Reklama

Technologie

208 mln na remonty silników dla MiGów-29

Fot. Maciej Szopa/Defence24
Fot. Maciej Szopa/Defence24

3. Regionalna Baza Logistyczna, Wydział Techniki Lotniczej ogłosiła udzielenia zamówienia dotyczącego napraw głównych w latach 2021-2023 turboodrzutowych silników lotniczych RD-33 ser. 2 dla znajdujących się na wyposażeniu polskich Sił Zbrojnych myśliwców MiG-29. Prace zrealizują Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A z Bydgoszczy, poprzez włączone do spółki od grudnia 2019 roku Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 4 w Warszawie, które dysponują stosownymi kompetencjami. Wartość umowy to 208,3 mln zł bez VAT.

Zamówienia udzielono w trybie negocjacji z jednym oferentem 8 kwietnia 2021 roku a ogłoszono to 11 dni później. Negocjacje prowadzone były na podstawie decyzji, która zapadła 31 grudnia 2020 roku. W uzasadnieniu trybu postępowania w którym nie zastosowano procedur konkurencyjnych czytamy co następuje: 

Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A. są jedynym właścicielem (na zasadach praw wyłącznych) dokumentacji technicznej i posiadają prawo wyłączności do remontu silników RD-33 zgodnie z ,,Warunkami technicznymi na remont główny silników RD-33 serii 2 w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 4 S.A.” – styczeń 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami, zatwierdzonymi przez Szefa STL – Głównego Inżyniera Wojsk Lotniczych na podstawie których decyzją Koordynatora zadania ww. sprzęt winien zostać naprawiony.

Ponadto Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A., dysponują zdolnościami technicznymi zapewniającymi realizację ww. zamówienia oraz nie istnieje alternatywne/zastępcze rozwiązanie umożliwiające realizację przedmiotowego zamówienia.

Decyzja jest jak widać nie tylko uzasadniona, ale też nie jest sytuacją nową, gdyż Wojskowe Zakłady Lotnicze nr. 4 w Warszawie, należące w wyniku fuzji od 2019 roku do Wojskowych Zakładów Lotniczych nr. 2, posiadają odpowiednie uprawienia i oprzyrządowanie oraz narzędzia, niezbędne do remontów silników Klimow RD-33 i weryfikacji tych remontów. Realizowały tego typu prace na rzecz polskich sił zbrojnych od wprowadzenia na uzbrojenia samolotów MiG-29 i przekazania przez producenta stosowanych kompetencji i dokumentacji. Na plus należy ocenić decyzję o zawarciu umowy wieloletniej, obejmującej okres lat 2021-2023. Umożliwia to lepsze planowanie i obniżenie kosztów prac. Ostateczna wartość umowy wyniosła 208 267 600,00 PLN bez VAT i jest nieznacznie wyższa od wartości oszacowanej przez 3. RBLog na początku postępowania, która w grudniu 2020 roku została wyceniona na 199 514 569,98 PLN.

Warto również odnotować, że w WZL nr. 4, należących dziś do WZL nr. 2 były realizowane np. remonty silników dla bułgarskich myśliwców MiG-29, aby zapewnić im możliwości lotów po zerwaniu przez ten kraj współpracy w tym zakresie z Rosją. Jest to zakład posiadający nie tylko odpowiednie kompetencje, ale też infrastrukturę niezbędną zarówno do realizacji prac jak też weryfikacji ich efektów w zakresie remontów głównych silników RD-33.

Reklama
Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama