Technologie

Części dla polskich Jastrzębi

Fot. 32BLT
Fot. 32BLT

32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku rozpisała przetarg dotyczący asortymentu ponad 450 części zamiennych do samolotów wielozadaniowych F-16C/D Block 52+ Jastrząb. Zostały one podzielone na 20 odrębnych pakietów liczących od 1 do ponad 80 elementów. Termin składania ofert upływa 5 listopada 2021 roku.

Postępowanie dotyczy szerokiego zakresu komponentów niezbędnych w remontach i serwisowaniu samolotów F-16 stacjonujących w Łasku. Xhodzi o  zakres części od sworzni, śrub i kabli po osłony kabiny, panele techniczne, zawory czy części masek i hełmów. Łącznie jest to 457 różnych elementów, które podzielono na pakiety zgodnie z potrzebami eksploatacyjnymi. W postępowaniu zastosowano procedurę przetargu ograniczonego, przyspieszonego, z uzasadnieniem następującej treści – „Ze względu na konieczność utrzymania wysokiej sprawności samolotów F-16 eksploatowanych w SZ RP zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia dotycząca zakupu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.”

W procedurze do 5 listopada potencjalni oferenci mają złożyć swoje oferty, które zostaną ocenione w głównej mierze w oparciu o doświadczenie, czyli liczbę zrealizowanych dostaw tego typu komponentów na rzecz lotnictwa wojskowego w okresie minionych 3 lat. Planowane jest udzielenie zamówień nie mniej niż 3 i nie więcej niż 6 z oferentów którzy wykażą się najwyższą oceną.

Na rok 2022 planowane jest ponowne ogłoszenie podobnego postępowania w podobnym asortymencie, który niezbędny jest do bieżącej eksploatcji samolotów bojowych.

Reklama
ReklamaKomentarze