Zawieszenie tradycyjnego kształcenia na uczelniach wojskowych przedłużone

26 kwietnia 2020, 09:16
840_472_matched__q8gphb_UczenieWojskowe
Fot. Uczelnie-Wojskowe.mon.gov.pl

Do 24 maja Ministerstwo Obrony Narodowej przedłużyło czasowe ograniczenie funkcjonowania uczelni wojskowych spowodowane pandemią koronawirusa.

Rozporządzenie w tej sprawie podpisał wiceszef resortu Wojciech Skurkiewicz; wchodzi w życie w sobotę. Kształcenie jest zawieszone na studiach stacjonarnych, podyplomowych, doktoranckich, a także w innych formach.

Według rozporządzenia do 24 maja uczelnie wojskowe, które dysponują odpowiednim sprzętem i oprogramowaniem, maja prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów.

W przypadku prowadzenia zajęć na odległość, weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie, w szczególności przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia oraz egzaminów dyplomowych, może odbywać się poza siedzibą uczelni wojskowej, z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów nauki oraz jego rejestrację.

Uczelnia wojskowa, która w okresie zawieszenia kształcenia na studiach, prowadziła zajęcia z wykorzystaniem metod zdalnych, może kontynuować zajęcia z wykorzystaniem tych metod po zakończeniu okresu zawieszenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do końca września.

PAP - mini

Defence24
Defence24
Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 2
Reklama
Jfk
niedziela, 26 kwietnia 2020, 17:27

Brak zajęć na uczelniach wojskowych to żadna strTa

Combat Wombat
poniedziałek, 27 kwietnia 2020, 09:40

Dokładnie

Tweets Defence24