Reklama

Wojsko, bezpieczeństwo, geopolityka, wojna na Ukrainie

Soloch: W poniedziałek spotkanie prezydenta z kierownictwem MON

Fot. BBN
Fot. BBN

Prezydent Andrzej Duda spotka się w poniedziałek z cywilnym kierownictwem MON – powiedział szef BBN Paweł Soloch. Będzie to kolejne spotkanie po roboczych rozmowach prezydenta i szefa BBN z Mariuszem Błaszczakiem.

Jak poinformował spotkanie odbędzie się w BBN, rozpocznie się o godzinie 10.

Soloch podkreślił, że ośrodek prezydencki i resort obrony są w kontakcie, odbywały się już robocze rozmowy, a poniedziałkowe spotkanie będzie okazją do przedstawienia zwierzchnikowi sił zbrojnych nowo mianowanych wiceministrów.

"Zaraz po nominacji minister był u prezydenta, spotkał się ze mną, ja byłem u niego, spotykaliśmy się na roboczo kilka razy w wąskim gronie. To będzie pierwsze z całym kierownictwem MON. Będzie to także kolejna okazja, by poruszyć tematy ważne z punktu widzenia sił zbrojnych" – powiedział szef BBN.

Zapewnił, że "spotkania w roboczym trybie odbywają się wystarczająco często, żeby utrzymać bezpośredni kontakt i uzgadniać działania na styku prezydent–MON i prezydent-rząd".

"Klimat jest bardzo dobry, zarówno prezydent, jak i ja mieliśmy okazję współpracować z ministrem Błaszczakiem jako szefem MSWiA, to były zawsze bardzo dobre relacje, on jest bardzo kompetentnym, sprawnym szefem, który odpowiadał już wcześniej za bardzo poważne obszary związane z bezpieczeństwem państwa" – dodał Soloch.

Ocenił, że także wiceministrowie, którzy zostaną przedstawieni prezydentowi, "są bardzo kompetentnymi, doświadczonymi ludźmi". "Z obu stron, zarówno prezydenta, jak i ministra, jest wola kontynuacji działań na rzecz wzmacniania polskich sił zbrojnych, jeśli chodzi o przeprowadzenie reform, kontynuację już rozpoczętych programów" – zaznaczył.

Jak dodał, przyszły system kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi to jeden z tematów omawianych już wcześniej na roboczych spotkaniach.

"Od pewnego czasu mieliśmy już przygotowane propozycje rozwiązań uwzględniających punkty, które udało nam się z MON uzgodnić i, które nie budzą specjalnych kontrowersji. Chodzi np. o rolę szefa Sztabu Generalnego w przyszłym systemie. Tutaj wstępnie stoimy na stanowisku – minister obrony i my jako przedstawiciele prezydenta – że interes sił zbrojnych wymaga, aby zmiany odbywały się w ramach z jednej strony szerokiego porozumienia, z drugiej na podstawie dokładnych analiz i żeby były przeprowadzone szybko" – powiedział szef BBN.

Jak zaznaczył, "modernizacja jest bardziej skomplikowanym procesem" i w tej kwestii oba ośrodki także współpracują.

"Członkowie nowego kierownictwa resortu też mają swoje przemyślenia, ale myślę, że jest bardzo dobry klimat, wola współpracy i dążenia do wspólnych ustaleń" – powiedział. Zaznaczył, że polityka kadrowa, transformacja NATO w perspektywie kolejnego szczytu sojuszu, relacje sojusznicze, zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi, to tematy, które stale się przewijają w kontaktach ośrodka prezydenckiego i MON.

"Najważniejsze jest to, że ogólny kierunek został nakreślony przez rząd i prezydenta po wyborach w 2015 roku i tutaj żadnych radykalnych zmian nie ma. Jest to kontynuacja tej linii, która wyraziła się w decyzjach o zwiększaniu wydatków na siły zbrojne, powołaniu Wojsk Obrony Terytorialnej, działaniach na rzecz rozmieszczenia wojsk NATO, zwłaszcza amerykańskich na terytorium naszym i całej flanki wschodniej, ogólnie relacje sojusznicze i więzi transatlantyckie. To podstawowe kierunki, które będziemy chcieli nadal wzmacniać" – podkreślił Soloch.

Błaszczak objął stanowisko ministra obrony 9 stycznia, zastępując Antoniego Macierewicza. Wcześniej między ośrodkiem prezydenckim a MON zarysowały się rozbieżności w poglądach na przyszły system kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi. Obie instytucje zgadzały się np. w kwestii przywrócenia odrębnych dowództw rodzajów sił zbrojnych, różnice dotyczyły m. in. prerogatyw prezydenta, ale i samej struktury dowódczej.

Brak uzgodnień w sprawie przyszłego systemu kierowania i dowodzenia armią były powodem odłożenia nominacji generalskich 15 sierpnia i 11 listopada 2017 r.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama