Reklama

Technologie

Amerykańscy komandosi szukają nowych technologii [KOMENTARZ]

Fot. US Army
Fot. US Army

W dniu 06.12.2020 roku magazyn „Janes” poinformował o planie Dowództwa Operacji Specjalnych USA (USSOCOM – ang. US Special Operations Command) pozyskania nowych rozwiązań technologicznych związanych z wywiadem, dozorowaniem (monitorowaniem) oraz rozpoznaniem (ISR) współczesnego pola walki. Celem tych działań jest utrzymanie przewagi technologicznej nad potencjalnymi przeciwnikami, a także poszerzenie posiadanych zdolności do prowadzenia operacji specjalnych w oparciu o nowe rozwiązania opracowane przez przemysł.

USSOCOM (a konkretnie Zarząd Nauki i Technologii) jest zainteresowane programami na urządzenia wykorzystujące system operacyjny Android w celu wsparcia przeszukań oraz zbierania danych z obiektów (Sensitive Site Exploitation - SSE), a także pomocy w ich przesłaniu na wyższe szczeble do dalszej analizy. Wśród wymagań wskazano na: intuicyjną wizualizację danych, zdalne nagrywanie i identyfikację głosu, zbieranie odcisków palców, DNA bądź innych danych biometrycznych czy zdalne ustawianie radiolatarni lub namierników. wadzących działania w ramach misji ISR w terenie. W tym celu wystosowano w dn. 03.12.2020r. oficjalną Prośbę o Informację (RFI) do potencjalnych oferentów oraz zaplanowano przeprowadzenie pokazu potencjalnych rozwiązań podczas Eksperymentu Technicznego 21-1 przewidzianego w marcu 2021r. w Muscatatuck Urban Training Centre oraz Jefferson Proving Ground w stanie Indiana. Eksperyment ten pozwoli na zapoznanie przedstawicieli amerykańskich wojsk specjalnych z nowymi technologiami oraz możliwościami ich zastosowania w przyszłych operacjach specjalnych.

W ramach poszukiwania rozwiązań w dziedzinie rozwiązań technicznych dotyczących obszaru ISR USSOCOM oczekuje także od przemysłu propozycji dotyczących radiostacji posiadających zaawansowane oprogramowanie, odbiorników cyfrowych oraz anten umożliwiających bezpieczną transmisję danych podczas operacji o charakterze ekspedycyjnym. W przypadku radiostacji i odbiorników przedstawiciele USSOCOM poszukują systemów umożliwiających ich zdalne przeprogramowanie oraz zmianę konfiguracji, zapewniających szeroki zakres częstotliwości, przetwarzania danych oraz niezakłóconą pracę w warunkach silnego oddziaływania systemów walki radioelektronicznej potencjalnego przeciwnika. Radiostacje oraz odbiorniki muszą także posiadać możliwość wgrania, przechowywania oraz pozyskania z nich danych, a także być wyposażone w zabezpieczenia chroniące przed nieautoryzowanym ich wykorzystaniem. Tym samym mogą pełnić rolę przenośnych banków danych o charakterze niejawnym.

Innym poszukiwanym rozwiązaniami są te umożliwiające wykorzystanie odbiorników GPS umieszczonych m.in. na platformach lądowych (zarówno żołnierzach jak i pojazdach – załogowych i bezzałogowych) wykonujących zadania w warunkach występowania silnych zakłóceń radioelektronicznych. USSOCOM poszukuje także taktycznych systemów nagrywania i przesyłania obrazu w ramach realizacji zadań związanych z rozpoznaniem specjalnym oraz wskazywaniem celów. Systemy te muszą m.in. być małe, posiadać możliwość płynnego powiększenia obrazu, umożliwiać prowadzenie obserwacji jak i nagrywania obrazu oraz wykonywania zdjęć (co najmniej w rozdzielczości HD), umożliwiać ich zdalne przeprogramowanie i rekonfigurację, a także obustronną wymianę danych pomiędzy urządzeniem a panelem kontrolnym użytkownika (zarówno przewodowo jak i bezprzewodowo).

Reklama
Reklama

Powyższe działania wpisują się w szerszą strategię USSOCOM pozyskiwania i wykorzystania najnowszych rozwiązań naukowo-technicznych na potrzeby przyszłych operacji specjalnych. Strategia ta zakłada m.in. pozyskanie w latach fiskalnych 2022-2026 rozwiązań poprzez współpracę m.in. z własnym przemysłem, uczelniami, ośrodkami naukowo-badawczymi w następujących obszarach:

· biotechnologii i urządzeń peryferyjnych;
· Hyper Enable Operator – programu mającego na celu zwiększenia zdalnego dostępu do informacji, szybkiej ich analizy oraz umożliwienie podjęcia trafnych, terminowych decyzji przez komandosów wykonujących zadania w ramach operacji specjalnych oraz kierowania przez nich działaniami;
· zarządzania sieciami teleinformatycznymi i danymi;
· efektami następnej generacji – dotyczącymi przyszłych systemów rażenia;
· ISR następnej generacji;
· mobilności, w oparciu o nowe rozwiązania.

Strategia ta wynika z przewidywania ewolucji środowiska pola walki. Prognoza ta zakłada występowanie znacznych trudności z pozyskaniem dostępu do satelitów (bądź występowania zakłóceń ich funkcjonowania), zagrożenia ze strony systemów broni hipersonicznej (w tym przenoszącej głowice z bronią masowego rażenia), działań w cyberprzestrzeni, a także silnego oddziaływania systemów walki radioelektronicznej, które będą miały wpływ na realizację zadań przez komandosów.

Te niekorzystne zmiany spowodowane będą wzrastającym dostępem do nowoczesnych technologii zarówno dla państw (rywalizujących z USA oraz państwami zachodnimi) jak i aktorów niepaństwowych (np. organizacji terrorystycznych). Stąd też USSOCOM poszukuje rozwiązań technicznych umożliwiających skuteczną realizację dotychczasowych zadań przez amerykańskich komandosów w obliczu powyższych zmian. Koncentruje przy tym swoje wysiłki na pojedynczym żołnierzu, który dzięki zaopatrzeniu we wszelkie nowinki techniczne będzie w stanie podołać stawianym mu celom do osiągnięcia pomimo skrajnie niekorzystnych warunków ich realizacji.

Ppłk rez. dr Marek Gryga

Reklama
Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama