Reklama

Technologie

Przemysł obronny zaczyna odczuwać pozytywne efekty cyfryzacji

Autor. Siemens Digital Industries Software

Czy cyfryzacja będzie odpowiedzią na aktualne wyzwania w europejskim przemyśle obronnym? Jak dalece Przemysł 4.0 pomoże polskim firmom produkującym na potrzeby obronności przyspieszyć innowacje, a jednocześnie skrócić czas dostarczania produktów na rynek? Siemens Digital Industries Software wspiera w procesie cyfryzacji przedsiębiorstwa z branży obronności z całego świata poprzez elastyczne i adaptowalne rozwiązania software’owe.

Reklama

Artykuł sponsorowany, partner publikacji Siemens Digital Industries Software

Reklama

Nieco ponad dwa lata temu United States Air Force podjęły decyzję o zastosowaniu rozwiązania Teamcenter jako standardu korporacyjnego. Należące do portfolio Siemens Xcelerator™ kompleksowe, otwarte rozwiązanie do zarządzania cyklem życia produktu (PLM), pomaga komunikować się pomiędzy funkcjonalnymi działami firmy i radzić sobie z rozproszonymi repozytoriami danych. Jednocześnie przyczynia się do zwiększania efektywności komunikacji w procesach projektowania i produkcji w zakresie szczegółów dotyczących wydajności produktu, niezależnie od czasu i z każdej lokalizacji, z zachowaniem zasad cyberbezpieczeństwa.

Przykład ten stanowi tylko wycinek potencjału technologicznego kryjącego się za cyfrową transformacją, wskazując warty uwagi kierunek rozwoju dla branży. Przyspieszenie widoczne w europejskim sektorze obronnym może być szansą na wejście na nowy poziom tworzenia produktu i zarządzania produkcją.

Reklama

Dla sektora obronnego tego typu podejście nie jest też niczym nowym – w dużym stopniu wyznacza go od lat wspierający modernizację i innowację Europejski Fundusz Obronny. Obecnie przeznacza (1) kwotę 1,2 miliarda euro  dla marynarki, lotnictwa i systemów lądowych, na szeroko rozumianą cyfryzację, cyberbezpieczeństwo, jak również na systemy zarządzania energią.

Produkować szybciej i lepiej

Nowa rzeczywistość oznacza nowe wyzwania dla przedsiębiorstw działających w sektorze obronnym. Za rosnącymi inwestycjami na obronność idą oczekiwania dotyczące innowacyjnych, nowoczesnych produktów, zwiększania mocy produkcyjnych, modernizowania infrastruktury, optymalizowania procesów i kształcenia oraz uzupełnienia posiadanych kadr.

Presja na skracanie czasu dostarczenia produktu na rynek i obniżania kosztów przekłada się nie tylko na potrzebę zwiększania efektywności procesów, ale przede wszystkim na konieczność znalezienia złotego środka, który pogodzi wymagania techniczne, kosztowe i dotyczące czasu realizacji oraz wolumenu produkcji. W przemyśle obronnym jak w soczewce skupiają się dzisiaj trendy z wielu branż przemysłu, w tym elektroniki i motoryzacji. Wyraźnie widać rosnącą złożoność produktów, a co za tym idzie konieczność efektywnej integracji rozwiązań, które pozwolą organizacjom być innowacyjnymi i zadbać o optymalne funkcjonowanie produktów.

Sytuację na rynku kształtuje również trend globalizacji, motywując firmy do lepszej współpracy zespołów inżynierskich, ale również zauważalnie zwiększając konkurencję. W takim dynamicznie zmieniającym się środowisku działanie zgodnie z oczekiwaniami partnerów biznesowych jest możliwe dzięki odpowiednim możliwościom cyfrowym.

Cyfrowe wątki dla unowocześnienia przemysłu

„Co mnie wyróżnia?". Każda firma musi zawsze, a zwłaszcza dzisiaj, odpowiedzieć sobie na to pytanie, by nie zostać w tyle za szybko rozwijającą się konkurencją. Niezależnie od tego, czy celem jest wysoka jakość oferowanych produktów, ich innowacyjność, czy też zdolność szybkiego reagowania na nowe potrzeby klientów, siłą współczesnych firm są skutecznie wdrożone rozwiązania cyfrowe.

Siemens Digital Industries Software wspiera organizacje we wdrażaniu cyfrowych koncepcji, które kompleksowo odpowiadają na potrzeby przemysłu. Modyfikują proces planowania i projektowania, zapewniając wyższą jakość produktów końcowych i optymalizując proces konstrukcyjny. Pozwalają wdrażać personalizowane, łatwo adaptowalne rozwiązania, które zapewniają nowe możliwości specjalistom i otwierają drogę do modernizacji infrastruktury za pomocą inteligentnych maszyn.

