Geopolityka

Wielozadaniowe katamarany dla Floty Bałtyckiej

Główna baza rosyjskiej Floty Bałtyckiej w Bałtijsku będzie miejscem stacjonowania dwóch modułowych katamaranów projektu 23370 zbudowanych przez firmę KAMPO z miejscowości Opiechowo-Zujewo w obwodzie moskiewskim.

Są to kutry SMK-2170 (w wersji poszukiwawczo-ratowniczej) i SMK-2172 (w wersji tendra nurków), będące 9 i 10 jednostką z serii 12 katamaranów tego typu zamówionych przez WMF FR.

Dzięki odpowiedniej konstrukcji zostały przewiezione z miejsca budowy transportem samochodowym do portu Swietłyj w obwodzie kaliningradzkim, gdzie zostały zmontowane a następnie zwodowane odpowiednio 14 lipca (SMK-2170) i 28 lipca br. (SMK-2172). Po pomyślnym zakończeniu prób państwowych weszły w skład Floty Bałtyckiej i zostaną podporządkowane 342 awaryjno-ratunkowemu oddziałowi bazującemu w Bałtijsku.

Fot. Defence24.pl

Katamarany proj. 23370  wyróżniają się modułową budową, pozwalającą na transport ich przed montażem za pomocą środków kolejowych i wodnych – zarówno śródlądowych jak i morskich na dalekie odległości, co w przypadku państwa o tak rozległym terytorium jak Rosja ma szczególne znaczenie. Również w kwestii wyposażenia specjalistycznego oparto się na koncepcji wymiennych modułów umieszczonych w kontenerach, które można posadowić na pokładzie roboczym o powierzchni 100 m² ulokowanym za nadbudówką.

Dzięki temu możliwe jest szybkie przystosowanie ich do pełnienia różnorodnych funkcji. Będą mogły pełnić rolę jednostek poszukiwawczo-ratowniczych, nurkowych, pożarniczych, odbioru zanieczyszczeń ropopochodnych, tendrów oznakowań nawigacyjnych czy urządzeń fizycznego zabezpieczenia portów.

(AN)

Komentarze