Reklama

Wojsko, bezpieczeństwo, geopolityka, wojna na Ukrainie

Ukraińska CKW zatwierdziła wyborcze wyniki

Fot. EPA
Fot. EPA

Centralna Komisja Wyborcza Ukrainy zatwierdziła 11.11. protokół dotyczący wyników głosowania w wyborach do ukraińskiego parlamentu w wielomandatowych okręgach wyborczych.Ugrupowanie Prezydenta Wiktora Janukowycza- Partia Regionów otrzymała 30% głosów, Wszechukraińska Koalicja Batkiwszczyna przetrzymywanej w więzieniu Julii Tymoszenko - 25,54%, UDAR znanego boksera Witalija Kliczki – 13,96%, Komunistyczna Partia Ukrainy – 13,18%, Ogólnoukraińskie Zjednoczenie Swoboda - 10,44%.

Pięciu członków CKW uznało wybory za niedemokratyczne.

Przedłużające się ogłoszenie oficjalnych wyników wyborczych spowodowało zaniepokojenie wielu krajów Unii Europejskiej, spekulowano, że partia władzy próbuje poprawić swój wynik w JOW-ach.

(PAM)
Reklama

Komentarze

    Reklama