Reklama

Technologie

Mobilne systemy medyczne do walki z COVID-19 wraz z respiratorami

Fot. UMO/CT Defense
Fot. UMO/CT Defense

Spółka UMO, polski dystrybutor sprzętu specjalistycznego, oferuje rozwiązania dla służb medycznych, pozwalające na szybkie przygotowanie i rozmieszczenie infrastruktury szpitalnej do leczenia lub izolacji chorych w warunkach szczególnego zagrożenia epidemiologicznego.

Sytuacja związana z zagrożeniami wynikającymi z rozwoju światowej pandemii COVID-19, która w ostatnich tygodniach w większym stopniu zaczęła dotykać także Polskę, wymaga wdrażania wyspecjalizowanych rozwiązań, przyczyniających się do ograniczenia jej negatywnych efektów. Szpitale i inne placówki medyczne służby zdrowia są przeciążone i znajdują się na granicy wytrzymałości i wydajności. Pojawia się więc możliwość zastosowania rozwiązań elastycznych, które można kierować w miejsca, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza. Takim rozwiązaniem jest Mobilna Jednostka Medyczna, produkowana przez amerykańską firmę CT DEFENSE i oferowana w Polsce za pośrednictwem spółki UMO.

image
Fot. UMO/CT Defense

Mobilna Jednostka Medyczna (MJM)

Mobilna Jednostka Medyczna to modułowy pojazd (zespół pojazdów) zdolny do operowania w sytuacjach kryzysowych na terenie całego kraju. Elastyczność modułowego rozwiązania zapewnia szybkie przemieszczenie MJM w miejsce, gdzie pomoc jest najbardziej oczekiwana - czy to w miejscu trudno dostępnym, czy w sąsiedztwie szpitala przeciążonego dużą liczbą chorych. Po przybyciu na miejsce, pojazd (pojazdy) osiąga swoją gotowość do pracy w czasie nie dłuższym niż dwie godziny. Rozkładana platforma powiększa swoją powierzchnię niemal dwukrotnie.

Mobilna Jednostka Medyczna zapewnia pełne spektrum działań medycznych, właściwe dla szpitalnych placówek medycznych (stacjonarnych). Gotowa do działań jednostka posiada powierzchnię użytkową równą 65 metrom kwadratowym. Modułowość platformy pozwala na dostosowywanie konfiguracji wyposażenia, zależnie od stawianych zadań. W konfiguracji COVID-19, Mobilna Jednostka Medyczna zapewnia 12 w pełni wyposażonych stanowisk medycznych, dostępność do gazów medycznych i jest wyposażana w ekologiczny generator prądu oraz sanitariaty. W każdej możliwej konfiguracji MJM wyposażona jest również w kompresor powietrza (zgodny ze standardami medycznymi), system klimatyzacyjny HVAC oraz system oczyszczania powietrza HEPA, pozwalający na działanie jednostki w środowisku skażonym.

Mobilna Jednostka Medyczna może mieć również inne zastosowania i być używana w innych (niż przeciwdziałanie trwającej obecnie pandemii) celach. Pozyskanie MJM nie musi być inwestycją doraźną, pomagającą wyłącznie w zwalczaniu obecnego problemu, ale inwestycją zapewniającą w przyszłości możliwość reagowania na inne, podobne sytuacje kryzysowe.

Dla przykładu MJM można skonfigurować jako: Mobilną klinikę badań posiadającą jedenaście stanowisk wyposażonych w urządzenia do hemodializy lub Mobilną placówkę medyczną, wyposażoną w trzy oddziały intensywnej terapii (OIOM).

image
Fot. UMO/CT Defense

Mobilny Punkt Zarządzania Kryzysowego (MPZK)

Mobilny Punkt Zarządzania Kryzysowego to oparta na tym samym modelu jednostka wsparcia dostępna w dwóch konfiguracjach. Pierwszą z nich jest Centrum Dowodzenia, wyposażone w 20 miejsc wypoczynku i pomieszczenie operacyjne. Rozwiązanie to łączy w sobie komfort i bezpieczeństwo dla działającej w nim załogi. Dzięki swojej mobilności, jednostka jest doskonałym rozwiązaniem w przypadku konieczności szybkiego zorganizowania punktu zarządzania podczas sytuacji kryzysowych, takich jak pandemia lub klęski żywiołowe. Drugą konfiguracją MPZK jest Jednostka Wsparcia wyposażona w kuchnie i sanitariaty.

Mobilna Jednostka Medyczna i Mobilny Punkt Zarządzania Kryzysowego mogą więc wydatnie uzupełnić i wzmocnić możliwości obiektowe i sprzętowe służb zaangażowanych w zwalczanie zagrożeń kryzysowych i epidemicznych.

Zastosowane warianty konfiguracji jednostek umożliwiają zapewnienie właściwego, adekwatnego do potrzeb leczenia (izolacji) pacjentów jak również zapewniają właściwe dowodzenie (kierowanie) oraz wsparcie logistyczne. Jest to więc doskonała propozycja dla cywilnych służb medycznych, dla wojska i formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli w sytuacjach kryzysowych.

Artykuł przygotowany we współpracy z UMO Sp. z o.o.

Reklama

Komentarze

    Reklama