Szczegóły polsko-amerykańskiej umowy wojskowej [News Defence24.pl]

14 sierpnia 2020, 08:14
Bradley_MON
Fot. Ministerstwo Obrony Narodowej.
Reklama

Sformowanie w Polsce wysuniętego dowódzwa V Korpusu, budowa nowej infrastruktury oraz przygotowanie warunków do dalszego wzmocnienia obecności wojskowej USA w Polsce – to jedne z kluczowych obszarów polsko-amerykańskiej umowy wojskowej jaka zostanie podpisana 15 sierpnia. Defence24.pl dowiedział się nieoficjalnie, jakie będą najważniejsze zapisy umowy.

W Święto Wojska Polskiego i jednocześnie stulecie Bitwy Warszawskiej zostanie podpisana polsko-amerykańska umowa wojskowa, pozwalająca na zwiększenie obecności sił Stanów Zjednoczonych w naszym kraju. Porozumienie, nazwane oficjalnie Enhanced Defence Cooperation Agreement (umowa o rozszerzonej współpracy wojskowej) ma być sygnowane w trakcie wizyty sekretarza stanu USA Mike’a Pompeo. Defence24.pl potwierdził nieoficjalnie w dwóch niezależnych źródłach, jakie są szczegóły tej umowy.

  1. Najważniejsze zapisy umowy 

Porozumienie zakłada zwiększenie obecności amerykańskiej zgodnie z założeniami porozumienia prezydentów Dudy i Trumpa w 2019 roku. Obejmują one m.in. stacjonowanie w Polsce wysuniętego dowództwa dywizyjnego (Poznań), brygady pancernej, obecnej rotacyjnie (Żagań-Świętoszów), eskadry bezzałogowych statków rozpoznawczych Reaper (Łask), Centrum Szkolenia Bojowego dla sił Polski i USA (Drawsko Pomorskie), bazy lotniczej załadunkowo-rozładunkowej USAF (Wrocław-Strachowice), brygady lotnictwa wojsk lądowych obecnej rotacyjnie, batalionu logistycznego i obiektu sił specjalnych (Powidz) oraz kolejnego obiektu sił specjalnych (Lubliniec).

Oprócz tych elementów, znanych już wcześniej, w Polsce od października br. będzie też tworzone wysunięte dowództwo odtwarzanego V Korpusu Armii Stanów Zjednoczonych. Jak dowiedział się nieoficjalnie Defence24.pl, umowa tworzy ramy prawne dla zwiększonej obecności USA w obecnym kształcie. Daje też podstawy do jej dalszego wzmacniania w przyszłości, a także prowadzenia większej liczby ćwiczeń z udziałem wojsk Stanów Zjednoczonych.

Dodatkowa infrastruktura, która powstanie w ramach realizacji tej umowy, da możliwości szybkiego zwiększenia liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce do około 20 tysięcy w sytuacji kryzysu, dzięki zwiększeniu zdolności przyjęcia wojsk sojuszniczych. Infrastruktura, która zostanie zbudowana, będzie własnością strony polskiej. Będzie udostępniana stronie amerykańskiej, natomiast cały czas pozostanie polską własnością. Dostęp do niej będą mieli również przedstawiciele polskiego personelu (oficerowie, służby). Odpowiedzialność za budowę infrastruktury poniesie głównie strona polska – to ona będzie koordynować jej realizację we współpracy z USA.

  1. Koszty

Szacunkowy koszt realizacji polsko-amerykańskiej umowy wojskowej, jaka zostanie podpisana 15 sierpnia 2020 roku, to 500 mln zł rocznie. Kwota ta obejmie bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, corocznie określane ilości paliwa, wybrane elementy wsparcia w magazynowaniu sprzętu i uzbrojenia oraz wsparcie w obsłudze wykorzystywanej infrastruktury. Kwota ta nie jest zapisana w umowie, ale stanowi szacowaną wartość nakładów, jakie zgodnie z zapisami umowy ma ponieść MON. Porozumienie nie określa kwot, a zakres odpowiedzialności strony polskiej.

Należy pamiętać, że w kosztach amerykańskiej obecności partycypują również inne państwa. Przykładowo, Republika Korei ponosi koszty w kwocie około 1 mld dolarów rocznie, stacjonuje tam na stałe około 28,5 tys. amerykańskich żołnierzy. Seul zapłacił też ponad 10 mld dolarów za budowę nowej bazy Camp Humpreys. Jeszcze większe wydatki, szacowane według niektórych źródeł na 1,5-2 mld USD ponosi Japonia, w której stacjonuje więcej niż 50 tys. żołnierzy. Z drugiej strony, część kosztów, jakie będzie ponosić Polska, dotyczy infrastruktury cywilno-wojskowej (np. lotniska), a sama obecność Amerykanów łączy się z korzyściami ekonomicznymi. Zostało to odzwierciedlone m.in. w Niemczech, bo same zapowiedzi wycofania wojsk USA wywołały protesty lokalnych polityków i obawy społeczności z miejsc stacjonowania, związane m.in. właśnie z ekonomicznymi skutkami takiego ruchu. Kwota 500 mln zł, czyli mniej niż 150 mln dolarów, jest więc współmierna do uzyskanych korzyści.

  1. Jurysdykcja

Jeśli chodzi o jurysdykcję nad żołnierzami amerykańskimi, zapisy polsko-amerykańskiej umowy oparte są na przyjętej przez wszystkich sojuszników umowie NATO SOFA z 1951 roku. To porozumienie mówi, że wyjęcie żołnierzy wojsk sojuszniczych spod jurysdykcji prawnej państwa przyjmującego (w tym wypadku Polski) dotyczy wyłącznie kwestii związanych z popełnieniem zaniechań związanych z pełnieniem obowiązków służbowych. 

Co za tym idzie, każde przestępstwo lub nawet wykroczenie nie związane z pełnieniem obowiązków służbowych będzie podlegać pod polską jurysdykcję, o ile strona polska wyrazi taką wolę. Natomiast zapisy dotyczące naruszeń prawa związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych (ćwiczeń, działań bojowych) są podobne do tych, ujętych w umowie NATO SOFA z 1951 roku, ale i pierwszej polsko-amerykańskiej umowy SOFA z 2009 roku, związanej z budową systemu obrony przeciwrakietowej. Również polscy żołnierze służący w kontyngentach w państwach NATO (m.in. Rumunia, Włochy, Łotwa) podlegają analogicznym przepisom – jeśli popełnią naruszenie prawa związane z misją, będą odpowiadać przed polskim sądem. To generalna zasada, obowiązująca we wszystkich państwach sojuszniczych.

Nowa polsko-amerykańska umowa zakłada jednocześnie, że w wypadku spraw objętych jurysdykcją Stanów Zjednoczonych (a więc związanych z pełnioną przez Amerykanów służbę), strona amerykańska będzie zobowiązana do stosowania takich samych zasad wobec polskich poszkodowanych i świadków, jakie obowiązują wobec obywateli USA. To pewne novum w stosunku do wcześniejszej umowy z 2009 roku, na korzyść strony polskiej. 

Podpisane porozumienie stanie się bazą dla zwiększenia obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce i uczynienia jej bardziej długofalową. Szczególne znaczenie będzie miało nie tylko „utrwalenie” obecności elementów, które w pewnym zakresie już dziś są w Polsce (jak brygada pancerna), ale też zmiany jakościowe. Te zostaną wprowadzone m.in. dzięki budowie Centrum Szkolenia Bojowego, czy nowej infrastruktury przeznaczonej do przyjęcia wojsk. Nie wolno również nie doceniać elementów takich jak struktury dowódcze, obiekty sił specjalnych czy elementy rozpoznawcze (jak bezzałogowce), bo to one mogą w sytuacji ewentualnego kryzysu przesądzić o podjęciu odpowiednio szybkiej i adekwatnej reakcji na zagrożenie.

Jędrzej Graf, Jakub Palowski

Defence24
Defence24
Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 364
Reklama
A. D.
niedziela, 13 czerwca 2021, 17:07

Byłoby pięknie ze strony Stanów Zjednoczonych, gdyby za te 500 mln dolarów rocznych kosztów dołożyli nam 5 sztuk myśliwców F 35 A.

Oliwia
sobota, 7 listopada 2020, 18:53

Do kiedy skończy się umowa o przebywanie wojsk amerykańskich w Polsce?

Aga
poniedziałek, 12 października 2020, 23:07

A gdzie pni będą mieszkać ?

Jarek
piątek, 9 października 2020, 16:43

Co to znaczy szacunkowy ? A jak wyjdzie 10 mld ?

andys
środa, 19 sierpnia 2020, 19:46

Tutaj jest tekst umowy z 1956 miedzy Polska i ZSRR w sprawie jurysdykcji. https://www.prawo.pl/akty/dz-u-1957-29-127,16783467.html Najwazniejszy jest " Artykuł 9 Zagadnienia jurysdykcji związane z pobytem wojsk radzieckich na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej reguluje się w sposób następujący: 1. W sprawach o przestępstwa i wykroczenia popełnione przez osoby wchodzące w skład wojsk radzieckich lub członków ich rodzin na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z reguły stosuje się prawo polskie i działają sądy polskie, prokuratura oraz inne polskie organy właściwe do ścigania przestępstw i wykroczeń. W sprawach o przestępstwa popełnione przez radzieckich żołnierzy właściwa jest prokuratura wojskowa i sądownictwo wojskowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 2. Postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu nie stosuje się: a) w przypadku popełnienia przez osoby wchodzące w skład wojsk radzieckich lub członków ich rodzin przestępstw lub wykroczeń tylko przeciwko Związkowi Radzieckiemu, a także przeciwko osobom wchodzącym w skład wojsk radzieckich lub członkom ich rodzin; b) w przypadku popełnienia przez osoby wchodzące w skład wojsk radzieckich przestępstw lub wykroczeń przy wykonywaniu obowiązków służbowych. W sprawach określonych w podpunktach a) i b) właściwe są sądy radzieckie oraz inne organy, działające zgodnie z prawem radzieckim. 3. Właściwe organy polskie i radzieckie mogą wzajemnie zwracać się z prośbą o przekazanie lub przyjęcie jurysdykcji w stosunku do poszczególnych spraw, przewidzianych w niniejszym artykule. Prośby takie będą rozpatrywane w duchu życzliwości." Jak widać obie umowy Polski - z USA i ZSRR to niemal bliźniaczki. Podoba mi sie w tym układzie powołanie Komisji Mieszanej do prowadzenia spraw zwiazanych z realizacja konkretnych problemów, zwiazanych nie tylko z przestepstwami przeciw ludziom, ale i ze szkodami powodowanymi przez obie strony, nie dlatego , że jestem zwolennikiem biurokracji , ale dlatego , że był konkretny adresat wniosków , propozycji , uwag poszkodowanych . Nie wiem, czy taka komisja została powołana teraz?

Xxx
wtorek, 18 sierpnia 2020, 09:42

Biznes is biznes i tyle. To ze 80% polskiego spoleczenstwa wciaz zyje wizja wielkiej ameryki budowanej przez 20 lat gownianym.. filmami to inna sprawa. my ze swojej strony powinnismy teraz zakupic uzbrojenie od ruskich, francuzow czy chinczykow i dzialac na 2 fronty. Problem ze ktos nas widzi jako 53 stan hameryki

Pat
poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 11:54

Nowa okupacja! Szapy pchają Polaków do wojny z Rosją!

TorT
niedziela, 16 sierpnia 2020, 09:34

Czyli pole bitwy tu przygotywuja

Gvalch'ca
niedziela, 16 sierpnia 2020, 13:57

Czym więcej dobrych i znakomicie wyposażonych żołnierzy w Polsce, tym mniejsza szansa, że ten rak na ciele Europy znów weźmie się za przeżuty. Obecny MON nie radzi sobie z modernizacją, dobrze że choć w ten sposób zwiększają zdolności obronne naszego kraju.

Do troli
niedziela, 16 sierpnia 2020, 06:45

Wasze wylewane krokodyle łzy nic nie dadzą trole umowa już podpisana a wasz papa Putin ma przez tą umowę zblokowane ruchy Widzę to po komentarzach i bardzo się z tego cieszę . Płaczki będzie tu więcej Amerykanów i więcej a wy robaki nic z tym nie możecie zrobić czasy ruskiego złodziejstwa dobiegły końca wasz nędzny kraj zwany stacją benzynową się rozpada

nikt
piątek, 27 listopada 2020, 03:44

od okupacji Jankesów stokroć gorsza jest dla Polski wewnętrzna zakonspirowana okupacja obcej koszernej rasy która opanowała decyzyjne funkcje i stanowiska w polityce i gospodarce w spadku po równie krwawej dyktaturze komunistów.

Wieden
niedziela, 16 sierpnia 2020, 06:15

Mamy kolejnego zaborce Kasa kasa kasa Zydki z Ameryki mają nas w zadku PiS obudź sie

Gvalch'ca
niedziela, 16 sierpnia 2020, 13:53

Tysiąc żołnierzy z sojuszniczego kraju przyjedzie na ćwiczenia, a dureń myśli, że to kolejne zabory. Niestety tego nie da się leczyć...

Jacek K.
niedziela, 16 sierpnia 2020, 20:27

No racja, tak wygląda efekt tego wielkiego porozumienia. I to nas będzie kosztowało 130 milionów dolarów każdego roku! Good deal!

jkkk
środa, 19 sierpnia 2020, 14:40

good deal! bardzo dobrze :)

myślenie nie boli...
niedziela, 16 sierpnia 2020, 23:59

Szumowski więcej wydał na respiratory których nie ma, a Gliński na Polską Fundację Narodową która nic nie robi - przeżyliśmy tyle absurdów, że ten wydatek na umacnianie sojuszu wydaje się wręcz skromny...

Mader
sobota, 22 sierpnia 2020, 12:19

Święte slowa

Marek66
sobota, 15 sierpnia 2020, 22:58

Nareszcie z amerykanami,francuzi i angole po raz kolejny by nas zdradzili.Taka dziadowska nacjia!!

Jacek K.
niedziela, 16 sierpnia 2020, 20:23

To pewne, że nie zdradzą nas i nie zawiodą. Tak jak Roosevelt w Jałcie. Tak jak Trump Kurdów.

jkkk
środa, 19 sierpnia 2020, 14:41

BREDNIE PISZESZ:)

Gvalch'ca
niedziela, 16 sierpnia 2020, 08:51

NATO to Sojusz, który od wielu dziesięcioleci skutecznie broni pokoju w Europie - wiem, że was to strasznie boli, ale Polska to nie osamotniona Ukraina (której i tak nie daliście rady!) i próby rozszerzania "strefy wpływów" na nasz kraj skończyłyby się dla was tragicznie - także grzecznie siedźcie u siebie i twórzcie dalej takie przyszłościowe gałęzie przemysłu jak "farmy trolli"

Marek1
sobota, 15 sierpnia 2020, 21:15

Outsourcing w kwestii obrony narodowej i scedowanie jej całkowicie w ręce jednego podwykonawcy wraz z przekazaniem mu pełni zakresu decyzyjnego w tej sprawie, to kolejny już "sukces" rządów jedynie słusznej partii. Czekamy na następny logiczny krok w stronę przyłączenia RP do USA choćby na zasadzie Puerto Rico.

prawdziwy fan p.Davien'a(?)
poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 14:28

Tak, tak to wspaniały pomysł.W USA odbudowuje i modernizuje infrastrukturę drogową,chyba mnie przyjmą i nie będę musiał na stare lata mostryfikowac dyplomu.Z tym przyłączenie to B.dobry pomysł.A na serio w tych pieniądzach na utrzymanie Hamburgerow jest budowa i utrzymanie dróg w Lasach Państwowych,zakup kruszywa na utwardzenie dróg użytkowanych też przez WP,budowa i rozbudowa bocznic,modernizacja skrajni na torach i drogach,co i tak trzeba zrobić,podnoszenie nośności wiaduktów i mostów, na co dzień użytkowanych przez lokal na społeczność,podatki od budynków koszarowych na rzecz lokalnej społeczności.( części do tej pory nie wykorzystywsnych).A poza tym ,kto bogatemu zabroni?

Gvalch'ca
niedziela, 16 sierpnia 2020, 08:53

no tak, bo zgoda na przyjazd kolejnego tysiąca żołnierzy na ćwiczenia na takich samych zasadach jakie obowiązują we wszystkich krajach NATO to "przekazanie pełni zakresu decyzyjnego" - ktoś naprawdę mało bystry wymyślił wam ten przekaz dnia...

Fak sejk
sobota, 15 sierpnia 2020, 16:48

Interesujące, dla lokalnych społeczności, może być właśnie to, że Polska będzie zapewniać Amerykanom wyżywienie i infrastrukturę. Amerykanie, ta część (zapewne spora, poza ćwiczeniami etc) która nie będzie skoszarowana, będzie mieszkać (wynajmować) "na mieście", jeść polskie jedzenie i wydawać w polskich, lokalnych sklepach. Wiele małych biznesów liczyło kiedyś na początku na zwiększone obroty, np. piekarnie, etc., po czym okazało się że Amerykanie na ćwiczenia przyjechali ze swoimi racjami i nawet wodę mieli swoją, butelkowaną... Co zostawili to trochę w lokalnych pubach, gdy już mogli wyjść na miasto. Firmy, jeżeli lokalne, będą rozbudowywać infrastrukturę, potem te firmy będą prowadzić maintenance i inne mniejsze usługi. Także te pieniądze wydane na utrzymanie Amerykanów to pieniądze wpompowane w lokalne społeczności;)

Gvalch'ca
niedziela, 16 sierpnia 2020, 09:00

rozumiem, że wg ciebie żołnierze przylatujący tu z innej półkuli powinni sami powinni sobie szukać kawalerek? a potem za swoje tankować wojskowe humvee? Dodam że każdy kto był np. w Orzyszu wie, że te ich racje (np. słynna jajecznica w proszku) to kulinarny dramat, więc lokalna gastronomia przeżywa oblężenie przy okazji każdej rotacji - amerykańscy żołnierze są jak lepsza wersja turysty: co prawda nie w ząb po polski, ale nie śmiecą, są zawsze uprzejmi i wiecznie głodni :-)

Fak sejk
poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 20:35

Jak przyjeżdżali do mnie do Drawska to żarli swoje, co nie weszło - szło na wysypisko. Ostatnio pozwalają im wychodzić na miasto, to coś się ruszyło. Gastronomia taka, na wyjście, to nie wszystko, piszę o większych zamówieniach;) zwykły szwej też nie będzie szukał kawalerki, norma, ale d-wo korpusu, itd. nie będzie koszarować. Jestem "za"rękoma i nogami;)

Dr.House
sobota, 15 sierpnia 2020, 20:28

Tak, to prawda. Żywność zjedzona przez Amerykanów i później wydalona przez żołnierzy zostanie na polskiej ziemi...tej ziemi.

wert
poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 14:08

Zwykły wieśniak. Z obcej ziemi

Bolo
sobota, 15 sierpnia 2020, 19:11

Sprzedawczyk za hamburgera, nisko cenisz polska wolność,

jkkk
niedziela, 16 sierpnia 2020, 04:22

hmmmm a ty? cenisz?

Fak sejk
sobota, 15 sierpnia 2020, 22:03

Przecież te hamburgery to my zrobimy za nasze pieniądze;) ale żopa boli, co?

Fak sejk
sobota, 15 sierpnia 2020, 20:35

Aj, ale zabolało;)))) Buahahahaha

Drobny
sobota, 15 sierpnia 2020, 15:25

my będziemy rekami pisobolszewickich bękartów utrzymywać okupantów, a nasi polscy żołnierze będą jezdzić, latać, strelać złomem patriotyzm po pisobolszewicku. Precz z okupantem.

Boruta Łęczycki
piątek, 20 sierpnia 2021, 21:29

tak popieram Jankesi to okupanci

Ktoś
niedziela, 16 sierpnia 2020, 09:07

Masz kolego racje

ja
sobota, 15 sierpnia 2020, 19:19

Jak się nie znasz to nie komentuj durniu

ubawiony
sobota, 15 sierpnia 2020, 14:54

jest wycie znakomicie to tylko przekonuje o podpisanej umowie ze jest naprawde korzystna ,te 2 miliardy zlotych to kwota nie duza ktora i tak nie dalaby nam jakiegos skoku militarnego armii takze ujadanie pseudotrolli bezcenne

Marek1
sobota, 15 sierpnia 2020, 21:21

2 miliardy to mało ?? Wystarczyłoby np. w zupełności na zakup dla WP kolejnych 300 CLU dla ppk V generacji, kilkuset bezodrzutowych Carl Gustaf i kilkunastu tys. dobrych jednorazowych granatników ppanc. No, ale po co nam taki sprzęt jak można wydać te 2 mld na zainstalowanie obcych wojsk na terytorium RP ?

Gvalch'ca
niedziela, 16 sierpnia 2020, 09:03

klika z Kremla nie boi się ppk, ale Ameryki się boi (zwłaszcza że trzyma tam swoje dzieci, a w tamtejszych bankach ukradzione własnym obywatelom miliardy)

Jacek K.
niedziela, 16 sierpnia 2020, 20:30

bardzo sie boją Ameryki, dlatego właśnie rozpoczęli paniczną ucieczkę z Krymu. Bo Ukrainę wspiera Ameryka.

myślenie nie boli...
poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 00:04

Pewnie - Amerykanie przyjęli Ukrainę do NATO, budują u nich bazy, sprzedali im F-35 i Patrioty, reformują ich gospodarkę i wspólnie pracują nad najnowocześniejszymi technologiami - wspierają Ukrainę tak jak Izrael więc nie dziwota, że na okupację Krymu zareagowali tak, a nie inaczej...

Aro
niedziela, 16 sierpnia 2020, 12:49

Ta Rosja boi się USA tak samo jaki i Chiny. Minęły czasy dominacji USA i ciężko już o państwo które było by się terrorysty za oceanu.

myślenie nie boli...
poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 00:07

I pewnie dlatego że nikt ich się nie boi Putin wyrzekł się swoich żołnierzy walczących w Syrii gdy amerykańskie lotnictwo przerabiało ich na kotlety. Założę się, że gdyby Rosjanie zmasakrowali 200 Amerykańskich żołnierzy to Trump też by uznał, że nic wielkiego się nie stało...

gosc
sobota, 15 sierpnia 2020, 14:53

hanba.

jkkk
niedziela, 16 sierpnia 2020, 03:44

sukces!!!

Antytroll
sobota, 15 sierpnia 2020, 16:00

Na szczęście tonie wasz problem

Rhotax
sobota, 15 sierpnia 2020, 14:04

Bardzo się cieszę z tej umowy . Cena malutka za Brygadę Pancerną z M1A2sepV3 z ASOP i to najlepszych z najlepszych pancerniaków w Najlepszych maszynach na świecie . Do tego Apache i Reapery . Njaważniejsze jest dowództwo korpusu -- 200 ludzi (1/3 Korp HQ ) to ludzie jacy będą się uczyć na miejscu gdzie będą walczyć i w jakim terenie i czego dokładnie będą potrzebować do obrony/odbicia Bałtów czy RP kawałka . Dokładnie ile będzie sił na stałe i gdzie przekonamy się za niedługo bo Zapad 2025 się zbliża a wtedy mają rosjanie ostatnie okienko do ataku zanim zaczną się sypać i rozlatywać .

Bej
środa, 26 sierpnia 2020, 20:15

Można pisać i opowiadać bajki a teraz nie ma obiektywizmu tylko zaćmienie bez refleksji na argumenty plus obiektywne oceny przykład Japonii która zażądała likwidacji bazy na jednej z wysp

Yunior
niedziela, 16 sierpnia 2020, 20:34

A ten zakup za dobrą cenę, bo tak to ujmujesz, ma jakąś egzekwowalną umowę gwarancyjną? Jakby co, to dostaniemy Arizonę jako obszar powypadkowy?

KARO
niedziela, 16 sierpnia 2020, 12:51

I pomyśleć że tak samo cieszono się z sprowadzenia krzyżaków.

jkkk
niedziela, 16 sierpnia 2020, 03:45

popieram!

Raf
sobota, 15 sierpnia 2020, 18:30

Cena mała może więcej ich powinniśmy kupić?

Trzciun
sobota, 15 sierpnia 2020, 13:11

A więc obce wojska w Polsce na utrzymaniu Polaków staje się faktem. Smutne bo oni już nie wyjdą. Zaczynam wierzyć w ustawę 447. Zdrada Stanu PiS oczywista

ja
sobota, 15 sierpnia 2020, 19:20

Zdrada PO była o wiele większa !!

Marek1
sobota, 15 sierpnia 2020, 21:23

Słusznie, teraz pora na waszą zdradę, no bo "jaki im było wolno, to nam też" !! Jakim trzeba być idiotą, by chwalić się taką partyjną "logiką" ??

jarema
sobota, 15 sierpnia 2020, 15:22

Źle Ci to leć do Putina lub Merkel i jej pieska Macrona

KARO
niedziela, 16 sierpnia 2020, 12:56

A nie pomyślałem że w Polsce są jeszcze ludzie wolni nie mający mentalność niewolnika. Czym samym nie potrzebują do egzystencji żadnego pana z USA, Niemiec czy Rosji.

adam
sobota, 15 sierpnia 2020, 12:33

Jeśli te 150 milionów dolarów rocznie, będzie płatne z kasy MON to raczej kiepsko to wygląda. W ciągu 10 lat robi się z tego już niezła kwota. Czyli pieniędzy na modernizację jak nie było tak nigdy nie będzie. Przykre to wszystko.

Box123
sobota, 15 sierpnia 2020, 14:48

Najbardziej przykry to jest twój komentarz. Obecność amerykańska w Polsce, to jeśli chodzi o odstraszanie, to drugie tyle co cała nasza Armia, więc 150mln rocznie to żadne pieniądze, a dzieki nim mamy szansę doczekać czasu kiedy to nasza własną Armia będzie wystarczająca, aby zapewnić bezpieczeństwo Polsce. Ale na to potrzeba 15-20 lat. A do tego czasu koszty pobytu US army trzeba poprostu traktować jak rodzaj ubezpieczenia i tyle. Zmniejsza trochę ilość dostępnych środków ale kiedy przyjdzie co do czego, może zdecydować o całej przyszłości i o tym, żeby nie zostało utracony wielokrotnie więcej. To dobry dzień dla Polski

KARO
niedziela, 16 sierpnia 2020, 13:05

Tak na zdrowy rozum to Rosjanie podejmując decyzję o ataku na Polskę czy jakie inne państwo NATO muszą liczyć się z możliwością konfrontacji z USA. Czym samym bez zaznaczenia jest czy wojska USA będą czy nie będą w Polsce. Bo co to za różnica dla Rosjan zrównać z ziemią śmieszny korpus USA na Polskiej ziemi na początku wojny czy zmierzyć się z większymi siłami us w późniejszym czasie?

Marek1
sobota, 15 sierpnia 2020, 21:26

Mniej TVPiS, a więcej rozumu życzę. Już prawie 6 lat "budujecie" nowoczesną armię polską, a efekty są żenująco nikłe ...

Ambreliser Szczur
niedziela, 16 sierpnia 2020, 02:34

Mniej TVN, to rozum odzyskasz!

SimonTemplar
sobota, 15 sierpnia 2020, 11:30

Moje zdanie - wprowadzenie obcych wojsk do Polski za cenę 2 miliardów złotych rocznie wydatku na ich utrzymanie i rezygnacja z rozwoju własnej armii to jest zdrada stanu i powinni za to odpowiedzieć przed Trybunałem Stanu. Armia polska powinna być silna, skutecznie modernizowana, z rozwojem własnego przemysłu obronnego. To co robi teraz rząd to jest zdrada kraju.

Kuba
sobota, 15 sierpnia 2020, 21:18

Wot prawilny bolszewik, ani słowa prawdy

DefBot
sobota, 15 sierpnia 2020, 16:52

2 mld rocznie? Rezygnacja z rozwoju własnej armii? Co jeszcze w prostym tekście dacie radę zafałszować?

Marek1
sobota, 15 sierpnia 2020, 21:28

Kolejny dyletant znający wojskowe realia z propagandowych kronik partyjnej TV ...

SimonTemplar
sobota, 15 sierpnia 2020, 19:27

Zafałszować? A co z rezygnacją programu Kruk? A co z rezygnacją z programów Miecznik, Orka, Gawrona, Wilk? A co z okrojeniem programu Homar i odroczeniem programu Langusta? A co z rezygnacją z programu Goryl? A gdzie Tytan? No gdzie? Powiem ci: brak kasy na.rozwoj polskiej armii. Jedynie od USA kupujemy F35, Patriot, Himars ale.za.grubą kasę, bez offsetu i w ilości symbolicznej. Wiec kto tu fałszuje trollu?

DefBot
sobota, 15 sierpnia 2020, 20:37

2 mld rocznie gdzie? Szuflowanie planami i projektami to specjalność MONu już od wieków, więc co zmieniła ta umowa? Mataczysz i kłamiesz.

adam
sobota, 15 sierpnia 2020, 16:28

2 miliardy będą w ciągu czterech lat, ale nie zbyt wielka to pociecha.

AXI
sobota, 15 sierpnia 2020, 11:18

Zbudujmy jakiś ciąg chronologiczny. Jest rok 2008 USA i Rosja dogadują się w sprawie wzbogaconego paliwa atomowego. Pod naciskiem USA ,Polska zawiera umowę z Rosją o przekazaniu do Rosji wzbogaconego uranu z polskich reaktorów badawczych (2009 r.) W latach 2009-16 Polska na koszt USA odsyła do Rosji (jeśli dobrze policzyłem) 761 kg wzbogaconego uranu (początek 2009-251 kg, październik 2009 do kwiecień 2010 r.- 450 kg, i ostatni transport- 60 kg). W 2008 r. (podobno) jeszcze byliśmy na liście 10 państw, które błyskawicznie mogły zbudować broń atomową. Czy była zgoda polskiego Suwerena (referendum) na takie działanie ?! Później pojawia się cały ciąg zakupów i inwestycji na koszt polskiego podatnika, który ma ,,wzmocnić" polską obronność. Na tych inwestycjach zyskuje jedynie obce mocarstwo, a na zakupach uzbrojenia, które nikogo nie obroni, zyskuje jedynie obcy przemysł. Nie otrzymujemy dostępu do najnowszych technologii, serwisu, czy zapasu uzbrojenia na czas ,,W" -jesteśmy dymani jak przedszkolaki. Angażujemy się militarnie w cudze (napastnicze) wojny kolonialne. Tracimy ludzi i sprzęt. Zyskujemy status wojsk okupacyjnych , co godzi w etos munduru... Na koniec wprowadza się na koszt polskiego podatnika obce wojska do baz stałych i to bez pytania Suwerena o zgodę ... Koszty... Od 30 lat rynek pracy w Polsce bazuje na okradaniu pracujących i struktur państwa. Jeżeli mln Polaków pracują w definicji etatu, a nie ma żadnej umowy i państwo to w sposób ciągły sankcjonuje, to okradamy tych ludzi , okradamy skarbówkę i ZUS. Jeśli zamiast umowy o pracę mają Jeśli zamiast umowy o pracę otrzymują umowę (lub kilka umów) cywilno-prawną, to okradamy tych ludzi przy bierności systemu, który został powołany do ich ochrony. Kobiety nie mają urlopu macierzyńskiego, wychowawczego, nadgodzin, badań okresowych...itd.itp. ...a wszyscy inni są również pozbawieni urlopu przez kilka dekad. Do 2015 r umowy nie były ozusowane. Ludzie pracowali za 2,5 zł/godz. po 500 i więcej godzin ,a emerytury za to nikt im nie naliczał. Jakie to są straty dla Państwa ?! Jakie to będą koszty społeczne ?! Kogo za to powiesimy, aby uspokoić tłum ??? Luty 2017 r. , Sąd Najwyższy wydaje orzeczenie w sprawie fałszowania dokumentów pracowniczych. Orzeka (a orzeczenie SN w Polsce jest normą prawną), że fałszowanie umowy o pracę, umowy zlecenia, godzinówki, listy płac, harmonogramu pracy, grafiku pracy itd. NIE JEST PRZESTĘPSTWEM w rozumieniu przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów. Sejm jednak nawet nie podejmuje starań o wprowadzenie przepisu uszczelniającego system i przywracającego prawa milionów Polaków wypracowujących dochód narodowy. Jeśli nie okradniesz Polski i Polaków, to za co kupisz F-35 ??? Rząd RP od pierwszego stycznia 2019 r. zmienił rzecz drobną ,a mianowicie zasady archiwizowania dokumentów pracowniczych. Do końca 2018 r. jeśli miałeś pożar, powódź, zalanie, żona przed rozwodem twoje dokumenty wrzuciła do kominka ...to udawałeś się do archiwum i dostawałeś duplikat. Dokumenty były archiwizowane 50 lat w formie papierowej. Od 2019 r. zapomnij o tym. Dokumenty archiwizuje się 10 lat w formie elektronicznej. Jak będziesz miał pecha, to oprócz pożaru stracisz emeryturę. Dobry, ludzki pan...

Generał
niedziela, 16 sierpnia 2020, 12:38

Hańba munduru....

Adam
sobota, 15 sierpnia 2020, 11:07

Modernizacja armii leży ale najważniejsze żeby pisowcy z Adrianem na czele mogli robić "łaskę" dla Trumpa

Box123
sobota, 15 sierpnia 2020, 11:05

Im większe piszczenie ruskiej trolowni i niestety zmanipulowanych przez nich niby patriotów, tym bardziej wiadomo, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Jedne z najlepszych warunków, wszystkie bzdury o eksterytorialnych bazach i wyjęciu amerykańskich żołnierzy z pod prawa polskiego okazały się kłamstwami, a jak wiele na to wskazuje te 6 tys to nadal dopiero początek. Polacy czekali na te wydarzenia od dziesięcioleci. Przynajmniej od lat 40tych dwudziestego wieku, przez cały okres okupacji rosyjskiego po 45. Wreszcie Polska znajduje się w strefie wpływów USA. Jedynego realnego gwaranta naszego bezpieczeństwa. To umożliwia nam wejście w okres szybkiego rozwoju gospodarczego, bo to właśnie bezpieczeństwo militarne jest jego podstawą oraz odbudowy polskiej armii. Polska tak naprawdę uzyskuje to pierwszy raz od XVII wieku, bo dwudziestolecie wojenne było prawdopodobnie zbyt krótkim okresem, żeby się w pełni odbudować i co byśmy w tedy nie zrobili, prawdopodobnie nie mogło się udać, szczególnie przy zdradzieckiej postawie wszystkich europejskich sojuszników - to był raczej rodzaj złapania oddechu przez kogoś kto się topi, żeby dał radę jeszcze chwilę dłużej utrzymać się blisko powierzchni, a nie pójść na dno i kończymy w ten sposób dotrwać do otrzymania pomocy. Dzisiaj tylko wojska amerykanskie są naszą szansą na ugranie wystarczająco dużo czasu, aby umocnić się na tyle aby móc samemu się bronić w przyszłości. Osoby które to krytykują (a nie są trollami) myślą w sposób życzeniowy (a czasami można odnieść wrażenie że w ogóle nie myślą, biorąc pod uwagę jakie argumenty padają) - uważają ze lepiej żeby Polska była samowystarczalna, więc jak pstrykną w palce to w rok tak będzie. Otóż nie. Nie będzie. Nasza zamoznosc, rozwój technologiczny, dostęp do kapitału i technologi oraz wewnętrzne podziały i rozgrywanie nas przez wschód i zachód, jeśli do tego równania nie dodamy żadnego silnego stabilizatora, nie wystarczą i nie pozwolą abyśmy wyrwali się z tego błędnego koła. Potrzebujemy na to minimum 15-20 lat. 15-20 lat ciężkiej pracy, a nie krzyczenia i machania szabelką. I bez wsparcia USA, z dużym prawdopodobienstwem nigdy tego stanu nie osiągniemy. Wsparcie USA jest jak tarcza, która osłabia kogoś kto upadł i musi się podnieść żeby móc dalej walczyć. Dlatego środowiska narodowe zamiast pisać bzdury lepiej by zaczely dokładać cegiełkę do ugrania lepszych warunków, a nie pluc na naszego sojusznika, który jako jedyny może być zainteresowany tym, żeby w razie potrzeby udzielić nam pomocy i w ten sposób uderzać w największa szansę Polski od stuleci. A jak nie macie nic mądrego do zaproponowania ( bo nie zauważyłem żadnego całościowego spojrzenia konfederacji na rozwój i bezpieczeństwo Polski - bo mówienie że mamy być zamozni, bezpieczni, mieć silną armię i niskie podatki to tak jak mówienie, że powinniśmy być młodzi, piękni i bogaci), to przynajmniej nie przeszkadzajcie.

Leo
niedziela, 16 sierpnia 2020, 13:32

Wszystko dobrze, ale policz koszta i w tym jest problem. No i nie ma tu słowa o zagrożeniach, które stwarza dla Polaków ewentualny konflikt zbrojny. Konflikt atomowy. Jak zawsze, będziesz mądry po szkodzie. Zmień dietę ,może to rozszerzy twoje zdolności logicznego myślenia.

jkkk
niedziela, 16 sierpnia 2020, 03:47

brawo! racja, prawda , brawo!!!!

Marek1
sobota, 15 sierpnia 2020, 21:42

W sumie z klinicznego pkt. widzenia to nawet ciekawe, czy ty sam wierzysz w pierdolety jakie wypisujesz tutaj regularnie. Masz jakiś partyjny etat propagandysty, czy po prostu uważasz, ze masz do czynienia z ludźmi głupimi, ślepymi infantylnymi i bez pojęcia o wojskowości ??

Drobny
sobota, 15 sierpnia 2020, 15:28

a ty kim jesteś w swoim mniemaniu prawdziwym "patriotom" popierajacym wprowadzanie okupanta i jego utrzymanie kosztem modernizacji własnego wojska żenada.

Głowa do góry
sobota, 15 sierpnia 2020, 16:06

Spokojnie. USA nie wchodzi na teren Rosji więc żadnego okupanta i was nie będzie

andys
poniedziałek, 31 sierpnia 2020, 12:23

Co to znaczy, "USA nie wchodzi na teren Rosji " ? Czyli co, bedziemy sie przerzucać kamieniami przez Bug? Słucham uwaznie p. Bartosiaka i on tam czesto wspomina o jakiejś Bramie Brzeskiej, później Smoleńskiej.

Trzciun
sobota, 15 sierpnia 2020, 13:14

Sorry nie się delikatnie. Dziadu jeden OBCE WOJSKA na terytorium RP mówi ci to coś? I jakie sojusznicze? Co to oznacza? Pieniądze na nich zamiast na nasze wojskołożyć będziemy bez mózgi trollu! To koniec suwerenności

Patriot
niedziela, 16 sierpnia 2020, 12:40

100% prawdy ... Okupacja i niewolnicy w kagańcach..

Seb24
sobota, 15 sierpnia 2020, 11:00

Czy ktoś wie w jaki sposób skończyły się sprawy dotyczące powodowania kolizji, wypadków, czy zagrożenia w ruchu drogowym przez żołnierzy amerykańskich w Polsce?

DefBot
sobota, 15 sierpnia 2020, 22:04

Tak. Ja wiem.

Marek1
sobota, 15 sierpnia 2020, 21:44

Odszkodowaniami przeważnie. W większości po cichu wypłacanymi z budżetu państwa.

Polak
sobota, 15 sierpnia 2020, 10:52

Dla polski to wielki dzień a dla Rosjan i ich troli jak widać w komentarzach dzień smudy.

???
sobota, 15 sierpnia 2020, 18:33

Smudy? Franciszka Smudy tego co był trenerem, bo nie wiem?

Dudley
sobota, 15 sierpnia 2020, 15:25

Pewnie że wielki, ledwo dwie dekady temu pozbyliśmy się jednych obcych wojsk, to patałachy z dojnej zmiany ściągają nam następnych. I jeszcze naród polski musi za to płacić, zamiast inwestować we własne zdolności obronne. Jak tak już tych amerykanów chcą to dlaczego nie wyślą tej brygady pancernej do Giżycka? Ładne widoki świeże powietrze, ładne dziewczyny, super miejsce. Powracający do kraju Amerykanie byliby zachwyceni. Ale nie amerykańscy dowódcy chcą stacjonować 45min drogi, od niemieckiej granicy. Zamiast gryzipiórków z dowództwa w Poznaniu, to może przysłali by do Krzesin lub Łasku 28 F16 wycofane z Spangdahlem? A zamiast Reaperów, na stałe brygadę lotnictwa US Army z z AH64? A tak mamy realne koszty, papierowe zyski, oraz fałszywe poczucie bezpieczeństwa mamiące naiwny naród że obce wojska będą nas bronić, Może ktoś mi poda przykład kiedy to ostatnio obca armia walczyła w imię polskich interesów? A jeśli walczyła w imię własnych to dlaczego mamy jej płacić? Amerykanie nie będą umierali nasze rodziny. jeśli już to w imię amerykańskich interesów. A jeśli chcą mieć bazy w PL by ich pilnować, to my powinniśmy stawiać warunki na jakich mogą u nas przebywać, i oni powinni mam płacić jak robią to w Turcji

Marek1
sobota, 15 sierpnia 2020, 21:53

NIC z tego Kolego. Aby zrozumieć JAK ważna dla USA jest polska przestrzeń operacyjna, trzeba by najpierw wyjąć głowę z sojuszniczego anusa i rozejrzeć się wokół. Może wtedy nasza pożal się Boże "elita" z jedynie słusznej partii pojęłaby, że to USA powinne nam płacić miliardy w gotówce i sprzęcie za posiadanie możliwości projekcji siły w Europie środ-wsch. Ale to niemożliwe jest, bo zamorski hegemon bardzo dba, aby nasze władze nigdy na to nie padły i bały się nawet o tym pomyśleć.

andys
wtorek, 18 sierpnia 2020, 11:28

1. Może przedstawisz argumenty, dlaczego Polska jest ważną dla USA przestrzenią operacyjną? Uzasadnij , jaką korzyśc z tego może mieć Polska? Tylko nie mów o Gruzji, Ukrainie i krajach nadbałtyckich, gdyż to jest niepoważne, zreszta sprawy nadbałtyckie zalatwiane są głównie siłami europejskimi, czyli Europa swoje problemy (rzeczywiste, czy wymyslone) zalatwia sama, swoimi siłami . Pamietamy , jak uzasadniano koniecznosc budowy bazy w Redzikowie - zagrożeniem ze strony Iranu i Korei Północnej. Teraz juz nikt o tym "żarcie" nie pamieta, wiadomo, że baza jest elementem działań przeciw Rosji. Nie wiem , czy gra warta jest świeczki, czyli , czy warto angażować sie w umożliwianie tej projekcji siły USA nawet za miliardy dolarów, jak proponujesz. Interesuje mnie opinia, dlaczego Niemcy nie protestowali, gdy Trump oglosił wycofanie z Niemiec cześci sił USA, a odwrotnie, wielu ta decyzja ucieszyła. 2. Popatrzmy na mape Europy. Polska znajduje sie w jej srodku. Mamy tysiacletnie doswiadczenie w kontaktach z sasiadami , blizszymi i dalszymi, znamy sie jak "łyse konie". Były konflikty, były wojny, były rzeczy straszne. Teraz jednak, tak uważam , z Europejczyków wyszła już "wojenna para" i chęć do bijatyk, poznaliśmy korzysci płynace z pokoju. I w tej sytuacji przybywa Wuj Sam ze swoimi problemami i każe nam płacić pieniedzmi i usługami za jakieś tam dobrodziejstwa , które świat doświadczył, według niego, od USA. Trzeszczy wiec ład europejski, z takim trudem budowany po II WŚ i komplikują sie sprawy z Rosją. 3. Europa nie chce i nie może podporzadkować sie temu dyktatowi USA. Dlatego Amerykanie próbuja "wyjmować" z łańcucha solidarnosci europejskiej słabsze (niedoswiadczone i naiwne) ogniwa i wykorzystywać do swoich celów. Dlatego przypomnianno sobie o idei Miedzymorza, idei oczywiscie martwej, a nawet w dzisiejszych czasach nierozsądnej i nieefektywnej.

sobota, 15 sierpnia 2020, 19:53

Masz 100% rację to jest interes niech inni ich żywią

Trzciun
sobota, 15 sierpnia 2020, 13:14

Sam żeś troll i to tempy

sosh
sobota, 15 sierpnia 2020, 12:59

Taki z ciebie Polak, że Polska piszesz z małej litery.

zbych
sobota, 15 sierpnia 2020, 09:22

Obecność wojsk amerykańskich w kraju to dla Polaków wartość dodana. Inaczej sądzą tylko wrogowie i V kolumna

16BPanc.
sobota, 15 sierpnia 2020, 12:49

Tak samo mówił Gomułka popierając stacjonowanie Rosjan w Polsce czyli znowu obcy zamiast swojej armii

sobota, 15 sierpnia 2020, 22:07

Ale Gomułka i Kreml to ta sama ekipa okupantów, więc o co chodzi?

Willgraf
sobota, 15 sierpnia 2020, 10:59

wszystkie trolle rządowe pochodzenia z akcji wisła i jewrejskie zostaną pozbawione możliwości pełnienia jakiejkolwiek funkcji w Polsce i nakazem opuszczenia Polski w ciągu 24 godzin - taka jest wasz przyszłość poliniaki

Seb22
sobota, 15 sierpnia 2020, 10:53

To nie wartość dodana ale oddanie części suwerenności obcemu państwu. I nie pisze tylko o samej obecności wobec tych wojsk, ale również uległo i rządu polskiego wobec USA.

Marek1
sobota, 15 sierpnia 2020, 21:56

oj tam zaraz oddanie suwerenności - teraz to się nazywa outsourcing. Niedługo będzie można zlikwidować MON, MSZ i parę jeszcze innych resortów, bo po co dublować te działające w USA ??

plusik
sobota, 15 sierpnia 2020, 08:10

Wytwór obecnych czasów. Wojska obce stacjonujące na terytorium nie swym. No pojebało

Willgraf
piątek, 14 sierpnia 2020, 23:20

O K U PA C J A !

jkkk
niedziela, 16 sierpnia 2020, 03:49

g l o r i a! S U K C E S !

Gvalch'ca
sobota, 15 sierpnia 2020, 11:19

mówisz o Krymie? pełna zgoda

Trzciun
sobota, 15 sierpnia 2020, 13:15

A armia Czerwona w Polsce to okupant czy nie? Myślenie pisowca

Box123
sobota, 15 sierpnia 2020, 16:09

A Armia czerwona przyszłą tu na naszą prośbę żeby nas chronić czy weszła tu mordując podstępem naszych żołnierzy żeby nas okupować i dalej mordować co robiła przez kolejne 45 lat? Trudno uwierzyć że ludzie mogą być aż takimi głąbami

glomar
sobota, 15 sierpnia 2020, 11:06

Willgraf to były pachołek moskiewski lub jego potomek

He
sobota, 15 sierpnia 2020, 10:07

Kogo ? Polacy okupują pocztę, sklepy, apteki i parkingi

Tomek72
piątek, 14 sierpnia 2020, 22:24

To ma sens TYLKO WTEDY - jak Amerykanie będą traktowali Polskę JAK PARTNERA - nie jak klienta ...

Marek1
sobota, 15 sierpnia 2020, 21:59

Raz niedźwiedź kucnąwszy na łące w niewybredny sposób podtarł się zającem. Zając się potem żonie chwalił przy obiedzie - Wiesz stara, nawiązałem partnerstwo z niedźwiedziem !

Jan
sobota, 15 sierpnia 2020, 10:58

36 mln kraju przez max 28 tys. żołnierzy?

Seb23
sobota, 15 sierpnia 2020, 10:55

My jesteśmy już ich klientem i płacimy tylko i wyłącznie za ich obecność o utrzymanie. Onie nie muszą nic robic

Grzegorz Brzęczyszczykiewicz
piątek, 14 sierpnia 2020, 21:40

Nie mam nic przeciwko wojskom amerykańskim w Polsce przynajmniej przy tej administracji w USA, ale uważam że stać nas i możemy mieć wojsko adekwatne to potrzeb, zagrożeń bieżących i przyszłych ale jak zwykłe tematem zajmują się leserzy. Kiedyś była demokracja szlachecka a nie plutokracja i Polska była potęgą z drugiej strony to szlachta została wyrżnięta a nowa szlachta elyty to owoc dominacji bolszewickiej i jednocześnie hołota umysłowo prezentująca poziom dna z którego się wywodzi.

wojtek35
piątek, 14 sierpnia 2020, 21:03

W 1939 w Polsce było ok 20 tys. żołnierzy brytyjskich...

jkkk
niedziela, 16 sierpnia 2020, 03:51

i było u nas 60 tyś eskimosów...i ty tam też byłeś!

sobota, 15 sierpnia 2020, 12:23

Raczej gdyby... Tak, dzisiaj jesteśmy mądrzejsi. W kwietniu 1939 roku trzeba było negocjować z Brytyjczykami i Francuzami obecność korpusu ekspedycyjnego w Polsce. Proszę wyobrazić sobie rejs brytyjskiego konwoju do Gdyni w lipcu 1939 roku i przejazd choćby pułku z dywizji piechoty przez Korytarz do np. Torunia. A następnie konwój francuski do rumuńskiej Constancy i przejazd francuskiej dywizji lekkiej do Polski na Śląsk...

andys
poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 12:26

Pomysł rzeczywiscie doskonały, ale: 1. myśle, że swiadomości o potrzebie takich działań nie miał wówczas nikt w Europie , prócz .....ZSRR, który proponował wysłanie do Czechosłowacji swojego korpusu w trakcie kryzysu sudeckiego (który zakończył sie podpisaniem układu monachijskiego); 2. Ta świadomość w Anglii i Francji pojawiła sie błyskawicznie po naszej klesce w 1939r i skutkowała wysłaniem korpusów ekspedycyjnych do Norwegii i Grecji. Jak wiemy nic to nie dało , oba kraje zostały przez Niemców okupowane. Później był brytyjski korpus ekspedycyjny do Francji , który wsławił sie ewakuacja na Wyspy w trudnych warunkach bojowych. 3. Póxniej skończyły się żarty i Niemcy poszli na Wschód- ale to już inna "bajka".

