Reklama

Technologie

Bezzałogowce Gryf coraz bliżej. Wkrótce negocjacje?

Watchkeeper X w polskich barwach podczas MSPO 2016.Fot. J.Sabak
Watchkeeper X w polskich barwach podczas MSPO 2016.Fot. J.Sabak

Jak wynika z enigmatycznych informacji udzielonych przez Inspektorat Uzbrojenia, rozpoczęły się faza negocjacji z potencjalnymi dostawcami bezzałogowych systemów taktycznych średniego zasięgu Gryf, stanowiących jeden z elementów Programu Operacyjnego „Rozpoznanie obrazowe i satelitarne OBSERWATOR”. Maszyny tego typu powinny mieć możliwość rozpoznania w każdych warunkach pogodowych ale będą także przenosić uzbrojenie kierowane.

Widać pewne postępy w programie dotyczącym pozyskania bezzałogowych systemów taktycznych. Zgodnie z informacjami udzielanymi podczas posiedzenia sejmowej Komisji Obrony Narodowej w marcu 2018 roku przez wiceministra obrony Wojciecha Skurkiewicza miał on obejmować dostawy 6 systemów (każdy złożony z 4 płatowców i stacji kierowania) w latach 2020-2022 i kolejnych 6 w nieokreślonej przyszłości. Jak wynika z informacji uzyskanych przez redakcję Defence24.pl latem b.r. zakończona była już faza analityczno-koncepcyjna w programie Gryf. Obecnie jak wynika z odpowiedzi udzielonej przez rzecznika Inspektoratu Uzbrojenia, udało się uzyskać dalszy postęp, choć informacje są bardzo enigmatyczne.

Trwa faza realizacyjna zadania dotyczącego pozyskania bezzałogowych statków powietrznych (BSP) klasy taktycznej średniego zasięgu kr. GRYF. Prowadzone przez Inspektorat Uzbrojenia postępowanie powinno zakończyć się podpisaniem umowy w terminie umożliwiającym realizację zadania zgodnie z obowiązującymi w resorcie obrony narodowej dokumentami planistycznymi, jednakże ostateczne wskazanie ww. terminu będzie uzależnione od przebiegu negocjacji z Wykonawcami obejmującymi wszystkie aspekty związane z realizacją zadania, w tym doszczegółowienie przedmiotu zamówienia.

Mjr Krzysztof Płatek, Rzecznik Prasowy Inspektoratu Uzbrojenia

Jak wynika z powyższego komunikatu, rozpoczęła się faza pozyskiwania bezzałogowców w programie Gryf, realizowana w trybie negocjacji z wybranymi podmiotami. Już w lipcu b.r., mjr Płatek informował, że – „Faza analityczno-koncepcyjna dla zadania dotyczącego pozyskania BSP klasy taktycznej średniego zasięgu GRYF została zakończona”, jednak dalsze prace miały być dopiero prowadzone. Dziś jak można wnioskować z powyższego komunikatu, rozpoczęto już działania związane z ustalaniem możliwości realizacji dostaw oraz aspektami zarówno technicznymi jak i organizacyjnymi czy finansowymi.

Termin zawarcia umowy ma umożliwiać realizację dostaw „zgodnie z obowiązującymi w resorcie obrony narodowej dokumentami planistycznymi”, co sugeruje, patrząc na typowy okres realizacji tego typu zamówień, okres nie krótszy niż dwa lata od momentu zawarcia umowy. Tak więc można się spodziewać, że realny termin dostaw to najwcześniej lata 2022-20224 dla pierwszych 6 systemów, rzecz jasna o ile w tym zakresie „Plan Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP (PMT) na lata 2021-2035” nie odbiega znacząco od wcześniejszych planów, zawartych w PMT na lata 2013-2022 i wspomnianej informacji udzielonej Sejmowi przez MON w 2018 roku.

Otwartą kwestią pozostaje to, jakie podmioty zostały lub zostaną zaproszone do udziału w negocjacjach dotyczących programu Gryf. W 2016 roku, zanim zapadła decyzja o opóźnieniu zakupu w związku z ograniczonymi środkami MON na ten cel, pod uwagę brany był opracowany przez koncern Thales UK system Watchkeeper X uzbrojony w lekką amunicją inteligentna FFLMM Fury oraz maszyn Hermes 450 izraelskiej firmy Elbit Systems. Wśród podmiotów mających współpracować w zakresie polonizacji i produkcji tych systemów rozważano zarówno Grupę WB (jako kooperanta Thales UK) jak też spółki należące do PGZ. Można przypuszczać, iż oferty te nadal są brane pod uwagę, choć nie da się wykluczyć, iż pojawiły się też inne możliwości.

Reklama
Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama