Reklama

Wojsko, bezpieczeństwo, geopolityka, wojna na Ukrainie

Wtorek z Defence24.pl: Czy Polska jest przygotowana na przyjęcie amerykańskich żołnierzy?

Foto: U.S. Army Europe
Foto: U.S. Army Europe

Wtorkowy przegląd prasy pod kątem bezpieczeństwa i obronności.

Maciej Miłosz, Zbigniew Parafianowicz, Dziennik Gazeta Prawna, „Desant do nieistniejących magazynów”: Dziennikarze sprawdzali czy w Polsce jest infrastruktura, która przyjęłaby jesienią br. ok. tysiąca amerykańskich żołnierzy. „[...] jeśli ma to być zgrupowanie na stałe, jedyną opcją ich rozlokowania na dziś są budowane magazyny w Powidzu - mówi jeden z wysokich rangą oficerów, który współpracuje z Amerykanami. Jeszcze bardziej skomplikowane niż przenosiny ludzi jest składowanie sprzętu wojskowego.”


Reklama

Komentarze (1)

  1. say69mat

    Zarówno o poziomie gotowości sił zbrojnych do przyjęcie pomocy sojuszniczej i odparcia potencjalnej agresji. Stanowi determinacja osób realizujących - z nadania politycznego - proces Cywilnej Kontroli nad Armią. I o ile, w czasach IIRP, jednostki SZ były w stanie zrealizować proces częściowej mobilizacji, aby wyjść z koszar i rozwinąć linie obronne. O tyle - biorąc za punkt odniesienia - sposób organizacji i dyslokacji jednostek SZRP na ścianie wschodniej. Można odnieść niepokojące wrażenie, że w przypadku - współczesnego nam konfliktu militarnego - tego typu sukces operacyjny okaże się praktycznie niemożliwym do powtórzenia. Ponieważ współczesne nam środki techniczne umożliwiające realizację agresji militarnej są odwrotnie proporcjonalne do możliwości obronnych i potencjału mobilności naszych sił zbrojnych dyslokowanych na północno wschodnich rubieżach terytorium RP. Z kolei priorytety polityczne determinujące motywację elit politycznych realizujących proces CKnA. Nie sprzyjają zarówno głębokiej - czyli generującej poważne obciążenia ekonomiczne - modernizacji technicznej i organizacyjnej SZRP. Oraz - jak donoszą nam media - realizacji procesu rozbudowy infrastruktury logistycznej służącej przyjęciu sojuszniczej pomocy .

Reklama