Antytroll
sobota, 15 sierpnia 2020, 10:30

Jeśli to porównujesz to sam wystawiasz świadectwo swojego rozgarnięcia

Rz
sobota, 15 sierpnia 2020, 10:00

Serio?

Major Major
piątek, 14 sierpnia 2020, 21:03

No, zobaczymy. Papier wszystko przyjmie. Jedno jest pewne - nie możemy przystąpić do kolejnej wojny jako pierwsi. Jeśli tak się stanie, to będzie to kolejna wielka porażka naszej polityki zagranicznej.

Fanklub Daviena
piątek, 14 sierpnia 2020, 20:56

Te 500 000 000 kontrybucje rocznie dla amerykańskiego okupanta to czysta strata Polin. Poza tym to nic nie zmienia, bo Polin nie ma szans zatrzymać historycznego procesu jakim jest upadek USA jako światowego hegemona. :)

Box123
sobota, 15 sierpnia 2020, 10:29

Dzięki samemu wejściu w strefę wpływów USA parę lat temu, Polska do dziś zyskała już miliardy na inwestcjach i rozwoju gospodarczym, bo bezpieczeństwo militarne jest podstawą rozwoju tego ostatniego, a te 500mln to żadne pieniądze. Jeśli w Polsce będzie 6 tysięcy (a za niedługo pewnie sporo więcej - powstanie bazy w Redzikowie, obsługa infrastruktury która powstanie oraz naturalny przyrost obsługi ) amerykańskich żołnierzy to sami ci żołnierze zostawia w Polsce więcej pieniędzy. Już nie mówiąc o tym, że wojska USA są jedyną realna gwarancja naszego bezpieczeństwa, a to nie ma żadnej ceny. Policz ile kosztowały nas obie utraty niepodległości jak ci szkoda 500mln

Perun Shogun
poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 02:45

Ciężko mi ocenić prawdziwy zysk czy stratę z powodu przybycia Amerykanów do Polski. Mogę się odnieść jedynie do liczb. Żeby 500 000 000 złotych zwróciło się co do joty, to rocznie każdy z 5 000 żołnierzy musiałby wydać 100 000 złotych. Już mi się nie chce wierzyć. Ja bardzo bym się cieszył gdyby stacjonujące wojska pokryły całe koszta utrzymania wtedy moglibyśmy mówić, że Amerykanie traktują nas poważnie. Na razie to oni zapewniają kasę dla swojego przemysłu i dywersyfikują koszty utrzymania swoich wojsk. Brakuje nam czołgistów - płacąc każdemu brutto 5 000 za tą kwotę mamy 100 000 żołnierzy - czy poza mną ktoś jeszcze widzi niegospodarność tej decyzji? Ale cóż nie znam się na geopolityce tak dobrze jak wybrańcy narodu - więc pewnie nie rozumiem, nie pojmuję i nie bardzo odczuwam doniosłość tej decyzji.

Paweł P.
sobota, 15 sierpnia 2020, 12:56

+1

Fanklub Daviena
sobota, 15 sierpnia 2020, 12:37

Po 1989 Polska poniosła gospodarcze straty większe niż po IIWŚ, trollu, a demograficzne zbliżone, tyle, że szczęśliwie w postaci emigracji a nie wymordowania. Mamy też 30x większe zadłużenie zagraniczne i majątek Polski jest w obcych rękach. Straciliśmy też niepodległość. Styropiany przez kilkanaście lat zniszczyły to, za co ginęły pokolenia Polaków. Nawet polską kulturę zniszczyli...

andys
poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 12:52

Kolego/koledzy! Zamiast zakładać fanklub kontrowersyjnego forumowowicza , lepiej byłoby zawinąć rękawy i pracować bardziej efektycznie, skuteczniej, mądrzej. Należy uwazniej analizować oferty przedwyborcze i bardziej swiadomie podejmować ważne decyzje wyborcze. Jest co jest , sami wypracowalismy stan dzisiejszy, sami popełnialismy błędy i zwalać je na innych nie ma sensu. Może jest racja w wypowiedzi prof. Króla, który stwierdził ,że cała polska elita polityczna nie wywiazuje sie ze swoich obowiazków (ciekawe, że nie moge juz w mediach znaleźc tej wypowiedzi, a była ona wczoraj, czy przedwczoraj na TVN24 informacją nr1) ?

Leo
niedziela, 16 sierpnia 2020, 13:46

To trzeba przyznać, że ta chlota styropianowa sprzedała Polskę i Polaków.

jkkk
niedziela, 16 sierpnia 2020, 03:52

kosmita.... :)

Kałboj
sobota, 15 sierpnia 2020, 23:11

Kłamiesz jak zwykle. Jak możesz powiedzieć, że w 89 ponieśliśmy straty większe niż podczas IIWŚ? Upośledzony jesteś?

Marek1
sobota, 15 sierpnia 2020, 22:02

No, akurat o kulturze, to ty masz najmniejsze pojecie. O wojskowości zresztą również ...

Ru
sobota, 15 sierpnia 2020, 10:08

Zarobiłeś 20 kopiejek

Raf
sobota, 15 sierpnia 2020, 13:00

Zarobił ale złote kopiejki, a inni to co najwyżej mogą Amerykanom zronić hhmmm.... No Sikorski kiedyś o tym mówił

Pankracy
piątek, 14 sierpnia 2020, 20:56

0'5 mln usd na 7500 żołnierzy TO 66k pln a miało byc 38 k pln Haloo Błaszczak

Raf
piątek, 14 sierpnia 2020, 20:07

Nie boje się, gdy ciemno jest żołnierz amerykański prowadzi minie ... !!!!!!! Hura jesteśmy uratowani !!!!!!!!!!!!!!!!!

Dkdk
sobota, 15 sierpnia 2020, 10:09

Ciesz się że nie prowadzi cię czerwony sałdat

Raf
sobota, 15 sierpnia 2020, 12:57

Teraz to raczej czarny będzie nas prowadził

wojak
piątek, 14 sierpnia 2020, 19:43

W Japonii to były wojska okupacyjne i Japonia płaci tyle ile żada USA.Korea Płd. poprosiła o wejście w fazie ataku Pólnocy. Czy Polska została okupowana czy zaatakowana? Myśle,żePiS złamał prawo, bo powinien najpierw przeprowadzić referendum w tej sprawie.Ani Błaszczak, ani Kaczyński, ani PAD takich uprawnień nie mają, sprawa powinna przejść przez parlament.

Leo
niedziela, 16 sierpnia 2020, 13:54

A w parlamencie styropian, który sprzedał Polskę i Polaków. Jesteśmy w rękach małych ludzi, z małymi główkami. Kto tu myśli o Polsce i pomyślności Polaków. To jest problem.

F1245
piątek, 14 sierpnia 2020, 19:12

Trzeba zaznaczyć że obecność wojsk USA pozwala nam spokojniej modernizować naszą armię. Ich obecność zabezpiecza naszą obronność, w chwili obecnej np. modernizacja T 72 (choć kontrowersyjna dla wielu ludzi) czy Leopardów. Możemy wycofać sprzęt w dużej ilości i po wykonaniu potrzebnych prac przywrócić do służby.

SimonTemplar
sobota, 15 sierpnia 2020, 11:28

Choć każdy ma prawo do własnego zdania, to w dobrym tonie jest najpierw zapoznanie się z podstawowymi faktami zanim się zabierze głos. Po pierwsze: o jakiej modernizacji T72 ty piszesz? Nie ma żądnej modernizacji a jedynie remont i wymiana podstawowych części, które po prostu nie działają. T72 choć ze świeżą farbą nadal pozostanie trupem na kołach. W rozwinięciu tego tematu - gdzie kolega był przez ostatnie 30 lat (jeśli w ogóle kolega ma tyle lat:).? Wszystkie wartościowe programy rozwoju i modernizacji polskiej armii sa uwalane na wstępie lub przeciągają się w nieskończoność nawet jeśli dojdzie do ich końca to efekt jest mizerny (np. 50 szt. BWP Borsuk rocznie, pojedyncze egzemplarze Krabów i Raków, symboliczna ilość Homara z zapasem amunicji na 2 salwy). Wszystkie prawdziwe programy modernizacyjne jak: zakup nowego czołgu podstawowego, zakup śmigłowców uderzeniowych, zakup/produkcja okrętów obrony wybrzeża, zakup okrętów podwodnych z rakietami manewrującymi, zakup myśliwców przewagi powietrznej (błagam, nie podawajcie F35 bo to jest już żałosne), systemy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe (KAŻDEGO ZASIĘGU w tym Narew w perspektywie za 20 lat i Wisła z ilością symboliczną za 10 lat). Brak podstawowego systemu wyposażenia żołnierza TYTAN - od 15 lat cały czas w "opracowaniu" obecnie w regresie. Brak wystarczającej ilości lekkich systemów obrony bezpośredniego zasięgu - POPRAD w ilościach śladowych, OSA bez modernizacji. Pseudo modernizacja Leopardów do wersji A5+ - NADAL BEZ SKUTECZNEJ AMUNICJI PPANC - czekam cały czas na to aż Davien albo ktokolwiek inny przedstawi SYMBOL ORAZ ILOŚĆ amunicji ppanc (nowoczesnej) do armat 120mm L44 rodzimej produkcji lub w zakupie - czekam cierpliwie. Także, proszę, aby nie bujać w obłokach, bo to jest śmieszne. Pół miliarda dolarów rocznie to są 2 miliardy złotych rocznie na pobyt obcych wojsk na terenie RP. Za 2 miliardy złotych rocznie można by było modernizować armię skutecznie i płynnie. Wprowadzenie wojsk USA do Polski kosztem rezygnacji z utrzymania włąsnej armii to jest zdrada stanu.

Marek1
sobota, 15 sierpnia 2020, 22:16

Nie licz na merytoryczna odpowiedz - tutaj szaleją w większości różnej maści propagandyści i trolle. Rzeczowe argumenty ich się nie imają, choćby dlatego, że mają przeważnie zerową wiedzę fachową zastąpioną partyjnymi gotowcami agitacyjnymi. A przecież za te 500 mln PLN/rok można by spokojnie w 3-4 lata rozwiązać radykalnie i na dekady np. palącą kwestię niedostatecznej absolutnie ilości śr. ppanc w WP. Zakup kolejnych 250-300szt CLU dla ppk klasy Spike-LR/LR2, kilkuset bezodrzutowych CG(Carl Gustav), kilkunastu tys. 1-razowych granatników ppanc nowej generacji. Ale NIC z tego, bo MON od 6 lat zawzięcie uprawia outsourcing kwestii obrony narodowej, przy okazji cedując na głównego podwykonawcę coraz większy zakres własnych do niedawna uprawnień.

sobota, 15 sierpnia 2020, 13:40

Następny ignorant. Wyraznie jest napisane 500 mln. ZŁOTYCH

Marek1
sobota, 15 sierpnia 2020, 22:17

ignorant ?? ty nawet nie masz pojęcia o czym jest post Simona T.

Raf
sobota, 15 sierpnia 2020, 10:41

Teraz już nie musimy modernizować. Amerykanie nas obronią.

ty i ja
piątek, 14 sierpnia 2020, 18:39

od15- do dozywocia za przestepstwa w armi usa chyba ze trafi sedziego z po to ofiara ten sam wyrok co przestepca

Tyle w temacie
piątek, 14 sierpnia 2020, 18:29

Tradycji stało się zadość. Zawsze niemiecki szrot trafiał do Polski - stare samochody, stare meble ze śmietnika i teraz to wojsko. Niemcy ich nie chcą utrzymywać to wywalili ich do Polski. Dla USA to dobry interes - po co mają utrzymać własnych żołnierzy w dobie kryzysu skoro Polska to może robić? Przecież Ci żołnierze w sprawach militarnych podlegają tylko i wyłącznie jurysdykcji USA - także tak na prawdę nic nie muszą robić. Poza tym Polska powoli staje się kolonią USA - juz wielokrotnie to pokazała Mosbacher i Pompeo, którzy zadecydowali np. o podatku cyfrowym. Amerykanie tworzą sobie tutaj swój własny folwark i rynek zbytu, a na straży tego folwarku będą stały ich wojska. Polski rząd jest tak uległy wobec USA, że robi wszystko co amerykański zarządca każe. Jak zakażą handlu z Chinami to Polska będzie musiała to zrobić. Zobaczycie, że tak będzie. W Polsce jeszcze funkcjonuje mentalność homo-sovietikus, zamiast samemu działać lepiej oddać swój kraj obcemu.

Da da dwa
sobota, 15 sierpnia 2020, 10:11

Tacy dobrzy niemcy

Gvalch'ca
sobota, 15 sierpnia 2020, 09:59

Nie wiem czy to kłamstwa głupka czy trolla, ale i tak trzeba je sprostować: 1) Niemcy chcieli by Amerykanie zostali, ale Trump zdecydował by wycofać żołnierzy by ich "ukarać" za zbyt małe wydatki na zbrojenia 2) Żołnierzy amerykańskich utrzymywali i będą nadal utrzymywać Amerykanie - miliard dolarów które płaci np. Korea Płd. nie starczyłaby nawet na pensje dla żołnierzy, nie mówiąc już o ich utrzymaniu. 140 mld USD które "zapłaci" Polska to de facto koszty utrzymania mieszkań czy paliwa - ciężko po prostu, by żołnierze sami wynajmowali sobie kawalerki i tankowali Humvee za swoje na Orlenach 3) NATO to sojusz, to obrona kolektywna - mówienie, że żołnierze przyjeżdżają do nas nie po to by ćwiczyć wspólną obronę, ale by "nic nie robić" to zwykły kretynizm 4) słyszałeś że popularne amerykańskie (i nie tylko) platformy VoD płacą w Polsce podatki? czy jak coś nie pasuje do wymyślonej tezy to to olewacie? 5) Polska jest członkiem UE, a relacje handlowe między Unią a podmiotami zewnętrznymi ustalają wspólnie przywódcy państw członkowskich - jakby Trump zakazał Polsce handlu z Chinami, to by się w Brukseli roześmiali z dobrego żartu i na tym by się skończyło, także ośmieszyłeś się po raz kolejny 6) żołnierze amerykańscy będą u nas przebywać rotacyjnie - przyjeżdżają ćwiczyć, więc bredzenie o "oddawaniu kraju obcemu" świadczy kolejny raz o twojej zerowej wiedzy i jednocześnie miałkości intelektualnej

Whiro
sobota, 15 sierpnia 2020, 08:45

W sumie to skończyłem czytać po twoim stwierdzeniu że Niemcy ich nie chcą. To kłamstwo. USA samo podjęło decyzję o redukcji, bo stwierdzili ze nie będę bronić Niemiec które nie wydają na obronność 2%pkb i na dodatek łaszą się do Rosji.

Tyle w temacie
sobota, 15 sierpnia 2020, 10:50

No właśnie dlatego ich nie chcą. Amerykanom i Niemcom nie po drodze. Dokładnie to pokazuje sytuacja z zakupem Eurofighterów. Niemcy chcą tani gaz od Ruskich, a Trump blokuje NS2. Trump chciałby sprzedawać do Europy drogi w wydobyciu gaz łupkowy - możliwe, że Polsce to wciśnie, biorąc pod uwagę, że obecny polski rząd jest skrajnie uległy w stosunku do USA. Pewnie też USA będzie wpływało a nawet wymuszało pewne decyzje w stosunku do relacji z Chinami. Takie jest moje zdanie - pożyjemy, zobaczymy.

Gvalch'ca
sobota, 15 sierpnia 2020, 12:52

Amerykanie wbrew Niemcom zdecydowali o wycofaniu części wojsk, ale to wg ciebie jest dowód że to Niemcy nie chcieli Amerykanów - czy da się napisać coś głupszego?

DefBot
sobota, 15 sierpnia 2020, 12:41

Gaz łupkowy jest teraz "drogi w wydobyciu"? Tak? To dlaczego tani w wydobyciu, gaz rosyjski jest dla nas zawsze droższy niż amerykański? Tyle w temacie twoich bredni.

Raf
piątek, 14 sierpnia 2020, 18:08

W sumie to nie wiele z tej umowy wynika. Nie ma tu żadnych konkretów np. na temat obowiązków amerykańskich wojsk w przypadku konkretnych sytuacji i zagrożeń. Taka umowa pisana patykiem na wodzie. No chociaż się dowiedzieliśmy, że strona polska nie ma żadnego wpływu na działanie amerykańskich żołnierzy, gdyż nie podlegają oni w tej kwestii polskiej jurysdykcji. Czyli w sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia mogą siedzieć na d... pie i nic nie robić i tak im nic nie zrobimy. Chyba jesteśmy bardzo słabym krajem skoro parę tysięcy obcych wojsk ma gwarantowac jakieś tam bezpieczeństwo i tak się niektórzy tym tutaj podniecają. Wg mnie lepiej liczyć na siebie a nie na innych, którzy zrobią dokładnie to co im się podoba. Niektórzy się tu cieszą, że to na złość ruskim - tylko trzeba pamiętać, że w przypadku konfliktu USA-Rosja to my będziemy poligonem w tym konflikcie i możemy nieźle oberwać.

Kot
sobota, 15 sierpnia 2020, 08:48

W każdym wypadku wojny nato Rosja my i tak dostaniemy. Tak jak od wieków przetaczają się przez nasze tereny z zachodu na wschód i na odwrót.

gimbaza
piątek, 14 sierpnia 2020, 17:55

was to nie dotyczy chyba wiecie z jakiego powodu?

BUBA
piątek, 14 sierpnia 2020, 17:05

No i prosze, jestem ( pozytywnie ) mile zaskoczony. Cos takiego. Nie posadzalem ich o tak dobre dla Polski pertraktacje. Szacunek, szacunek. Myslalem ze potrafia tylko pudrowac zlom. Dobrze sie spisali.

plusik
sobota, 15 sierpnia 2020, 08:09

Przecież to nieoficjalne głąbie

Willgraf
piątek, 14 sierpnia 2020, 23:21

A GDZIE ZGUBIŁEŚ ROZUM ? wiesz co to suwerenność i wolność i wydawanie pieniędzy Polaków na Polaków a nie na żołdactwo obce

jkkk
niedziela, 16 sierpnia 2020, 03:56

a ty masz rozum>? wątpliwe!

Box123
sobota, 15 sierpnia 2020, 11:40

Obecność wojsk amerykańskich w Polsce to rozwój gospodarczy i zamoznosc społeczeństwa, bo podstawa jednego i drugiego jest bezpieczeństwo militarne, szczególnie jak ma się takich sąsiadów jak my, a jedynym realnym gwarantem bezpieczeństwa militarnego Polski jest obecnie bycie pod parasolem ochronnym Stanów Zjednoczonych. Oczywiście ruskiej agenturze się to nie podoba. Stąd takie piszczenie trolli na forum

BUBA
sobota, 15 sierpnia 2020, 14:59

Styl wypowiedzi tego Willgraf podobny do stylu Kosciuszki ktory dawno pod tym podpisem sie nie pojawil.

Po po po
sobota, 15 sierpnia 2020, 10:12

Wydaj na tęczowych lub czerwonych, może będzie ci milej

piątek, 14 sierpnia 2020, 21:20

A to juz oficjalne?

Raf
piątek, 14 sierpnia 2020, 20:12

Ale super pertraktacje. Nikt nam teraz nie podskoczy bo będą bęcki od amerykanów oj ... !!! Wszyscy teraz będą nas się bać .. Teraz MY będziemy rządzić !!!

SimonTemplar
piątek, 14 sierpnia 2020, 20:10

Pozytywnie zaskoczony, tak? To ja ci proponuję sprawdzić najpierw co oznacza eksterytorialność obszaru baz amerykańskich, potem co oznacza dla Polski brak możliwości eksploatacji zasobów, które na terenie tych obszarów się znajdują. A jak to ogarniesz to sprawdź, jakie naturalne zasoby kryją się dokładnie pod tym obszarem. Dodam, że chodzi o pewien bardzo rzadki i kluczowy w nowoczesnych technologiach pierwiastek.

DefBot
sobota, 15 sierpnia 2020, 12:45

Jaka eksterytorialność? Przecież napisane jak byk, że nie będzie? Co za bzdury, was już tam pod Petersburgiem całkiem poj...ło;))) Pierwiastek? Chyba, ku...wa, krzem!!! Wasze wciskanie ciemnoty tu nie przejdzie!

Rkr
sobota, 15 sierpnia 2020, 10:12

Upa prawda

Skleroticus
sobota, 15 sierpnia 2020, 09:48

Żadnej z przytoczonych przez Ciebie bredni nie ma w treści. Proponuję naukę czytania ze zrozumieniem albo powiedzieć politrukowi, że jest tępy z takimi pseudoargumentami.

asd
piątek, 14 sierpnia 2020, 16:36

Czyli jeśli amerykanin na służbie zgwałci babę to nic mu nie zrobimy.

Leo
niedziela, 16 sierpnia 2020, 14:15

Jak zrobi jak ruski oficer, czyli nie zapłaci , to będzie przykro babce. Ale w tym biznesie, trzeba najpierw zapłacić, przed usługą jak w UPC.

Polak
sobota, 15 sierpnia 2020, 10:54

Gwałcili to Rosjanie i Niemcy w Polsce z Amerykanami nie będzie problemu bo to nie bydło

Gvalch'ca
sobota, 15 sierpnia 2020, 10:02

A macie na tych farmach trolli w Petersburgu kursy czytania ze zrozumieniem? Podpowiem fragment: "wyjęcie żołnierzy wojsk sojuszniczych spod jurysdykcji prawnej państwa przyjmującego (w tym wypadku Polski) dotyczy wyłącznie kwestii związanych z popełnieniem zaniechań związanych z pełnieniem obowiązków służbowych." - tylko w Armii Czerwonej gwałtów dokonuje się w ramach obowiązków służbowych (choć głównie na chłopcach z poboru, a nie na "babach")

Wnuk Błochina
sobota, 15 sierpnia 2020, 08:50

To taki chwyt "i tak wyjdzie na moje"? Jak nie wyszło wam podpuszczanie że mają nie podlegać pilskuemu prawu to fantazjujesz co to będzie jak na służbie zgwałci. Takie typowe trolowe mącenie.

Murf fanem Polski
sobota, 15 sierpnia 2020, 05:26

Nie dotyczy to wykonywania jego obowiązków. Rozbił się samolot. Burzenie budynku. Wsiadanie do wraku samochodu podczas prowadzenia konwoju To przykłady incydentów związanych z obowiązkiem służbowym. i przedmiot Prawo wojskowe. Upijanie się w barze i rozpoczynanie bójki. Zgwałcenie Polki na służbie lub poza nią jest przestępstwem i podlega prawu państwa przyjmującego.

wiiiktor
sobota, 15 sierpnia 2020, 01:41

będzie sądzony wg prawa amerykańskiego, a poszkodowana będzie traktowana jako obywatelka usa

Bogdan
piątek, 14 sierpnia 2020, 22:41

... ale Amerykanie "mu zrobią" ....

Pawel
piątek, 14 sierpnia 2020, 22:14

Naucz sie czytac ze zrozumieniem-byloby tak TYLKO w przypadku gdyby gwalcenie w jakis tam sposob oficjalnie bylo w jego obowiazkach sluzbowych co jakos wydaje sie watpliwe-a i wtedy sprawa bylaby raczej smierdzaca.Naprawde myslenie nie boli-tym bardziej ze wszystko masz czarno na bialym.

piątek, 14 sierpnia 2020, 21:07

Oby trafiło na twoją starą...

Maciek
piątek, 14 sierpnia 2020, 18:38

Gwałcić to musieli ruscy, z Amerykańcem każda chętnie w podskokach pójdzie.

Prawda
piątek, 14 sierpnia 2020, 18:26

Dopóki będzie w Polsce to mu możemy za to wszystko zrobić

Rah Warsz
piątek, 14 sierpnia 2020, 18:10

hmmm coś za bardzo zaleciało w tym pytaniu Olginem... Sołdaty z braterskiego kraju wiecznej szczęśliwości, równości i nieprzemijającej demokracji faktycznie mieli w zwyczaju gwałcić "baby" a czasem nie tylko jak ochota była wielka a gorzałka w nadmiarze się lała...Ot takie zwyczaje i końskie zaloty, a swoje postępowanie przypisują innym...To się nazywa "projekcja" :). Paka

WOLNY
piątek, 14 sierpnia 2020, 17:51

tak i co mnie ZROBITA

Box123
piątek, 14 sierpnia 2020, 15:30

I to tyle jeśli chodzi o rusko niemieckie trolle (te drugie działające oficjalnie przez wykupione media) i ich propagande. Umowa taka sama jak dla wszystkich, placimy proporcjonalnie mniej i mamy lepsze zapisy o traktowaniu naszych obywateli jeśli zostaną poszkodowani. Bravo Polski rząd, a trolle za ural

Raf
piątek, 14 sierpnia 2020, 20:10

Huraaa pyszna umowa ..... Jak naszych będą mordować i gwałcić to będziemy mogli ich osądzić ... hurraaaa. Nikt nam teraz nie będzie straszny, wszyscy będą się nas bać

aby
piątek, 14 sierpnia 2020, 17:30

a jakie to media posiadają "niemcy" u nas, z tego co można wyczytać z raportów to raczej "USA", a szcz. dotyczy to tak czesto przywoływanego tvn.

Raf
sobota, 15 sierpnia 2020, 11:18

Ale my też mamy nasze patriotyczne media, które głoszą tylko prawdę TVPis, Radio Maryja i TV Trwam, Do Rzeczy i TV Republika

Fanklub Daviena
sobota, 15 sierpnia 2020, 07:48

nie uwierzę, że nie wiesz, że Niemcy posiadają 80% gazet i czasopism w Polin czy portale internetowe jak Interia... USA natomiast posiada obecny nierząd PiS, a zatem kontrolują TVP...

archipelag Gułag
sobota, 15 sierpnia 2020, 14:45

won za ural do swoich chińskich kuzynów

czarny ziutek
sobota, 15 sierpnia 2020, 04:42

Największe radio w polsce i najbardziej opiniotwórcze medium czyli rmf fm jest właśnie niemieckie.

SimonTemplar
piątek, 14 sierpnia 2020, 20:17

Gazeta Wyborcza, Fakt, Forbes, Newsweek oraz onet.pl To z tych najważniejszych. Poza nimi około 60 różnych mniej istotnych tytułów jak: Przegląd Sportowy, Sport, Cosmopolitan, Shape, Auto Świat, CKM, TopGear, Komputer Świat i pochodne tych tytułów....

Box123
piątek, 14 sierpnia 2020, 19:06

Praktycznie 80% w tym jedne z największych gazat i portali internetowych. Pewnie trudno przeoczyć? Ale ostatnio zasłynął szczególnie deutche Onet, pisząc o tym jakie to katatrofalne warunki Polska wynegocjowała, o eksterytorialnych bazach, żołnierzach wyjętych zupełnie spod prawa Polski i o kompromitacji rządu. I tyle mniej więcej są warte prejtycznie wszystkie bzdury, którymi atakowany jest obecny rząd

Nie łam się
piątek, 14 sierpnia 2020, 18:27

Ano samo przez się rozumie się które są zza Odry

Leon
piątek, 14 sierpnia 2020, 16:48

Duda to sprzedawczyk, wyraził zgodę na okupacje polski.

Pawel
piątek, 14 sierpnia 2020, 22:15

@Leon Co Ty bredzisz?

piątek, 14 sierpnia 2020, 21:20

447 musi być

wiarus
piątek, 14 sierpnia 2020, 18:39

Wolałbyś żeby sprzedał cokolwiek ruskim? Wtedy byłby "w porzo" ?

BUBA
piątek, 14 sierpnia 2020, 18:31

Nie jestem za Duda ale w sprawie obronnosci stoimy twardo obok siebie. A tacy ludzie jak TY to sa prawdziwe sprzedawczyki. I to nie okupacja. Oni sa tutaj na nasze (nie sprzedawczykow ) zaproszenie. I zostana po staropolsku ugoszczeni. Nawet gdyby trzeba bylo sie zastawic. Bo gdy braknie wojska to wiadomo co sie dzieje. Np. Wolyn 43.

skąd takie ludzie ?
piątek, 14 sierpnia 2020, 18:27

A Ty kto ? Święty w aureoli ?

miki
piątek, 14 sierpnia 2020, 14:01

Autor pokazał raczej wyciąg z umowy bo diabeł zawsze tkwi w szczegółach, ale dobre i to. Natomiast szef BBN obiecał publikację całej treści umowy co jest bardzo ważne o ile nastąpi bo odnoszę wrażenie, że niektórzy na forum już są pewni, że poznali wszystkie szczegóły. Niepokoi kwota 500 mln z budżetu MON (dlaczego nie można było wydzielić specjalnego funduszu z budżetu państwa chociażby na wypadek dalszego poszerzania tej umowy) w sytuacji opóźnień wielu programów modernizacji lub ich notorycznego niedofinansowania.

Hmm ?
piątek, 14 sierpnia 2020, 18:28

Mnie niepokoi kwota ponad 1400zł zusu co miesiąc, a krus ma 10x mniej

codybancks
piątek, 14 sierpnia 2020, 18:16

Są też aneksy tajne , ale nie takie jak w Pakcie Ribbentrop-Mołotow !!! Za maluczki jesteś , żeby o tym wiedzieć !!!

Leo
niedziela, 16 sierpnia 2020, 14:28

Prawda się mieści w dokumentach "ściśle tajne". Tam jest całe zło ukrywane przed obywatelami.

Fanklub D. przekaż swojemu prowadzącemu
piątek, 14 sierpnia 2020, 13:50

Chciałem podziękować Rosjanom za ich agresywne zachowanie,dzięki temu USA przeszły z redukowania sił w Europie do ich wzmacniania, a to przyczyni się do bezpieczeństwa Polski przed tradycyjnym agresorem jakim jest właśnie Rosja,fakt że USA również trzyma za mordę Niemców,jest równie ważny,a więc dzięki Rosjanie że otworzyliście oczy Europie i przypomnieli wszystkim kim naprawdę jesteście.

Ziemowit
sobota, 15 sierpnia 2020, 12:19

Mam powody przypuszczać, że Fanklub jest Polakiem w dodatku o narodowych przekonaniach. W tych kręgach orientacja na Rosje jest dosyć popularna. Kilku nawet z mojej okolicy walczyło po stronie Rosjan w Donbasie.

jkkk
sobota, 15 sierpnia 2020, 01:30

bo tak właśnie się stało--popieram!

Raf
piątek, 14 sierpnia 2020, 20:26

O tak Rosjanie otworzyli Europie oczy, bo wcześniej miała zamknięte. Polska tak silnie została wzmocniona siłami amerykańskimi - naszymi przyjaciółmi, że teraz nas się wszyscy boją. Amerykanie - nasi przyjaciele, tak trzymają za mordę Niemców, że Merkelowa ponoć chce się oświadczyć Jarosławowi, żeby jakoś załagodzić nasz gniew na Niemców. A Putin ponoć ze strachu zamieszkał w schronie.

jkkk
niedziela, 16 sierpnia 2020, 04:04

lecz się w tym kraju rad..

sdf45ghcgs46
piątek, 14 sierpnia 2020, 15:52

12 tys zolnierzy usa jest wycofywane z niemiec, do polski i innych krajow trafi 3 tys. Umiesz liczyc?

Antytroll
sobota, 15 sierpnia 2020, 11:43

Podaj źródło że 3 tys kłamco

Całka kwadrat
piątek, 14 sierpnia 2020, 18:29

Policz na siebie a nie na liczydle

ano
piątek, 14 sierpnia 2020, 16:59

Dyslokacja sił też ma znaczenie, to teraz Rosjanie będą latwiej mogli zaatakować Niemcy, jak już zbudują te śmigłowcowce.

Aloszamiałkalosza
piątek, 14 sierpnia 2020, 21:13

hehehehe , onuce już za bardzo nie wiedzą co pisać, pewnie translator im szwankuje hehehe:)

Transratlor
sobota, 15 sierpnia 2020, 10:46

Prawda :)

codybancks
piątek, 14 sierpnia 2020, 18:19

Oni przez NS II będą przepychać całe uzbrojenie i żołnierzy !!! Przez rurociąg Przyjaźń może płynąc ropa , gaz, węgiel i reszta to tajemnica Państwowa !!! Może się mylę, ale wiewiórki coś tak ćwierkały ???!! ;-D

Troll i to wredny
piątek, 14 sierpnia 2020, 15:45

Media światowe (w tym amerykańskie) informują o istotnych redukcjach sił USA nie tylko w Europie. Infobae podawało, że 30 mln DOROSŁYCH obywateli USA zwróciło się do władz z prośbą o żywność, a 110 mln (1/3 populacji) żyje z różnych profitów socjalnych. Pamiętaj nikt nie wprowadza do obcego Kraju jednej brygady/dywizji po to, aby tego Kraju bronić. Takie siły mają być przeciwwagą dla lokalnej armii i wsparciem agentury wpływu. Patrz np. act 447. Zauważ, że przekop mierzei osłabia Kaliningrad ,co dla Polski nie ma najmniejszego znaczenia na poziomie strategicznym (Rosja ma tak rozbudowane środki napadu, że nawet z Uralu może nas wyzerować w kilka minut), budowa portu lotniczego za 30 mld ,do szybkiego przerzutu wojsk (gdy 20 mln Polaków potrzebuje mieszkań, bo albo mieszka w ruderach, albo w wielkiej płycie...), Budowa zamków dla Krzyżaków, to kolejny genialny pomysł PiSu. Pomyśl co zrobili z rynkiem pracy i na ile cię okradli, żeby sfinansować wprowadzenie do Polski wojsk okupacyjnych, których potencjał szybko może być większy niż SZ RP ??? Gdyby postawić ich przed sadem II RP (kochają się odwoływać do tego okresu), to by ich w majestacie ówczesnego prawa...powieszono.

jkkk
niedziela, 16 sierpnia 2020, 04:06

zobacz jakie lepianki masie u siebie....i kilka kradzionych mercedesów...

niejaki Błochin
sobota, 15 sierpnia 2020, 13:01

"Pamiętaj nikt nie wprowadza do obcego Kraju jednej brygady/dywizji po to, aby tego Kraju bronić. " Napisz to na Sputniku o mieszkańcach Abchazji, Setii, Ługańska, Doniecka i Krymu. A co. Niech wiedzą.

Ułan
piątek, 14 sierpnia 2020, 23:19

Większość idiotów piszących takie brednie, ma około 60-70 lat i czerwone książeczki w szufladzie

Kot
piątek, 14 sierpnia 2020, 21:42

Ty lepiej popatrz ile ludzi potrzebuje w Rosji pomocy a oni pompują tyle kasy w armię.

Mekenyk
piątek, 14 sierpnia 2020, 19:38

Skąd ty te liczby wziołeś " 20 mln Polaków potrzebuje mieszkań, bo albo mieszka w ruderach, albo w wielkiej płycie" to są ludzie w przedziale wiekowym między 16-65 rokiem życia morza powiedzieć że nasza cała siła robocza i co ty twierdzisz że nie mają gdzie mieszkać ??? bo według ciebie blokowiska to nie są mieszkania nie wiem czego się naćpałeś ale twój nick mówi sam ze siebie i jest trafny wobec ciebie

He he śmieszek
piątek, 14 sierpnia 2020, 18:33

Na zdjęciach spod różnych foodbanków widać tych potrzebujących- mają wielkie t....i - znaczy głodni nie chodzili i a jak zgłodnieją to wyjdzie tylko na zdrowie. Przyzwyczaili się jeść wiadrami codziennie(!) w tysiącach kilokalorii. Jakich mieszkań potrzebują Polacy ???? Żyją w tym na co sami lub rodzina zapracowała- co w tym złego ? Do pracy rodacy !!!!!!!

DefBot
piątek, 14 sierpnia 2020, 17:29

Co za bełkot. Samogonu się napij, bo myśli nie możesz złożyć do kupy.

Willgraf
piątek, 14 sierpnia 2020, 23:25

a co ci się nie podoba DelBot zydowski agencie USraela

Antytroll
sobota, 15 sierpnia 2020, 11:45

Powoli odchodzę od wersji, że jesteś ruskim trollem. Ty masz coś z głową

Bye Bye
sobota, 15 sierpnia 2020, 10:33

Oj piszczą ruskie trolliki, piszczą. Zajmicie sie lepiej tym co macie na wschodzie. Ale to i tak już nieuniknione więc w zasadzie bez różnicy co zrobicie. Ostatni zgasi światło

nom
piątek, 14 sierpnia 2020, 22:11

tak to jest jak sie w pospiechu skleja wrzutki, zeby wyrobic dzienna norme

Spirytus
piątek, 14 sierpnia 2020, 21:15

Oni nawet samogonu nie mają, piją spiryt techniczny lub skażony. Efekty widać na forum.

Willgraf
sobota, 15 sierpnia 2020, 11:01

kolejny do kolekcji jewrejski urzędas polin

Pierug
sobota, 15 sierpnia 2020, 10:47

Płyn dezynfekcyjny i chłodniczy ;)

asd
piątek, 14 sierpnia 2020, 16:09

albo armia albo socjal

piątek, 14 sierpnia 2020, 15:19

Nic dodać nic ująć .

piątek, 14 sierpnia 2020, 18:33

Zawsze można wyrzucić

Szept
piątek, 14 sierpnia 2020, 14:41

Albo nie umiesz liczyć albo nie interesujesz się gdzie żyjesz. Nie wiem czy jak to napisze to twój prowadzący się na mnie nie wścieknie ale zdradzę ci wielką tajemnicę "AMERYKANIE REDUKUJĄ SWOJE SIŁY W EUROPIE". Można o tym przeczytać w mediach wszelkiej maści. A podziękowanie dla Rosjan wrzuć może na Sputnik lub wyślij do ruskiej ambasady, jestem pewien że się ucieszą :)

Kasander
piątek, 14 sierpnia 2020, 15:07

Uderz w stół a nożyce się odezwą.

piątek, 14 sierpnia 2020, 18:20

Może to ci od Brejzy ?!?!?

Leo
niedziela, 16 sierpnia 2020, 14:43

To ten, co utworzył propagandowywydział w urzędzie w Inowrocławiu?

asad
piątek, 14 sierpnia 2020, 15:37

Dokładnie. Już się pierwszy szept pojawił.

Gts
sobota, 15 sierpnia 2020, 00:11

Was właśnie tak najłatwiej pisowskie zj*by rozpoznać. Wypisujecie tępe komentarze, byle tylko wierszówkę zapełnić, grosiki zebrać. Nawet nie czytacie tego co komentujecie. Wtórny analfabetyzm nie pozwala zrozumieć słowa redukcja.

piątek, 14 sierpnia 2020, 17:38

Prawda boli

Szept
piątek, 14 sierpnia 2020, 15:24

Przyganiał kocioł garnkowi.

d
piątek, 14 sierpnia 2020, 13:24

Generalnie tak powinno to wyglądać między cywilizowanymi krajami. Trzeba jednak pamietać że Amerykanie dostają darmowy dostęp do jednego z najlepszych poligonów w Europie. Takie bonusy powinny być również uwzględnianie w liczeniu polskich kosztów. W takim dniu jak rocznica 15 sierpnia powinniśmy pamiętać że możemy liczyć tylko na siebie i bardzo nielicznych przyjaciół jak Węgrzy którzy bardzo pomogli w 1920 roku. Czy Amerykanie zachowaliby się dziś podobnie ? to pytanie retoryczne

Bogdan
piątek, 14 sierpnia 2020, 23:09

zapomniałeś o amerykańskich lotnikach walczących po naszej stronie w tym starciu z siłami Szatana. Prawda jest taka, że sami nie mamy szans w rywalizacji z Rosją. Więc robimy wszystko, aby konflikt z nami po prostu się nie opłacał sowietom. Jak na razie realizujemy to super. Unia Europejska to takie Tuski do kwadratu (bez obrazy, ale ilustruję stan umysłów urzędników UE).

jkkk
niedziela, 16 sierpnia 2020, 04:09

popieram racja 100%

Fanklub Daviena
piątek, 14 sierpnia 2020, 20:59

Generalnie to powinno być referendum czy Polacy chcą amerykanskiej okupacji i płacenia 0,5 mld trybutu temu okupantowi...

Raczej
sobota, 15 sierpnia 2020, 10:49

Powinno być referendum czy Polacy chcą płacić characz zusowi 1400 i podatki nieliniowe

Złota orda
sobota, 15 sierpnia 2020, 15:09

referendum? Takie jak na Krymie??

Ziemowit
piątek, 14 sierpnia 2020, 15:46

Chciałbym się dowiedzieć jak to bardzo Węgrzy nam pomogli w 1920 roku. :-) Węgrzy wtedy mieli własne problemy z sąsiadami i zakres ich pomocy o ile w ogóle był był bardzo mały. Za to realną pomoc dali nam Amerykanie, którzy nalegali na utworzenie niezależnego państwowa Polskiego (poprzez rozbiór Austro-Wegier np - tzw. punkty Wilsona), wojskowo za to nas wsparli Francuzi i Rumuni z którymi mielismy wspólnego wroga. Armia Hallera w sumie cała wyekwipowana była w sprzęt francuski. Mieliśmy czołgi i samoloty z Francji, czego nie można powiedzieć o słabo wyposażonych komunistach. A rumunska pomoc głównie polegała na wspólnej ofensywie przeciw Zachodniej Ukrainie z którą obie strony były uwikłane w wojnę. Dodać należy zwycięskiej ofensywie która skutkowała odblokowaniem Lwowa i późniejszym zajęciem wszystkich spornych terenów. Do tego należy wspomnieć o niezależnej armii ukraińskiej która walczyła po polskiej stronie w bitwie warszawskiej po uprzednim upadku państwa ukraińskiego. W sumie w historiografii niewiele jest o jakiejkolwiek pomocy węgierskiej dla państwa polskiego. Pozdrawiam

Bogdan
piątek, 14 sierpnia 2020, 23:14

Kurde, w dobie internetu wystarczy zapytać dr. Google i natychmiast masz z setkę podpowiedzi. Z całej twojej wypowiedzi wynika, że to Polska miała przewagę nad sowietami, a w następnym kroku będziesz przekonywał, że to my napadliśmy biedną Rosję sowiecką, zmagającą się w wojnie z "Białymi".

Ziemowit
sobota, 15 sierpnia 2020, 11:46

A skąd takie dziwne założenie. Owszem google mi faktycznie wysłało wiele linków do popularnych stron o narodowej proweniencji. I po krótkim reaserchu sobie doczytałem o tym kluczowym transporcie amunicji. Mnie chodziło jednak o całą wojnę, źle się wyraziłem. Pomoc Węgier jak bardzo by nie była potrzebna przyszła w ostatnim akcie wojny. 1919 roku oczywiscie tak być nie mogło bo na Węgrzech proklamowano republikę rad, która w stosunku do Polski była wroga. W sumie się z Tobą zgadzam, jednak nadal uważam że Polska armia w sumie była lepiej wyposażona i dowodzona niż ich radziecka odpowiedniczka.

Fanklub Daviena
piątek, 14 sierpnia 2020, 21:06

Tylko dzięki Węgrom istniejemy, ośle. To JEDYNY kraj który realnie nam pomógł w 1920, gdy niemieccy, francuscy, brytyjscy dokerzy, kolejarze itp. blokowali dostawy dla Polski. Sprawdź ile dział, amunicji, kuchni polowych, szpitali polowych, leków, żywności wysłali nam Węgrzy. NIE BYŁO SZANS WYGRAĆ WOJNY 1920 BEZ WĘGIERSKIEJ Pomocy a garstka amerykańskich ochotników w 1920 praktycznie się nie liczyła.

Ziemowit
sobota, 15 sierpnia 2020, 11:56

ja na pewno nie istnieje dzieki Węgrom bo dla mnie byt polityczny nie jest rodzcami. Wyzywanie się od osłów jest dziecinne i nie mam zamiaru sprowadzać konwersacji do tego poziomu. Doczytałem sobie o Węgierskim transporcie który w rożnych publikacjach miał 50 do 80 wagonów. i mimo że przyszedł w kluczowym momencie gdy wojsku polskiemu zaczęło brakować amunicji nadal uważam że bez pomocy Francji Ameryki i Rumunii do tej wojny w ogóle mogłoby nie dojść. Pomoc Węgrów w ostatnim akcie była nieoceniona jednak nie opierałbym tezy, że wygraliśmy tą wojny z powodu tego, że Wegrzy zgodzili sie nam sprzedać amunicje. Do bitwy warszawskiej doprowadzilo 2 lata cieżkich zmagań wojennych i wiele lat wysiłków dyplomatycznych, organizacyjnych ludzi takich jak Piłsudski, Dmowski czy Paderewski. Przypomnę że to był okres kiedy socjalisci wspolpracowali z narodowcami i jesli miałbym stawiać jakiekolwiek tezy to własnie to że naród polski jak nigdy był zjednoczony wokół jednej ideii sprawiło że odzyskalismy i obronilismy niepodległość. Oczywiscie teraz by sie nam nie udało sądząc po wypowiedziach na tym forum.

SimonTemplar
sobota, 15 sierpnia 2020, 11:32

Słuszna uwaga. Choć pojedyncze osoby z Francji i USA pomagały Polsce, całe rządy i finansjera tych krajów odwróciły się od nas nie pierwszy i nie ostatni raz.

Zaolziak
piątek, 14 sierpnia 2020, 19:51

Historiografia mówi co innego.Francuzi zostali zablokowani przez Czechów (nie puścili dostaw w zw. z Zaolziem).Brytyjscy dokerzy nie chcieli ładować ammo dla Polski a Gdańsk odmówił przyjęcia statków z zaopatrzeniem.Madziarzy mieli fabrykę ammo na wyspie Csepel i stamtąd dowieżli towar do Polski.To krótko o historiografii, zrewiduj swoją wiedzę.

Ziemowit
sobota, 15 sierpnia 2020, 11:56

Si doczytałem. bardziej chodziło mi o całą wojnę, żle się wyraziłem.

rododendron
piątek, 14 sierpnia 2020, 16:20

Węgrzy wysłali nam całą swoją amunicję przed samą bitwą warszawską. Na skutek strajków kolejarzy był problem z dostarczeniem amunicji z innych krajów.

Ziemowit
sobota, 15 sierpnia 2020, 11:58

Dzieki serdeczne.

piątek, 14 sierpnia 2020, 17:49

"Na skutek strajków kolejarzy " - dodajmy, francuskich i niemieckich kolejarzy którzy wspierali miedzyna

Stefan
piątek, 14 sierpnia 2020, 13:09

Bardzo dobra umowa brawo

jkkk
niedziela, 16 sierpnia 2020, 04:12

to sukces ! i nie ma innej oceny...!

Gts
sobota, 15 sierpnia 2020, 00:13

Nie czytałeś i słowa nie rozumiesz, po prostu kilkanaście groszy wpadło za kopiuj wklej.

Willgraf
piątek, 14 sierpnia 2020, 23:25

kolejny idiota z greki człowiek bez znajomości aspektów polityki

Franz
piątek, 14 sierpnia 2020, 13:07

Trzeba pamietac ze taka bilateralna umowa jest wlasciwie identyczna z zawieranymi wczesniej umowami miedzy USA a goszczacymi panstwami. Dodac nalezy role pracownikow cywilnych zatrudnionych przez USA w bazach wojskowych USA. Sa oni oplacani wedlug uzgodnien taryfowych porownywalnych z warunkami placowymi analogicznych stanowisk w kraju a ich zarobki pkrywane sa z budzetu departamentu obrony USA, tak jak to ma miejsce a niemczech. Napewno na razie nie bedzie to duza liczba zatrudnionych, ale nalezy sie spodziewac ilosci cywilnych pracownikow proporcjonalnie do ilosci stacjonujacych zolnierzy.

piątek, 14 sierpnia 2020, 23:17

Wystarczy zapytać co się dzieje w okolicach Powidza. Cała okolica zarabia na stacjonujących tam wojskach USA. Jeśli na obecności wojsk USA korzysta politycznie całe państwo, a przy okazji bogaci się gmina i województwo to czego trzeba więcej?

Heyt
piątek, 14 sierpnia 2020, 18:36

To będą się rodzić majkele, dzony etc etc

ooo
piątek, 14 sierpnia 2020, 12:31

Co to znaczy: "jeśli Polska wyrazi taką wolę"? III RP ma PSI obowiązek ścigać i karać wykroczenia i przestępstwa!

Bogdan
piątek, 14 sierpnia 2020, 23:19

do not worry, be happy :-)

Albuquerke
piątek, 14 sierpnia 2020, 14:35

Czy ty rozumiesz co czytasz?

III
piątek, 14 sierpnia 2020, 14:23

Najkrócej to znaczy, że należy wysłać pisemko, sami bez naszego pisemka nie muszą nic przekazywać.

Gts
sobota, 15 sierpnia 2020, 00:23

Które odbiorca wrzuci do niszczarki. W tym czasie jak to się dzieje w 99% przypadków sprawcy znajda się już na terenie USA, albo znikną w innych bazach USA.

Szept
piątek, 14 sierpnia 2020, 12:00

Niby nie brzmi to źle, ale jak to ze statystyką bywa porównywanie się z Koreą jest złudne. Koreańczycy podali że za 2019 r. zapłacili 900 mln , co przy 5k żołnierzy USA w Polsce daje niby koszty zbliżone do naszych ale czy na pewno? W Korei baza USA jest 60 km od linii frontu, wojsko USA zapewnia parasol OPLot, najnowsze systemy są tam dyslokowane, do tego 8k tamtych sił to siły powietrzne zdolne zapewnić przewagę w razie konfliktu. W porównaniu z tym sprzętem u nas bieda, bazy na tyłach, OPLot i lotnictwa brak, więc odpowiedzcie sobie sami kto ma większe korzyści my czy Koreańczycy. W artykule nic nie napisano o poligonach które cały rok będziemy udostępniali za darmo, pewnie uznano że oddanie sporego kawałka polskiej ziemi kosztuje 0 zł więc nie warto sobie tym głowy zawracać. No i co będzie jak USA przerzuci do nas cały kontyngent 20K żołnierzy (jak się pochapią z Niemcami?), koszty wzrosną do 2 mld rocznie, a co jak kiedyś będzie naprawdę zagrożenie konfliktem ze wsch. i przerzucą 200k, na mocy tej umowy będzie to nas kosztowało 20 mld zł. rocznie. Tak więc diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach, a umowę ocenić da się po paru latach funkcjonowania. Osobiście uważam że kraj UE i NATO który płaci za stacjonowanie obcych wojsk na swoim terenie a nie odwrotnie to kraj rządzony przez chorych i przegranych ludzi.

