Przemysł Zbrojeniowy

Symulator dla "chemicznych" Rosomaków i BRDM

Fot. 17.WBZ
Fot. 17.WBZ

Wojsko Polskie zamierza pozyskać system symulacyjny skażeń promieniotwórczych i chemicznych zdalnego sterowania, który ma wspierać szkolenie żołnierzy korzystających ze specjalistycznych pojazdów typu BRDM-2RS znajdujących się w służbie i pozyskiwanego przez Siły Zbroje KTO Rosomak RSK.

Inspektorat Uzbrojenia zamieścił informację dotyczącą zamiaru przeprowadzenia dialogu technicznego związanego z uzyskaniem niezbędnych danych dla przygotowania właściwych wymagań na pozyskanie symulatora skażeń promieniotwórczych i chemicznych zdalnego sterowania. Celem nowego zadania realizowanego przez IU jest zdobycie wiedzy czy oferowany na rynku sprzęt spełnia wstępne wymagania wojska oraz uzyskanie niezbędnych danych dla właściwego oszacowania kosztów dostawy i samej eksploatacji, czasu dostaw oraz spełnienia norm i standardów.

Takie postępowanie pozwoli na zmniejszenie ryzyka związanego z procesem pozyskania, a przede wszystkim samej eksploatacji oraz niewłaściwego zdefiniowania potrzeb.

O chęci przystąpienia do rozmów potencjalni wykonawcy muszą powiadomić IU oraz złożyć wymagane dokumenty do 22.05.2017 r. Wstępnie planowany termin zakończenia rozmów w ramach dialogu technicznego planuje się na 11.08.2017 r., ale może on ulec wydłużeniu.  

W dialogu technicznym oprócz specjalnego zespołu z IU będą brały udział przedstawiciele komórek i jednostek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej biorących udział w realizacji zadania.

Symulator Skażeń Promieniotwórczych i Chemicznych Zdalnego Sterowania (SSPChem) ma posiadać niezbędną instalację mechaniczną, elektryczną i informatyczną z pojazdami BRDM-2RS i KTO Rosomak RSK. Ma on się składać z:

-      jednego modułu instruktora przeznaczonego do planowania scenariusza zdarzeń i zdalnego przesyłania symulowanych danych rozpoznawczych do modułów odbiorczych;

-      czterech modułów odbiorczych przeznaczonych do odwzorowania funkcjonowania pokładowego systemu detekcji skażeń;

-      dokumentacji technicznej;

-      wymiennych źródeł zasilania;

-      pulpitów/wyświetlaczy przyrządów rsk i obserwacyjnych;

-      innego wymaganego warunkami eksploatacji wyposażenia.

Podstawowe wymagania wobec SSPChem to odzwierciedlanie, przy wykorzystaniu modułu odbiorczego, rzeczywistego wyglądu oraz funkcjonalności sprzętu obserwacyjnego i przyrządów rozpoznawczych przeznaczonych do wykrywania skażeń chemicznych i promieniotwórczych zainstalowanych w pojeździe BRDM-2RS i KTO Rosomak RSK.

Wymagana jest między innymi zdolność symulacji wykrywania skażeń przez radiometr DPO, wyników rozpoznania skażeń prowadzonego przy użyciu przenośnego przyrządu AP4C i zobrazowanie ich przy wykorzystaniu pokładowego automatycznego sygnalizatora skażeń. Ponadto sprzęt powinien mieć możliwość określania parametrów uderzeń jądrowych naziemnych i powietrznych na podstawie informacji wizualnych uzyskiwanych przy użyciu pokładowych przyrządów, automatycznego pobierania czasu i danych o położeniu pojazdów z odbiornika GPS oraz zobrazowania i śledzenia scenariuszy szkoleń na module instruktora.

Sam wóz KTO Rosomak RSK jest dopiero pozyskiwany przez SZ RP w ramach odrębnej procedury podobnie - zresztą jak automatyczny sygnalizator skażeń.

Komentarze