Reklama

Wojsko, bezpieczeństwo, geopolityka, wojna na Ukrainie

Wtorek z Defence24.pl: Założenia reformy systemu dowodzenia; Wywiad z bułgarskim dyplomatą na temat B9; Dziennikarski brak odpowiedzialności za obronność państwa

fot. D24
fot. D24

Wtorkowy przegląd prasy pod kątem bezpieczeństwa i obronności.

Paweł Wroński, Gazeta Wyborcza, „Cala władza w ręce szefa sztabu”: Na stronach rządowych ukazały się założenia projektu reformy systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. „Wedle projektu szef sztabu podlegać będzie bezpośrednio ministrowi obrony, ale - zgodnie z konstytucją - szefa sztabu mianuje prezydent, podobnie jak dowódcę naczelnego. W ten sposób prezydent zachowuje pełen wpływ na system dowodzenia. Szefowi sztabu będą podlegać bezpośrednio dowódcy rodzajów sil zbrojnych, a tych również mianuje prezydent. W tym systemie wszystkich najważniejszych nominacji będzie dokonywał prezydent. Wyjątkiem są wojska obrony terytorialnej, które podlegają bez- pośrednio ministrowi obrony, jednak jak zapisano w ustawie - tylko na czas formowania tych jednostek. Należy zatem się spodziewać, że w docelowym modelu one również będą pod dowództwem szefa sztabu”


Piotr Falkowski, Nasz Dziennik, „O Rosji decydujmy wspólnie”: Wywiad z dr. Peterem Popczewem, bułgarskim dyplomatą i ekspertem politycznym na odstraszaniu przed agresją lub prowokacją. „Najlepiej, by B9 szło ręka w rękę z inicjatywą Trój- morza, gdyż dla europejskich członków NATO Unia Europejska jest równie ważnym filarem bezpieczeństwa i stabilizacji, a przy tym sama rozwija pewne autonomiczne zdolności obronne. Podziały w gronie Dziewiątki mogą pojawić się, gdyby jedno czy więcej państw usiłowało narzucić pozostałym ściśle narodową perspektywę polityki bezpieczeństwa, wyraźnie kolidującą z oczekiwaniami pozostałej części Sojuszu, zwłaszcza Europy Zachodniej.[...] B9 odegra dobrą rolę wtedy i tylko wtedy, gdy będzie uznawane za wzmacniające i rozwijające ogólną strategię NATO na wschodzie i południu. Ale ten sam standard powinien się odnosić także do tych państw, które wydają się wyrywać do współpracy z Moskwą, zanim Sojusz i UE sformułują nową wspólną politykę wobec Rosji.”


Thaśunke Witko, Gazeta Polska Codziennie, „Nieodpowiedzialność własna”: Komentarz dotyczący ujawnienia szczegółów negocjacji polskiej strony na temat rozmieszczenia stałych baz USA. „Nieodpowiedzialnością własną wykazali się w ostatnim czasie wszyscy ci, w tym głównie politycy opozycyjni, którzy deprecjonowali starania negocjacyjne rządu w zakresie pozyskania gwarancji rozmieszczenia stałych baz wojsk amerykańskich na terenie naszego kraju. Trudno uwierzyć, prawda? Za naszą wschodnią granicą od ponad czterech lat z różnym natężeniem tli się konflikt zbrojny, który został zdefiniowany jako wojna hybrydowa, […] Szwedzi przebąkują o konieczności realizacji największych od półwiecza ćwiczeń wojskowych z powołaniem rezerw, a w Polsce na łamach portalu będącego częścią niemiecko-szwajcarskiej grupy medialnej ukazuje się sążnisty artykuł ukazujący w bardzo złym świetle postać byłego ministra […] biorących czynny udział w wypracowaniu propozycji mającej na celu sprowadzenie do nas na stałe amerykańskiej dywizji pancernej.”


Reklama

Komentarze

    Reklama