Murf fanem Polski
sobota, 15 sierpnia 2020, 05:47

Przede wszystkim wojska amerykańskie w Korei to brygada pojazdów Strikers, wojska w Polsce to pełna brygada pancerna. Po drugie, wkrótce będzie w magazynie druga opancerzona Gorgade. żołnierze mogą przylecieć i być gotowi do marszu za dwa dni. Wtedy Polska ma lekką dywizjon pancerny (batalion) z (na razie) pełnym regimantem (brygadą) w Niemczech. To równa się siłom lądowym, jakie ma Korea. I brygada lotnicza, w skład której wchodzi 12 Apaczów. Następnie budowany jest obiekt Aegis Ashore. Następnie powstaje dowództwo dywizji. plus przednia siedziba Vth Corp. W Niemczech magazyny brygady mechanicznej i brygady artylerii. i różne jednostki wsparcia. Z upływem czasu niewątpliwie będzie ich więcej. Należy pamiętać, że zakup brygady pancernej kosztował do 5,5 miliarda dolarów. należy pamiętać, że obejmuje to również całą armię Stanów Zjednoczonych i potęgę gospodarczą największej gospodarki na świecie oraz wszystko, co możemy uzyskać od innych sojuszników.

Bogdan
piątek, 14 sierpnia 2020, 23:24

Spoko. Jeśli za 20 mld będziemy mieli spokój na granicy wschodniej to jest OK. Za rządów niejakiego Tuska pięć razy tyle ulatywało w kosmos (czyli do kieszenie różnych ludzików) i jakoś się tym Ty i Tobie podobnie nie stresowaliście. Jeśli masz problem z priorytetami, to sobie odpuść z całą resztą i się nie stresuj.

Henryk44
piątek, 14 sierpnia 2020, 19:44

Kto ma w tym i jaki interes, żeby zolnierze amerykańscy byli nad Wisłą. Czy amerykanie pchają się do nas na siłę,czy my ich zapraszami. Jak zapraszasz gości do domu to każesz ima za wszystko płcić.W Niemczech 76 lat doświadczeń, w Korei 70 lat.Ile nasz kosztował pobyt Armii Czerwonej w latach 1939-1941 i 1944 do 1994.Szept wylicz to głośno.

Doktór
piątek, 14 sierpnia 2020, 18:37

To idź się lecz

Kot
piątek, 14 sierpnia 2020, 11:51

Napiszę jak trol, "podobno żołnierze USA nie będą podlegać polskiemu prawu.

Pies
piątek, 14 sierpnia 2020, 18:37

Napiszę jak kot, miał

Wariat
piątek, 14 sierpnia 2020, 11:50

A jednak warto bylo inwestować w NOWE kuchnie POLOWE Tłusta grochówka pokona amerykańska armię Ale kible POLOWE to juz Mają WŁASNE

piątek, 14 sierpnia 2020, 23:27

Chyba w Szwejku był niejaki "latrinen general", i jak widać zostawił trwałe ślady w umysłach współczesnych.

Plum
piątek, 14 sierpnia 2020, 18:38

Żeby im tylko nie wywaliło, bo szambonurków mało z tymi ich pompami "eeeeeeee"

Erwin
piątek, 14 sierpnia 2020, 11:39

Czyli jeśli punkt 3 się potwierdzi portal Onet powinien utracić akredytacją, a odpowiedzialni za fake news o amerykańskim wojsku wyjętym spod prawa powinni zostać skazani za działania hybrydowe lub nawet terrorystyczne przeciw Państwu Polskiemu

Gts
sobota, 15 sierpnia 2020, 00:21

Jeśli polska wyrazi taką wolę. Dotąd, praktycznie żadnemu państwu takiej woli nie udało się wyrazić, a żołnierze znikają przewożeni do USA zanim ktoś się w kraju zorientuje. Poza tym ja już widzę jak Błaszczak idzie do Mosbacher i wyraża swoja wole, nawet w imieniu Polski. Zatkało kakało naiwne pisiaczki? PS. Jak wam się marzy jedynie słuszna telewizja, prasa i inne media, to może czas dla was wyjechać do KRLD? Jak wam przeszkadza pluralizm medialny, społeczny i polityczny, a marzy sie dyktatura jednopartyjna oparta na ordynarnych kłamstwach i propagandzie to może spakujcie się i wyjeżdżajcie do Rosji? Idealnie się w tamten system wpisujecie.

Bibi
piątek, 14 sierpnia 2020, 13:53

ONET wraz z całà Germańsko-Sorosowà medialnà grupà powinni być pozbawieni prawa do rozsiewania k łamstw na terenie Rzeczypospolitej.

W rzeczy samej
piątek, 14 sierpnia 2020, 13:26

Portale wypisujące pseudo dziennikarskie paszkwile, Influencerzy znawcy od wszystkiego teraz ciekawe czy się przyznają do błędu :)

Przypadkowy przechodzień
piątek, 14 sierpnia 2020, 11:30

Brawo! Kawał dobrej roboty!

Willgraf
piątek, 14 sierpnia 2020, 23:26

kolejny syjonistyczny troll

Ciekawy
sobota, 15 sierpnia 2020, 11:47

Piszesz o sobie?

piątek, 14 sierpnia 2020, 11:29

Wow,ale super...super,że te 500 mln pójdzie na USA ...dobra robota...super super super.

Gts
sobota, 15 sierpnia 2020, 00:26

O i powyżej macie przykład poziomu IQ pisowskiego trolla. To wpis 5 letniego Jasia z Podlasia. Nic nie rozumie, kazali to pisze, za lizaka.

Bogdan
piątek, 14 sierpnia 2020, 23:29

wow, a ile to według anonima kosztuje wolność, skoro 500 mln to dużo?. Może by tak zapytać Ukraińców?

Hmmmm ?
piątek, 14 sierpnia 2020, 18:39

A ile idzie na KRUS ?

piątek, 14 sierpnia 2020, 17:47

Te 500mln zostanie w Polsce. Tłumaczenie na rosy

Tuchaczevsky
piątek, 14 sierpnia 2020, 13:56

my Was będziemy bronić za darmo...

John from Texas
piątek, 14 sierpnia 2020, 21:22

Hihi my też (447)

do kacapa from kacapowo
sobota, 15 sierpnia 2020, 12:48

od kiedy informowanie Kongresu o czymkolwiek cokolwiek kosztuje?

Pola-o
piątek, 14 sierpnia 2020, 18:40

My uże wsje ponimaju szto takoje

mobilny
piątek, 14 sierpnia 2020, 11:27

....A nie lepiej we własne siły zbrojne inwestować....

Bogdan
piątek, 14 sierpnia 2020, 23:30

Jasne, że lepiej. A nie lepiej to kupować polskie samochody zamiast zagranicznych?

y
piątek, 14 sierpnia 2020, 14:05

Przeczytaj raz jeszcze! Ze zrozumieniem!. To inwestycja w NASZE BEZPIECZEŃSTWO. A WP tylko na tym skorzysta. Zresztą korzysta już od dłuższego czasu.

sobota, 15 sierpnia 2020, 06:26

Aha czyli sądzisz,że USA zaryzykuję konflikt atomowy dla Polski...poliniaczek biedny

Antytroll
sobota, 15 sierpnia 2020, 11:49

Aha czyli sądzisz, że jak w polsce będzie kilkanaście miejsc lokalizacji wojsk amerykańskich, a co za tym idzie kilka kolejnych tysięcy ich rodzin i obsługi to ruskie onuce, zrzuca na nas bombe atomową i zaryzykują konflikt atomowy? To wlanie obecność żołnierzy wojsk USA jest gwarancja, ze do tego nie dojdzie

mobilny
piątek, 14 sierpnia 2020, 18:32

Ale jaka inwestycja w nasze bezpieczeństwo? Co ty bredzisz stary? I jak na tym WP ma skorzystać? I z czego korzysta obexnie bo nie załapałem twojej logiki

rozpłaszczony
piątek, 14 sierpnia 2020, 13:37

Lepiej ale rozwój i modernizacja naszych sił zbrojnych w ogóle nam nie wychodzi / nieudolność kolejnych rządów , ministrów ON/ . Tak więc nie mamy wyjścia i trzeba się nastawić na długie płacenie USA za ochronę .

piątek, 14 sierpnia 2020, 21:22

Ty tak serio?

Ttt
piątek, 14 sierpnia 2020, 10:52

Drogo ale jak mawiał JP jak się nie szanuje własnej armii trzeba szanować inną

Trzcinerro
piątek, 14 sierpnia 2020, 10:50

No wszystko ładnie i pięknie ale czy mogą tak nie utrwalać za bardzo tej swojej obecności w Polsce? A może by tak pieniądze na ich utrzymanie lepiej wydać np. na własną Polską armię?

Grzesiek
piątek, 14 sierpnia 2020, 12:59

Tyle to na "waciki" co najwyżej.

kaz
piątek, 14 sierpnia 2020, 10:47

Wszystko co związane ze współpracą z USA, to nam się opłaci, kiedyś identyczna sytuacja był z ZSRR. A później Lechu W. /nie Lechu śp./ wyprowadził "przyjaciół" z Polski.

Tosiek
piątek, 14 sierpnia 2020, 13:24

Nie Lechu W. wyprowadził tylko śp. Jan Olszewski.

Gvalch'ca
piątek, 14 sierpnia 2020, 15:08

co Ty bredzisz?! - kiedy to niby Jan Olszewski cokolwiek w tej sprawie z Rosją ustalał? Przecież w ówczesnym systemie politycznym on nie miał nawet pod sobą MSZ! Wałek jaki był, taki był, ale to bez wątpienia jego zasługa, że na Kremlu przy butelce dogadał się z Jelcynem i ruscy wyjechali od nas na długo przed opuszczeniem NRD (o co znacznie mniej skutecznie zabiegali Bush i Kohl)

franek
piątek, 14 sierpnia 2020, 13:00

Co ty bredzisz za Ruska staliśmy się upadłą gospodarką z hiper inflacją. Tak to się kończy gdy w danym kraju obowiązuje gospodarka księżycowa - zostaje tylko piach

qwert
piątek, 14 sierpnia 2020, 17:43

Amerykańskie sankcje , chłopcze uwaliły nasz gospodarkę !

Gvalch'ca
sobota, 15 sierpnia 2020, 08:53

Chyba zapominasz, że Gierka od władzy nie osunęła Solidarność ani Amerykanie - wykopali go ludzie Jaruzelskiego bo nawet oni zdawali sobie sprawę, że jeszcze kilka lat takiego "gospodarowania" i państwo upadnie. A piszę 'nawet oni' bo przypominam, że Jaruzelski był takim mózgowcem, że wysłał żołnierzy pod bronią do zakładów pracy by wymusić sumienną pracę... Nawet taki tłuk widział jednak, że dług narasta w postępie geometrycznym, a zapowiadane profity z eksportu to propagandowa mrzonka - lata 70. to na potęgę fałszowane statystyki gospodarcze, bo nie można było przyznać, że do każdej inwestycji trzeba było co raz więcej dopłacać. Lata 80. tylko przedłużyły agonię którą spowodował komunizm. PS: na Czechosłowację też były nałożone sankcje? A jednak upadły tak samo jak PRL! Czemu? bo cała ta rosyjska myśl gospodarcza to było jedne wielkie kłamstwo i jedynie sposób na zrobienie z ludzi niewolników - zaiste jak w Folwarku zwierzęcym, którego takie orły jak ty nigdy nie przeczytały

franek
sobota, 15 sierpnia 2020, 00:51

To była dokładka ale za stan wojenny - tylko że kryzys się zaczął już za Gierka produkowaliśmy towary które na zachodzie nikt nie chciał bo byliśmy technologicznie nie wydajni a długi gierkowskie z 1szej połowy dekady lat 70tych rosły i musiało to rypnąć. No i ten słynny rubel transferowy w wymianie z ZSRR 1rubelek za 1 dolarek na korzyść sowietów

Pawel
piątek, 14 sierpnia 2020, 22:21

@qwert Amerykanksie sankcje to byl tlyko gwozdz do trumny-tylko rpzyspieszyly prosce ale komunistyczna gospodarka miala nieefektywan alokacje srodkow i wydajnosc pracy byla tam znacnzie nizsza w kapitalzmie.Naprawde w 2020 roku trzeba ludizom tlumaczyc takie oczywoste rzeczy jak wydajnosc pracy czy alokacja kapitalu albo rpaow popytu i podazy???!!!

Bat
piątek, 14 sierpnia 2020, 21:55

Co za brednie. My praktycznie nie handlowaliśmy z zachodem. Sankcje dojechały zsrr a oni brali od nas co mogli żeby zniwelować swój ból doopy. Oczywiście gratis....

Juliusz Cezar
piątek, 14 sierpnia 2020, 10:43

"Co za tym idzie, każde przestępstwo lub nawet wykroczenie nie związane z pełnieniem obowiązków służbowych będzie podlegać pod polską jurysdykcję, o ile strona polska wyrazi taką wolę." - przepraszam, co wyrazi? Przecież polska jest kolonią, a kolonie nie mają własnej woli :D Ech, papier to piękny wynalazek, wszystko przyjmie.

jkkk
niedziela, 16 sierpnia 2020, 04:15

przyjmuje nawet twoje brednie!

Gvalch'ca
piątek, 14 sierpnia 2020, 15:11

nieudolny trolling, który ma ukryć to, że przez całe miesiące kłamaliście nt. rzekomego braku odpowiedzialności amerykańskich żołnierzy np. za popełnione w Polsce gwałty. ciężkie jest życie kłamczuszka, który musi łykać takie żaby

Batman
piątek, 14 sierpnia 2020, 16:27

Bo nie ma odpowiedzialności, umiesz czytać? "o ile strona polska wyrazi taką wolę" - to wiadomo przecież, że nie wyrazi, kowboj kogoś tutaj pobije, trafi do aresztu, potem do USA i tam umorzą, bo nikt swojego nie skaże za zbrodnię popełnioną w czyjejś kolonii. Paniał?

Bat
sobota, 15 sierpnia 2020, 09:05

Jakiś ty mądry. Ty wiesz lepiej co zrobi każdy na świecie zanim on pomyśli co by zrobił.

Gvalch'ca
sobota, 15 sierpnia 2020, 09:01

Przeczytaj całe zdanie kłamczuchu: "Co za tym idzie, każde przestępstwo lub nawet wykroczenie nie związane z pełnieniem obowiązków służbowych będzie podlegać pod polską jurysdykcję, o ile strona polska wyrazi taką wolę." - każdy Amerykanin będzie wiedział, że podpada pod polską policję/prokuraturę/sądy. To jest zasada. Wyjątki o których piszesz potwierdzają regułę, a nie ją tworzą. Czy ty w ogóle skończyłeś podstawówkę, że piszesz takie bzdury? Równie dobrze mógłbyś napisać że w Polsce pedofile są uniewinniani przez prezydenta, bo rzeczywiście był jeden taki przypadek - zacznij odróżniać zasady od jednostkowych przypadków trollu

Batman
sobota, 15 sierpnia 2020, 11:14

"o ile strona polska wyrazi taką wolę" - więc wychodzi, że jednak nie umiesz czytać i twoje IQ to pojedyncza liczba. Nigdzie nie jest napisane, że to mogą być jednostkowe przypadki, tylko wszędzie tam, kiedy polska strona wyrazi taką wolę - to jankes nie odpowie u nas. Każdy prawnik ci to powie.

Gvalch'ca
sobota, 15 sierpnia 2020, 16:05

No to ile było przypadków w ostatnich 11 latach (bo podobne zapisy obowiązują już od Redzikowa) gdy Amerykanin dopuścił się w Polsce przestępstwa i nie podlegał pod polski wymiar sprawiedliwości. Dla odmiany podaj jakieś konkrety kłamczuszku - bo prawda jest taka, że odpowiadali nawet za wykroczenia drogowe, a wszystko co mówisz to brednie na kółkach mające obniżyć wysokie poparcie Polaków dla obecności sojuszniczej naszego kraju. Tylko fakty poproszę, a nie kłamstwa o "każdym prawniku", "czyjejś kolonii" i "moim IQ" - stać cię na jakieś konkrety?

Batman
sobota, 15 sierpnia 2020, 22:07

Przecież sam ten zapis wystarczy, żeby udupić polską niepodległość, wystarczy nawet jeden taki przypadek na 20 lat. Ba, w tej wersji umowy Polsce nie wolno nawet wejść do amerykańskiej bazy. To też nazwiesz kłamstwem? Na onecie jest artykuł o tym. Ja wiem, że V kolumna jankeska się zachłysnęła sukcesem, ale dla prawdziwych Polaków to średnio nam do śmiechu.

