem. Nowe zamówienia uzyskane w ubiegłym roku są jednak szacowane na około 20 mld euro, co stanowi wzrost o ponad 7,5 mld euro. Cały portfel zamówień opiewa na kwotę 34,8 mld euro. EBIT wzrósł o 11,1 proc. i w 2016 r. wyniósł 982 mln euro. Leonardo zanotował wynik netto w kwocie 507 mln euro co jest wynikiem niższym niż w 2015 roku o 20 mln euro.

Jednakże, wynik bez uwzględnienia zysków i strat nadzwyczajnych w kwocie 547 mln euro zwiększył się w stosunku do roku 2015 o prawie 300 mln euro (w poprzednim okresie miał wartość 253 mln euro). W 2015 roku odnotowano istotny zysk ze sprzedaży segmentu transportowego Leonardo do Hitachi, i m.in. to on wpłynął na korzystny wynik ze zdarzeń nadzwyczajnych, natomiast w 2016 roku wyższą rentownością wykazała się działalność operacyjna firmy. Koncern przewiduje dalszy wzrost rentowności w 2017 roku.

 

Reklama

Komentarze (1)

  1. Wadium

    Mam nadzieję, że ich rentowność nieco spadnie po odliczeniu kar za nie dotrzymanie warunków kontraktowych Masterów dla Polski.

Reklama