Autor. Siemens Digital Industries Software

Dzięki oferowanym narzędziom organizacje z sektora obronnego mogą z powodzeniem wykorzystać potencjał cyfrowego bliźniaka, by podnosić swoją efektywność. Dostrzegać dostępne w wirtualnym świecie możliwości, a co za tym idzie, analizować z wyprzedzeniem wpływ podejmowanych decyzji na realizowane procesy, projekty i produkty. Zadbanie o sprawny przepływ informacji pomiędzy posiadanymi systemami czy zaangażowanymi zespołami daje im fundament do budowania konkurencyjności.

Wirtualne odwzorowanie produktu lub procesu a nawet całego zakładu produkcyjnego we właściwym kontekście, pozwalającym użytkownikom lub zespołom projektowym na jego analizowanie, badanie i ulepszanie, minimalizuje ryzyka i prowadzi do zauważalnych oszczędności. W tym kontekście Siemens Digital Industries Software proponuje holistyczne podejście do koncepcji cyfrowego bliźniaka. Obejmuje ono:

  • Cyfrowego bliźniaka produktu, który przewiduje wygląd fizyczny i inne atrybuty produktu, zanim zostanie on faktycznie wykonany, a także umożliwia sprawdzenie działania użytkowego produktu i jego optymalizację poprzez wirtualne testy weryfikujące osiągi produktu i określające potrzebne zmiany jeszcze przed jego wytworzeniem;
  • Cyfrowego bliźniaka produkcji, który usprawnia procesy wytworzenia produktu z uwzględnieniem technologii wykonania, oraz pozwala na optymalizację  układu produkcji, uwzględniając wszelkie czynniki związane z wydajnością produkcji, jej wirtualnym uruchomieniem i wykorzystywaniem zasobów produkcyjnych;
  • Cyfrowego bliźniaka eksploatacji, który umożliwia na etapie projektowania przewidzenie faktycznej wydajności produktu, zaplanowanie serwisu i wprowadzanie zmian ulepszających produkt na podstawie danych użytkowych.

Siemens Digital Industries Software oferuje organizacjom z sektora obronnego siedem cyfrowych koncepcji rozwiązań, które obejmują całościowo ścieżkę cyklu życia produktu, umożliwiając użytkownikom szybsze wdrażanie innowacji oraz wykorzystanie umiejętności i wiedzy w najbardziej efektywny sposób. Dzięki nim cyfryzacja obejmuje praktycznie każdy z elementów tworzenia projektu, produkcji i eksploatacji.

Autor. Siemens Digital Industries Software

Stworzenie mostu pomiędzy światami rzeczywistym i cyfrowym pozwala na szybkie odpowiadanie na dynamicznie zmieniającą się sytuację rynkową oraz pojawiające się w danej chwili zapotrzebowania. Przekłada się na standaryzację procedur na poziomie całej firmy i automatyzację czasochłonnych procesów. Pozwala użytkownikom właściwie koordynować procesy i zarządzać informacjami, zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi, na każdym etapie cyklu życia produktu.

Większa elastyczność organizacji

Jeśli organizacja wykorzystuje potencjał kompleksowego bliźniaka cyfrowego i algorytmów sztucznej inteligencji w ramach cyfrowej inżynierii produktu, może liczyć na skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek nawet o 40% (2).

Wynika to w dużej mierze z większej elastyczności, która cechuje organizacje wykorzystujące personalizowane i łatwo adaptowalne rozwiązania. Unowocześnienie procesów nie musi w tym przypadku oznaczać rewolucji, ponieważ nawet wykorzystywane do tej pory rozwiązania starszych generacji mogą być uplasowane w nowych procesach i nadal praktycznie odgrywać swoją rolę. Jako godny zaufania partner biznesowy wielu przedsiębiorstw w Polsce i na świecie, Siemens Digital Industries Software oferuje w tym zakresie niezbędny know-how oraz wieloletnie doświadczenie. Tym samym pozwala przezwyciężać wyzwania i maksymalizować efekty odczuwane dzięki cyfrowej transformacji. Umożliwia wdrażanie rozwiązań, które cechują nowoczesne organizacje Przemysłu 4.0.

Artykuł sponsorowany, partner publikacji Siemens Digital Industries Software

Przypisy

(1)   https://defence-industry-space.ec.europa.eu/european-defence-fund-eu12-billion-boost-eu-defence-capabilities-and-new-measures-defence-innovation-2023-03-30\_en

(2) https://www.accenture.com/content/dam/accenture/final/markets/europe/document/Accenture-The-Productivity-Push.pdf

Reklama

Komentarze (1)

  1. zLoad

    Nie rozumiem tytułu. Jaki przemysł obronny? Którzy ludzie?

Reklama