Gvalch'ca
czwartek, 20 sierpnia 2020, 02:36

"sam ten zapis wystarczy, żeby udupić polską niepodległość" - czyli zero konkretów, ale za to dużo domysłów. wróćmy do tej rozmowy, jak już będziesz miał do zaprezentowania jakikolwiek fakt

y
piątek, 14 sierpnia 2020, 14:06

A Ty jesteś kolonistą?

archipelag Gułag
piątek, 14 sierpnia 2020, 13:44

szczekaj szczekaj,osobiście uważam że wystarczy 100 żołnierzy USA w Polsce ale jak ich ruszycie to USA rozniosą Was w pył,bepieczeństwo Polski ponad wszystko

???
piątek, 14 sierpnia 2020, 17:35

Żebyś się nie zdziwił jak usmeni będą nas bronic

Juliusz Cezar
piątek, 14 sierpnia 2020, 15:54

USA to co najwyżej na robią w gacie, bo oni muszą mierzyć siły na zamiary, a głównym zagrożeniem są Chiny. USA dostanie od Ruskich cynk o ataku i zobaczysz jak szybko żołnierze USA stąd polecą. Naiwniaki.

Łuki
piątek, 14 sierpnia 2020, 13:03

Posłuchaj sługusie brukseli .Polska to suwerenny kraj czy ci się to podoba czy nie !!

rozbawiony
sobota, 15 sierpnia 2020, 10:48

Suwerenny ? Hmmm , to spróbujmy uchwalić ustawę o IPN w pierwotnej wersji albo rozpocząć produkcję własnych rakiet o zasięgu 500+ . Suwerennymi krajami to są Rosja , USA , Turcja , Francja , Izrael i parę innych . My to nawet jesteśmy mniej suwerenni od Węgier którzy nie pytają się hegemona zza oceanu gdzie mają kupować uzbrojenie i jak mają układać sobie stosunki z Ukrainą . My to nawet boimy się wystąpić do tego kraju o odszkodowanie za wymordowanie naszych rodaków na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej i wymusić zgodę na ich ekshumację . Trochę mniej propagandy POPIS-owej i łykania jej jak pelikan .

gucio
piątek, 14 sierpnia 2020, 14:30

Julek z Petersburga nie z Brukseli

klawiatura
piątek, 14 sierpnia 2020, 10:40

"o ile strona polska wyrazi taką wolę" Czyli już wiadomo, że nie wyrazi, reszty nie ma co komentować.

Towarzysz Polak
piątek, 14 sierpnia 2020, 10:39

Prawda jest taka że choć chcielibyśmy inaczej to nie jesteśmy w stanie samodzielnie stworzyć takich sił, które były by w stanie jakoś specjalnie odwieść potencjalnego przeciwnikam przed akcjami zbrojnymi, dlatego takie bazy są dość istotne, co do tych 500 mln to grono tych środków wróci do gospodarki bo przecież wyżywieniem będą zajmować się polskie firmy, oczywiście najlepiej było by nie oglądać się na sojusze i stworzyć własne siły gotowe zapewnić bezpieczeństwo tylko ze to wymagało by zwiększenie wydatków na uzbrojenie co najmniej trzy krotnie i trzeba by było jeszcze zorganizować własny program atomowy co też jest kosztowne finansowo i politycznie. Koniec końców można narzekać ale alternatyw brak.

Dudley
piątek, 14 sierpnia 2020, 14:24

To nie brak alternatyw, to mentalność niewolnika, i łudzenie społeczeństwa wizją że obcy żołnierz będzie umierał za twojej rodzinę. Niczego się nie nauczyliśmy po 1939r, bufonada, liczenie na sojusze i defilady. W efekcie ogromne straty infrastrukturalne, ludzkie i terytorialne, oraz utrata niepodległości na 50 lat, zastój cywilizacyjny gdy Europa odjechała nam na parę dekad do przodu. I teraz takie same patałachy szykują nam powtórkę z historii.

razdwatri
sobota, 15 sierpnia 2020, 11:03

No cóż tonący brzytwy się chwyta . Jeśli nawet amerykanie nie odstraszą agresora ani nie będą umierać za Gdańsk to innego co nam pozostało . Skoro przez 30 lat nie potrafiliśmy zbudować armii która stawi silny opór do czasu nadejścia pomocy / wsparcia NATO to nie ma co liczyć że przez kolejne 30 lat nam się to uda . Po prostu jesteśmy nieudacznikami niezdolnymi do zbudowania silnego państwa / gospodarki/ wojska i pozostaje nam tylko liczyć na ochronę innych .

sobota, 15 sierpnia 2020, 14:22

Sam jesteś nieudacznikiem. Przez ostatnie trzydzieści lat rozbrojona jest cała Europa,a obecność amerykanów daje nam czas aby to naprawić.

spoko
piątek, 14 sierpnia 2020, 20:58

A ty jaka masz mentalnosc? Chesz powiedziec ze powtorzy sie 1939 i kot wepcha Polsce noz w plecy jak to bylo 17\09\1939?

Dudley
sobota, 15 sierpnia 2020, 12:29

Bynajmniej nie niewolniczą. Dla mnie dobrym przykładem budowania pozycji politycznej i militarnej jest Turcja, choć sam Erdogan ze swoim religijnym nacjonalizmem mnie mierzi. Co do reszty, to napisałeś post zbyt niezrozumiale by na niego odpowiedzieć.

piątek, 14 sierpnia 2020, 14:59

W 39 nie mieliśmy żadnych obcych baz a 80% zakupów uzbrojenia było dokonywanych w polskich zakładach, i co to dało?

BUBA
sobota, 15 sierpnia 2020, 14:52

W 39 najwieksze zakupy byly we Francjia nie w polskich zakladach.Cale WP bylo oparte na wzor WF. Francuzi zaronili na dostawach do WP krocie a w 39 nas zostawili !!!! i Anglia rowniez a po wojnie kazala sobie nawet za obrone Angli zaplacic. Tacy to sa sojosznicy. Niemcy nas pokonali ale nie zdradzili. Gdyby Bek prowadzil inna polityke to by bylo inaczej.Dlatego uklady tylko z USA i RFN.

Dudley
piątek, 14 sierpnia 2020, 15:17

Dlaczego manipulujesz? A w tamtym czasie w ogóle było coś takiego jak obca baza na własnym terytorium? Nie było baz w Pl bo nie było ich nigdzie, ale za to byli solidni na owe czasy sprzymierzeńcy, co utwierdziło polskie społeczeństwo w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa i samouwielbieniu. To mało? Nie widzisz analogii? A teraz wyobraź sobie, ten kontekst geopolityczny bez sprzymierzeńców w postaci Francji i Anglii, jak wygadałaby polityka zagraniczna Polski i przygotowania do ewentualnego konfliktu wówczas?

Gvalch'ca
sobota, 15 sierpnia 2020, 12:25

przestań bredzić. NATO skutecznie broni pokoju w Europie od ponad pół wieku - porównywanie Sojuszu do zawartego tydzień przed wybuchem II wojny światowej paktu z Wielką Brytanią to zwykłe zakłamywanie historii. Widać niektórych strasznie boli, że zamiast mrzonek o samodzielnej obronie i stawianiu na własny przemysł Polska od ponad 20 lat stawia na sprawdzoną obronę kolektywną i nowoczesny sprzęt na który nie stać naszego jedynego obecnie wroga

Dudley
niedziela, 16 sierpnia 2020, 13:41

A gdzie ty masz obronę kolektywną? Stawianie na USA nazywasz kolektywem? To chyba masz deja vu z poprzedniej epoki, gdzie kolektywem było ZSRR. Umowę podpisaliśmy z NATO czy Amerykanami, rozwijamy i projekty międzynarodowe czy bilateralne? Chyba coś nie tego z tą argumentacją. NATO to głównie kraje europejskie o mniejszych lub większych wspólnych interesach, powinniśmy dbać o to by tych wspólnych interesów było jak najwięcej, bo oznacza to wspólne bezpieczeństwo i odpowiedzialność za nie. A co robimy stawiamy na kraj którego interesy w tym regionie kurczą się z roku na rok, a swoje zainteresowanie lokuje zupełnie gdzie indziej. Jak będzie mógł coś przehandlować z innym wielkim graczem z interesami w naszym regionie to co przehandluje? Radzę sprawdzić w podręczniku od historii, bo tą lekcje już przerabialiśmy, tyle że nic z niej nie chcemy pamiętać. A wydaje się że po to jest historia by nie popełniać powtórnie tych samych błędów. Ale cóż poradzić jak mamy głupie społeczeństwo które można kupić obiecankami i 500+, które jak dojdzie do czegoś, jak zwykle będzie krwawiło za to by "elita" mogła się dobrze ustawić.

myślenie nie boli...
poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 00:14

Człowieku, przestań się kompromitować - tak samo jak Polscy żołnierze stacjonują na Łotwie i w Rumunii, tak w naszym kraju nieustannie mamy kontyngenty państw NATOwskich. Przeczytaj cokolwiek, zanim znów błyśniesz ignorancją.

Gvalch'ca
piątek, 14 sierpnia 2020, 15:17

dodajmy do tego jeszcze ówczesne upartyjnienie wojska, przesuwanie najlepszych oddziałów jak najbliżej granicy z wrogiem oraz propagandę i defilady zamiast ćwiczeń - zaiste niektórzy nie potrafią uczyć się na błędach...

Mamy jak mamy
piątek, 14 sierpnia 2020, 14:07

Projekt Manhattan kosztował wg dzisiejszych cen ok 10 mod USD. Więcej rocznie wydawane jest bezsensownie na 500 +. (Pisałem że więcej dzieci rodzić się nie będzie i.... się nie rodzi) Fakt posiadania A stawiałby nas na innym miejscu nie tylko militarnie ale i ekonomicznie. O byciu nie do ruszenia nie wspomne,. Czasem myślę że rządzą mam głupcy, niestety od stuleci... Kraj należy rozwijać wyspowo by wyspy ciągnęły w górę resztę kraju górę resztę kraju patrz Chiny. Praktyka pokazuje że skutek jest najszybszy. My idziemy w nieefektywne rolnictwo, górnictwo, rozbuchana biurokrację karty nauczyciela itp itd. Nic dziwnego że mamy jak mamy

Wnuk Błochina
sobota, 15 sierpnia 2020, 09:10

Co to znaczy bezsensownie wydawane na 500 plus? Jedź do Szwecji to dowiesz się ile tam bezsensownie wydają na społeczeństwo. Nie każdy jak Rosja wydaje ponad normę na armię a ludzi ma w duszy.

nom
piątek, 14 sierpnia 2020, 22:18

a masz ochotę na sankcje tzw. demokratycznego świata w połączeniu z groźbami z Kremla ? już nie wspominam o aktywistkach które wpadną w histerię i nagonką na atom która się rozpęta

Krzysztof
piątek, 14 sierpnia 2020, 13:24

10/10

Czytelnik
piątek, 14 sierpnia 2020, 10:29

Wygląda na to że naszym negocjatorom udało się wynegocjować całkiem dobre warunki. Tak więc, z wielką przyjemnością poczytam pod tym artykułem agresywne szczekania towarzyszy zza Buga. Bo jak wiadomo, bezsilność powoduje agresję.

spoko
piątek, 14 sierpnia 2020, 21:00

Swoich towarzyszy tu mamy pelno;))

???
piątek, 14 sierpnia 2020, 17:37

Towarzyszy na zachód od Buga

y
piątek, 14 sierpnia 2020, 14:12

Poziom szczekania świadczył będzie o poziomie ich frustracji! Bo tak się skończyła "skuteczna" rosyjska polityka w stosunku do Polski i innych krajów środkowowschodniej Europy. Parę lat temu Rosja miała amerykanów daleko od swych granic, a Europa się rozbrajała. Wystarczyło kilka lat polityki która "е имеет аналогов в мире" i wszystko się zmieniło. A Rosji zostali sojusznicy tacy jak Wenezuela, Syria czy Białoruś.

Dudley
piątek, 14 sierpnia 2020, 14:10

A uczyli liczyć w szkole? Jaka będzie liczebność brygady stacjonującej na stałe w PL i innego stałego personelu? Jaki będzie stosunek indian do wodzów, czy indianie będą dysponowali łukami i dzidami czy bronią palną, i przelicz te 0.5mld na głowę w PL i 1 mld w Korei, Nie bierz pod uwagę kwot płaconych przez Niemcy i Japonię bo to są państwa "okupowane". A szczekasz może ty, a pana to masz nad Potomakiem. Ja tam mieszkam nad Bugiem i może nie mówię literackim językiem, a akcent mam śledzikowy, ale przynajmniej nie mam mentalności niewolnika co to bez pańskiej nahajki żyć nie potrafi i w oczy dumnie spojrzeć. A skoro do szkoły miałeś pod górkę i liczyć nie nauczyli, a historia była za nudna, to może powinieneś zapoznać się z przysłowiem "umiesz liczyć, to licz na siebie" i Richelieu też mądrze gadał "Boże, strzeż mnie od przyjaciół, z wrogami poradzę sobie sam".

piątek, 14 sierpnia 2020, 23:55

No to jak z tym liczeniem? 0,5 mld zł to, jak napisano w artykule "mniej niż 150 mln dolarów" za 5tyś wojska (wychodzi 30mln na 1 tyś). Jeśli w tych samych proporcjach miałaby płacić Korea, to byłoby (28,5 x 30)

Dudley
sobota, 15 sierpnia 2020, 12:47

No nie wiem gdzie ciebie uczyli czytać i liczyć, ale jak wielki STAŁY personel armii USA będzie w Polsce? Brygada pancerna na pewno okrojona, kilkudziesięciu sztabowców w Poznaniu, kilkudziesięciu personelu technicznego do obsługi Reaperów, stała obsada centrum przeładunkowego na lotnisku we Wrocławiu. A ty liczysz że to będzie ok 15-20tys amerykańskich żołnierzy. To są liczby na które będzie przygotowana infrastruktura np na okresowe ćwiczenia, czy czasowe wzmocnienie w przypadku zmiany sytuacji. Nie głupio Tobie?

spoko
piątek, 14 sierpnia 2020, 21:05

Dudlej Trole ciagle jedno Polska powinna liczyc tylko na siebie Bez sojuszy bez zakupow nowoczesnego uzbrojenia taka sama osamotniona sklocona z sasiadami Marzenia kremlowskich troli

Dudley
sobota, 15 sierpnia 2020, 12:55

Jak będziesz silny , budował własną gospodarkę, potencjał przemysłowy i intelektualny, płacił dużo ale jeszcze więcej wymagał, to sojusznicy i pomagierzy sami się znajdą. Jak będziesz dupą wołową skamląca u nóg pana to zasłużysz jedynie na kopniaka. I ty mnie nazywasz Trollem?

Gul, gul, gul
piątek, 14 sierpnia 2020, 15:18

Skoro mieszkasz nad Bugiem , to zapewne nie po polskiej stronie , a tam długie tradycje niewolnictwa rosyjskiego i bolszewickiego są wiecznie żywe.Taki z ciebie polski patriota jak ze mnie rosyjski.

Dudley
piątek, 14 sierpnia 2020, 18:49

Następna bezmózga ameba. Nie dość że głupi to i ślepy, albo masz omamy wzrokowe, pewnie wy-gulgotałeś za dużo lewego alkoholu. Gdzie napisałem że jestem patriotą? Jasnowidzem też jesteś po ptaku, bo mieszkam akurat po polskiej stronie. Z historii to orłem też chyba nie jesteś, bo byś wiedział że tradycje rosyjskie i bolszewickie po obu stronach Bugu są niemal jednakowo długie. A zaryzykowałbym stwierdzenie że w Warszawie dłuższe jak za Bugiem. Na dodatek jesteś chamem, bo gdybym nawet mieszkał po drugiej stronie rzeki, jak tysiące Polaków to z automatu robisz z nich ruskich pachołków którzy nie mają prawa być polskimi patriotami? Co do patriotyzmu, to na twoim miejscu bym bo się nie wypowiadał, bo inteligencją nie błyszczysz. Niby jakie masz prawo oceniać który z nas jest lepszym patriotą i na jakiej podstawie? Należysz do tej grupy ludzi inteligentnych inaczej co dzielą polskie społeczeństwo na lepszych i gorszych, działając tym samym na rzecz wrogo nastawionych państw?

PZP
sobota, 15 sierpnia 2020, 10:54

Zalecenie: udać się do najbliższej Porad.Zrowia Psychiczneho

te mądrala ...
piątek, 14 sierpnia 2020, 17:52

po IP DORWE

piątek, 14 sierpnia 2020, 17:43

Dokładnie. Z jednym zastrzeżeniem, teraz na Biołorusi po tamtej stronie Bugu jest gorąco. On pewnie z tych co pałują protestujących, a po godzinach dorabia pisząc tu komentarze.

Dudley
piątek, 14 sierpnia 2020, 18:56

Jak byś je przeczytał to pewnie byś tak nie pisał , a może coś więcej jak "dokładnie " jakieś merytoryczne zarzuty? Czy brakuje wiedzy, a chciało się "zaistnieć"

Tweets Defence24