Reklama

Siły zbrojne

Śnieżnik na Narodowym. Szkolenie proobronnych i eksport [Defence24 TV]

Podczas konferencji „Sokół - Strzelnica w powiecie” na stadionie PGE firma Autocomp Management zaprezentował Systemu Wsparcia Szkolenia Bojowego (SWSB) Śnieżnik. - Śnieżnik jest zaawansowanym symulatorem strzeleckim. (…) System jest bardzo elastyczny i skalowalny. Możemy dostarczyć system dla czterech strzelców, na przykład dla Wojsk Obrony Terytorialnej, czy organizacji paramilitarnych – mówi Stanisław Parczewski, dyrektor działu rozwoju i badań Autocomp-Management Sp. z o.o.

Podczas konferencji, poświęconej głównie tematyce proobronnej i Wojsk Obrony Terytorialnej prezentowano uproszczoną wersję Śnieżnika. Taki system mógłby służyć do szkolenia niewielkich pododdziałów WOT i członków organizacji proobronnych, ale też na przykład funkcjonariuszy służb mundurowych, jak Policja i Straż Graniczna. Jest to o tyle ważne, że terenowe jednostki formacji MSWiA często borykają się z niedostatkiem nowoczesnej infrastruktury szkoleniowej, a prowadzenie treningów z użyciem broni długiej wiąże się z koniecznością długotrwałych i uciążliwych wyjazdów.

Śnieżnik jest zaawansowanym symulatorem strzeleckim. Stawiamy duży nacisk na balistykę broni, realność ćwiczeń, ponieważ ważne jest jak scenariusz jest przygotowany. System jest bardzo elastyczny i skalowalny. Możemy dostarczyć system dla czterech strzelców, na przykład dla Wojsk Obrony Terytorialnej, czy organizacji paramilitarnych. W bardzo dużych instalacjach np. dla centrów szkolenia mamy połączonych kilka Śnieżników. Możemy ćwiczyć od drużyny do całego plutonu.

Stanisław Parczewski, dyrektor działu rozwoju i badań Autocomp-Management Sp z o.o.

W rozmowie z Defence24.pl TV Stanisław Parczewski podkreślił, że system jest skalowalny, więc jego rozmiary mogą być dostosowane do potrzeb. Można bowiem przygotować Śnieżnika na przykład dla czterech strzelców, co wystarczy do przeprowadzenia podstawowego szkolenia.

„Laserowe” strzelania pozwalają na wielokrotne ćwiczenie różnych scenariuszy, co zwiększa realizm szkolenia i pozwala na ograniczenie zużycia amunicji bojowej. Z kolei w większych centrach szkolenia czy w dużych jednostkach wojskowych poprzez połączenie kilku systemów szkolenia mogą być realizowane również w formie zgrywania pododdziałów. - Śnieżnik budzi zainteresowanie nie tylko w Polsce. Mamy zapytania z zagranicy – zaznacza przedstawiciel Autocomp-Management Sp z o.o. Dyrektor Parczewski podkreśla, że finalizowane są rozmowy na dostawę tego systemu z Ukrainą.

W bieżącym roku dla zwiększenia potencjału eksportowego Śnieżnika zawiązano współpracę z firmą Saab, dostarczającą systemy szkoleniowe i symulacyjne różnym użytkownikom zagranicznym. Podczas niedawnych targów IITSEC 2017 Śnieżnik został zaprezentowany w Stanach Zjednoczonych. Do systemu mogą zostać dołączone również symulatory strzeleckie dla załóg pojazdów, w tym HMMWV, oraz strzelców łodzi i śmigłowców.

Broń wykorzystywana w systemie Śnieżnik powstaje na bazie broni bojowej przystosowanej do symulowanego strzelania, które zostają zaopatrzone w symulator odrzutu i elementy elektroniczne pozwalające na rejestrowanie „strzałów”.  Możliwe jest używanie broni bojowej i amunicji ćwiczebnej oraz broni bojowej i amunicji bojowej, oczywiście przy zachowaniu ochrony balistycznej.

Obecnie Śnieżnik obsługuje pełen spektrum uzbrojenia standardowej drużyny piechoty WP, ale również moździerze 60 mm, 98 mm, granatniki automatyczne, karabiny snajperskie, czy napędowe karabiny maszynowe M134D Minigun kalibru 7,62 mm. Możliwe jest również szybkie dostosowanie systemu do nowych rodzajów uzbrojenia, system prezentowany był też wcześniej ze szwedzkimi granatnikami Carl-Gustaf i bronią strzelecką produkcji amerykańskiej. Na MSPO Kielce 2017 prezentowany był System Śnieżnik z użyciem karabinka Grot i amunicji ćwiczebnej.

Śnieżnik na Narodowym

Nowe wersje Śnieżnika mogą również zostać wzbogacone o systemy symulujące broń wsparcia, jak choćby zestawy przeciwlotnicze ZU-23-2 i ZUR-23-2KG, bądź moduł wsparcia symulujący działania plutonu moździerzy 60 mm, ale i cięższych – 98 mm bądź nawet 120 mm oraz bezzałogowców.

System Wsparcia Szkolenia Bojowego (SWSB) Śnieżnik został opracowany i jest obecnie produkowany przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (WITU) z Zielonki we współpracy z firmą Autocomp Management Sp. z o.o. ze Szczecina. System ma modułową budowę i jest cały czas rozwijany.

Śnieżnik zapewnia realizację zdecydowanej większości przewidzianej Programami Strzelań i Programami Szkolenia tematyki zajęć ze szkolenia ogniowego i taktycznego, począwszy od ćwiczeń w prowadzeniu obserwacji i wykrywaniu celów, aż po wykonywanie typowych strzelań bojowych czy sytuacyjnych.

Takie zadania można prowadzić z wykorzystaniem wymaganych przez użytkowników rodzajów broni strzeleckiej oraz środków wsparcia występujących na szczeblu pododdziału. Poszczególne symulatory mogą być łączone w celu realizacji zadań szkoleniowych na wyższym szczeblu. Stworzone za pomocą Śnieżnika wirtualne pole walki pozwala na realizację zajęć ze szkolenia taktycznego od szczebla drużyny (a w zasadzie pojedynczego żołnierza) poprzez pluton, aż do zgrywania pododdziału na poziomie kompanii. Należy podkreślić, że nowe wersje Śnieżnika dedykowane są do kształcenia dowódców, drużyny, plutonu, kompanii i batalionu.

Dzięki swoim cechom system Śnieżnik został wprowadzony do procesu szkolenia Polskich Sił Zbrojnych i na terenie całego kraju funkcjonuje obecnie 19 obiektów. Co ważne, istnieją nie tylko wersje przeznaczone do szkolenia żołnierzy piechoty, ale również załóg różnego typu pojazdów w oparciu o realistyczne scenariusze.

Mogą one obejmować dowolne warunki taktyczne, terenowe i pogodowe, zarówno w dzień jak i nocą. Zawarte w nim w postaci odpowiedniego oprogramowania scenariusze ćwiczeń taktycznych można rozbudować lub stworzyć zupełnie nowe, własne zgodne z potrzebami szkolenia. Producent na bieżąco rozbudowuje kolejno dostarczane środki walki o możliwości wynikające z przekazanych przez wojsko uwag i spostrzeżeń.

Reklama

Komentarze

    Reklama